Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület, Budapest, Pf. 411, 1519 Fax: (1) 466 8866 Email: energia@c3.hu


"Azután mondá Isten: Hajtson a föld gyenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, a mely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, a melyben legyen néki magva e földön. És úgy lőn...

És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, a melyek nyüzsögnek az ő vizeikben, az ő nemök szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő nemök szerint. És látá Isten, hogy ez jó.

Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra...
És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, imé igen jó..."

(Teremtés könyve....)

"És teremtsünk gyorsan növő növényeket. Termeljenek a növények gyomirtószereket, és az állatok emberi hormonokat. Keveredjenek össze a gének a különböző fajokban. És úgy lőn....

És a vírusok, baktériumok egyre jobban ellenállnak minden vegyszernek, mi pedig egyre betegebbek leszünk...

És az emberek egyre inkább látják, hogy ez NEM JÓ..."


G
ÉNPISZKA

avagy miért ne essünk hasra a géntechnológiától?

Géntechnológia: gének kiemelése egy szervezet sejtjeiből és annak más fajba történő átültetése. Így gyökeresen új tulajdonságokkal rendelkező génmanipulált szervezetek (vagy transzgénes szervezetek) jönnek létre.

A géntechnológia kitűnő lehetőséget ad a kutatóknak és az iparnak az élő szervezetek újratermesztésére és "javítására". A mezőgazdaság ezt a módszert a kereskedelmi terményekbe való új tulajdonságok, pl.

 • a gyomirtókkal szembeni ellenállóképesség,
 • anyagcsere-változás,
 • rovarokkal szembeni ellenállás,
 • fokozott stressztűrés bevitelére használja.

Az ipar állítása szerint ezek a "javítások" növelik a hatékonyságot és a termelékenységet - és így bevételeiket is.

 

Tudod-e, hogy Lengyelországban növekedést serkentő emberi géneket hordozó pontyok úszkálnak már három éve a halastavakban? Magyarország ötféle „génátültetett” terménnyel folytat szabadföldi kísérleteket - burgonya, dohány, kukorica, olajrepce és lucerna -, hogy az antibiotikumokkal szembeni ellenállóképességüket vizsgálják. Világszerte emberi géneket ültettek át lazacba, pisztrángba, kecskébe, birkába, rizsbe és dohányba. Házityúk és molylepke génjeit ültették át burgonyába, egér génjeit dohányba, baktérium- és vírusgéneket uborkába, burgonyába, paradicsomba és kukoricába A kínálat szinte korlátlan: banán, paradicsom és dinnye marad friss hetekig vagy hónapokig, olyan termények, amelyek ellenállnak a gyomirtószereknek is. Gyorsabban növő lazac, pisztráng és ponty válhat mindennapos étrendünk részévé.

Mi több, a géntechnológia nemcsak a mezőgazdaságra és az élelmiszertermelésre korlátozódik. Talál lehetőségeket a textil- és bőriparban, bányászatban, erdészetben és papírgyártásban, természetgyógyászatban, tisztítószergyártásban és a gyógyszeriparban is.

Ha ez az irányvonal folytatódik, az étel, amit elfogyasztunk, a gyógyszer és az ellátás, amit kapunk, valamint az a mód, ahogyan felfogjuk és használjuk a természeti erőforrásokat, többé soha nem lesznek ugyanazok.

A géntechnológia előnyei: Tények vagy mesék?

Észak-Amerikában és Európában mind az ipar, mind a kormányzatok a géntechnológia lehetséges előnyeit hirdetik. Csodaszerként tüntetik fel az éhínség legyőzésére, a betegségek elleni harcban, a környezet megtisztításában ugyanúgy, mint az ipari hatékonyság, az erdők termelékenysége, a halgazdaságok és kistermelők növekedése érdekében.

Mindennek ellenére a kutatók és az ipar által kínált alkalmazások többsége vagy álmegoldás, vagy csak saját haszonelvű érdekeiket szolgálja. A géntechnológia bevetése gyakran csak a mélyebb problémák tüneti kezelését jelenti, ezért nem is számít megoldásnak. Inkább „csővégi” technikai bütykölés, ami a kár korlátozására törekszik. A géntechnológia termékei emellett még több termelést igényelnek, hatalmas hasznot hozva néhány magáncég konyhájára.

A természetbe kieresztve

A génmanipulált szervezeteknek nincs természetes élőhelyük, mivel nem a természetben fejlődtek ki, hanem laboratóriumban tervezték őket. Senki sem képes megjósolni, hogyan fognak viselkedni szabad környezetben. Szabadonbocsátásuk után lehetetlen „visszavonni” őket. Ellentétben a mérgező vegyszerekkel, amelyek felhígíthatók vagy stabil vegyületekként megköthetők, a génmanipulált élőlények szaporodni képesek, újra és újra kitermelik problémáikat.

Ha a génmanipulált élőlények életben maradnak és elszaporodnak, kiszoríthatnak vadon élő fajokat, és az azoktól függő növényeket és állatokat is. A beültetett gén a transzgénes élőlénynek előnyöket biztosíthat a többi fajjal szemben a természetes kiválasztódásban. A genetikai módosítások segítségével a fajok megkerülhetik a természetes szabályozó folyamatokat, amelyek - eddig legalábbis - megakadályozták túlzott elterjedésüket az életközösségekben.

A „csúcstermények” iránti igény, amelyek képesek megvédeni magukat legfőbb ellenségeiktől, a betegségektől és a rovaroktól, arra vezethet, hogy azok a bennszülött növények rovására fognak elszaporodni. A „csúcstermények” közelében élő természetes rendszerek biológiai sokfélesége veszélybe kerülhet. A történelem megtanított minket arra, hogy nem bennszülött fajok új élőhelyre való betelepítése katasztrofális eredményekkel járhat - ez a probléma most sokszorosára felnagyítva jelentkezhet.

A bevitt genetikai elemek elterjedhetnek a talaj és a vizek baktériumflórájában, amelyek óriási készleteket alkotnak, támogatva a vektorok szaporodását és képessé téve őket arra, hogy minden más faj irányában is elterjedjenek. Bőséges lehetőség kínálkozik a genetikai elemeknek, hogy más vírusokkal és baktériumokkal rekombinálódva új genetikai elemeket és kórokozó baktériumtörzseket fejlesszenek, amelyek ugyanakkor antibiotikum-rezisztensek is.

Beépített veszélyek

A transzgénes élelmiszerek veszélyei magában a technológiában rejlenek, amit újabb bizonyítékok is megerősítenek és azt sugallják, hogy ezeket sem termeszteni, sem megenni nem biztonságos.

A genetikai mérnökösködés során a sejtbe általában mesterségesen előállított, élősködő genetikai elemekkel, mint vektorokkal viszik és építik be a géneket. A bekerült vektor beépül a gazdaszervezet génállományába. Ezáltal a módosított szervezet a kívánt transzgén hordozójává válik. A legtöbb szükséges vektor különböző eredetű természetes genetikai paraziták rekombináns mozaikja. Ide értendők pl olyan vírusok, amelyek rákot vagy más növényi ill. állati betegséget okoznak, és egy vagy több antibiotikum rezisztencia marker gént hordoznak. Ez utóbbiakra azért van szükség, hogy jelezzék a génbeültetés sikerességét.

A különböző természetes élősködő genetikai elemek eltérő gazdaspecifitással rendelkeznek, a genetikai mérnökösködéshez használt vektorok viszont átléphetik a fajhatárokat, és így a fajok széles skáláját fertőzhetik. A genetikailag módosított szervezetekbe beépített vektorok ökológiai és közegészségügyi veszélyekkel járó genetikai szennyezés legfőbb forrásai, amit nem lehet megfékezni, ha ezek a szervezetek egyszer már a környezetbe jutottak.

A genetikai mérnökösködést rekombináns DNS vagy rDNStechnológiának is nevezik, mivel a vágásokhoz és kötésekhez enzimeket használnak, így a különböző eredetű genetikai anyagok rekombinálnak.

Miért is különbözik annyira az rDNS technika a hagyományos tenyésztési eljárásoktól?

1. Az rDNS technika olyan fajok között teszi lehetővé a génkicserélődést a laboratóriumban, amely máskülönben nagyon kicsi valószínűséggel menne végbe.

2. Amíg a hagyományos szaporodási módozatok ugyanazoknak a géneknek a különböző formáit (alléljait) keverik, addig az rDNS technika lehetővé teszi teljesen új gének bevitelét a transzgenetikus élőlényekbe megjósolhatatlan fiziológiai és biokémiai hatásokat okozva. Az idegen gének bevitele a gazda genomjába káros és súlyos következményekkel járhat, például rákot okozhat.

3. A gének átvitelére szolgáló vektoroknak három nemkívánatos tulajdonsága van.

 1. Olyan fertőző vírusokból, plazmidokból és mobilis genetikai részekből (parazita DNS-ből) származnak, amelyek képesek behatolni sejtekbe és a sejtek genetikai anyagába beépülni. A növényi biotechnológiában legáltalánosabban használt vektor az Agrobacterium tumefaciens által hordozott tumorkeltő plazmid. Állatokban a legközönségesebb vektorokat retrovírusokból állítják elő, ezek a retrovírusok felelősek részben a rákért.
 2. Úgy állítják elő őket, hogy képesek legyenek áttörni a fajok közti gátakat, így géneket vigyenek át egymástól nagy (genetikai) távolságra lévő élőlények között is. Széleskörű gazdaspecificitásuk lehetővé teszi, hogy több állatfajba bejutva különböző és sokféle vírusgént vegyenek fel és így továbbjutva új patogének keletkezzenek.
 3. Olyan géneket tartalmaznak, amelyek antibiotikum-rezisztenciát biztosítanak. Ez felgyorsíthatja a baktériumok antibiotikumokkal szembeni ellenállásának evolúcióját, amely a közgyógyellátásban már így is óriási problémákat okoz.

A legnagyobb veszély a gének átvitelére használatos vektorokban rejlik. A szokványos DNS darabokkal ellentétben, ezek a parazita genetikai elemek ellenállnak az enzimes bontásnak, a sejtek között közlekedhetnek, beépülhetnek a genomba, kiszakadhatnak belőle, a sejtben megtöbbszöröződhetnek és a környezetben meghatározhatatlan ideig nyugvó állapotba kerülhetnek. Ez a horizontális géntranszfer jelensége, amely a baktériumok és vírusok körében elterjedt.

Amikor a beépült vektorok kiszakadnak a genomból, magukkal vihetnek a sejtből származó géneket, vagy előzetesen megszerzett géneket hagyhatnak hátra. A parazita elemeknek három típusa van - vírusok, plazmidok és mozgékony genetikai elemek - ezek mindegyikének darabjait folyamatosan használják a génsebészeti technológiában a gének átvitelére. Közülük valószínűleg a vírusok a legfertőzőbbek, minthogy nem igényelnek közvetlen sejt-sejt kapcsolódást a fertőzéshez, ezenkívül korlátlan ideig képesek a környezetben megmaradni. A plazmidok és a mozgékony genetikai elemek általában közvetlen sejt-sejt kapcsolódással cserélődnek ki a konjugáció (két sejt között plazmahíd jön létre, melyen a gének átjutnak) során, vagy amikor a sejt bekebelez egy másikat.

A genetikusok sokáig úgy gondolták, hogy a horizontális génátvitel magasabbrendű szervezetekben nem játszódik le, mert genetikai gátak vannak a fajok és a vírusok, illetve az egyéb fajspecifikus genetikai paraziták között.A génmanipulációk azonban olyan mozaik-vektorok készítését is magukba foglalják, melyek képesek legyőzni ezeket az akadályokat, és így a gének az élőlények nagy csoportjai között is tudnak majd utazni.

Az elmúlt 2 év során azonban lassan napvilágra került a horizontális génátvitel teljes működési területe. Egy számítógépes vizsgálat szerint 1993-96 között 68 hivatkozás jelent meg tekintélyes újságokban, amelyek mindegyike közvetlen vagy közvetett bizonyítékokkal szolgált horizontális génátvitelre. Ilyesmi előfordul teljesen különböző baktériumok és gombák, baktériumok és állati egysejtűek, baktériumok és magasabbrendű növények ill. állatok, gombák és növények, rovarok között... vagyis röviden, ahogyan egy újság állítja: "A horizontális génátvitel fenyegetése a rekombináns szervezetektől a bennszülöttekig... nagyon valóságos, és legalábbis elméletileg létezik az a mechanizmus, amellyel bármely genetikailag manipulált tulajdonság átadódhat szinte bármely más szervezetre." Bár a horizontális génátvitel előfordult az evolúciós múltunkban, ez egy viszonylag ritka eseménynek számított a többsejtű állatok és növények körében. Most azonban sokkal valószínűbbé vált, mivel a génmanipuláció során készített változatokat arra tervezték, hogy a gazdasejtek széles skáláját tudják megfertőzni.

A géntechnológia alkalmazásának következményei

Mezőgazdasági haszonnövények

Világszerte a mezőgazdasági ágazat a géntechnológia felhasználásának egyik legfontosabb területe. A jelenlegi kutatások haszonnövényekre és háziállatokra egyaránt összpontosítanak, a következő területeken:

1. Gyomirtószereknek ellenálló haszonnövények

A gyomirtóknak ellenálló növényeket arra tervezik, hogy a „nem válogatós” (minden növényt kiirtó) vegyszerek alkalmazását túléljék, míg a gyomok elpusztulnak. A gyomirtóknak ellenálló növények kifejlesztésének nyilvánvaló célja olyan mezőgazdasági rendszerekben történő alkalmazásuk, ahol gyomirtót használnak. A gyomirtószereknek ellenálló növények alkalmazása természeteszerűleg megnöveli a felhasznált vegyszerek mennyiségét. Ugyanakkor a gyomirtóknak ellenálló növények maguk is okozhatnak környezeti károkat:

2. Vírusfertőzésnek ellenálló növények

Ismert az a tény, hogy egy bizonyos vírus génjeit tartalmazó növény ellenálló lehet ugyanazon vírus fertőzéseivel szemben. E célból a kutatók számos növényfajba vírusgéneket ültettek, többek között paradicsomba és burgonyába is. Ezek új, alkalmasint virulensebb növényi vírusok kialakulását okozhatják a rekombinációs folyamatok során. Ezt a lehetőséget a kutatások rendszerint nem veszik figyelembe. Ráadásul, mivel a vírussal szembeni rezisztencia kódja egyetlen génben található, nagy a valószínűsége, hogy a vírus gyorsan megtalálja a kerülő utakat és újra elkezdi pusztítani a növényeket

3. Biotoxinokkal szembeni ellenállóképesség

Saját kórokozójukat kitermelő növények is keletkezhetnek. A Bacillus thuringiensis méreganyag-termelő génjét gyakran ültetik haszonnövényekbe, így beépített rovarölővel látják el őket. Emiatt a méreganyag nem célzott rovarokat is elpusztít, különösen, ha a gén átkerül vad növényfajokba. Úgyszintén növeli a rovarok ellenállóképességét a méreggel szemben, emiatt a Bt toxinja hatástalanná válik. Mivel a Bt-t világszerte alkalmazzák az organikus mezőgazdaságban, egy hasznos eszközzel kevesebb áll majd az organikus gazdálkodók rendelkezésére, miután a géntechnológusok elrabolták és kizsigerelték.

4. Antibiotikumokkal szembeni ellenállóképesség

A baktériumok antibiotikumokkal szembeni ellenállóképessége, az általános hatású antibiotikumok nyakló nélküli alkalmazása miatt már most is világszerte ismert probléma. A transzgénes élőlények elterjedése ezt a tendenciát tovább erősítheti, mivel a bevitt vektorok - a beültetés sikerességének ellenőrzése céljából többnyire bakteriális eredetű antibiotikum rezisztencia markereket használnak, amelyek szintén átterjedhetnek más élőlényekre is. Sokáig biztosnak vélték, hogy a bélben nagyon sok olyan enzim van, ami lebontja a DNS-t. Mégis, a vektorok által hordozott A vektorokból a beléjük épített antibiotikum-rezisztencia géneket a bélbaktériumok felvehetik, és a bélflóra így egy antibiotikum-rezisztencia gén - tároló lesz a bekerülő patogén baktériumok számára. Így lehetséges veszély a bakteriális betegségekre használt antibiotikumok hatástalanná válása.

5. Még több allergiás reakció

A génmanipuláció következtében az átalakított szervezet új fehérjé(ke)t termel, melyek allergiát okozhatnak. Ez megnöveli az allergiás esetek számát a fogyasztók körében, akiknek nincs tudomásuk a táplálékukban lévő idegen génekről és fehérjékről. Gyakran nem régóta ismert növények génjeit ültetik át haszonnövényekbe. Még több esetben olyan baktériumok génjeiről van szó, amelyek sosem tartoztak étrendünkhöz. Lehetetlen minden allergiát okozó fehérjét génátültetés előtt megvizsgálni. A következmények bizonytalanok, megjósolhatatlanok és megvizsgálhatalanok.

Nem csak élelmiszernövények

Háziállatokat is génmanipulálnak a következő célokból:

Az állatok génmanipulációja alacsony hatékonyságú, költséges és időpocsékoló módszer, ami ráadásul gyakran váratlan meglepetéseket okoz. Erre példa a már említett génmanipulált disznók esete, melyeket nagyobbra és soványabbra terveztek, következésképpen ízületi gyulladásokat és a betegségekkel szemben fokozott érzékenységet kellett elviselniük. Lengyelországban emberi növekedési hormont kódoló gént ültettek pontyba, hogy gyorsabban nőjön. Emiatt a pontyok formája eltorzult és sokkal érzékenyebbek lettek a betegségekre.

Ipari alkalmazások

Az alább bemutatott ipari biotechnológiai módszereket mindeddig sikeresen alkalmazták természetes mikroorganizmusok felhasználásával. Most a kutatók génmanipulált szervezetekkel próbálják növelni e módszerek hatékonyságát. Az így előállított mikróbákat szabadalmaztatják, ily módon hatalmas profitot jelentenek néhány magáncég számára.

 

Bányászat és olajipar

Ezen a területen a következő témákban folynak kutatások:

A fenti módszerek csak tovább növelik a nem megújuló erőforrásoktól való függést és pénzt vonnak el az alternatív erőforrások és az energiahatékonyság fejlesztésétől.

Biológiai tisztítás

A biotechnológia másik jelentős alkalmazási területe a szennyezőanyagok eltávolítása génmanipulált vagy természetes mikroorganizmusok segítségével. Baktériumok felhasználhatók szennyezett területek tisztítására oly módon, hogy veszélyes hulladékokat, szerves vegyületeket kevésbé mérgezővé alakítanak.

De a mérgező kémiai szennyezőanyagok kezelésének lehetősége csak a toxikus vegyszerek szélesebb körű használatát serkenti, és szükségtelenné teszi a szennyezés megelőzésére tett kísérleteket.

Továbbá a génmanipulált szervezetek több kárt okozhatnak, mint hasznot. Egy kísérlet során a Pseudomonas putida nevű baktériumot tették alkalmassá a 2,4-D gyomirtó lebontására, amit az meg is tett, de a lebontás terméke egy gombák számára erősen mérgező anyag lett. Így azok a gombák is elpusztultak, amik a talaj termőképességéhez és a növények védelméhez szükségesek voltak.

Erdőgazdálkodás

Ezen a területen a következő témákat kutatják:

 

Összefoglalva a lehetséges veszélyeket

 1. Mérgező vagy allergén hatások, amelyeket a transzgénikus, vagy a gazdagén - transzgénikus kölcsönhatásból származó termékek okoznak.
 2. Transzgének terjedése rokon ill. vektor-irányította horizontális géntranszfer nem rokon gyomfajok között új "szupergyomokat" hozhat létre
 3. Vektor-irányította horizontális géntranszfer és rekombináció révén új, kórokozó ill. antibiotikum-rezisztens baktériumok teremtése.
 4. Vektor-irányította rekombinációval új, fertőző vírustörzsek létrehozása, főleg olyan növényeken, amelyeket vírus - rezisztenciára kezeltek vírus - géneket beépítve.
 5. Természetes rendszerek és folyamatok megzavarása (pl. a táplálékciklusok). A hatások előrejelzése szinte lehetetlen a génmanipulált élőlények, a természetes fajok és a számos környezeti tényező közötti kölcsönhatások lehetséges változatai miatt.
 6. A biológiai sokféleség tönkretétele a természetes fajok kiszorításával: a túlélési előnyökkel felruházott génmanipulált haszonnövények elszabadulása révén.
 7. A vektorok szemben a kémiai szennyeződésekkel önfenntartók és önsokszorozók. Ha a palackból kiengedjük a szellemet, az már nehezen megy vissza.

Ezért a genetikailag módosított szervezetek kibocsátására és forgalmazására elővigyázatosságból moratóriumot kell hirdetni addig, amig a bizonyítékokat teljes egészében át nem vizsgálták ill. törvényesen létre nem hozzák az említett szabályozást.

Társadalmi-gazdasági hatások

A várható környezeti és emberi egészségügyi hatások mellett a transzgénes „csúcstermények” forgalomba hozatala komoly társadalmi és gazdasági következményekkel is járhat. Kiszoríthatnak más változatokat és felgyorsíthatják a bennszülött termények eltűnését, amelyekre az organikus mezőgazdaság épül.

Teljes termelési láncok találhatják magukat monopolisztikus uralom alatt - a mezőgazdasági termékek szállításától (vetőmagok, műtrágyák, vegyszerek, gépek, stb.) a növények nevelésén keresztül az aratásig és a kezelés során egyaránt. A termelők számára kényszerré válik a speciális mezőgazdasági vegyszerek használata a speciális génmanipulált vetőmagokhoz. Tönkretehetik őket a multinacionális társaságok egyre drágábban szállított termékeik mellett egyre alacsonyabb áron vásárolva fel terményeiket.

A mezőgazdasági vegyszergyártó cégek a génmanipulált magok előállítása felé terjeszkedve növelik piacukat. Ugyanaz a cég fog nagyobb hasznot látni a gyomirtók eladásából, a „technológiai járulékokból”, és a gazdák által a génmanipulált magok következő évre való visszatartásáért fizetett jogdíjakból.

A gyomirtóknak ellenálló növények terjedése elmélyíti a mezőgazdasági vegyszereken alapuló, energiaigényes termelési módszerektől való függést. Ezek a stratégiák nem a gyomok elterjedésének valódi okait célozzák meg - a monokultúra (egyfajta növény termesztése hatalmas területen éveken keresztül) teszi lehetővé a gyomok stabil betelepedését.

Etikai, filozófiai kérdések

Az élet szabadalmaztatása, új élőlények, fajok teremtése ellen több vallási, bioetikai szervezet, filozófus emelte fel szavát. Hazánkban is többször tárgyalta a kérdést a Magyar Bioetikai Társaság, főleg az ember génsebészeti úton való kitenyésztése szemszögéből.

“Szabad-e megtennünk mindent, amit technikailag meg tudunk tenni?" - veti fel Nyíri Tamás professzor! Olyan kérdések merülnek föl, amelyekről korábban még csak nem is álmodtunk. Mi ezek erkölcsi értékelésének az alapja? "Cselekedj úgy, hogy hosszú távon és a maga egészében ne rombold le éppen azt az értéket, amire törekszel."

Nem törődhetünk bele abba, hogy éppen a szándékolt cselekedet pusztítsa el azt az értéket, amire szavakban irányul. Például a DDT a madarak károsítása, elpusztítása, tehát az általuk fogyasztott kártevők elszaporodása miatt éppen a termés hozamát csökkentette.

Szabad-e a ma élőknek programozni a jövendő nemzedékeket? Az emberek tenyésztése a holtak uralma az élőkön, s ez minden etika alapját rengeti meg. Jogosan merül fel a kérdés, hogy még Isten alkotja-e a klónozott embriókat, Isten keze nyomát viselik-e még magukon a DNS-szekvenciák, vagy a tudósét?

De miért is kell a genetikai beavatkozás? "Hogy tovább éljen az ember? Valóban kívánatos ez a Föld népességének számát, és az emberi életkörülményeket tekintve? ...Vagy az a fő cél, hogy a genom biztosítsa az ember magasabb intelligenciáját és erkölcsiségét? Egyértelműen kapcsolódik-e a fejlettebb intelligenciához a tisztultabb erkölcsi magatartás? ... A kitenyészthető intelligenciára van-e szüksége az emberiségnek, vagy a bölcsesség intelligenciájára, az erkölcsi felelősségére és az önzetlenségére? ... a bölcsesség nem tenyészthető. Mire szolgál akkor igazában a genetikai manipuláció? A kíváncsiság legitimációjára? Az állam hatalmának növelésére, és az emberi szabadság korlátozására, ahelyett, hogy növelné az emberi szabadságteret? Nem volna sokkal jobb egyáltalán nem kifejleszteni azokat a fegyvereket, amelyek végül is az agresszorokat szolgálják? Csakugyan érv az atomfegyverek kifejlesztése mellett, hogy egyelőre sikerült elkerülnünk az atomháborút...?"

"Ma már nincs rá mód, hogy előre végigjátsszuk az összes lehetséges változatot, abból a célból, hogy kiválaszthassuk a legtöbbet ígérőt, meglehet, hogy már saját kárunkon sem okulhatunk. Vagy talán lehetséges lett volna kipróbálni a totális atomháborút azért, hogy elkerülhessük? Számolnunk kell visszafordíthatatlan folyamatokkal, vissza nem fordítható következményekkel. A modern káoszelmélet arról győz meg, hogy gyakorlatilag lehetetlen előre látni az összes következményt."

“A nemzetközi helyzet fokozódik...”

1996 őszén aratták az első génkezelt szója- és kukoricatermést az Egyesült Államokban. A megtermelt szójabab kb. 40%-át szállítják Európába.

A válasz nem késett. Már október elején 48 ország több mint 300 fogyasztói, egészségvédelmi, kereskedelmi és mezőgazdasági szervezete jelentette be egy világméretű bojkott-mozgalom elindítását, melyet elsősorban az amerikai Tiszta Élelmiszer Kampány irányít.

Az Európai Unió országaiban a kormányok, csakúgy mint a legjelentősebb áruházláncok komoly ellenintézkedéseket hoztak a növekvő elégedetlenség hatására. Van, ahol teljesen betiltották a behozatalt (például Ausztria), a legnagyobb felvásárlónak számító áruházláncok is visszakoznak. Több nemzetközi kereskedőhálózat korlátozó intézkedéseket vezetett be, vagy csakis címkézve hajlandók forgalmazni ezeket a termékeket. Sok helyütt a kormányok is megkövetelik a címkézést.

A bojkott első négy hetében mintegy 10%-os visszaesés következett be az EÁ-ból származó szójabab Európába történő kivitelében, ugyanakkor a világ más részein is hasonló mozgalmak indultak meg. Összességében 140-150 millió dolláros veszteség érte az amerikai gazdaságot, az ottani termelőket.

Sajnos Kelet-Európa is lépést tart. Az első szállítmányok tavaly decemberben érkeztek meg Lengyel- és Csehországba. A nagy különbség a nyugati helyzethez képest éppen az, hogy a "még fiatal" demokráciákban az embereknek sem információjuk sem beleszólásuk nemigen van az ilyen súlyú kérdésekbe.

Ausztriában és Svájcban 1997-re népszavazást terveznek a géntechnológiáról, génmanipulált élőlények kibocsátásáról és szabványosításukról. Sürgősen szükség lenne a géntecnológia társadalmi vitájára KKE országaiban is.

Az Egyesült Államok vegyipari óriása, a Monsanto már talált olyan termelőket, akik hajlandók legújabb szójafajtáját, a Roundup Ready Szójababot (RRS), amit kifejezetten a Monsanto gyomirtója, a Roundup-pal szembeni ellenállóképességgel ruháztak fel - génmanipuláció alkalmazásával. Miután termelőket talált, most vevőket keres az RRS-re, aminek első termését 1996 őszén aratták. Az Európai Közösségbe mind emberi, mind állati tápálékként történő behozatalát engedélyezték.

A Roundupra Kész Szójabab se nem olcsóbb, se nem egészségesebb, se nem ízletesebb. A fogyasztónak semmi hasznot nem hoznak, annál többet a Monsanto-nak. A géntechnológia ismeretlen kockázatokat hordoz magában - a fogyasztók, a termelők és a mindannyiunkat eltartó biológiai sokféleség számára egyaránt.

 

A Greenpeace szerint a géntechnológia környezeti kockázatai nem igazolhatók. Közép-és Kelet-Európának az organikus mezőgazdaság kevésbé káros, alternatív útját kell követnie.

Ezért a Greenpeace a megelőzés elvét támogatja és elítéli a jelenlegi „várjunk, és majd meglátjuk, mi fog történni” hozzáállást. A megelőzés elve szerint nem bocsátható ki a természetbe génmanipulált szervezet, és nem készíthető belőlük élelmiszer. Az ilyen élőlények hoszútávú viselkedésének megjósolhatatlansága ellentmond a megelőzés elvének. Emiatt a Greenpeace ellenzi génmanipulált szervezetek mindenfajta kibocsátását.

A Jeremy Rifkin vezette Tiszta Élelmiszer Kampány 1997 április 21-27 között világméretű akcióhetet szervez. A legkülönbözőbb irányultságú szervezetek fogják követelni a génpiszkált termékek bojkottját, kitiltását a piacokról.

Géntechnológia Közép-és Kelet-Európában

A régió legtöbb országa, a balti államoktól kezdve Bulgáriáig, jól fejlett géntechnológiai kutatási programokkal rendelkezik, bár a géntechnológiát errefelé gyakran rejtik a „biotechnológia” kifejezés álcája mögé. A kutatásokat nagyrészt az adófizetők pénzéből fedezik. A szabályozás teljes hiányának köszönhetően a genetikai kísérletek néhány országban már kiléptek a laboratóriumok keretei közül a szabadba. Vannak azonban próbálkozások a géntechnológia szabályozására országos és regionális szinteken egyaránt. A törvényhozás felé meggyőző érveket hozhatunk a megelőzés elve alapján.

Emiatt minden negatív következmény költségeit a KKE-i országok lakosságának, ökoszisztémáinak és biológiai sokféleségének kell viselni.

Próbálkozások a géntechnológia szabályozására

A jövőbeni EU tagság lehetősége több KKE-i országot késztet arra, hogy géntechnológiával kapcsolatos jogszabályait és irányelveit összehangolja az Európai Közösségével. Mivel azonban az EU Direktívái kötelező érvényűek, irányelvek nem fogják kielégíteni a harmonizácós elvárásokat.

A KKE-i szabályozók és irányelvek főbb célkitűzései a következők:

Amiatt, hogy senkinek sem feladata a többi érdekelt fél tájékoztatása, a társadalom más rétegei nemcsak nem tudnak arról, mi folyik ezen a területen, de semmilyen befolyásolási lehetőségük sincs a döntéshozatalra. A környezetvédők, biogazdák, egyházi csoportok és általában a nagyközönség ki vannak zárva egy esetleges nyílt vita lehetőségéből.

Továbbá egyetlen állami vagy tudományos szervezetnek sincs joga olyan géntechnológiai programok betiltására vagy leállítására, amiket külföldi vagy magánforrásokból finanszíroznak.

Nyugati kutatóintézetek - és kisebb mértékben iparvállalatok is - már végeznek közös kutatásokat KE-i intézetekkel. Ennek magyarázata részben az olcsóbb munkaerőben és az alacsonyabb kutatási költségekben rejlik. De kétségtelenül néhány nyugati cég olyan géntechnológiai kutatási programokkal keres fel intézeteket, amelyek vagy tiltottak, vagy erős ellenállásba ütköznek saját országaikban.

1994-ben alakult meg a régiónk géntechnológusait tömörítő Közép és Kelet-Európai Akciócsoport a Biotechnológia Szabályozóinak Felülvizsgálatára (ROCEEB).

A ROCEEB-et alkotó géntechnológusok hiszik, hogy jogszabályi keretek felállítását célzó kezdeményezésük hatásos védelmet nyújt a lehetséges veszélyekkel szemben, és biztosítja a géntechnológia és termékei széleskörű elfogadását.

Bámulatos, hogy a ROCEEB találkozóinak egyik jelentése sem említi a Biodiverzitás Egyezményt, amit a KKE-i kormányok is aláírtak 1992 júniusában, Rióban a Föld Csúcstalálkozón. Az Egyezmény szerint egy Biológiai Biztonsági Jegyzékről kell megegyezni, ami a géntechnológiai tevékenységeket tárgyalja. A Biodiverzitás Egyezmény legfontosabb elvei és céljai a biológiai sokféleség megőrzése, a fenntartható fejlődés támogatása és a haszon megosztása a szegény és gazdag országok között.

Ellenjavallat: tiszta termelés, organikus (bio) gazdálkodás

Csak néhány példát említettünk a génmanipulált termények várható kockázatai közül. Az igazi megoldást az organikus mezőgazdaság jelenti, ami a technológiák helyett inkább a természetes erőforrásokon alapszik. Ez a fenntartható mezőgazdasági forma természetes módszerekkel küszöböli ki a gyomok okozta problémákat kevert gazdálkodással (sokféle különböző növényt termel egymás mellett), és gyakori vetésforgóval.

A géntechnológia számos mezőgazdasági alkalmazása, mint a gyomirtó- vagy kártevő-rezisztens növények, nem csupán haszontalan a fenntartható mezőgazdaság és a hosszútávú termelékenység számára, hanem gyakorlatilag tönkre is teszi az organikus gazdálkodást. Időt, erőfeszítéseket és pénzt ölnek a genetikai megoldásokba, míg egyre távolodunk a fenntartható gyakorlatok kutatásától és népszerűsítésétől. Sőt, az organikus mezőgazdasági rendszerek összeférhetetlenek a génmanipulált termeléssel. A transzgénes haszonnövényektől származó génszennyezés lehetetlenné teszi organikus élelmiszer előállítását. A vegyszermentes táplálékot szennyező idegen gének sértik az organikus mezőgazdaság alapelveit. Az IFOAM, az organikus gazdálkodók nemzetközi szövetsége nem ismer el organikusnak génmanipulált élelmiszert.

Napjaink Nagy-Britanniából származó, de az egész Európai Közösségben terjedő, élelmiszerrel kapcsolatos félelmei miatt a lakosság egyre inkább odafigyel az élelmiszertermelésre. Ha a KKE-i országok génmanipulált élelmiszerek termelésével és forgalmazásával hazardíroznak, nemcsak organikus termelési lehetőségeiket teszik tönkre, de előfordulhat, hogy nem találnak vevőket génmanipulált termékeiknek.

A legtöbb KKE-i országban jelentős szerepet játszik a mezőgazdaság. Az EU-hoz való igyekeztükben érdemes volna azoknak a már EU tagországoknak a példáját követni, amelyeknek mezőgazdaságát már fenyegette az EU destruktív politikája.

Dánia és a legújabb tagok: Ausztria és Svédország olyan feltételeket szabtak tagságukhoz, amik hagyományos mezőgazdaságukat támogatták és lehetővé tették az organikus gazdálkodás előmozdítását is. Különösen Ausztria tartott attól, hogy az EU-tagság tönkreteszi kisléptékű hagyományos földművelési szerkezetét, és az organikus mezőgazdaság elterjesztésére tett erőfeszítéseit. Ma Ausztriában az organikus mezőgazdaság 8%-ban részesül a piacból.

Svédország területének 10%-át szeretné organikus művelés alá vonni. Ma ez a termelési mód 142.000 ha-on folyik, 8.400 gazdaságban művelik. 330 millió svéd koronát szántak az organikus mezőgazdaság támogatására.

Lengyelországban 2,5 millió kisgazdaság működik. A termények alacsony nyereséghozama (pl. rozs, tritikále, burgonya és cukorrépa) és a termesztett növény- és tenyésztett állatfajok magas biodiverzitása egyaránt hátráltatná a lengyel mezőgazdaság Európai Unióba történő beilleszkedését.

A géntechnológia hazánkban

Magyarország ötféle “génátültetett” terménnyel folytat szabadföldi kísérleteket, hogy az antibiotikumokkal szembeni ellenállóképességüket vizsgálják.

Magyarországon Kanamicin-rezisztencia géneket ültetnek burgonyába, dohányba, kukoricába, repcébe és lucernába. A Kanamicin egy antibiotikum, amit a géntechnológusok markerként használnak arra, hogy jelezze, sikeres volt-e a génátültetés, vagy sem.

Egyelőre nincsenek adataink arról, hogy hoztak-e már Magyarországra génmanipulált szóját, kukoricát vagy ezekből készült termékeket.

A Földművelési Minisztérium megbízásából az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) készíti elő a Kormány számára az EU szabályozással összhangban levő géntechnológiai törvénykoncepciót. A munkában résztvesz a Népjóléti, Ipari és a Környezetvédelmi Minisztérium is. Az Országos Környezetvédelmi Tanács is véleményezte a beterjesztett anyagot, és visszaküldte átdolgozásra. Még nem késő, most kell nyomást gyakorolni a Kormányra! Mivel a klónozott birka esete amúgy is fölborzolta a kedélyeket, jó alkalom adódik egy hatékony kampányra a tiszta termelés érdekében.

A józan ész és a nyugati környezetvédő és más állampolgári csoportok tapasztalatai bizonyítják, hogy nem szabad a kutatókra és az iparra hagyni, hogy magukat ellenőrizzék. A szabályozásba be kell vonni a jól tájékoztatott közönséget, a részvételi demokráciát és a jog erejét is.

Irodalom:

Szerkesztette: Móra Vera, Fidrich Róbert, Máthé Orsolya

Közreműködtek: Mihók Barbara, Strasser Dóra, Nagy Dénes, László Andor, Pinczés Bálint, Kovács Orsi, Dan Swartz, Ámon Ada, Stuber György, György Lajos, Balogh Emese

A kiadvány megjelenését támogatták: Ökoszolgálat, Ökotárs Alapítvány, ETK, Energia Klub, ANPED, Greenpeace

Felhívás

 

Kérjük mindazokat, akik csatlakozni szeretnének egy génmanipuláció elleni kampányhoz, legyenek egyének, szervezetek, zöldek, kékek, stb. jelezzék hajlandóságukat az alábbi csoportok bármelyikénél: Ökoszolgálat, Energia Klub, ETK, Ökotárs Alapítvány. A kezdeményezésben részt vesz még az ANPED (Északi Népek Szövetsége a Környezetért és a Fejlődésért) is.

 

Zászlónkra a génmanipulált élőlények kieresztésének és kereskedelmének betiltását tűztük.

Terveink között szerepel:

 

 

További információk:
1054 Budapest, Vadász u. 29.

Tel./Fax: 269-4460, 111-7855
Drótlevél: genlist@zpok.hu