Sajtószemle 2000 április

 

 

0406

A NATO-főtitkár is velünk van  (2000.04.04.22:30 TV2 (MTM-SBS)Ablak Európára)
"George Robertson NATO-főtitkár: - El kell indulni a professzionális hadsereg felé, és szakítani kell a sorkatonasággal, amely vajmi keveset ér olyan helyzetekben, amilyenekbe például Boszniába és Koszovóban kerültünk. Jobb kiképzés, jobb hadfelszerelés és jócskán karcsúsított vezetés, ez a lényeg. Ezeket a kötelezettségeket egyébként
mindegyik NATO tagállam vállalta, és mint főtitkár azon leszek, hogy teljesítsék is."

Lányi Zsoltot rossz társaságban látták   (Magyar Nemzet, 04.06)
"A sorkötelezettség fenntartása mindaddig szükséges, míg nincsen megfelelô számú fiatal,
 aki önként vállalná a katonai  szolgálatot – hangsúlyozta Lányi  Zsolt kisgazda politikus, az
Országgyűlés honvédelmi bizottságának elnöke a
Hadkötelezettséget Ellenzôk Ligájának vitafórumán.

A sereg nevel (2000.04.06. MAI NAP: Tolvaj ales, Idézi HM sajtóválogatás)
"Több sorkatonát és egy szerződéses katonát dolgoztatott magáncélra K. János alezredes. ...."

A NATO folyton kritizál (Magyar H2000. április 6., Kemény NATO-kritika a honvédségnek)
" A haderőreform alapvető  szándékainak elismerése mellett  helyenként éles bírálatokat tartalmaz a
 NATO európai főparancsnokának
 Magyarországról készített katonai
 helyzetértékelése. Aggodalommal tölti
 el például a szövetség kontinentális
 irányítóját, Wesley Clark tábornokot,
 hogy a Magyar Hadsereg legtöbb
 fontos berendezése, felszerelése régi,
 és közelít az elavulási idő végéhez. A
 főparancsok azt javasolja, hogy a
 szűkös pénzügyi lehetőségekre
 tekintettel a honvédség állítson fel
 prioritásokat, amelyek elsősorban a
 NATO-nak felajánlott egységek
 fejlesztését, védelmének javítását
 szolgálnák. "

0410 HM sajtóválogatásból
Nem lista, névjegyzék (2000.04.07. 18:00 Kossuth Esti Krónika)
M.v.: - Nem listák, hanem névjegyzékek készültek, és készülnek a honvédségnél, mondta a vezérkari
főnök a haderőreformról tartott hatpárti egyeztetésen.

Nem katonaság, kiképzés  2000.04.08 18:30 TV2 (MTM-SBS)Tények – este
"P. P.: - Egynyári kötelező honvédelmi kiképzés válthatja fel a sorkatonai szolgálatot, ha megvalósul a Fidesz legújabb haderőreform javaslata. Eszerint
az egészséges fiatalokat arra köteleznék, hogy a középiskola elvégzése után a nyári szünetben essenek át a 90 napos alapkiképzésen. A nemzetőrségbe, ha felállítják, 2010 körül hívják be majd az első érettségizett újoncokat.

R. - Batthyány Lajos után szabadon
nemzetőrség felállítását tervezi a Fidesz.
Javaslatuk szerint az Alkotmányban
előírt sorkötelezettség a következő tíz
évben a profi hadsereg kialakítása mellett
három hónapra csökkenne.

Simicskó István (alelnök, Honvédelmi
Bizottság, Fidesz): - A nemzetőrségnek a
megszervezése kapcsán egy olyan 2-3
hónapos alapképzést tudnánk nyújtani
fiatalemberek számára, középiskolát
elvégezve, nyári szünetben ezt az
időtartamot letöltve, ezt követően pedig a
nemzeti gárda, vagy nemzetőrség
tagjaként évi, vagy öt évi rendszerességgel
néhány napra átismételve ezeket a bizonyos feladatokat, alapvető katonai feladatokat, illetve a katasztrófavédelembe tudnának segíteni.

R. - A fegyveres testületekhez, tehát a rendőrséghez, a határőrséghez és a honvédséghez a jövőben azonban csak azok jelentkezhetnének, akik részt vettek a 90 napos alapkiképzésen. Simicskó ezen kívül azt javasolja, hogy a magyar honvédség mellett működő nemzetőrség keretein belül önképző körök és öntevékeny klubok is alakuljanak.

Kir'ly: magyaroknak nem való   (2000.04.09. VASÁRNAP REGGEL: A tábor nélküli tábornok)
"Király Béla katona. ...most pedig Orbán
Viktor miniszterelnök személyi megbízottja a haderőreform belső munkájában.
VR: - Milyen hadsereget képzel el Magyarországon?
K.B.: - Zsoldos hadsereget semmiképpen, mert a nagyon gazdag és kiforrott, öreg demokráciák
hadseregformája ez. ...."

0411

Hitelesítették  (2000.04.10. 18:30 TV2 MTM-SBS
Tények – este,  Idézi: HM sajtó 04.11)
"az Országos Választási Iroda eljárása után
megállapítható, hogy minimum 149 ezer, maximum 154 ezer minden szempontból hiteles, minden
szempontból megfelelő aláírás összegyűlt, ilyenkor ugyanis egyfajta ilyen reprezentatív mintának tekinthető aláírás-számból választják ki az
aláírásokat, 5800 aláírást választottak ki és az alapján határozták meg 99%-os biztonsággal azt, hogy megvan a szükséges aláírás."

Szomorú operett  (2000.04.11. METRO: Operetthadsereg menetel a NATO-ba, HM sajtó, 04.11)
"Az a tény, hogy a NATO-nak elkeserítő véleménye van a Magyar Honvédségről, csak azoknak meglepetés, akik gondtalan civilként szemlélték a
haderő fokozatos lerongyolódását."

A hadkieg nem alszik  (Népszabadság, 2000.04.11.,
Kladek András: mérnök ezredes, hadkiegészítési szakértő: Sorkérdések a másik oldalról)
A szerző  Molnár Ferenc alezredes szociológusnak, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem docensének írására reflektál /Sorkérdések, 03.30/
"A cikkben említett
            több mint tizenháromezer budapesti fiatal,
            aki nem jelent meg a legutóbbi sorozáson
            (amely egyébként nem egy sorozás,
            hanem az egész év „termése”), mára már
            szabálysértési eljárás alanyaként bánhatja
            távolmaradását. Csak zárójelben jegyzem
            meg, hogy tavaly 23 ezer 980
            szabálysértési eljárást és 951 rendőri
            elővezetést kezdeményeztek a
            hadkiegészítő parancsnokságok."
"A hadkiegészítő
            szervek minden erejükkel igyekeznek
            érvényt szerezni a törvény előírásainak,
            hogy minden, a sorozáson katonai
            szolgálatra alkalmas minősítést kapott
            fiatalt behívjanak. Ez alól csak az
            egészségileg alkalmatlanok és a
            törvényben pontosan meghatározott
            kategóriák, például a háromgyermekesek,
            a hivatásukat gyakorló lelkészek, a
            szakminiszter által javasolt művészek,
            sportolók, tudósok, az államellenes
            bűncselekményért elítéltek stb. kivételek.
            Azt sem árt tudni, hogy a sorozáson
            alkalmatlannak minősített fiatalokat a
            vezérkar egyenként górcső alá veszi, s a
            sorozásra kötelezettek életkorának
            betöltése előtt még sor kerül egy
            bizottsági vizsgálatra. "
 

0414

Szegedi konferencia.  A Szeged Biztonságpolitikai Központ konferenciát rendezett a "Sorkatonai szolgálat jövője" címmel Szegeden. A konferencia megnyitóelőadását Szabó János honvédelmi miniszter tartotta, majd két vitaindító előadás /Farkas Henrik  HEL ügyvezető és Prof. Szabó János, a HM  helyettes államtitkára/, 5 felkért hozzászólás valamint vita következett, amiben számos hazai és külföldi szakember fejtette ki véleményét. A konferenciáról a HM Sajtóválogatása /04.17/ a következő tételeket tartalmazza:

2000.04.14 12:00 Kossuth Déli Krónika
Ladányi Zsuzsa: - 10-15 éven belül elkerülhetetlen, de ma még nem időszerű. Az önkéntes katonai szolgálat bevezetéséről mondta ezt Szabó János
honvédelmi miniszter a Szegeden zajló biztonságpolitikai konferencián. Hozzátéve, hogy a sorozott haderő biztosítani tudja a honvédelmi törvényben és az alkotmányban, valamint a
nemzetközi szerződésekben előírt és vállalt feladatok végrehajtását. A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy a kormány és a honvédelmi vezetés mindent  megtesz azért, hogy az átalakuló magyar honvédség
megfeleljen a modern kor követelményeinek.

2000.04.14 19:00 Kossuth Hírek - Kossuth
- A honvédelmi miniszter szerint az önkéntes haderőre való áttérés rövid távon nem valósítható meg az ország biztonságának jelentős csökkenése nélkül. Szabó János a sorkatonai szolgálat jövőjéről Szegeden rendezett kétnapos konferencián kifejtette, a honvédség háborús hadrendje szükségessé teszi
a tartalékos állomány folyamatos biztosítását és kiképzését, ami megfelelő számú önkéntes  tartalékos szolgálatot vállaló katona jelentkezése
nélkül nem teljesíthető.

2000.04.15. MAGYAR HÍRLAP: Nemzeti gárdát javasol a Fidesz
/Szabó J. minisztert idézi az MTI jelentésére hivatkozva/

2000.04.15. NÉPSZAVA: Sorozásra még szükség van
/Szabó János minisztert idézi./

2000.04.15. MAGYAR NEMZET: SZABÓ JÁNOS…

2000.04.15. NAPI MAGYARORSZÁG. Bálint József: Sorkatonák jövője.
"A katonapolitikai szakértők szerint az általános hadkötelezettség részét képező sorkatonai szolgálat időleges vagy teljes felfüggesztése hátrányosan hatna a honvédség hadrafoghatóságára. Sőt
alkalmazási készsége megbéníthatná működését. Ugyanakkor az önkéntes katonai szolgalat bevezetése hosszú távon megkerülhetetlen. "
*****
Kommentár:   Itt tehát Szabó miniszter mellett más vélemények is szót kapnak, de kizárólag a hadkötelezettség mellett érvelők. Pedig a konferencia kiegyensúlyozott volt.F.H./

Új variáció a kényszersorozásra.  (2000.04.17. MAGYAR NEMZET. (K. F.-P. Z.) : Új javaslat)

"Kompromisszumos megoldást jelenthet a hivatásos és a sorkatonaság híveinek elképzelése között a Fidesz javaslata, amely szerint a zsoldos hadseregre történő átállás mellett a fiataloknak továbbra is
részt kellene venniük egy 2-3 hónapos kiképzésen.

A haderő hosszú távú átalakításáról szóló javaslatot terjesztett a honvédelmi tárca elé Simicskó István, a Fidesz védelempolitikusa. A hatpárti tárgyalásokra készített indítvány szerint a hivatásos hadsereg létrehozása mellett a középiskola elvégzése után minden fiatal részt venne egy 2-3 hónapos  kiképzésen. Ez a rendszer - az Egyesült Államok
Nemzeti Gárdájához hasonlóan - utánpótlást képezne a fegyveres erők számára, illetve a tartalékos katonákat bevethetnék a  katasztrófahelyzetekben is.

- Jónak tartom a Fidesz elképzelését, de
jelenleg nem időszerű....- nyilatkozta
lapunknak Lányi Zsolt."
"Nagyon drága és indokolatlan lenne a hadseregtől teljesen független, nagy létszámú alakulat létrehozása és működtetése - reagált a javaslatra Juhász Ferenc, az MSZP frakcióvezető-helyettese. Úgy tartja, az erre szánt pénzt a profi hadsereg, illetve a haditechnika fejlesztésére kellene fordítani.
 

0421

Nem elsietett  (2000.04.20. 17:00 Kossuth Hírek , HM Sajtóválogatás 0421)
"A Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája arra kéri a parlamentet, hogy ne támogasson olyan
haderőreform-koncepciót, amely fenntartja a kényszersorozás intézményét. A szervezet szerint az ország közvéleményét, a fiatalok akaratát sem a
kormány, sem a parlament nem hagyhatja figyelmen kívül. A liga úgy látja: a sorozott haderő nemcsak morálisan, hanem katonai szempontból is megbukott. A szervezet szerint az áttérés az önkéntes szerződéses haderőre nem most kezdődik,
hanem már évek óta tart. Így ez elsietettnek semmiképpen sem mondható."

Hatról ötre  (2000.04.20. FEJÉR MEGYEI
HÍRLAP: Már öt lett a hatból,  HM Sajtóválogatás)
"Az SZDSZ jelenlegi formájában nem írja alá a haderőreformról szóló, hatpárti tárgyalásokon született megállapodás-tervezetet, mert nem
szerepel abban az önkéntes, hivatásos hadsereg koncepciója ...
...az SZDSZ továbbra is kitart a kényszersorozás
2002-es eltörlése mellett. A párt álláspontja szerint a valódi haderőreform csak akkor valósulhat meg, ha döntés születik az önkéntes, hivatásos hadseregre
történő átállásról. - A közvéleménykutatások szerint a lakosság kétharmada támogatja ezt - olvasható az
ellenzéki képviselő közleményében, Mécs úgy véli, a kormány haderőreform-koncepciója félresöpri a
polgárok döntő többségének akaratát....

- A Honvédelmi Minisztérium sajnálatosnak tartja, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) mást mond a közvélemény előtt, mint a Magyar
Honvédség szervezeti átalakításáról szóló zárt politikai tárgyaláson - közölték a szaktárca sajtófőosztályán szerdán, reagálva a párt  közleményére. A sajtófőosztályon elmondták: az SZDSZ a keddi hatpárti egyeztetésen visszavonult,
amikor szembesült a többi parlamenti párt e kérdést érintő elutasító magatartásával. Ugyanakkor a nyilvánosság előtt újra visszatért a pártpolitikai alapú
megközelítéshez. "

000425

Magyar Bálint a nemzetőrségről  (2000.04.21. 07:00 MTV1 Naprakész - MTV1, HM Sajtóválogatás 0425)
"M.B.:- Hát ennek a tartalmát
világosabban kellene látni, ha egy
önkéntes alapon szerveződő szervezet
lenne, akkor lehet róla beszélni, és látszik
magáról az elnevezésről is, illetve az
előttünk hallott kifejtésről, hogy nem
annyira katonai feladatokat látna el, mint
sokkal inkább egy szélesebb értelemben
vett katasztrófa helyzetek, vagy a polgári
védelemhez kötődő feladatokat, ez nem
érinti az alapvető kérdést azt, hogy most
itt van-e az ideje annak, hogy eltöröljük a
kötelező sorkatonai szolgálatot. A mi
véleményünk szerint itt az ideje, nincs
értelme késlekedni ezzel. "
"M.B.: - Csak ott az a probléma, hogy
nem kényszersorozáson alapul ez a
formáció sem, hiszen itt a búvár
önképzőköröktől kezdve az ejtőernyős
önképzőkörökig nem hiszem, hogy
besoroznák. A lényeg az, hogy már most
is nem lehet behívni sorkatonai szolgálatra
köteles fiataloknak a döntő részét.
Nagyrészük, több mint a felük,
háromnegyedük körülbelül kimarad a
szolgálatból, hiszen a hadsereg nem tudja
befogadni őket, és a másik oldala a
kérdésnek, hogy az alatt a 9 hónap alatt,
amelyet most szolgálnak bizonyos
értelemben teljesen értelmetlenül, a valódi
katonai feladatokra kiképezhetetlenek.
Nem véletlen, hogy a katonaságnál a
tisztek körében végzett felmérés
szerint körülbelül a 80-90 százaléka a
tiszteknek a tisztán hivatásos
hadseregnek a híve, és híve annak,
hogy eltöröljék a kényszersorozás
intézményét. "