Megállt az idő

Kissé rövidítve megjelent: Magyar Hírlap 2004 április 20
Farkas Henrik


A Magyar Hírlap április 1-i számában Tar Sándor Szent kötelesség c. cikkében a hadseregről, konkrétabban az önkéntes haderőre való áttérésről ír. ”Valaha benne voltam nyakig” – írja a régi harcos, és nem titkolt nosztalgiával emlékezik meg az ”átkos” előző rendszer katonai erőfeszítéseiről, amikor még ”állandóan erősítettük hadainkat.”
    Bár a szerző a honvédelem iránt elkötelezettnek vallja magát, mégsem vádolhatnánk azzal hogy valamennyire is képben van. Írásából úgy tűnik nekem, hogy nem a modern biztonságpolitikai szakirodalom, hanem az előző ciklus nevezetes hadügyi illetékes politikusának, Lányi Zsoltnak másodlagos frissességű ”nemzetfilozófiai” eszméi állnak lelkéhez közel. Lányi Zsolt egyik nagy mondása volt, hogy “ezer évig” még nem lesz aktuális a hadkötelezettség eltörlése.

A szerzőt meglepetésként, szinte sokként érte, amikor a napokban szeme elé került újságcikkből megtudta: a fiatal sorkötelesek nem akarnak bevonulni, inkább kifizetik a büntetést, és várják 2005-öt, amikor majd elmúlik tőlük a sorozás keserű pohara. Nyilván nem hallott még a sorozási alkalmatlansági arányokról sem, amelyek az elmúlt tizenöt évben magasra szárnyaltak. Valószínűleg bele kerülhetne Budapest a Guinness-rekordok könyvébe az papíron alkalmatlanok nagy számával.
A szerző eltekint  a hadügy nemzetközi vonatkozásaitól, az új kihívásoktól, meg attól, hogy a fejlett országokban a sorkatonaság felszámolásának folyamata az utóbbi tíz évben felgyosruslt, és e téren már a keleti országokban sem lehetünk elsők.
Aki valamelyest is lépést tart a korral, tudja, hogy a sorozáson alapuló tömeghadsereg ideje lejárt. A fejlett haditechnikát nem lehet sorozott amatőrökre bízni. A NATO-tagság is megköveteli, hogy biztonságpolitikánkat, hadseregünket egészen más alapokra helyezzük. Nemcsak polgárbaráti és választási megfontolások vezették a mai kormánykoalíciót, amikor eldöntötte az önkéntes hadseregre való áttérést, hanem kemény katonapolitikai, gazdasági realitások, nem utolsósorban a volt főtitkár által többször is hangoztatott NATO elvárások.
A cikk azonban nemcsak katonai, hanem alkotmányjogi kérdésekben is ódon hangulatú. A haza védelme régen volt ”szent” kötelesség, érdekes módon éppen akkoriban, amikor az egyéb szentségekre rossz idők jártak. A szent szót már a kádári időkben törölték az Alkotmányból. Az 1996-ban kidolgozott, bár végül néhány szavazat híján el nem fogadott új alkotmánykoncepció pedig már csak minősített esetre –értsd háború vagy más végveszély esetére- írta volna elő a hadkötelezettséget.
A cikk érveiből egyet kiragadok: a szerző aggódik azért, hogy a fizetett katona, ha lőnek, majd leteszi a fegyvert vagy átáll. Ugyanezt az érvet el lehetne mondani rendőrök, tűzoltók, fináncok, adónyomozók, titkosszolgálatok esetében is, bár ott senkinek sem támadna az az őrült ötlete, hogy e munkaköröket sorozott amatőrökkel töltsék be! A katonaság is egy szakma, mint bármi más. És nem kell azt gondolnunk, hogy minden szakember gazember, aki pénzt fogad el munkájáért, hogy például a hivatásos sebészorvos valami anyagi okból majd félben hagyja a műtétet, vagy esetleg tudatosan árt, ha az anyagi érdekei azt kívánják!.

A szerző abban is téved, hogy még nem nyert Magyarország háborút. Dehogynem! Igaz, régen volt, utoljára Mátyás király idejében. A zsoldos fekete sereggel. Régi dicsőségünk már annyira régi, hogy rá a feledés homálya borult.

A második világháború után voltak japán katonák, akik évtizedekkel a háború vége után még mindig az erdőben harcra készen várták a parancsot. Nekik senki sem mondta, hogy a háború már véget ért.

A szerző a Hadkötelezettséget Ellenzők Ligájának ügyvezetője.

Linkek:
Tar Sándor: Szent kötelesség, Magyar Hírlap, 2004. áőrilis 1.
http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=81134&archiv=1
Meszerics Tamás: Nem látok közeli ukrán vagy szerb veszélyt, Magyar Hírlap, 2004 április 7.  http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=81456&archiv=1&next=0


Kéziratok, újságcikkek (Farkas Henrik)
Erőszakellenes Oldalak         Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája - HEL   -  

Ez az oldal a Soros Alapítvány támogatásával olvasható az Interneten.