HEL sajtószemle 2000.06.

0601.
A HEL rendezvényén. (Népszabadság, 06.01. Varsányi Gyula:  Nincs hova menekülnöm - Jancsó Miklós a Jancsó-könyvről, a  prófétaságról és a bűntudatról.) " –A könyvet „Jancsó-bibliaként” hallottam emlegetni. Eszerint  szakrális személy lett? –Az mindig csak utólag derül ki. Inkább azt hiszem, most az egészet szét fogják cincálni azok, akiknek én egyáltalán nem vagyok szakrális személy. Volt nemrég egy idevágó kalandom: a hadkötelezettség elleni liga gyűlésén az egyik szélsőséges parlamenti párt képviselője hazaárulónak titulált minket, mert nem fogjuk védeni a hazánkat – úgymond –, ha a románok esetleg megtámadnak. Én erre azt válaszoltam, ha ti beugratjátok a románokat, akkor védjétek meg magatokat, ne a mi fiainkat küldjétek meghalni. Engem ott tovább piszkolt, mire valaki közbeszólt, hogy a Jancsó mégsem akárki. Erre az illető epésen így szólt: „nekem ő senki, mert ezek nem filmek”. Szóval, ennyit a szakralitásról. "

0601.
Vénemberek prédikálása. (Népszabadság, 06.01. Láng Júlia:  Gyermekkatonák) "... A meghaláshoz pedig – és nemcsak éhínség idején, de a  harcmezőn is – a harmadiknak nevezett világban nincsen alsó  korhatár. ....Először 1978-ban foglalták írásba, ajánlás gyanánt a  világ nemzeteinek, hogy 15 év alattiakat lehetőleg ne vonjanak be  fegyveres konfliktusokba. Ugyanezen okirat szerint, ha a 15 évesnél  fiatalabb gyerekek önkéntesnek jelentkeznek, akkor besorozásuk  elfogadható..... ...  1989 novemberében az ENSZ-ben 192 ország elfogadta a gyermeki jogok nemzetközi egyezményét, amelyet két kivétellel (Egyesült Államok és Szomália) minden aláíró ország parlamentje ratifikált. Ami azt jelenti, hogy olyan súlya és értéke van, mint az ország törvényeinek: be kellene tartani. Nem szokták. Ezt sem.
A 38. cikkely szerint fegyveres konfliktus esetén az államoknak kötelességük védeni a gyermeket, és el kell kerülniük (tehát nem tilos!), hogy 15 évesnél fiatalabbak közvetlenül részt vegyenek a harcokban. A 15 és 18 év közöttiek besorozásánál pedig igyekezniük kell inkább az idősebbeket harcba hívni.
Ez tényleg nagyon nemes. Inkább haljon meg egy tizenhét és fél éves a Hazáért, az Ügyért, az Istenért, mint ifjabb öccse, aki még ráér élni néhány évet, ha már a mi európai humanizmusunkkal meggyőztük a világ népességének sokkal nagyobb részét arról, hogy a gyermek: érték. (Persze, „amarra” is érték: azért szülnek nyolcat-tízet, hogy legalább néhány megmaradjon.) De ha a haza vagy uralkodó elitje bajban volt, akkor gyorsan csúszott lefelé minálunk is – még a nem távoli múltban is – a mozgósítási korhatár. Ha az eszmény az, hogy jó a hazáért meghalni, akkor nem tudom, milyen alapon döntjük el, hogy 18 évesen már jó, de 12 évesen még nem? Hadd éljen az a kicsi még néhány víg esztendőt gyönyörű világunkban, hogy valamivel jobban megismerje, mit is hagy el, ha életét kell adnia?" ....Életét föláldozó ifjú hérosza minden országnak van, és azok nemcsak pionírok vagy ifjúhitlerek, hanem igazán nemesnek tudott ügyek, például a haza és szabadság védelmének példamutató hősei. Ez a dolog komolyan van véve. Mondhatni szent.
Egyébként is, így lesz ez mindörökre: vagy legalább is addig, amíg a helyi érdekek és a szentnek tartott ügyek elvakíthatnak, amíg vénemberek azt prédikálják, hogy kell a fiataloknak az olyan erőpróba, mint a katonaság, a harcias megpróbáltatás, mert attól lesznek férfiak. Így lesz mindaddig, amíg az erkölcs magaslatán áll az ellenséget legyőző, ölésre bátor, rettenthetetlen hősiesség, mert ellenségre ugye szükség van, hiszen még békében is akad, aki pondrónak, hernyónak, féregnek emlegeti azt, akit ideológiailag nem szeret."

0607
Az USA-ban a nemzetőrség is önkéntes. (Magyar Hírlap, 2000.  június 7.  Joseph C. Kun:  Késlekedő haderőreform) "Ami érdekesebb, talán az, hogy a vita nem a parlamenti bizottság és  a honvédség, hanem a bizottság és a hadsereg civil vezetősége  között alakult ki;...  Úgy tűnik, hogy a szolgálati időnek hat  hónapra  való csökkentése még csak terv. Kérdés viszont, hogy amikor a  hadseregen belül bizonyos szakfeladatok megoldására lesz szükség, a hat hónapos regruta mivel tud majd hasznosan  hozzájárulni a hadsereg fenntartásához. ....Néhány éven belül a  honvédséget a NATO-igényeknek megfelelő hivatásos hadsereggé  kell átalakítani.    ....emlékeztetve az amerikai National Guard  példájára. Ilyen nagyon hasznos önkéntes katonai egységek ott  vannak az USA minden államában, részét alkotják az ország védelmi  szervezetének."

0612.
Orientált kérdezés: "miből fizetik a zsoldost"? (Szabó Valéria    TÁRKI: Vélemények a sorkatonai szolgálat eltörléséről   leadva a Magyar Hírlap számára (megjelent: 2000. június 12.), forrás: Korridor).   A magyar lakosság valamivel több mint fele nem ért egyet a sorkatonai szolgálat eltörlésével – derül ki a   TÁRKI ez év februári felméréséből.    Az országos reprezentatív mintán végzett adatfelvétel során azt kérdeztük az emberektől, hogy egyetértenek-e a   sorkatonai szolgálat eltörlésével, illetve hogyan finanszíroznák a helyette felállítandó zsoldoshadsereget.    Az összes válaszadó 54 százaléka nem értett egyet a kötelező sorkatonai szolgálat teljes eltörlésével. Ez az arány   azonban bizonyos társadalmi csoportokban magasabb: az idősebb korosztályokhoz tartozók, az alacsonyabb iskolai   végzettségűek és a községekben lakók körében a kétharmadot is elérheti az eltörlést elutasítók aránya. A 60 év   felettiek 68 százaléka elutasító a kérdésben, míg az érettségivel nem rendelkezők 60 százaléka nyilatkozott így, a   községekben lakók körében szintén 60 százalék nem ért egyet az eltörléssel. Az egyes parlamenti pártok   szavazótáborait összehasonlítva azt tapasztalhatjuk, hogy Kisgazdapárt (FKgP) szavazói között a legnagyobb, 73   százalék azoknak az aránya, akik nem értenek egyet a sorkatonai szolgálat eltörlésével. A két legnagyobb párt, a   FIDESZ és az MSZP esetében is többségben vannak az elutasítók (58 illetve 52%). A kérdésben népszavazást   kezdeményező SZDSZ szavazótáborában viszont kisebbségben (33%) vannak azok, akik ellenzik a sorkatonai   szolgálat eltörlését, 67 százalék támogatja azt.    A fiatalok, a magasabb iskolai végzettségűek és a fővárosiak között azok vannak többségben, akik támogatják a   sorkatonai szolgálat eltörlését. A 18-29 évesek 53 százaléka, a diplomával rendelkezőknek 60 százaléka, míg a   budapestieknek 59 százaléka tartozik ebbe a csoportba. Tőlük azt is megkérdeztük, hogy miből fedeznék a   zsoldoshadsereg felállításával járó többletkiadásokat. A megkérdezettek döntő többsége (85%) az adóemeléssel illetve   az államadósság növelésével szemben a költségvetés kiadásainak átcsoportosításával oldaná meg a többletköltségek   fedezését. Ők a költségvetés fő kiadásai közül elsősorban a munkanélküli segélyekre (48% választotta) és a szociális   segélyekre (31%) valamint a kultúrára (33%) fordított összegeket kurtítanák meg, viszont semmiképpen nem   vonnának el pénzt a családok és a nyugdíjasok támogatásától, az oktatástól és az egészségügytől.   Csizér Kata –

000614.
Lőfegyverek (Népszabadság: Százezer lőfegyvertartási   engedély. Egyre több önvédelmi pisztoly és vadászpuska van  Magyarországon)

000615.
A németek...(Magyar Hírlap: Hivatásos katonákra épül az új német  hadsereg 2000-06-15 (a nyomtatott MH cikke,  MH-összefoglaló) "Németország másfél éve tanakodik azon, hogy milyen szerepe lehet  fegyveres erőinek a hidegháború után, illetve miként lehet maximalizálni a  Bundeswehr hatékonyságát és mobilitását a költségvetési kiadások egyidejű  korlátozásával. Rudolf Scharping tegnap bejelentette: a feladatot elvégezték és  Hans Eichel pénzügyminiszter jóváhagyását is megkapták - nemcsak a jövő  évi hadikiadásokra, de a hadsereg 2004-ig történő finanszírozására is.  A  német védelmi miniszter ugyan most számokat nem mondott, de tény, hogy  tavaly a védelmi tárca költségvetése 48,1 milliárd márka (23,7 milliárd dollár)  volt - ez pontosan a bruttó nemzeti termék (GDP) másfél százaléka. (A  jelentősebb NATO-tagállamok között ez a legalacsonyabb "védelmi arány" a  GDP-hez viszonyítva).  Hans Eichel pénzügyminiszter azonban szigorú, így az  említett összegnek 2003-ra 45,7 milliárd márkára kell csökkennie.  Scharping  tervei szerint a 320 ezres német haderő létszáma 277 ezerre csökken, s ezen  belül a sorozott katonák aránya 130 ezerről 80 ezerre esik vissza. A "profi"  katonák számát fokozatosan növelik a jelenlegi 20 ezerről 200 ezerre, mert a  Bundeswehr létfontosságú mobilitása és nemzetközi szerepvállalása csak így  szavatolható. Rudolf Scharping a haderőreform-törvényt ősszel terjeszti a  parlament elé."

0617.
Fegyelmeznek. (Magyar Hírlap, 2000.06.17. Haszán Zoltán-Varga Gergely: Újabb fegyelmik várhatók a HM-ben)
Ombudsmanhoz fordult Juhász Ferenc szocialista képviselő, mert a vezérkari főnök fegyelmi eljárást indított az ellen az ezredes ellen, aki egy sajtóperben terhelő vallomást tett a minisztériumra. Lapunk értesülései szerint hamarosan fegyelmi eljárás indul a bíróságon tanúskodó másik két tiszt ellen is.
Alkotmányos aggályokat vet fel, hogy a vezérkari főnök fegyelmit indított Sásik László ezredes ellen, aki a minisztériumi állásponttal nem egyező vallomást tett az egykori politikai tisztek nyilvántartásba vételéről szóló sajtóperben - jelentette ki Juhász Ferenc. Az MSZP-s képviselő ezért az ombudsmanhoz fordult, eljuttatva Gönczöl Katalinnak a tárgyalás után egy nappal indított fegyelmi eljárást elrendelő dokumentumot. A határozat arra hivatkozik, hogy Sásik alaposan gyanúsítható a jelentési kötelezettség megszegésével és titoksértéssel is. A szolgálati szabályzatból idézett pontok azonban Juhász szerint erre az esetre nem alkalmazhatók, az eljárás megindítása mögött az az "alantas politikai szándék látszik, hogy a haderő-átalakítás ürügyén politikai alapon szelektáljanak a katonák között". Értesülésünk szerint a napokban a bíróság ellen megjelent másik két ezredes ellen is fegyelmi eljárás indul. Juhász szerint a honvédelmi miniszter valótlanságokat állított, amikor tagadta a lista meglétét. Ezt bizonyítja a bíróság döntése, amely kimondta, hogy volt adatgyűjtés, ráadásul a névjegyzék a szocialista politikus birtokában is van. Magyarország szempontjából káros, hogy megkérdőjeleződött a védelmi miniszter szavahihetősége, ezt a tényt Torgyán Józsefnek is mérlegelnie kell, amikor értékeli a kisgazda tárcák tevékenységét, ha már maga Szabó János nem vonta le tettéből a megfelelő következtetéseket - vélekedett a honvédelmi bizottság alelnöke. Az MSZP-s képviselő szerint a listaügy is hozzájárult ahhoz, hogy a haderőreform alapjául szolgáló országgyűlési határozati javaslatot támogatni fogják ugyan a jövő heti szavazáson, a szocialisták bizalma azonban megrendült a tárcában. Juhász példaként említette, hogy a honvédelmi bizottság nem kapott részletes tájékoztatást a tervezett átalakításról. Jelenleg csak azt nem tudjuk, hogy mit, miért, hogyan és mit akar csinálni a HM - közölte a képviselő. Felrótta a tárcának azt is, hogy már a következő kormányzati ciklusra is jelentős terheket vállal a minisztérium, hiszen a MiG-9-esek tervezett, és sokak által megkérdőjelezett 33 milliárd forintos felújításának kétharmadát 2002 után kell kifizetni a most elkészült konstrukció szerint. A honvédelmi tárcánál nem kívánták kommentálni Juhász bejelentéseit.
 Elutasították Szanyi feljelentését
A Fővárosi Ügyészségi Nyomozó Hivatal elutasította Szanyi Tibor szocialista országgyűlési képviselő Szabó János honvédelmi miniszter elleni, hivatali visszaélés bűntette miatt tett feljelentését - értesült lapunk igazságügyi forrásból. Az ügyészségi nyomozó hivatal ugyanakkor megküldte a feljelentést a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak, mivel a miniszteri nyilatkozatok alkalmasak lehetnek a rágalmazás vétségének megállapítására. Szanyi azért tett feljelentést, mert a miniszter a Nap-Kelte egyik mősorában úgy nyilatkozott, hogy "Aki két választás között nem titkoltan politikai indíttatásból ilyen hatalmas kampányba kezd a kisgazdapárt ellen, az számítson ellencsapásra is". Szabó azt is mondta: "Szanyi kiállt a napra, márpedig akinek vaj van a fején, az ne álljon ki". Szanyi április közepén feljelentette Torgyán József földmővelésügyi minisztert. Ezután a honvédelmi tárca tízmillió forintos kártérítésre perelte be Szanyit és cégét, mivel az Euro-Info Service Kft. nem költözött ki a HM margitszigeti épületéből a tárcával kötött szerződés felmondása után sem. Szabó Jánost külföldi tartózkodása miatt lapunk nem tudta utolérni.

0619
Gallup (Népszabadság Gallup-felmérés a hadseregről
Telefonos közvélemény-kutatást végzett a múlt héten  a Magyar Gallup Intézet a Honvédelmi Minisztérium felkérésére a sorozottról a hivatásos  hadseregre való áttérés lehetőségeiről. Az Országgyűlés az SZDSZ népi kezdeményezése  kapcsán ma tart vitanapot erről a kérdésről.
A Gallup 626 fős mintán elvégzett – négyszázalékos  hibahatárral számoló – felmérése szerint a lakosság 52 százaléka nem tartja reálisan  kivitelezhetőnek azt, hogy Magyarország már 2002-ben áttérjen a sorozottról a teljesen hivatásos hadseregre.  A sorkatonai szolgálat fennmaradását még nagyobb arányban támogatnák – a megkérdezettek  68 százaléka –, ha a hadseregben komoly kiképzés folyna, és a fiatalok valódi katonai  szaktudással felvértezve, fizikailag és szellemileg megerősödve szerelnének le.
Az MDF-szavazók kétharmada, a  Fidesz-szimpatizánsok 54, a kisgazdák 53 százaléka szerint végrehajthatatlan az átállás, a MIÉP-szavazók pedig  még nagyobb – 77,8 százalékos – arányban gondolják így. Az MSZP támogatóinak 55 százaléka  sem tartja reálisan kivitelezhetőnek a hivatásos hadsereg 2002-es bevezetését. Az  SZDSZ-szimpatizánsok 39,1 százaléka elképzelhetőnek tartja az áttérést, 47,8 százalékuk irreálisnak.
Magyar Bálint, az SZDSZ elnöke a fentiekkel  kapcsolatban elmondta: a korábban, több cég által és jóval nagyobb mintán elvégzett felmérések szerint  Magyarországon az emberek többsége az önkéntes, hivatásos hadsereg híve. Különösen nagy  ez az arány az érettségizett, diplomás fiatalok körében. Az SZDSZ aláírásgyűjtésének menete is azt  mutatta, hogy javaslatának óriási a társadalmi támogatottsága.
 K. J.  T.

0619 HM sajtóválogatás
2000.06.16. 18:00 Kossuth Rádió Esti Krónika Mősorvezető: Farkas Erika
M.v.: - A szocialista politikusok támogatni fogják a haderő átalakításról szóló határozati javaslatot, annak ellenére, hogy az együttmőködéshez szükséges bizalmuk megrendült. Ezt Juhász Ferenc frakcióvezető helyettes azzal indokolta, hogy szerinte a Honvédelmi Minisztérium olyan intézkedéseket hozott, amelyek nincsenek összhangban a négypárti egyeztetéssel megfogalmazott országgyűlési javaslattal. A politikus bírálta a MíG-29-esek felújításának tervét, amelyet a háttérben próbálnak megvalósítani úgy, hogy a 33 milliárd forintos költség kétharmadát a következő kormánynak kellene kigazdálkodnia. Juhász Ferenc azt mondta, levélben fordult az állampolgári jogok országgyűlési biztosához, mert szerinte jogtalan adatgyűjtés folyt az egykori politikai beosztásban dolgozó honvéd tisztekről.
2000.06.18. 12:05 m1 TV Jövő Magyarország Műsorvezető: Pasqualetti Gergő Fodor Gábor országgyűlési képviselő (SZDSZ): - Most ez az azonnali amit említett, természetesen azért bizonyos fokozatokat jelent. Ugye a mi javaslatunk arról szól, hogy 2002 végétől kezdődjön az átállás az önkéntes hivatásos hadseregre. Ez annyit jelent, hogy jelen pillanatban is van rá két évünk, és azt gondoljuk, hogy ez megoldható. Igaz hogy ez egy nagyon szők és hát keményen vett határidő, de még belefér az átállás. Viszont azért nem szabad elfelejteni, mi 1998 óta rendszeresen beadjuk ezt az indítványt a Parlamentbe, úgy hogy ha a kormánypártok elfogadták volna a javaslatunkat, akkor hát, ha úgy tetszik még kényelmesebben négy év alatt át tudtunk volna állni. Lányi Zsolt az FKgP frakcióvezetője, a Honvédelmi Bizottság elnöke: - Hát ez egy attrakció. Az állam, az végeredményben az állampolgárok összessége. Hát vajon hogyha az állam nem tudja megvédeni az állampolgárait, mert az állampolgároknak kell megvédeni a hazájukat, amelyik jelen pillanatban köztársasági állam formában mőködik. Tehát egyértelmő, ez egy nemzetfilozófiai kérdés, hogy bizony minden egészséges épkézláb fiatalembernek veszély esetén a hazáját, a családját, a hozzátartozóit, egyáltalán az egész társadalmat meg kell védje mind külső támadás, mind belső katasztrófa és egyéb helyzetekben. Ez alól nem lehet kibújni, mert nemcsak jogai vannak egy állampolgárnak hanem kötelességei is vannak. Ez az én véleményem, és a pártomé is természetesen. prof. Szabó János, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára: - Nyugodtan elmondhatjuk, hogy vegyes rendszerő átmeneti jellegő struktúrája van a haderőnek. Van benne a sorozott alap, és kiegészül a professzionális elemekkel állomány kategóriánként különböző mértékben. Ami a legfontosabbat jelenti a legénységi állomány. Ennek a legénységi állománynak jelenleg háromnegyede masszívan sorozott állományú, és körülbelül egynegyed állománya van olyan amely állomány hányadot szerződéssel rekrutáljuk. Adott évjáratok létszáma a katona korú férfiak köréből biztosíthatná azt a létszámot, amelyre szüksége van a haderőnek. A kérdés mindig az, hogy szociális, tanulmányi, egészségügyi vagy kriminális okokból mely kör az amelynek eleve felmentést adunk, akit nem vonultatunk be. Hogyha ez a kör szélesebb, akkor nyilván kisebb hányad marad amihez nyúlni lehet. És abban az esetben, hogyha a szabályok olyanok, hogy megengedőbbek, liberálisabbak, abban az esetben az a hányad is bejöhet vagy bejön, be kell jönnie a hadseregbe akiket egyébként kívül hagynánk ezen a szolgálati körön. Mindenekelőtt kellene arról beszélni, hogy mi annak a képzésnek, kiképzésnek a tartalma, amelyet a haderőben elsajátítanak, vagy elsajátíttatnak velük, mi az a praxis amit megszerezhetnek, mi az a szocializációs tartalom amelyet az ilyen korú férfiak együtt munkálkodása során az emberek személyiségében kiépíthet egy olyan szervezet mint a hadsereg, és a másik az hogy mit veszít. Mi az a veszteség, ami érheti őt egy piaci rendszerő társadalomban, amelyben mondjuk ebben az életkorban valóban a versenykésztetések nagyon erőteljesek, amikor iskolázás, álláskeresés, családalapítás és egyéb hasonló van napirenden. Ugyanakkor ez a szempont rendszer nem mérlegelhet önmagában, hanem csak úgy, hogyha társadalmi szükségletekkel is összevetjük. Valóban társadalmi szükséglet-e hogy rendelkezzünk megfelelő számú kiképzett emberrel olyan veszély helyzetekre, amely veszély helyzeteknek ilyen vagy olyan valószínősége van a katasztrófa helyzetektől mondjuk egy hadi állapotig húzódó skálán. Én azt gondolom, hogy ez a feltevés rendszer nem annyira bonyolult, hogy érthetjük, megértethetjük, hogy miért adnak évek óta munkát a szakértőknek, és miért teszik lehetővé azt hogy különböző pártállású emberek ezekben a kérdésekben különbözőképpen foglaljanak állást. Lányi Zsolt, az FKgP frakcióvezetője, a Honvédelmi Bizottság elnöke: - Hát egyáltalán, én elolvastam, most ugye a Trianon környékén vagyunk, és több előadást tartok Trianonnal kapcsolatban. És elolvastam az első cikket amelyik a trianoni szerződés, amelyet ugye hát dekrétumnak nevezek és nem szerződésnek, és abban a következő pontok vannak. Első pont: a hadkötelezettség eltörlése. Második pont: csak hivatásos tiszt, és hivatásos katona teljesíthet szolgálatot, a hadsereg létszáma harmincötezer lehet maximum, és a fölöslegessé vált fegyverzetet és egyebet a központi hatalmak illetékesének át kell adni. Az SZDSZ mintha kivette volna a trianoni dekrétumnak ezt a cikkelyét és ezt hirdeti, ez a politikai része a dolognak. Én nem szívesen akarnám, de mivel Trianon környékén vagyok, és ezt tanulmányoztam, megdöbbentem hogy milyen egyszerő egy ilyen javaslatot tenni, mert csak ki kell venni a trianoni dekrétumból egy részt. Na de ettől eltekintve, egyszerően a magyar társadalom nem igaz hogy hetven százaléka egyetért a Fodor Gábor által előadottakkal, mert én járom a vidéket, és amíg Budapesten ötven százaléka nem megy el sorozásra, addig Veszprémbe egyelőre csak három százalék nem megy el sorozásra. A vidékiek nagyon is fontosnak tartják azt, hogy katonaviselt fiaik legyenek. Szóval úgy, hogy nem olyan egyszerő ez az ügy mint ahogy itt hallottuk a Fodor Gábor képviselő úr társamtól. Mv: - Azért hallgassunk meg egy (közbe szólnak)
Fodor Gábor országgyűlési képviselő, SZDSZ: - Igen épp akartam mondani, hogy hálás lennék hogyha én is mondhatnék erre valamit. A trianoni szerződéssel kapcsolatban tudjuk hogy, hát bizony most, hát most volt az évfordulója a szerződésnek, és lassan elérkezünk a XXI. században a közel száz évvel ezelőtti évfordulójához is. Úgy hogy ha visszatekintünk hogy a XX. század elején most úgy a XXI. századból hogy mi volt, és melyek voltak a katonai doktrína legfontosabb elemei, akkor tudjuk hogy a XX. század elején a tömeg-hadseregeknek a kora volt, amikor minden ország abban gondolkodott hogy hogyan tudja az állampolgárait felfegyverezni, és az I. világháború és részben a II. világháború is erről szólt, hogy tömegeket, milliókat hogyan hajtottak ki a frontra. Ma nem ez a világ. Hát, aki ezt nem tudja, ráadásul a Honvédelmi Bizottság elnöke, az nem tudom hogy hol él, szóval a hetvenes, nyolcvanas, kilencvenes években, ma ugye a világon szerte a haditechnika olyan mértékő fejlődésen ment keresztül, hogy ma már nincs a tömeg hadseregeknek jelentősége és jövője egyáltalán. Ma modern harci eszközökkel vívják a háborúkat kiképzett katonák. Méghozzá pár ezer ember képes több százezer emberből álló hadsereget elverni ha úgy tetszik, vagy győzelmet aratni fölötte hogyha megfelelő haditechnikai eszközökkel rendelkezik. Lásd sivatagi vihar hadmővelet a kilenvenes évek elején, lásd bármelyik mostani hadmőveletet sajnos közel, ugye a határainkhoz közel volt ugye nemrég Koszovóban, majd Szerbiában a bombázások, a NATO hadmőveletek. Ezek mind arról szólnak, hogy nem érnek semmit a több százezres hadseregek, a sorozott hadseregek ha úgy tetszik, hanem az önkéntes hivatásos hadseregek mindenütt sokkal hatékonyabbak. De hogyha most nem haragszanak egy reflexió erejéig visszatérnék Póda Jenőre, mert azt gondolom hogy itt mindenképpen egy, hát hogy mondjamő komoly érveket mondott a Jenő, amivel viszont szeretnék vitatkozni. Nos amikor arról beszélünk, itt ugye a leglényegesebb elem az ő hát kritikájában az volt hogy nincs erre pénz, erre az átállásra, mert ugye mondván hogy ő is egyetértett ezzel hogy ez hatékonyabb, jobb, stb, csak hát nincs meg hozzá az anyagi bázis. Nos én azt gondolom, hogy ezt tisztáznunk kell, hogy, ugye Magyarországon még 1996-ban körülbelül olyan hetven-nyolcvan milliárd forintot fordítottunk a hadseregre, ez 2001-re el fogja érni a kettőszázkilencven milliárd forintot. Tehát közel háromszoros a növekedés, sőt majdnem négyszeres, három és félszeres növekedésről van szó. Ilyen mértékő növekedés a honvédelmi kiadásoknak a békeidőben soha nem volt még Magyarországon. Tehát óriási erőtartalékok állnak a rendelkezésünkre.
Mv.: - Nemrég hazánkban járt Hartmuth Bagger tábornok úr is, aki egy hónapja még a Bundeswehr főparancsnoka volt. Megkérdeztük az ő véleményét is.
Hartmuth Bagger, a Bundeswehr nyugalmazott főparancsnoka: - Nálunk Németországban körülbelül hatvan százaléka a hadseregnek hivatásos és szerződéses katonákból áll. Mi szerződéses katonáknak nevezzük azokat, akik háromtól tizenöt évig terjedő időszakra kötnek szerződést a hadsereggel. A sereg fennmaradó negyven százalékát a sorköteles katonák teszik ki. ők tíz hónapot szolgálnak, de szolgálati idejüket tetszés szerint meghosszabbíthatják, amely egy tizenkettőtől huszonhárom hónap közötti időtartam lehet, és ezt a lehetőséget igénybe is veszi minden ötödik sorköteles katona. Ez az arány hadseregünk számára tökéletesnek mondható. A hivatásos valamint a szerződéses katonai pályára szándékozók kiválasztásában egy erre a célra kialakított vizsgaközpont segít. A megmérettetésnél ugyan a jó bizonyítvány is számít, de ennél sokkal fontosabbak a jellembeli tulajdonságok. Például a gyors döntést hozó képesség, vagy a higgadtság megőrzése nehéz helyzetben is. Tehát a karaktervonások fontosabbak mint az iskolából hozott osztályzatok. A sorkötelezettség, ha jobban megnézzük, talán a legutolsó megmaradt állampolgári kötelesség egy mai fiatal német férfi számára. Ez egy nagyon fontos szolgálat, és minden sorkötelezett számára egy pótolhatatlan tapasztalat is egyben. A döntés, amely a sorkötelezettség megszüntetése ellen, vagy mellett szól, minden esetben sok tényező függvénye, és ez csak egy nemzet saját döntése lehet. Ezért lenne rossz német szemszögből nézve Magyarországnak ebben a kérdésben tanácsot adni. Ezért én azt tudom javasolni, hogy jó alaposan vegyék szemügyre azokat az országokat ahol zsoldos hadseregek mőködnek. Van néhány ilyen ország, például Hollandia, Belgium, Franciaország, Anglia és Amerika. Ezekben az országokban nagyon sok probléma van. Nincs utánpótlás, romlik a sereg kvalitása. Minél erőteljesebben mőködik a gazdaság, annál inkább csökken a haderő minősége és az utánpótlás mennyisége. Én remélem hogy a sorkötelezettség továbbra is fennmarad, ugyanis nagyon nagyon sok előnye van. A német hadsereg, a Bundeswehr szerkezete teljesen megváltozna hogyha nem jönnének újabb és újabb sorköteles fiatalok a hadseregbe. Ugyanis ez olyan mint, egy vérfrissítés amelyet a sereg minden évben megkap. Így a haderő nem tud elöregedni, esetleg elfásulni, hanem újra és újra megújul, feltöltődik. És ez a változás nagyon előnyös. Hogyha a hadsereg megreformálását kellene átgondolnom akkor Dániába vagy Norvégiába utaznék, és megtekinteném hogy ezek a hasonlóan kis országok miként oldották meg ezt a kérdést, mert Magyarország a köztük lévő párhuzamok miatt a legtöbbet tőlük tanulhatja.

2000.06.18.
(VASÁRNAPI HÍREK: Mindennél fontosabb a mundér becsülete?)
A Honvédelmi Minisztérium sajtópert indított a Népszava ellen, mert a napilapban megjelent: a tárcánál a haderőreformmal összefüggő létszámleépítések kapcsán lista készült a katonatisztek rendszerváltást megelőző politikai szerepvállalásról, többek közt egykori KISZ- vagy párttagságáról is. A Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) elsőfokú, még nem jogerős ítéletében megállapította: Igenis bizonyított az adatgyűjtés a honvédségben. Ezt a tanúvallomásával alátámasztó ezredes ellen elöljárója fegyelmit indított.
A perben a bíróság tanúként is meghallgatta Sásik László ezredest, a vezérkar humánpolitikai csoportfőnökét, rajta kívül Sípos Géza és Pintér László ezredesek be is mutattak listákat. Sásik ellen röviddel ezután fegyelmi eljárást indítottak. Az eljárás hivatalos indoka, hogy a zárt bírósági tárgyaláson "katonai titkot fecsegett ki" a csoportfőnök, s mert nem jelentette elöljáróinak, hogy saját kisgazda miniszterük, Szabó János ellen - aki váltig tagadta a lista tényét - vállalta a tanúskodást.
A parlament honvédelmi bizottságának két ellenzéki alelnöke, Mécs Imre szabad demokrata és Juhász Ferenc szocialista honatya pedig a fegyelmi felelősségrevonást "szakmai kifogásokkal indokolt politikai támadásként" értékelték, s maguk is az ombudsmanhoz fordultak az ügyben. Egyébként előkerült a letagadott lista is: 161 nevet, pontos személyi adatokat-beosztásokat tartalmaz. Katonai ügyekkel foglalkozó jogászok - így Szikinger István alkotmányjogász-ügyvéd, a honvédszakszervezet szakértője, Fapál László - szerint a szolgálati törvény nem kötelezhet arra, hogy bíróság előtt valótlant állítson beosztott tiszt a "mundér becsületének védelmében", s itt szó sem volt hadititokról. (Gündisch M.)

2000.06.19. 18:30 TV2 (MTM-SBS) Tények – este Mősorvezető: Péter Gy., Pálffy I.
Mv.: - A dolgokhoz hozzátartozik, hogy ma már némi túlzással csak az nem kerüli el a sorkatonai szolgálatot, aki nagyon nem akarja. Évről évre egyre kevesebb fiatal bizonyul alkalmasnak, legalábbis papíron. Idén már a jelentkezők feléről derült ki, hogy fizikai vagy szellemi okok miatt ideiglenesen vagy véglegesen fel kell menteni őket a szolgálat alól. Igazolást pénzért vagy kapcsolatok révén pedig ma már szinte bárki szerezhet.
R.: - Aki nem lép egyszerre ... A díszzászlóalj sorkatonái egy hónapja gyakorlatoznak a Petőfi laktanyában. Saját parancsnokuk szerint ezek a katonák már nem azok a katonák. Gyengébb a fizikumuk, kisebb a tőrőképességük, mint a régieknek. A mai magyar sorozási kritériumok szerint azonban alkalmasak a sorkatonai szolgálatra. A szakember szerint sok más fiatal is alkalmas, sokszor alkalmasabb lenne azoknál, akiket besoroznak, de hivatalos dokumentummal igazolja, hogy szellemi vagy fizikai okokból még sem képes ellátni a szolgálatot. Így akár végleg civil maradhat. A felmentéshez elég például egy igazolás arról, hogy a sorköteles, egyetemi, főiskolai felvételi előkészítőre jár. Annak már senki nem néz utána, hogy hányadszor jár előkészítőre, és annak sem, hogy az egyetemre jelentkezőnek van-e például érettségije. A szakember szerint orvosi igazolást még könnyebb szerezni.
Ferenczy Ádám, orvos-alezredes: - A 7/1996-os együttes rendelet alapján a Magyar Közlönyben is megjelent a betegség csoportok, amik alapján mi sorozunk. Ennek megfelelően ez egy abszolút nyílt megjelent közlöny, ami alapján minden orvos el tudja bírálni azt, hogy hova sorolja be a betegségeket.
R.: - Ferenczy Ádám szerint a katonai kórházak által végzett folyamatos sorozás megoldást jelenthet, hiszen a napi behívók alól sokkal nehezebb lenne kibújni.
0620 HM Sajtóválogatás 2000.06.15. ALFÖLDI LAPOK: Miért szökött meg Kálmánő
Nem talál magyarázatot a fia tettére a kalocsai laktanyából fegyveresen megszökött Kálmán édesanyja. Barátnő sem lehet a dologban - véli - noha a házkutatás során még őt is meglepte: egy ismeretlen lánytól, Zsanettől származó leveleket találtak a fiú szobájában a zsaruk.
A minap golyóálló mellénybe öltözött rendőrök dekkollak az imrehegyi tanyához vezető földútnál. Kálmánt várták, hátha haza jön. Hajnalban érkeztek, tőlük tudta meg a család, hogy géppisztollyal, 30 lőszerrel szökött meg 19 éves fiuk Kalocsáról aznap éjjel. A szülök képtelenségnek tartották, hogy fegyvert fordítson bárkire. Viszont egész nap azon aggódtak, hogy üldözői beszorítják valahová, mire a kilátástalan helyzetben magával végez Kálmán.
Szerencsére nem így történt. Nem messze Imrehegytől, a szomszédos Kecel és Császár-töltés között találta meg egy járőr. Az anya fel nem foghatja, hogy mit keresett arra a gyerek. Tudomása szerint barátnője nem volt, viszont a laktanyában - úgy gondolja - rossz társaságba keveredett. Noha korábban szelíd, szófogadó, segítőkész fiú volt. Csak elvétve ivott alkoholt a tavaly érettségizett gyerek, mostanában viszont már sokszor mondta az anyjának, hogy "kocsmázott" Kalocsán. A laktanyában ezen a héten kedden, majd csütörtökön is 24 órás őrségbe osztották, ami az édesanya szerint fizikailag és idegileg is megterhelhette a gyermekét.
- Pedig már számolta a napokat. Két hónap múlva, augusztus 3-án szerelt volna le - öntik el könnyek a nő szemét. Még mondta is, hogy szinte egész júliusban itthon lesz, annyi szabadsága van.
Pénteken, a Kiskunhalason élő nagyszülőknél is jártak a kutatócsoportok, a kiskatona Szegeden tanuló öccsét pedig a buszról szedték le. Mindenhol Kálmánt keresték, és tippeket kértek, hogy hol lehet. A szülök közben gyalogosan járták az imrehegyi határt. Hátha előbb találják meg Kálmánt. Aztán éjjel - miután megfogta a járőr a kiskatonát - álmatlanul forgolódtak az ágyukban. Miért tette, mit akart a fegyverrel, mi lesz most veleő - ez járt az agyukban és ezen töprengenek azóta is. Közben abban reménykednek, hogy elnézőek lesznek a Szegedi Katonai Ügyészségen a súlyos bűncselekményt vizsgáló parancsnokok a fiukkal szemben. (Noszlopy)
0621 Magyar HÍrlap Bukott az SZDSZ 2000-06-20 18:59
Az Országyűlés kedden 66 igen szavazattal, 84 nem ellenében, 149 tartózkodás mellett elvetette, hogy a kötelező sorkatonai szolgálatot 2002-től önkéntes és hivatásos hadsereg váltsa fel. Az erről szóló népi kezdeményezést az SZDSZ nyújtotta be a Ház elé határozati javaslatként.
MHO
 
BACK