Sajtószemle 2000 március

000301
Még jó, hogy legalább egy nézőnek eszébe jutott. (2000.02.28 7:19 ATV Nap kelte – ATV, Kereszttűz, HM Sajtóválogatás, 2000.03.01.)
A kereszttűz vendége Szabó János honvédelmi miniszter. A riporterek kérdései nem foglalkoznak a hadkötelezettséggel, az csak egy nézői kérdés kapcsán válik témává.
" Jó reggelt kívánok, dr. Mészáros Gyula vagyok. ...A másik kérdésem, mi a véleménye az SZDSZ által felvetett azon blődségről, mely szerint a hivatásos
hadseregre való átállás akár nullszaldóval is végrehajtható?

Szabó János, honvédelmi miniszter: - Hát
az első kérdésre azt válaszolnám, hogy........

Mv.: - És az SZDSZ blődségéről mi a véleménye?

Szabó János, honvédelmi miniszter: - Hát az egy olcsó kampányfogás, amit az SZDSZ folytat, kicsit előre hozott kampányba kezdett, de nem sok értelme
van, hiszen láthatjuk, hogy ez nem olyan kérdés, ami a magyar társadalmat alapvetően ...

Mv.: - Tehát ön szerint nem lesz nullszaldós az, amit itt a kérdező is említett, hogy a profi hadsereg
nullszaldósként is üzemeltethető?

Szabó János, honvédelmi miniszter: - A
profi hadsereg nagyon sokba kerülne. Ezt a Honvédelmi Bizottság ülésén részletesen elmondtam, bizonyára sokan kaptak erről információt, hiszen ha egy szerződéses katona, tehát ha ki akarjuk váltani a sorkatonaságot szerződéses katonákkal, ahhoz rengeteg pénz kell. Egy szerződéses katona munkaerejének az ára az most kb. az az összeg, amiért vállalnak missziókban feladatot. Ez ezer dollár körüli összeg havonta és a hazai ellátmányukat még ezen felül kapják. Könnyen kiszámítható, hogy járulékos költségekkel együtt, mindennel együtt egy szerződéses katona ilyen formában egy hónap alatt kb. 8-9, esetleg 10 millió
forintjába kerülne az országnak. Ha húszezer fős szerződéses katonaságot akarunk felállítani, ez 200 milliárd forint többletet jelentene, de ehhez még hozzá kell venni azt is, ezért blődség egyébként,
azt is, hogy a hivatásos katonáknak, a tiszteknek az illetményét, tiszthelyetteseknek az illetményét is hozzá kellene emelni a szerződéses illetményhez,
mert ez csak így lenne elviselhető. Így összesen mintegy 300 milliárd forint költséget jelentene azonnal, ha ki akarnánk váltani a sorkatonaságot. Ezt
majd fokozatosan akkor, amikor a szerződésesek száma emelkedik napirendre lehet tűzni, hogy milyen
mértékben és hogyan váltsuk ki a sorkatonai szolgálatot, de teljesen megszűntetni véleményem szerint nem lehet, mert egy alap kiképzésre
mindenképpen szüksége van a magyar fiatalságnak, az egészséges fiatalságnak, hiszen a haza védelme az mindenki számára kötelező és a sorkatonai
szolgálatot pedig jelenleg az alkotmány alapján törvények szabályozzák."

Lányi Zsolt nevelési ötlete. (2000.02.25. PETŐFI NÉPE: Lesz-e hivatásos sereg?, HM Sajtóválogatás 2000.03.01)
"Országház - Szabó János honvédelmi miniszter beszámolt a parlament honvédelmi bizottságának tárcája eddig végzett munkájáról és a haderőreformmal kapcsolatos tervekről. ...
Lányi Zsolt a meghallgatás kapcsán lapunknak elmondta, hogy néhány éven belül biztosan nem lehel profi hadsereget létrehozni. A képviselő még hozzátette, hogy véleménye szerint olyan képzést
lenne szükséges bevezetni a hadseregben, ami tudatosítja a honvédekben, hogy miért kellett nekik katonának menni. "szükség van a nemzettudat erősítésére a fiatalokban, hogy jobban érezzék a
hazájuk iránt felelőséget" - nyilatkozta a kisgazda képviselő.
Fodor Gábor szabad demokrata képviselő túlhaladott és veszélyes gondolatoknak minősítette bizottsági elnök elképzeléseit. Szerinte sem ideológiai  képzésre, sert kényszersorozott hadseregre nincs szükség Magyarországon."

Múltbanéző. (2000.02.25. DUNÁNTÚLI NAPLÓ: Hivatásosok,  HM Sajtóválogatás, 2000.03.01)
"Vélhetően igen kevesen gondolják ma azt
Magyarországon, hogy nincs szükség a
haderőreformra, és így a jelenlegi kötelező
sorkatonai szolgálat felszámolása mellett
a hivatásos hadseregre való átállásra. ....Az viszont már legenyhébb kifejezéssel élve is bosszantó, ha arra gondolunk, mit tett az SZDSZ '94 és '98 között az ügyben, kormányon lévő pártként. Ne tessék sokat gondolkodni a válaszon: szinte semmit. ..."

Fodor Gábor Salgótarjánban. (2000.02.25. NÓGRÁD MEGYEI HÍRLAP: Már nemcsak az SZDSZ akar önkéntes hadsereget,  HM Sajtóválogatás 2000.03.01)

 Mécs sem érti  (2000.02.25. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI HÍRLAP: A hivatásos hadseregre történő átállás költségei, HM sajtóválogatás 2000.03.01-)
"Mécs Imre SZDSZ-es képviselő szerint nem világos, milyen számítások alapján jutott arra az álláspontra a Honvédelmi Minisztérium, hogy az önkéntes hadseregre való átállás személyi
költsége 55-80 milliárd forint -tartalmazza a honatya szerdai közleménye. Mécs Imre szerint mind a haderőreform, mind pedig a hivatásos hadseregre való átállás megvalósítható többletköltségek nélkül, a honvédelmi kiadások tervezett - az idei 190 milliárd forintról 2004-ig 288 milliárd forintra történő -  bővítéséből."

Újpesten tájékoztatnak (2000.02.25. ÚJPEST: Tájékoztató a hadkötelesek részére, HM Sajtóválogatás, 2000.03.01)

A Magyar Köztársaság Alkotmánya a Magyarországon élő l7-50 közötti férfi állampolgárok részére általános hadkötelezettséget ír elő.

A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény rendelkezik arról, hogy a kötelezettségeknek miként feleljenek meg, illetve milyen jogokkal rendelkeznek a hadkötelesek.

A leglényegesebb tudnivalók:

- 17. életévüket betöltőknek (az 1983-ban születettek) 2000. december 31-ig a katonai összeírás miatt egészségügyi törzslapot kell leadniuk. Ha tanul a fiatalember, akkor az  iskolaorvos, egyéb esetben pedig a házi (körzeti) orvos kéri és folytatja le az egészségügyi  vizsgálatokat. Ez a vizsgálat átfogó. általános jellege,
tehát vér-, vizelet-, szív-, tüdő- és egyét belgyógyászati vizsgálatból áll. Ennek a vizsgálatsorozatnak az eredményeként "született" egészségügyi törzslapot a IV. kerületi, illetve állandó lakóhely szerinti polgármesteri hivatalban kell leadni a népesség-nyilvántartó csoportnál vagy a katonai főelőadónál).

- Ha a sorköteles tanul középiskolai és felsőoktatási intézményben. Alanyi jogon jár a sorkötelesnek tanulmányi halasztás, ha közép- vagy felsőfokú intézményben első szakmáját, diplomáját szeretné
megkapni. Ehhez minden tanév szeptemberében, a beiratkozáskor tanulói jogviszony igazolást kell benyújtania a Fővárosi Hadkiegészítő Parancsnoksághoz vagy a lakóhely szerinti illetékes (jelen esetünkben a IV. ker. Újpest) polgármesteri hivatalnál, a katonai főelőadónál.
Sorozás
A hadköteles "hadrafoghatóságának" elbírálása. Ez egészségügyi, pszichikai és egyéni elbeszélgetés
során derül ki. A fiatalember sorozási felhívást kap, amin feltétlenül meg kell jelennie. A sorozáson derül ki, hogy alkalmas, ideiglenesen alkalmatlan vagy véglegesen alkalmatlan a sorkatonai szolgálatra. Ez az első olyan mozzanat a fiatalember életében, ami
döntően meghatározza a honvédséggel történő további kapcsolatát. Alkalmas minősítés esetén határozatot kap arról, hogy sorkatonai szolgálatra mikor tervezik és hová.
Behívás
Az alkalmasnak minősített és határozatban is szereplő időpontban a sorköteles behívó parancsot kap. A behívó parancs feljogosítja a sorkötelest, hogy az állandó lakóhelye szerinti polgármesteri
hivatalnál bevonulási segélyben részesüljön. A segély mértéke, a mindenkori minimálbér 60%-a (jelenleg 15 300 Ft). Ezt személyesen a behívóparancs bemutatásával intézheti  el a fiatalember.

Sorkatonai szolgálat

Az a sorkatona, aki teljesítette a 9 hónapos kötelezettségét (3 hónap a kiképzőbázison. 6 hónap további szolgálat letöltését), leszerelési segélyt csak a csapat parancsnokától kérhet. A két gyermeket
igazoltan nevelő sorkatona a törvény szerint 3 hónap után leszerel. A három gyermek után azonnal leszerelik. (Sőt, ha  a Kiegészítő Parancsnokságon bejelentette gyermekeit, be sem hívják.)

Összefoglalva a hadkötelezettség

- a tájékoztatási (adatszolgáltatási), - a
bejelentési.

- a megjelenési, - a szolgálati kötelezettséget foglalja magába. Ha ezen kötelezettségek valamelyikét
elmulasztja a hadköteles, akkor szabálysértési eljárás útján büntetésben részesül."

Városföldi laktanya   ( 2000.02.26. PETŐFI NÉPE: Zár alatt a városföldi laktanya,  HM Sajtóválogatás, 2000.03.01)
"A vizsgálat kiderítette, hogy szerencsétlen kisfiú a hét végén járt a laktanyában édesapjával. A  szakértők azonban nem tartják valószínűnek, hogy ott fertőződött meg. Pedig a városföldi egységnél
szolgálatot teljesítenek Kalocsán, illetve
Szabadszálláson kiképzett katonák is."

Korkülönbség (2000.02.26. KISALFÖLD: A katona
dolga. Idézi HM sajtóvál. 03.01.)
"Gimnazista vagyok, .... Sajnos több időskorú ellenkezik a zsoldos sereg bevezetése miatt, de nem értem, hogy miért. Többségük a világháborúk - vagy még régebbi hadi eseményeinek tanulságát említi.....

Mindennek rendelt ideje van  (Farkas Henrik:
Haderőreform csatazajjal. Magyar Hirlap. 2000-03-03)
"A magyar hadügyi berkek békéje azonban már a múlté. Politikai csatározás ricsajától hangos Mars
isten holdudvara....

A hadügy és a kisgazda civil kontroll jól megférnek egymással. A kisgazda  eszmékkel, érvekkel az a bajom, hogy bulgakovi értelemben "másodlagos frissességeek".

... Király Béla azt  állítja, hogy az SZDSZ az önkéntes  katonaságot akarja rákényszeríteni a  nemzetre - népszavazással. (Napi  Magyarország, jan. 22.) Az önkéntesség, a népszavazás és a  kényszerítés ilyetén összekapcsolása  frappáns alkalmazása a dialektikus hadügyi logikának. ....A Szabad Demokrata Hírlap januári rendkívüli kiadása Kövér László 1990-ben  nyilvánosságot kapott katonaélményeiből csemegéz: "A bunkók még bunkóbbak lesznek, a  másik fölött uralkodni vágyók
 megtalálják a maguk terepét." A kisszereség, az aljasság, hogy azok érvényesülnek, akik gerinctelenek  vagy teljesen gátlástalanok" "Az az
érzés alakult ki bennem, hogy Kalocsa - ott voltam - egy mini Auschwitz. Csak mennyiségi különbség van köztük, a  logikai elv ugyanaz: az embereket  megtörni, péppé gyúrni, aztán  egyformán kis agyagfigurákat csinálni  belőlük."

 "Változnak az idők és az emberek. A  Fidesz vezette kormány mai  elképzeléseit Király Béla interpretálja:
 "A sorozott hadseregben alakulhat ki  igazán a barátság, az együttélés". A katonaság jó  szellemisége alkalmas arra, hogy ezt az országot nemzetté kovácsolja."

"A politikai csatározás megnyugtatóan  és gyorsan lezárulna, ha a Fideszben  ismét uralomra jutna a civil kontroll.  Bízom benne, hogy ennek is eljön
 majd az ideje. Ha korábban nem, hát akkor a következő választások után."
000308
Német kibic  (2000.03.08. MAGYAR NEMZET:
Varjú Frigyes: Óva int a kapkodástól egy katonadiplomata. Németország a sorozott hadsereg fenntartása mellett voksol)
...Megkérdeztük a német katonai attasét azzal kapcsolatban is, hogy véleménye szerint a sorozott vagy a szerződéses hadsereg a hatékonyabb. A diplomata elmondta, országa számára mindig fontos volt, hogy a teljes lakosság bevonható legyen kényszerhelyzetben a haza fegyveres védelmébe. A
Bundeswehr szárazföldi csapatainál igen magas a sorozottak száma, és a nemzetközi összehasonlítás is azt mutatja, hogy a hadgyakorlatok során a fegyverrendszerek alkalmazásakor igen jól lehet támaszkodni a sorkatonákra. Német felfogás szerint
szükségesnek  tartják az általános hadkötelezettség további fenntartását, mert a tapasztalatok azt mutatják: a szerződéses katonák fele mindig a
továbbszolgáló sorkatonákból verbuválódik, és mert a volt sorkatonák mobilizálható tartalékot jelenthetnek
szükséghelyzetekben.

Berlinben általános vélemény, hogy a sorozott hadsereg mindig modernebb, hiszen a bevonuló fiatalok kritikusak, kérdéseket tesznek fel, ezáltal arra
ösztönzik a hadvezetést, hogy folyamatosan  újítsanak. Persze ha állandóan csökkentik a hadsereg létszámát, akkor egy idő után lehetetlenné
válik valamennyi sorköteles behívása. Ebben az  esetben csökkenteni kell a sorkötelesek kiképzési idejét, bár Németországban már elérték azt a tíz hír
napos alsó határt, ameddig még működőképes maradhat a hadsereg - emelte ki a katonai attasé, elismerve: hazájáóan is fontolgatják, hogy esetleg
tovább mérsékeljék a sorkatonai időt, noha ezzel újabb kritikus helyzet adódhat, és megkérdőjelezhetődhet a kiképzés hatékonysága. Ezután pedig már tényleg azon kellene elgondolkodni, hogy nem volna-e célszerűbb a nem sorozott hadsereg. Manfred Tietje saját véleményét
megfogalmazva kifejtette: lebeszélné a magyar katonákat és minden más nemzet katonáját arról, hogy mindent egyszerre akarjanak végrehajtani hadseregátalakítás címén; előbb inkább azt kellene
megvizsgálni, hogy a jelenlegi keretek között miként képes működni egy méretében és létszámában kisebbé váld hadsereg. (Varjú Frigyes)

Pénzzel megváltani? (2000.03.03. KIS ÚJSÁG: Hazánk a NATO hasznos tagja, Idézi: HM Sajtóválogatás 0308).
Interjú Szabó János honvédelmi miniszterrel.
"- Van-e döntés a sorkatonai szolgálat kapcsán felmerült kérdésekben?

-A Kormány programjában és a stratégiai felülvizsgálat koncepciójában is szerepel, hogy a sorkatonai szolgálat belátható ideig fennmarad.
... A sorkatonai szolgálat pénzért való rnegválthatósága is szóba kerülhet. A rövidebb sorkatonai szolgálat változatairól is folyik a Magyar
Honvédségnél a szakmai vizsgálat. Az
elemzés és a szakmai viták után politikai
döntés szükséges. ...(Dobi Ágnes)"

Homoki kimondta. (2000.03.03. KIS ÚJSÁG: Fenntartani a hazafiság szellemét. Idézi: HM sajtóválogatás, 0308)
"Tiszthelyettesek ünnepélyes avatását tartották február 26-án Budapesten. Az eseményen, amelyen részt vett Lányi Zsolt az Országgyűlés Honvédelmi
Bizottságának elnöke, és alelnöke Simicskó István, valamint Fodor Lajos vezérezredes, vezérkari főnök Homoki János, a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára mondott ünnepi beszédet.

...Sajnos, hangsúlyozta a szónok, számtalan járulékos intézménye van a honvédségnek, amelyek fenntartása nagyon sok pénzbe került, nincs viszont egyetlenegy hatékony, ütőképes dandárja.

A sorkatonai szolgálat eltörlését sürgető felvetésekről szólva Homoki határozottan kijelentette, ez, amellett,
hogy szakmailag megalapozatlan és nemzetellenes cselekedet lenne, aláásná a hadsereg rendjét és fegyelmét. ... Azok, akik a sorkötelezettség azonnali eltörlését és az önkéntes hadseregre történő áttérést
szorgalmazzák, nem az ország és a honvédség valós védelmi helyzetéből indulnak ki.

Ki kell mondani: aki ma a sorkötelezettség eltörléséről beszél, az magát a hadsereg intézményét támadja. Felelőtlenül kockáztatja a fegyveres erők
hatékonyságát, ütőképességét, hadrafoghatóságát, így az ország biztonságát is."

**************
Költői kérdések /F.H./:

1. Hogyan fenyegetheti bármiféle elképzelés annak a hadseregnek a hatékonyságát, aminek nincs egy ütőképes dandárja?

2. Mit érdemelnek  azok, akik az államtitkár szerint fenyegetik az ország biztonságát?

***************************
 

FIDESZ-tervek. (2000.03.08. MAGYAR HÍRLAP:Tartalékosok váltanák fel a sorállományt. Idézi: HM sajtóválogatás 0308)
"Egy rövid alapkiképzésből, majd rendszeres, néhány napos vagy hetes tartalékos-gyakorlatból állna a katonai szolgálat - szerepel a Fidesz hosszú távú terveiben. Juhász Ferenc, ez MSZP
honvédelmi szakértője szerint kétséges a
Fidesz elképzelésének megvalósíthatósága
a tartalékos rendszer megreformálásáról,
ez ugyanis hatalmas költségekkel jár.

A Fidesz hosszú távú elképzelései szerint szerződésesekből és hivatásosokból álló hadsereg látná el az ország védelmét békeidőben, de minden fiatal számára kötelező lenne a tartalékos-kiképzés."

Pucolj krumplit meg zöldséget - ezzel is a békét véded ( 2000-03-10 13:30
Magyar Hírlap: Hadászati krumplipucolók)
"Házassági előkészítőhöz hasonlította Magyar Bálint a Fidesz által javasolt hat, illetve három  hónapos sorkatonai  kötelezettséget. Az  SZDSZ elnöke szerint ez  arra lenne jó, hogy a fiúk megtanuljanak krumplit  pucolni."

Katonabeszéd az elfojtott vágyakról, az álmokról és a  mohatermesztés nehézségeiről. (Népszabadság. 2000.03.13.Szűcs Mihály: A sereg gördül, mint a kő. Nem idézi a HM sajtóválogatás.)
"A párttal és a (sokadik) haderőreformmal egy az utunk,  „énekelhették” azok a főkatonák, akik           részt vettek a Fidesz haderőreform           konferenciáján február 18-án. ....Az új honvédelmi vezetés a másképp gondolkodókat (még ha           állampolgárként gondolkodtak is  másképp) egyszerűen ki akarta ebrudalni vagy eltiltani a publikálástól..... A katonák részvétele pártrendezvényen, egyenruhában  csemege lehet a jogászoknak. .... Simicskó úr január 31-én a
Nap-keltében kijelentette, hogy „Mi egyáltalán nem félünk a vitától, mi szeretjük, mert építő jellegű kritikát mindig szívesen fogadunk.” A februári
konferencián elfojtották ezt a vágyukat. Ott nem volt sem vita, sem építő jellegű kritika. Objektívnek mondható kutatók nem zavarták meg a tanácskozást, hiszen „Minden tudomány összesküvés a laikusok ellen” (Bernard Show)..... A nem laikus szervezők javára legyen írva, hogy az érdeklődők között azért
nem szelektáltak, még a Honvédelmi Minisztérium által a társadalmi szervezetek közül kiközösített HEL
(Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája) képviselőit is beengedték. Talán a régi elvbarátság okán, hiszen a Fidesz szépen, lassan elkezdett visszasunnyogni régi, a kötelező katonai szolgálatot ellenző álláspontjához. Azért kell nekik sunnyogniuk, nehogy felébredjenek a kisgazdák az 1947-ben konzervált
(akkor még progresszív) álmaikból. ...Most már valami időt és jövőt állót kellene létrehozni közös
gondolkodással, mert a gördülő kövön nem nő moha."

Két hadsereg. (Népszabadság, 2000.03.13. Mécs Imre: Most vagy drágán)
 Az Európai Unió egyik jelentése szerint Magyarországon a 18 és 30 év közötti fiatalokat különleges adó sújtja: személyes szabadságuk
korlátozásával, testi és lelki igénybevétellel járó katonai szolgálatot kell teljesíteniük. Valóban így van: a haza védelmére hivatkozva, igazságtalanul kényszeríti az állam fiatalemberek tízezreit arra, hogy
többnyire akaratuk ellenére, tartalmatlan és sivár katonai szolgálatot teljesítsenek, sokszor embertelen körülmények között.
          Valójában két hadsereget tart el az  adófizető polgár: egy szinte semmiresem használható sorkatonaságot ésegy hivatásos haderőt.
A kormány határozata a honvédelmi tárca költségvetési támogatását az idei 189 milliárd forinthoz képest 2001-ben 223 milliárd, 2002-ben 243  milliárd, 2003-ban 265 milliárd forintra
tervezi."

Nyári programot javasol a fiúknak a miniszter
(2000.03.17. Magyar Hírlap. Haszán Zoltán:  Haderőreform: győzött a vezérkar)
"A tárcának ki kell dolgoznia a sorkatonai szolgálat
átalakításáról szóló terveket is. Az előzetes  elképzeléseket ismertetve Szabó elmondta: nyaranta
edzés jellegű fizikai felkészítésre hívnák be a  fiatalokat, azokat is, akiket jelenleg a szolgálat alól
felmentettek."

A sorkatona képzettsége nem elég a győzelemhez (Magyar Hírlap, 2000.03.18. Haszán Zoltán: Egyedül a vezérkar ellen)
"....a nemzetbiztonsági kabinet... döntőbíróként a
 vezérkart hirdette ki  győztesnek a honvédelmi
 közigazgatási államtittkárral szemben a hadsereg
 irányításáért dúló  küzdelemben. ... A  közigazgatási államtitkár  képességeivel  kétségtelenül kiemelkedik a  kisgazda-vezetésű  minisztérium átlagából, .... egybehangzó vélemények szerint a céltudatos
Wachsler akkor is, most  is  túlbecsülte az erejét.
Mert igaz ugyan, hogy a  honvédelmi tárca  legszűkebb vezetéséből  egyes-egyedül a  közigazgatási államtitkár  teljesítette alkotmányos
kötelezettségét, a  sorkatonai előképzettség  azonban mégsem elegendő a hadsereg irányítására. Minisztériumot még el lehet vezetni szakmai  felkészültség nélkül, a honvédséget már nem - ébresztette rá a nemzetbiztonsági kabinet erre a fájdalmas felismerésre Wachslert..... Pedig a honvédség működőképtelensége sok esetben nyilvánvalóvá vált,  elég csak a koszovói  konfliktusra gondolni vagy visszaidézni az  agyhártyagyulladás kapcsán megismert  laktanyakörülményeket."

000321
Mást mond a baka, s mást a parancsnok.  (2000.03.21. KELET-MAGYARORSZÁG BLIKK:
Hidegre panaszkodnak a kalocsai bakák, idézi HM Sajtó 03.21.)

"Kalocsa - Panaszkodnak a februárban Kalocsára bevonult újoncok. ...Február óta még egyetlen napon sem volt fűtés a körletben, mindössze este negyed tíz és negyed tizenegy között langyosak a kályhák - mondták el a Blikknek nevük elhallgatását kérő újoncok. A három kiskatona egyike szerint a hálókban olykor 0 fok körüli volt a hőmérséklet. Jelenleg a laktanya 30 százaléka bajlódik meghűléses betegséggel, mert a fürdőkben hetek óta csak hideg vízzel zuhanyozhatnak. Reggelire általában mindössze egy szelet kenyeret, két vékony
szelet parizert és teát kapnak.
...Dr. Kovács György alezredes, a laktanya parancsnoka túlzónak tartja bakái panaszait. Két ütemben fűtjük a laktanyát - közölte az alezredes. - Reggel fél öttől hétig, majd a nappali foglalkozás
befejezése után a fél tízes takarodóig. A
zuhanyzással valóban vannak problémák,
de így is az állomány 70 százaléka meleg vízzel mosakodhat."
 

0003222
Aggodalom.  (Magyar Hírlap 03.22. Dusza Erika: Menekültügyi ENSZ-jelentés )
"Aggodalomra ad okot, hogy a koszovói háború elől
 menekülőket nem ismerték el menekülteknek, és
 okmányok híján sokan a befogadotti státust sem
 kapták meg. Ez azt jelzi, hogy a magyar menekültügyi hatóságok a genfi egyezményt  szűkítve értelmezik - fogalmaz éves jelentésében  az ENSZ menekültügyi főbiztossága a magyarországi viszonyokról.

Az ENSZ menekültügyi főbiztossága nyilvánosságra
hozta a múlt év végén lezárt véleményét a  menekültügy és a menedékkérők magyarországi
helyzetéről. A tízoldalas dokumentum nagyra értékeli a 1998 márciusában hatályba lépett, majd tavaly  módosított menedékjogi törvényt. Az állásfoglalás ugyanakkor bírálja, hogy a  jogszabályok értelmében az idegenrendészeti eljárás a  menedékkérővel szemben is folytatódik. Ez - a genfi  egyezménnyel ellentétes módon - lehetővé teszi, hogy  az idegenrendészeti hatóságok a menedékjogi eljárás
jogerős befejezése előtt kapcsolatba lépjenek a menedékkérő országának külképviseletével, és
megkezdjék kitoloncolása előkészítését. A menedékjogi kérelmeket elbíráló szakhatóság
költségvetése és munkatársainak lét-száma a
menedékjogi törvény elfogadása után sem emelkedett, noha az elbírálandó ügyek száma  1998-ban az előző évihez képest hétszeresére emelkedett. A főbiztosság rámutat: a Magyarországról más országba szökött külföldieket a toloncegyezmények keretében csak akkor szabad visszaadni a magyar hatóságoknak, ha a külföldi rendelkezik személyazonosító okmánnyal, és ha a magyar hatóságok biztosítják, hogy a visszaadott külföldieket, hacsak nem ismételten követték el a tiltott határátlépést, illetve, ha nem gyanúsíthatóak
bűncselekmény elkövetésével nem fogják a közösségi szállá-sokon fogva tartani. Kőszeg Ferenc, a Magyar Helsinki Bizottság elnöke
ugyanakkor lapunknak úgy nyilatkozott, a szombathelyi  közösségi szálláson több olyan koszovói albánnal beszélt, akiket az osztrák hatóságok eljárás nélkül toloncoltak vissza Magyarországra.
Dobó István, a Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal főigazgató-helyettese az ENSZ-kritikára
reagálva leszögezte: a nemzetközi szervezet ajánlásai nem kötelező erejűek. A magyar hatóságok a hatályos törvényeket alkalmazzák, a döntések ellen bírósághoz lehet fordulni."

000323
Töretlen optimizmus némi oszlással (Magyar Nemzet: 03.23.: Nem szűnhet meg a sorkatonai szolgálat (varjú))
"Nem értékeli túl az SZDSZ sikeresen lezárult aláírás-gy?jtési akcióját a Miniszterelnöki Hivatal nemzetbiztonsági fôtanácsosa, valamint a parlament honvédelmi bizottságának szocialista alelnöke.Póda Jenô (Fidesz) szerint a kormány semmiféle politikai
nyomásra nem hagyja magát eltéríteni eredeti   célkitűzéseitől, Juhász Ferenc (MSZP) pedig azt ígéri: pártja továbbra is elkötelezett az önkéntes, hivatásos haderô megteremtése mellett, de az új struktúra szerintük 2002-től – miként azt az SZDSZ szeretné – nem valósítható meg. Figyelemre méltó, hogy a sorkatonai szolgálat ellen hangosan agitáló
Mécs Imre (SZDSZ) korábbi honvédelmi bizottsági elnök tíz éve még a nők általános hadkötelezettségét sürgette."
"Szabó János a haderô létszámcsökkentésérôl
.... A sorkatonai szolgálat eltörléséért kezdeményezett SZDSZ-es aláírásgyűjtési akcióval
kapcsolatban kijelentette: a „Sorkatonaság oszolj!” jelszó februárban megtette nemkívánatos hatását, Budapesten 351 fiatal behívója ellenére nem vonult be katonának."

Német attasé nem akart beavatkozni  (Magyar Nemzet, 03.23.)
"Levelet intézett a budapesti német katonai attaséhoz a Hadkötelezettséget Ellenzôk Ligája lapunk március 8-i számában közölt Óva int a kapkodástól egy katonadiplomata  – Németország a sorozott hadsereg fenntartása mellett  voksol című cikk miatt, mivel úgy látják: azt a benyomást kelti az írás, hogy a német katonai attasé belekeveredett a sorkötelezettség  megszüntetésérôl folyó magyar
 belpolitikai vitába. Manfred Tietje attasé  válaszlevelében hangsúlyozta, nem állt szándékában magyar belpolitikai ügyekbe avatkozni. "

000324
Igen is, meg nem is. (Magyar Hírlap.  0324, Haszán Zoltán: Kormányfői vétó a Fidesz-frakciónak)

" A Fidesz-frakció elnöksége igen, a kormány
 azonban nem támogatja a Magyar Honvédség
 professzionális haderővé történő átalakításáról
 szóló képviselői indítványt. A javaslatot
 ellenezték a kisgazdák is.

 A kormány nem támogatja a honvédelmi bizottság
 két fideszes tagja által benyújtott, a Magyar
 Honvédség hivatásos és szerződéses hadsereggé
 alakításáról szóló indítványát, annak ellenére, hogy
 a képviselők erről egyeztettek a Fidesz-frakció
 elnökségével is. Ezt értesülésünk szerint Orbán
 Viktor miniszterelnök jelentette be a
 nemzetbiztonsági kabinet legutóbbi, a
 haderő-átalakítást megtárgyaló ülésén. ..... Értesülésünk szerint több kisgazda nem ért egyet a
 hat hónap bevezetésével, és ellenzik a Fidesz
 elképzeléseit is a sorkatonai szolgálat átalakításáról. A honvédelmi bizottság a  Simicskó-indítványt a hónap elején általános vitára alkalmasnak találta ugyan, ám a MIÉP-es és SZDSZ-es képviselők nem szavazata mellett  ellenezte az indítványt Lányi Zsolt, a testület  kisgazda elnöke is. ... Lányi Zsolt ellenszavazatát lapunknak azzal  indokolta, hogy a semmilyen határidőt nem  tartalmazó javaslatnak nem látta értelmét,  mindemellett nagyon hasonlít az
SZDSZ-kezdeményezésére. ...."
 

A nemzet nevelője (2000.03.24. Lányi Zsolt: a nemzetet nevelni kell  - NÉPSZAVA-összeállítás)
" A parlament tárgyalta azt a törvénymódosítást is, amely szerint a középületekre, illetve azok elé nemcsak a nemzeti ünnepnapokon, hanem az év
minden napján, állandó jelleggel kitennék a nemzeti lobogót.
 A kormány nevében Hende Csaba az  igazságügyi minisztérium politikai  államtitkára támogatásáról biztosította a  javaslatot. Mécs Imre SZDSZ-es honatya arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzeti
érzés lelkiismereti kérdés, amelyet nem szabad erőltetni, mert e kérdésben bármilyen kényszerítés az ellenkező hatást váltja ki. A kisgazda Lányi Zsolt
ugyanakkor úgy vélte, hogy a nemzetet igenis nevelni kell a nemzettudat fejlesztése érdekében."

Ők és ma így látják (Magyar Hírlap.  0328, Haszán Zoltán: Orbán: marad a sorkötelezettség)
..." A sorkötelezettség a miniszterelnök, és a honvédelmi tárca vezetője szerint is belátható ideig fennmarad. Orbán szerint Magyarország ma nincs abban  a helyzetben, hogy egyik napról a másikra lemondjon a sorkatonai  szolgálat intézményéről. Csak egy fokozatos átmenet vezethet eredményre, de ezen az úton valóban el is kell indulni. Lapunk megírta, hogy  a kormány nem támogatja a Fidesz
képviselőinek önálló indítványát a hivatásos hadsereg megteremtéséről. Szabó János védelmi minisz- ter ezt indokolva elmondta: más a kormányzati felelős-ség és más egy párt elgondolása, még ha az a koalíció  tagja is."

Már a kormányban is vita van?  (Orbán Viktor a kormányülés utáni tájékoztatón,  2000.03.28. MTI)
..."Azzal kapcsolatban, hogy esetleg Bokros Lajos volt pénzügyminiszter lesz az Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bank (EBRD) következő elnöke, Orbán Viktor kijelentette: ha bármilyen nemzetközi pozícióra magyar embert jelölnek, azt támogatja. .....

- Nincs egyetértés a kormányon belül a kötelező sorkatonai szolgálat fenntartását illetően - közölte Orbán Viktor az erre vonatkozó kérdésre válaszolva.
 Értékelése szerint van idő azonban a nézetkülönbségek feloldására, abban ugyanis egységes a kormány, hogy az elkövetkező nyolc évben csökkenteni kell a sorozott és növelni a hivatásos állomány arányát a honvédségen belül."

Alkudoznak a fontolva haladók? (Népszabadság, 2000.03.29., Friss Róbert: Orbán, a katona)
..."A határozottság mögött persze nemcsak a NATO nyugtalansága áll, a belpolitika is sürgette a kormányfőt. Mindenekelőtt a szabad demokraták
sikeres kampánya és aláírás-gyűjtési akciója a sorkatonai szolgálat felszámolásáért (2002-ben), a
hivatásos-önkéntes hadseregért, amely a felmérések szerint a lakosság kétharmadának támogatását élvezi. Most, hogy összegyűlt a kellő számú szignó, a parlamentnek napirendre kell tűznie a kérdést. Ebben a vitában a Fidesz minden eddigi jel szerint
maga mögött tudhatja a szocialista frakciót is, amely eddig a kormány „fontolva haladó” megoldását követte, szemben az SZDSZ „azonnali”javaslatával. Az ördög a részletekben lakozik, s kérdés, milyen árat kér a legnagyobb ellenzéki párt a támogató  voksokért."

Világos?  (Népszabadság, 03.30. Simicskó István
országgyűlési képviselő (Fidesz): A honvédelem távlatairól)
"A Fidesz honvédelmi politikája tiszta és világos....Az átgondolatlan, elsietett átalakítás a
          honvédelemben Linder Bélát juttatja
          eszembe, aki Károlyi Mihály
          hadügyminisztereként 1918.
          november 2-i beszédében Károlyi
          jelenlétében ezt a felelőtlen kijelentést
          tette: „Nem kell hadsereg többé! Soha
          többé! Nem akarok katonát látni!”
....Most néhány felelőtlen
          ember kampánya nem tudja
          szétzülleszteni a hadsereget. A
          látványos aláírásgyűjtés közben ott
          van több millió magyar ember, akik
          nem értik, hogy miért akarják
          megfosztani őket és egészséges
          fiaikat attól, hogy megtanulhassák a
          fegyverforgatás alapjait.
...Nincs ellentmondás abban, hogy a
          Fidesz professzionális hadsereget
          akar, ugyanakkor nem kívánja
          megszüntetni a sorkötelezettséget."

Egyetemen terjed a gondolat   (Népszabadság, 03.30. Dr. Molnár Ferenc, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem: Sorkérdések)
"          A sorkatonai szolgálat intézményét
          érintő kérdések között néhányra
          megvan a pontos válasz, melyek
          megkérdőjelezése csak politikai
          érdekek, érzelmi kötődések alapján
          lehetséges. Európa fejlettebbik felén
          ma már nemigen kérdőjelezik meg azt
          a tendenciát, hogy a kötelező
          sorozáson alapuló haderők teljesen
          önkéntessé válnak. A hazai vitákban
          emlegetett „vegyes kép” csak
          annyiban igaz, hogy az európai
          országok az átalakulás különböző
          fázisaiban vannak.

          A nyugat-európai vizsgálatok a
          haderők négy típusát különböztetik
          meg: a „nem sorozásost”, a
          „pszeudosorozásost”, a „puha” és a
          „kemény sorozásost”. Tehát nem
          egyszerűen sorozott vagy önkéntes
          haderőben kell gondolkodni, hanem az
          átmenet fázisaiban. (A hazai
          konzervatívok által mintaként
          emlegetett Németország hadserege
          például nem tartozik a kemény
          sorozásos típusba, azonkívül
          Németország sajátos helyzete a
          második világháború után
          természetesen sajátos katonai
          képződményeket szült, amelyek nem
          tipikusak, és semmiképpen nem
          mintaértékűek. Egyébként pedig a
          sorozással kapcsolatos viták mind
          hevesebbek ott is!)

          Az átmenet a „kemény sorozásos”
          rendszertől az „önkéntesig”
          folyamatosnak tekinthető, kivált a
          kilencvenes évek elejétől. A hetvenes
          évektől csökken a katonák aránya az
          európai társadalmak egészében is és
          a katonaköteles korosztályban is. Ez a
          csökkenés 1990 után felgyorsult, és a
          katonaszociológusok szerint ez a
          tendencia folytatódik majd a jövőben
          is.

          A haderők egyre kisebbek,
          ugyanakkor technikailag és
          strukturálisan egyre
          differenciáltabbak, összetettebbek
          lesznek, és növekvő arányban
          foglalkoztatnak önkénteseket,
          függetlenül attól, hogy megőrzik-e a
          sorozásos szisztémát vagy sem. Az
          önkéntesek arányának növekedése és
          a sorozottak arányának csökkenése a
          sorozáson belül erősebb szelekcióhoz
          vezet, ez pedig erősíti a sorozás
          megszüntetésére irányuló társadalmi
          és politikai nyomást.

          Nem állja meg a helyét az a régebben
          elterjedt nézet, hogy csak gazdag
          országban lehetséges az önkéntes
          haderő.
....A „kemény sorozásos”
          haderővel bíró országok vagy NATO-n
          kívüliek, vagy határvitáik vannak.

....Politikai kérdés, hogy meddig
          tekinthető legitimnek egy olyan
          rendszer, amelyet a puha szabályok
          tartanak életben. Egy olyan rendszer,
          amelyben a sorkötelesek egyharmadát
          nem hívják be, mert nincs rájuk
          szükség, és a sorkötelesek közötti
          egyik legfőbb szelekciós elv, hogy ki
          találja meg a szolgálat elkerülésének
          útját. Ez a rendszer elvileg egészen
          addig életképes, amíg a honvédség
          aktuális létszámigényének megfelelő
          számú fiatalember családja nem
          tudja, hogyan kell elkerülni a
          szolgálatot. (A behívott és a nem
          behívott csoportok szociológiai
          jellemzőire nem térek ki – azok
          sejthetők.)

... A jelenlegi
          sorozásos rendszert a szabályok és a
          szabálytartás gyengesége jellemzi.
          Sok fiatal utasíthatja viszsza a katonai
          szolgálatot komolyabb
          következmények nélkül, és bizonyos
          mértékben a korrupció is jelen van.
...Biztos vagyok benne, hogy összességében nem kell olyan mértékű költségemelkedéssel
          számolni, amilyet elrettentésként
          hangoztatni szoktak. Az átalakítás
          időigényét illetően megtévesztő
          minden olyan információ, amely érvek
          nélkül csak éveket közöl, amelyek
          sokkal inkább politikailag releváns
          dátumokhoz igazodnak, mint bármi
          egyébhez. Ugyancsak megtévesztő
          azt állítani, hogy most kezdődik az a
          hosszú folyamat, amely megteremti
          majd az átállás lehetőségét.
          Megtévesztő, mert a szerződéses
          katonai szolgálatot teljesítők száma és
          aránya egyre nőtt, a sorkatonáké
          pedig drasztikusan és folyamatosan
          csökkent az elmúlt tíz évben. A
          haderő feladatstruktúrájának és
          szervezeti felépítésének változása is
          ezt a váltást készítette elő.

          Végső soron és kissé leegyszerűsítve
          mégiscsak arról van szó, hogy
          mennyit ér, illetve nem ér meg a
          döntéshozó politikusoknak egy
          társadalmilag igazságtalan, katonailag
          nem indokolt, ideológiailag nem
          védhető rendszer fenntartása, illetve
          megszüntetése."