FŐOLDAL

 

BETHLEN FARKAS

Erdély története

Erdély 1526–1609 közötti történetének irodalomtörténeti értékű szövegkiadása. A mű teljes magyar fordítása még soha nem került kiadásra, néhány rövid részlete jelent csupán csak meg. A könyv forrásértékét több, azóta elveszett mű, hivatalos iratok, oklevelek, országgyűlési iratok felhasználása és idézése adja. Bethlen halála után öccse, Elek gondoskodott, hogy a 16 könyvből álló munka nyomtatásra kerüljön. A családi birtokon, Keresden nyomdát állított és 1684-ben kezdte a nyomtatást (Historiarum Pannonico-Dacicarum libri decem, 1684–90). Thököly Imre 1690. évi erdélyi hadjáratakor azonban a munka megsemmisült. A teljes művet Benkő József adta ki Nagyszebenben, 1782–93 között, hat kötetben: Historia de rebus Transsylvanicis.

Az utóbbi – és az eljövendő – évek egyik legfontosabb és legnagyobb szabású forráskiadói vállalkozásába fogott a Kiadó, amikor Bethlen Farkas Erdély történetének hatkötetes latin szövegkorpuszát magyar nyelven, a megfelelő tudományos apparátussal megjelenésre kezdte előkészíteni. A hatalmas mű első öt könyve napvilágot látott a sorozat eddig megjelent két kötetében: az időközben sajnos elhunyt kolozsvári történész-professzor Bodor András fordítását a korszak két kiváló fiatal szakértőjének (Pálffy Géza, Budapest, Kruppa Tamás, Szeged) magas szintű jegyzetanyaga kísérte. A sorozat folyamatosságáról Jankovics József szerkesztése gondoskodik.

ISBN 963 8477 36 9 Ö

I. kötet
(I-II. könyv) A mohácsi csatától a váradi békekötésig (1526-1538)

Fordította Bodor András, szerkesztő Pálffy Géza, utószó Jankovics József

Megjelent: 2000 - A/5, 226 old., XVI képes tábla, kötött
ISBN 963 8477 42 3
Ára: 1 950,- Ft   
o n l i n e  r e n d e l é s

II. kötet
(III-V. könyv) A váradi békekötéstől János Zsigmond haláláig (1538–1571)

Fordította Bodor András. Ellenőrizte Galántai Erzsébet és Kruppa Tamás. Jegyzeteket írta Kruppa Tamás. Szerkesztő Jankovics József.
Megjelent: 2002 - A/5, 367 old., XV képes tábla, kötött
ISBN 963 8477 60 1
Ára: 2 500,- Ft
    o n l i n e  r e n d e l é s

III. kötet
(VI-VII. könyv)

A megjelenésre váró harmadik kötet a mű VI–VII. könyvét tartalmazza, mely 1571-től, János Zsigmond halálától 1594-ig követi végig Erdély történetének, bel- és külkapcsolatainak bonyolult viszonyait.
Megjelenik: 2003 - A/5, old., kötött