Billy Graham és Cicciolina

Távol áll tőlem, hogy mentegessem Billy Grahamet vagy kiséretét a Panorámából jól ismert ügyben. Számomra megható volt, ahogy Haraszti Sándor a televizió nyilvánossága előtt mondta: "... és kérlek ben-neteket, hogy segitsetek ebből kimenni."
Ugy érzem viszont, hogya kibontakozottt Billy Graham ellenes kampányban a felekezeti türelmetlenség is szerepet játszott. Idézek eg: nyilatkozatból, ami a Magyar Nemzet aug. 3-i számában jelent meg:
"Az Erdélyi Menekültek Szövetsége, az ISIS Kisszövetkezet, a Magyar Szinkör Kisszövetkezet és a Mindszenty Emlékbizottság tiltakozását fejezi ki az ellen, hogy Billy Graham prédikátort fogadta dr. Paskai László, Esztergom érseke.
    Billy Graham üzleti vállalkozása az Evangélium égisze alatt     a legerkölcstelenebb üzleti vállalkozás. Mivel Magyarországon megvan a lehetósége annak, hogy mindenki saját hite szerint gyakorolhassa vallását, nincs szükség effajta "igehirdetésre". "

Igen különös üzleti vállalkozás az, ami nem visz, hanem hoz. A Népstadion bérletét a Billy Graham Társaság fizette, akik végülis összeadták a missziós tevékenység költségeit, tudták, mire adakoznak.
Megjegyzem továbbá, hogy nemcsak "Esztergom érseke" doktor, hanem az amerikai prédikátor is.
De ezek csak apróságok. A lényeg számomra a nyilatkozat ezen megállapitása: "... nincs szükség effajta "igehirdetésre"." És itt látok hasonlóságot Billy Graham és Cicciolina esete között. Nemrégiben vidéki városainkban szervezett kampányok megakadályozták Cicciolina fellépését. Vannak olyan fundamentalista keresztény körök, amelyek csalhatatlan biztonsággal tudják, mire van szükség, és a mások üdvössége érdekében kórusban kiáltják: "Tiltsák be!" - egyszer a showt, máskor az igehirdetést.
Türelmetlenségre hajlamos keresztyén honfitársaimmat emlékez-tetem Jézus tanitására a házasságtörő asszony ürügyén (János 8, 1-11). Ez a tanitás is azt jelzi, hogy minden, akár isteni eredetűnek tartott parancsnál is van fontosabb: a szeretet parancsa. Akik ezt a tanitást elfogadják, nem biztos, hogy keresztyének, nem biztos, hogy istenhívők, de biztos, hogy diktatúrát nem akarhatnak.

1989.

**********************************************

Kéziratok, újságcikkek (Farkas Henrik)
Erőszakellenes Oldalak         Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája - HEL   -  

Ez az oldal a Soros Alapítvány támogatásával olvasható az Interneten.