Rossz örökség


Népszabadság • 2003. május 15.   http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=110543&DocID=100387#100387

A Népszabadság cikkéből (Kovács Gyula: Győzött a tehetetlenség, április 2.) a laikus olvasó is érzékelheti, hogy a sorkatonaság felszámolása nem pusztán emberi jogi kérdés, nem pusztán a katonaságtól menekülő sorköteles polgárok ügye, nem pusztán a szavazatokért küzdő pártok karolják fel, nem pusztán a pacifista-antimilitarista elveket valló civil szervezeteknek fontos, hanem katonai szakmai szempontból is megkerülhetetlen szükségszerűség.

A Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája (HEL) megalakulásától törekedett arra, hogy az egymástól nagyon is különböző támogató erőket egyesítse a közös cél érdekében, összegyűjtse és terjessze a különböző érveket. Sajnos e törekvésünk csak részben volt sikeres. Már a kilencvenes évek elején is tudtunk arról, hogy vannak magas rangú katonák, hadtudósok, akik a sorkatonaság felszámolását éppoly vehemensen követelték, mint az antimilitarista civilek. Tudtuk: a hivatásukat és hazájukat szerető katonák támogatták ezt a célkitűzést. Ám az is hamar kiderült: e tisztek – tisztelet a kivételnek – a külső nyilvánosság előtt nem vállalták arcukat és a belső vitákban képviselt álláspontjukat.

1998 és 2002 között ez érthető is volt. A kisgazda honvédelmi vezetés vagdalkozott és fenyegetőzött. Fegyelmit indíttattak a liga egyik ügyvezetője, Szűcs Mihály ellen. Egy igen jelentős tisztséget betöltő honvédelmi politikus még hazaárulózott is. Akkoriban úgy éreztük: a hivatásukat szerető és értő katonák opportunizmusból elhallgattak, illegalitásba vonultak.

De nem érthető ez a tartózkodás most, amikor a politikai hátszél kedvező, amikor már nem kell retorziótól tartani. És mégis: falakba ütközünk, sem a tárca, sem a pártok politikusai, katonai szakértői nem hajlandók a HEL-lel érdemi, konstruktív dialógusra, nyílt, szakmai vitákra. Kovács alezredessel sem találkoztunk eddig. Pedig a HEL tagjai rendszeresen publikáltak (a Népszabadságban is). E publikációkban és a HEL nyilatkozataiban hangsúlyosan szerepeltek a katonai érvek is. Szűcs Mihály alezredes a 90-es évek közepe óta mindegyik „haderőreformról” leírta, hogy nem visz közelebb az önkéntes és képességorientált haderőhöz, és egyúttal javaslatokat is tett. Ma a védelmi felülvizsgálat – néhány év késéssel – több kérdésben hasonló következtetésekre jutott.

Miközben Kovács Gyula cikkének lényegével, az általa vázolt forgatókönyvvel teljesen egyetértek, a részleteket illetően néhány ponton vitatkoznék.

Az izraeli példát én teljesen figyelmen kívül hagynám. Sem történelmi hagyományaink, sem geopolitikai helyzetünk nem hasonlítható Izraeléhez.

Formailag igaz Kovács megállapítása, hogy „az önkéntes haderő megteremtésének szükségességét minden parlamenti párt elismerte és jelenleg is támogatja”. De ez csak a kisebbik része az igazságnak. Az ellenzéki pártok, a Fidesz és az MDF az önkéntes haderőt nem a kényszersorozás helyett, hanem amellett, azt kiegészítve képzelik el. Emlékeztetek Orbán Viktor elhíresült kijelentésére: „Azokra kicsit másképp tekint az ember, akik nem tettek katonai esküt...” (2001. március 1., MTI). Simicskó István szinte minden nyilatkozatában lándzsát tör a nemzetőrség keretében történő kötelező katonai kiképzés mellett. A legtöbb jobboldali politikus kiemeli a hadseregnek a hazafisággal való elválaszthatatlannak hitt kapcsolatát, és fontosnak tartja a hadsereg „nevelő” funkcióját. Csak remélni lehet, hogy a szakmai érvek és a közvélemény nyomására álláspontjuk meg fog változni.

A HEL a kényszersorozás megszüntetési folyamatának felgyorsítását célzó javaslatokat juttatott el a HM illetékeseihez. Felvetettük, hogy az átmeneti időben emeljék fel a sorkatonák illetményét. Azt is, hogy a jelenlegi, szigorú feltételeknek eleget tevő önkéntes állomány mellett tegyék lehetővé olyan szerződéses katonák alkalmazását is, akik az átmeneti időben kiválthatnák a sorkatonák munkáját, tőlük csak a sorkatonai alkalmasságot kellene megkövetelni. Hangsúlyoztuk, hogy a férfi szerződésesektől megkövetelni a sorkatonai szolgálat részbeni letöltését ésszerűtlen és felesleges nemi diszkrimináció. Itt és most a polgárok, az emberi jogok és a hadsereg szempontjai egyaránt a kényszersorozás mielőbbi megszüntetését követelik. A jelenlegi vegyes rendszerben ugyanis a sorkatonaság torz szemlélete, rossz beidegződései, hagyományai mintegy átöröklődnek a jövő profi seregébe.

Továbbra is várjuk a fenti javaslatokra az érdemi választ. Várjuk, hogy civil mozgalmunk nagyobb lehetőségeket kapjon a döntés-előkészítésben való részvételben, hiszen jobb megoldások születhetnek, ha a közös célt támogató katonai, politikai és civil irányzatok együttműködnek.

Farkas Henrik
ügyvezető,
Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája


**********************************************
Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája - HEL
  -    Sajtószemle
Erőszakellenes Oldalak           Kéziratok, újságcikkek (Farkas Henrik)


Ez az oldal a
Soros Alapítvány támogatásával olvasható az Interneten.