Pártállam után egyházállam?


Ujsághír: néhány vidéki városban megakadályozták Cicciolina fellépését.

Vannak vallásos emberek, akik vallásuk tani tásából a szeretetre teszik a hangsulyt, folyton azt figyelik, hogyan segíthetnének mdsokon, Harmóniára, szűkebb-tágabb környezetük s benne önmaguk boldogulására törekszenek. Közmegbecsülésnek örvendenek.
Én azokat a vallásos embereket is tisztelem, akik csak a saját maguk lelki üdvével törődnek. Befelé, Istenük felé fordulnak, mint pl. az imamalmaikat forgató lárnák.
Vannak vallások, melyek előírják hiveiknek, hogy a mások lelki üdvével is törődjenek. A Jehova Tanui -tapasztalatom szerint- szelíd szóval térítenek, s kudarc esetén békéssn odébb állnak. A gorombaságra is szelídséggel válaszolnak. Bevallom, ők is rokonszenvesek nekem.
Sajnos, vannak azonban olyan vallásos emberek, vagy inkább egyházi irányzatok, amelyek túlzottan szívükön viselik a mdsok lelki üdvét. Saját vallásuk tanait mindenkire kötelező igazságoknak, vallásuk erkölcseit közerkölesnek nyilvánitják. Ezért aztán rendőrért törvényért, állami tiltásért kiáltoznak. hogy megakadályozzanak mindenkit a "bűnözésben".
Még ki sem másztunk a sztálini hagyományokból, máris jelentkeznek olyan erők. amelyek - más ideológiai alapon- de ugyancsak a teljesség igényével igyekeznek szabályozni mások életét (lásd: abor-tusz-vita), boldogítani embertársaikat - akaratuk ellenére is.

1989 tavasz

**********************************************

Kéziratok, újságcikkek (Farkas Henrik)
Erőszakellenes Oldalak         Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája - HEL   -  

Ez az oldal a Soros Alapítvány támogatásával olvasható az Interneten.