Mi mennyi?

1999.10.17.
Megjelent : Élet és Irodalom
Kulcsszó: hadkötelezettség

Az ÉS október 15.-i számában Kóczián Péter Vezéráldozat című riportja részletesen beszámol a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar között lezajlott, és Végh Ferenc vezérkari főnök menesztésével végződött hosszú küzdelemről. A riportban szerepel egy igen érdekes mondat: “Beterjesztette például az önkéntes hadsereg koncepcióját, ami pedig egy Végh-párti szakember szerint is teljesen képtelen ötlet, mert annyi pénzt igényelne, amennyi belátható időn belül nem áll az ország rendelkezésére.”
 Az olvasók tehát értesülhettek arról - a tájékozottabbak számára egyáltalán nem meglepő - tényről, hogy a volt vezérkari főnök az önkéntes hadsereg híve. A meg nem nevezett “Végh-párti szakember” jóvoltából azonban egy igen elterjedt/elterjesztett hiedelem is bekerült a mondatba. E szerint a pénzhiány az akadálya az önkéntes haderőre való áttérésnek.
 Neves magyar közgazdászok (Bródy András, Liska Tibor, Lengyel László, Major Iván) már 1993-ban rámutattak arra, hogy nincs olyan közgazdasági számítás, ami alátámasztaná a sorozott hadsereg “olcsóbb” voltáról elterjedt nézetet. Pontos számítás nem is lehetséges, hiszen a közvetlen költségeken kívül rengeteg burkolt honvédelmi költség terheli a társadalmat (Bródy András: Aki ilyet nem szeret, HVG, 1997. aug. 23). Ez az elemzés éppenúgy visszhang nélkül maradt a hadügyi illetékesek részéről, mint Bokor ezredes közelmúltban megjelent tanulánya (Bokor Imre: Elodázhatatlan a hivatásos hadsereg létrehozása, Kapu, 1999/3), amelynek számításai szerint éppen az ellenkezője igaz :a hivatásos hadsereg az olcsóbb.
 Ismert tény továbbá, hogy Belgium, Hollandia és Franciaország többletköltség nélkül tért át az önkéntes haderőre.
 Egyszerű, józan megfontolások is arra utalnak, hogy a kényszermunka hatékonytalan, ezért bukott meg a rabszolgaság vagy a roboyt intézménye is. A piacgazdaságnál nem ismerünk jelenleg hatékonyabb, gazdaságosabb működési formát.
  Ám ezen kivül még itt van egy alapvető etikai kérdés is. Helyes-e, hogy az állam “megtakarítja” a kiskatonák bérét? Igenlő válasz esetén nehéz lenne megmagyarázni, miért áll meg az állam félúton, hiszen ugyanilyen pénzügyi megfontolásból megtakaríthatná más közalkalmazottak, tűzoltók, utcaseprők, rendőrök, tanárok bérét is.
 A kiskatonákon megtakarított zsold egyébként nem sok, bőven fedezné az a többlet, amit a honvédelmi tárca jövőre kap. Ami sokkal többe kerül, az a korszerű haditechnika. A kétféle költség összekeverése az önkéntes haderőre való áttérés késleltetését szolgálja.
 Az önkéntes haderő nem nevezhető ma képtelen ötletnek. Tudta ezt Végh Ferenc, és tudja az a sok író, tudós, művész, köszgazdász, katonai szakértő, politikus, aki a hadkötelezettség megszüntetését támogatja.

****
Farkas Henrik ügyvezető
Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája
 

Back:  Kéziratok, újságcikkek /F.H./