Vonattal - határon át. Aránytalan ár, méltánytalan szabályozás.

Bővebben, aktuális oldal 2005

Tartalom: 

Farkas Henrik: Vonattal -  határon át, cikk 2001
Részletek Gazda József erdélyi író leveléből
Levél pártokhoz  - 2004-05-19
A  MÁV díjszabásának....2004 ősz
*********

Vonattal - határokon át

Képes Ifjúság   2001.11-21.  /Közélet rovat/

Amikor 1992-ben először utaztam  Vajdaságba, megkérdeztem, hogy  mennyibe kerül egy vonatjegy Szabadkára. Már csak arra emlékszem, hogy többezer Ft volt, ezért aztán inkább Szegedig  mentem vonattal, onnan autóbusszal. Később Szlovákiába utaztam vonattal, s ott  egy Budapestre járó magyar diáktól tanultam meg a trükköt: csak a határig kell  jegyet venni, a határállomáson kell újabb  jegyet venni, mert két részletben  lényegesen olcsóbb a vonatjegy.

Magyarországon régen is különbség volt a  belföldi és külföldi menetjegy ára között.  Valamikor a hetvenes években olcsóbb volt a  jegy Budapestről Kassára, mint Budapestről Miskolcra. Azután az illetékesek átestek a ló,  vagy inkább a mozdony másik oldalára,  jelenleg az előbbi jegy többszörösen,  aránytalanul drágább. A vasúti közlekedés területén nem külön segítségre lenne szükség, már az is elegendő  lenne, ha nem büntetné a magyar állam a  határain kívül rekedteket. És persze  mindenkit, aki átutazik a határon, a magyar  állampolgárokat is. Közvetve persze ez is érinti  a határon túli lakosságot, hiszen ha az utazás  olcsóbb, akkor több magyarországi rokon és turista menne a szomszédos területekre.

A jelenlegi díjszabás akadályozza a szomszéd  országok lakosságával való kapcsolattartást.  Szemben áll a magyar kormány hivatalos politikájával. Miért bünteti a MÁV azt, aki  átmegy a határon? Miért akadályozza a vasúti  közlekedést, hiszen ez az árrendszer a  vasútról eltereli a forgalmat. A vége aztán a  folyamatnak az, hogy le lehet állítani a határon  átmenő vonatokat, hiszen úgymond �nincs  rájuk igény�. A kétféle jegyár közti különbség piaci okokkal  nem magyarázható, a jegyárak nyugati színvonalát sem a szolgáltatás színvonala, sem a költségek (például az alkalmazottak  bére), sem a fizetőképes kereslet nem  indokolhatja. A határon átmenő forgalom akadályozását  célzó törekvést még inkább leleplezi a MÁV  üzletszabályzatának azon rendelkezése, hogy  ha van külföldi szakasz, akkor a teljes útra  nemzetközi díjszabást kell alkalmazni. Az utas,  ha nem akarja ezt a büntetőtarifát megfizetni,  két lehetőség között választhat: vagy leszáll a  határállomáson, és megvárja a következő  vonatot (ekkor a határig belföldi tarifával  utazhat), vagy más járművel utazik. A problémával számos illetékest  megkerestem. Kaptam válaszokat is, amelyek  lényege: a nemzetközi díjszabást ez és az a  rendelet szabályozza, s az így szabályozza. Meghogy a MÁV veszteséges. Továbbá, hogy  mennyi kedvezmény van� Az összmagyarság érdekeiért gyakran kiálló  Lipták Béla és az általa szervezett Hungarian  Lobby internetes lista tagjai petícióval  fordultak a MÁV vezérigazgatójához, majd a  közlekedési miniszterhez. Dr. Fónagy János  miniszter válaszában türelmet kért. Nem értem, hogy miért kell várni a  rendezésre. Miért nem lehet megszüntetni a  kétféle jegy kombinálásának tilalmát egy  miniszteri tollvonással, úgy, ahogy azt annak  idején bevezették? Ennek a tilalomnak a  feloldása ráadásul úgy segítené a külföldi  magyarságot, hogy közben csak helyeslést  váltana ki a szomszéd országok nem magyar  nemzetiségű lakosaiból is. Jelenleg több fórum is foglalkozik a kérdéssel.

Valószínű, hogy ha a leginkább érintettek, a  határon túli magyarok szervezetei is szorgalmaznák a kérdés gyors megoldását,  akkor az jelentősen siettetné a döntési  folyamatot.  Illusztrációként tekintsünk egy konkrét példát: Budapest - Biharkeresztes, 228 km: 1722 Ft
Biharkeresztes - Oradea, 19 km: 1985 Ft
Budapest - Oradea, 241 km: 6200 Ft

Külön érdekesség, hogy a a menettérti  jegyekre a magyar vasút 65, a román vasút pedig 75 %-os kedvezményt biztosít. Itt több  dolog is szembeötlik. Előszöris a különbség a  két kedvezmény között. Kinek is igazán fontos  a kapcsolattartás? Másrészt 50%-osnál nagyobb kedvezmény teljesen ellentétes a piaci szemlélettel.  Valójában miért árulnak egy útra szóló  jegyeket? Hogy mindazokat becsapják, akik  nem elég tájékozottak: ők csak vegyék meg a  drágább, egy útra szóló jegyeket!?  Vagy az illetékesek rájöttek, hogy mennyire  irreális árat állapítottak meg, s ahelyett, hogy  ezt korrigálnák, mindenféle fura  kedvezményekkel leplezik tévedésüket?
                        Farkas Henrik

    Részletek Gazda József erdélyi     írónak a Hungarian Lobby listára     írt leveléből (a szerző     hozzájárult, hogy levelét     terjesszem):
�Az anyaország nemcsak megkülönbözteti,  hanem meg is alázza a határon túli  magyarokat, ha az anyaországba látogatnak.  Valóban kénytelenek vagyunk ahhoz az  eszközhöz folyamodni, melyet Farkas Henrik  ír: hogy valamivel olcsóbban megússzuk a  méregdrága utazást (nekem egyetlen  budapesti út egy félhavi nyugdíjamba kerül, s  ez a szerencsétlen nyugdíj az egyetlen  jövedelmem), hát - úgymond - »spekulálunk«  és kínlódunk. Romániában megveszem a  belföldi jegyet a határig, ott útlevélellenőrzés  előtt leugrom a vonatról - tele izgalmakkal,  nehogy lekéssem a visszaszállással - hogy  egy rövid szakaszra vegyem meg a  méregdrága �határátlépőt�, mondjuk Biharpüspökitől Püspökladányig, ott megint  leugrom, megveszem ismét a belföldi jegyet. De van egyéb megkülönböztetés is. Ugyanazzal a vonattal a belföldi utasok  helyjegy nélkül utazhatnak, nekem az amúgyis sokkal drágább »nemzetközi jegy« mellé  kötelező módon 750 Ft-ért helyjegyet is kell  vennem, még akkor is, ha Biharkeresztesen  ülök fel a vonatra. S ha megpróbálnék  »kombinált módon« utazni, hogy mondjuk Pesttől Püspökladányig belföldi jeggyel, onnan tovább nemzetközivel, s »lefülelnek« a  kalauzok, hogy én, a »néger«, ezt tettem,  büntetésekkel, a vonatról való leszállítással  fenyegetnek. Egy alkalommal, amikor  leszálltam jegyet venni, a kalauz meglátott, s  ellenőrzéskor amikor nyújtottam a MÁV által  kibocsátott jegyet, azt mondta, ez nem jó,  mert én külföldi vagyok, nekem nemzetközi  jegyem kell hogy legyen, és súlyos büntetésre  állított ki papírt, s durván, megalázó módon szitkozott engem, hogy be akarom csapni őt,  őket, Magyarországot. Más országokban - így Romániában is - senki  nem törődik azzal, hogy belföldi-e a jegye  amellyel utazik, vagy nemzetközi, a fő az, hogy  legyen jegye. Ez egy magyarországi specialitás, hogy a nemzetközi jeggyel  érkezett utast zaklatják, ha átvált belföldi  jegyre. Vagy: a belföldi jeggyel érkező utast  ugyanúgy molesztálják, fenyegetik, ha a határ  felé tartó vonaton ül, hogy vallja be, hová  utazik, nem külföldre-e, ha belföldi jeggyel ült  fel. S ha bevallja, hogy át akar menni a  határon, hiába van meg egy közbeeső belföldi  állomástól a továbbra érvényes jegye, akkor  leszállítással fenyegetik, vagy pótjegyet  vetetnek meg vele, ami teljesen jogellenes,  hiszen ha érvényes menetjegye van valakinek,  akkor mi jogon szól bele a MÁV, hogy az miért  olyan, amilyen, és miért nem más. Ha csak ezt  az egy rendelkezést eltörölnék, már sokat  javulna a helyzet.  Speciálisan bennünket, romániai magyarokat  érint a kötelező helyjegyvásárlás, amely ismét  aránytalanul nagy terhet ró ránk. A teljes  Székelyföld, a Marosvásárhelyről és Kolozsvárról induló magyar utasok, tehát a  valamikori Észak-Erdély magyarsága Várad  felé, nagyobbára a Corona nevű vonattal  utazik, mely Brassó és Budapest között  közlekedik. Erre csak a külföldi utasoknak kell  helyjegyet venniük megkülönböztetetten  magas, közel 700 Ft-os áron, s például a Bécs  felé menő utasoknak a legtöbb vonatra nem  kötelező a helyjegyvásárlás, és Nyugaton sem  kötelező sehol. Csak aki a helyét biztosítani  akarja, annak lehetséges ez. Miért tesznek pontosan velünk különbséget?�

*******

2004-05-19

Egy választópolgár nyílt levele a parlamenti pártok elnökehihez


Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Az EU választási kampányban szeretnék felvetni egy közérdekű témát, az alábbi mellékletben részletezem.

Nyílt levelemet eljuttatom a parlamenti pártok elnökeihez, továbbá a sajtóhoz is. Meggyőződésem, hogy ha egy parlamenti párt felvállalná e probléma erőteljes képviseletét, akkor rövid időn belül kielégítő megoldás születne.

Az Ön pártjának reakciója befolyásolni fogja szavazatomat a júniusi választáson.

Tisztelettel:

Farkas Henrik     email: farkashenrik@netscape.net

********

A MÁV díjszabásának és üzletszabályzatának visszásságai a nemzetközi személyforgalomban.


A MÁV díjszabása és üzletszabályzata aránytalanul magas terheket ró azokra, akik vonattal utaznak a szomszédos országokba. Különösen sérelmes ez a határon túli magyarságra nézve: kapcsolattartásukat nehezíti az anyaországi rokonaikkal, szinte elérhetetlenül drágává teszi számukra a magyarországi utat. Ugyanakkor a magyar állampolgárok utazását is nehezíti, pedig sok kispénzű polgár, főleg fiatalok szívesen felkeresnék Erdélyt vagy a Felvidéket. Nem szükséges indokolni, hogy ez mennyire nemzeti érdek lenne.

Álljon itt egy illusztratív példa a jelenleg érvényes egy útra szóló teljesárú jegyárakról:

Budapest - Biharkeresztes, 228 km: 2130 Ft
Biharkeresztes - Oradea, 19 km: 1800+800 Ft (kötelező helyjegy)
Budapest - Oradea, 241 km: 7600 Ft+800Ft (kötelező helyjegy)

(Jegyárak 2005. jan. 1-től:
Budapest - Biharkeresztes, 228 km: 2226 Ft
Biharkeresztes - Oradea, 19 km: 1683+765 Ft=2448 (kötelező helyjeggyel)
Budapest - Oradea, 241 km: 7038 Ft+765F=7795 Ft (kötelező helyjegy)

Megjegyzés: az oda-vissza jegy olcsóbb: Budapest-Nagyvárad 5619+1350=6960 Ft oda-vissza. A legolcsóbb az Ady Expresszel utazni, azon ugyanis Püspökladányig belföldi jegyet lehet használni. Így ott a teljesáru jegyár egy útra:

1730Ft Püspökladányig + 2204 Ft oda-vissza jegy Püspökladánytól Nagyváradig + 765 Ft kötelező helyjegy:=4699 Ft.. oda-vissza pedig összesen 3460+2204+1350=6984 Ft.
Az Ady expresszen a belföldi kedvezmények Püspökladányig igénybevehetők.)


Kirívó aránytalanságról árulkodnak ezek az adatok. A nemzetközi jegyár a nyugati árszínvonalhoz közelít. Ezt az aránytalanságot sem a fizetőképes kereslet, sem a bekerülési költségek, sem a vasúti kocsik színvonala nem indokolja. Ezt az aránytalanságot csak: az illetékesek közönye vagy talán éppen a határokon átmenő vasúti közlekedés elsorvasztásának szándéka indokolhatná, ha lenne ilyen szándék.

Maga a menetjegyár is igen visszás, de van itt egy nagyobb visszásság is, amin igen könnyen lehetne segíteni. A MÁV jelenlegi üzletszabályzata tiltja a belföldi és nemzetközi jegy kombinálását, tehát ha valaki nem akarja megfizetni a Bp-Biharkeresztes szakaszra is a jóval drágább nemzetközi jegyárat, akkor Biharkeresztesen több órát várakoznia kell a következő vonatra, mert ugyanazzal a vonattal nem utazhat tovább, hiába van mindkét szakaszra érvényes menetjegye! Ilyen jogi abszurditásra nem tudok példát más országból.

A kérdésben én is, mások is már többször fordultak a MÁV-hoz, a közlekedési miniszterhez, vagy éppen a hivatalban lévő miniszterelnökhöz. A válasz: kormányrendelet tiltja a kétféle jegy kombinálását. Az indoklások ugyanúgy kezelik a határon túl élőket, mintha gazdag turisták lennének, akiknek a magyar állam nem akar támogatást adni, nem úgy, mint a belföldi utazáshoz. Annál is inkább különös, hogy nem történt semmi ebben az ügyben, mert minden kormány eltökélten igyekszik támogatást nyújtani a szomszéd országokban élő magyarságnak. A jegyár kirívó aránytalanságának megszüntetése, vagy legalább a kétféle jegy kombinálásának megengedése úgy segítene a határon túli magyarságnak, hogy sem a szomszédos országok, sem az EU részéről nem váltana ki rosszallást. A megnövekedett forgalom pedig a vasútnak is használna. Ez környezetvédelmi okokból is fontos lenne.

Az érvényben lévő nemzetközi jegyár a ”keleti” viszonylatokban irreális, sem piaci sem politikai szempontokkal nem értelmezhető. A belföldi és nemzetközi jegyek kombinálhatósága pedig kizárólag a magyar állam kompetenciája, más államnak, más vasúttársaságnak ehhez semmi köze! Megjegyzendő továbbá, hogy a jelen szabályozás a MÁV-nak nem hoz annyi plusz bevételt, mint gondolják, hiszen a keleti viszonylatban utazók gyakran inkább várakoznak a határon, és mennek a következő vonattal. Így a kispénzű utasoknak csak fölösleges időt és fáradtságot okoz a MÁV a nemzetközi utasok diszkriminációjával.

Az illetékesektől kapott válaszokban rendszeresen előforduló motívum még az, hogy az oda-vissza jegy olcsóbb: most éppen 60%-os a kedvezmény. Ez viszont egy piaci abszurditás: érthető, hogy kedvezmény van az oda-vissza jegyre, de hogyan lehet olcsóbb az oda-vissza jegy, mint a csak egy útra szóló? Másrészt nem mindenki tud erről. Tulajdonképpen az egy útra érvényes menetjegy így teljesen fölösleges így, ki kellene vonni a forgalomból. Harmadrészt, még az oda-vissza út is drágább, mintha kombinálni lehetne a kétféle jegyet.

Melléklet: részleteket Gazda József erdélyi író megindító leveleiből.
 

*********************************************

Vonattal - aktuális oldal 2005

Farkas Henrik  civil aktivista  honlapja

Kéziratok, újságcikkek (Farkas Henrik)
Erőszakellenes Oldalak         Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája - HEL   -  

Ez az oldal a Soros Alapítvány támogatásával olvasható az Interneten.