Balassi

IGEN, 1994 december 9, T. IGEN!

Balassi-emlékünnepségről tudósított a TV. A szónok, az ismert történész a katonahalál "értelmességről", az élet feláldozásáról elmélkedett, s en-nek kapcsán szóbahozta Jé-zust. s idézett egy bibliaversct: ”Nincs nagyobb szeretet annál. ha valaki életét áldozza a barátaiért" (János 15,13).

Nem igazán hiteles Jézusra hivatkozni Balassi Bálint ha-lálának kapcsán. Először is, Jézus tanításának meghatározó, karakterisztikus eleme az ellenségszeretet. ”Mert ha csak azokat szeretitek. akik titeket is szeretnek. mi jutalmatok van? Hiszen a a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik." Egy vérbeli katonára nem jellemző az ellenség-szeretet: még a honvédő har-cos is az övéit igyekszik vé-deni, miközben küzd az ellenséggel. Még élesebb az eltérés, ha a szándékokat vizsgál-juk. Balassi egyáltalán nem szándékozta feláldozni életét, inkább az ellenségek életé-nek feláldozásán buzgólkodott. A véres, fegyveres harc volt az életeleme, ebben talált esztétikumot, örömet, élveze-tet, ahogyan ezt oly hitelesen , vallja a "Végek dícséretére:     Egy katonaének" című versé-ben. Függetlenül költői érdemeitől, az általa képviselt erkölcs - ami egyébként korá-nak uralkodó erkölcse volt -- igen távol áll a jézusi tanoktól. De távol áll korunk humanizmusától is.

Balassi Esztergomnál esett el. A közeli Dorogon is szoktak katonahalá-lokra emlékezni. A múlt év-ben adták ki a "Dorogi Nyi-latkozat"-ot, amely szerint ideje lenne, hogy május 9-ét ne a "győzelem", hanem a megbékélés napjának tekintse a világ. Ne a hősökre, hanem az áldozatokra emlékezzünk! Az ilyenfajta emlékezés "békévé old", s áltételesen sem tekinthető a harc dicsőítésénck.

Farkas Henrik
*************************
Kéziratok, újságcikkek (Farkas Henrik)
Erőszakellenes Oldalak         Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája - HEL   -  

Ez az oldal a Soros Alapítvány támogatásával olvasható az Interneten.