FŐOLDAL

KnollA második nyilvánosság
XX. SZÁZADI MAGYAR MŰVÉSZET
A Művészeti világ sorozat része
Összeállította HANS KNOLL
 
Megjelent: 2002 - A/5, 439 old., fűzött
ISSN 1218 6953 - ISBN 963 8477 62 8
Ára: 2 900,- Ft   
o n l i n e  r e n d e l é s
 
BÉCSBEN a Verlag der Kunst-nál jelentette meg az 1999-es Frankfurti Könyvvásárra DIE ZWEITE ÖFFENT LICHKEIT - KUNST IN UNGARN IM 20. JAHRHUNDERT címmel ezt a kötetet a kortárs magyar művészet elkötelezett híve és propagátora, Hans Knoll galerista és műkereskedő. Knoll 1989 óta Budapesten is galériát működtet, melyben sorra rendezi a kortárs kiállításokat. Galériájának fő célkitűzése a magyar és kelet-európai művészet Nyugat-Európában való bemutatása és képviselete; e könyv létrejötte is ezt bizonyítja. A 11 tanulmány - jóllehet külföldiek számára készült - meggyőzően és hitelesen foglalja össze a XX. század magyar művészetét a hazai érdeklődők számára, a század magyar képzőművészetének legjelesebb alkotóit, tendenciáit és irányzatait tárgyalj a nemzetközi kitekintéssel és az összefüggések vizsgálatával.

Tartalom

F. Almási Éva: A magyar kiadás elé
Hans Knoll: Előszó
Forgács Éva: A kultúra senkiföldjén
          - Avantgárd a magyar kultúrában
Passuth Krisztina: Magyar avantgárd itthon és az emigrációban 1906-1926
Szücs György: "Neue Nüchternheit"
          - Stíluskereső tendenciák a harmincas évek magyar művészetében
Horányi Attila: Tettek és tétek
          - Az Európai Iskola modernizmusa
Kovács Péter: Lenin a háztetőn
          - Hivatalos művészet az ötvenes években
Kovalovszky Márta: "Jég és aszály közt játszi évszak"
          - A hatvanas évek
Aknai Katalin-Merhán Orsolya: Belső zsűri
          - A Fiatal Képzőművészek Stúdiójának története 1958-1978
Beke László: Tűrni, tiltani, támogatni
          - A hetvenes évek avantgárdja
Peternák Miklós: Interdiszciplinaritás
          - Új médiumok az elmúlt három évtized magyar művészetében
          - vagy kire hatott Erdély Miklós és kire nem?
Hegyi Lóránd: Új helyzetben új identitás
          - A nyolcvanas évek magyar művészete
Szoboszlai János: Egy generáció önarcképe
          - Tájékozódási pontok a kilencvenes évek magyarországi képzőművészetéhez

Jegyzetek - Kronológia - Bibliográfia - Képjegyzék - Névmutató