Eklektika logo

EKLEKTIKA KLUB

K. Juhász Erzsébet:

Teniszpályán villamosvégállomás
55 esztendeje szolgál

Ötvenöt évvel ezelőtt 1941. június 16-ra készült el mai formájában a Széll Kálmán (most Moszkva) téri villamos- és autóbuszvégállomás, építése idején elrendezését még az országhatáron túl is elismerés kísérte.

A Széna tér és környéke a 30-as években Közép-Buda fontos közlekedési csomópontjává fejlődött. A hűvösvölgyi, zugligeti villamosok, a budakeszi autóbuszok utasai itt szálltak át a Nagykörút, az Erzsébet és a Ferenc József (ma Szabadság) hidak valamint az Óbuda felé tartó villamosokra. Forgalmi elrendezése akkor még a kocogó konflisok, a békésen poroszkáló lovas kocsik letűnő világát idézte.

Átépítését a második világháborús készülődés tette időszerűvé. Az erre haladó villamosvonal részét képezte az Óbuda MÁV állomást a Déli pályaudvarral összekötő Duna jobb parti körvasútnak. Rendkívüli időszakokban a fővasúti tehermenetek (estleges) áthaladását a kissugarú pályaívek és az elhasználódott felépítmény korlátozta volna.

Az új forgalmi csomópontot a szomszédos Széll Kálmán térre tervezték. A budai körút kiépítésekor - még a századforduló elõtt - az itt dolgozó Christen-féle téglagyárat szanálták. A gödörnek nevezett térséget rendezték. A területet később a Budapesti-Budai Torna Egyesület (BBTE) vehette birtokba. Klubház, teniszpálya, télen jégpálya szolgálta a pihenni, szórakozni akarókat. Az új közlekedési csomópont helykijelölése során - nagysága alapján - egy korszerű villamosvégállomás elhelyezésére alkalmasnak minősítették.

Kiviteli tervei a 30-as évek utolsó harmadában készültek. A nagyszabású építési-szerelési munkákhoz forrást az állami költségvetés biztosított. A terület előkészítése során a BBTE létesítményeit kitelepítették a Pasaréti útra. Első ütemben a m. kir. kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter rendeletére 1938-ban a Margit és Krisztina körutakat összekötő új közúti vasúti pálya bevágásban haladó szakasza épült meg. A Budapest Székesfővárosi Közlekedési Rt (BSzKRt) pályaépítői által végzett munkák során mintegy 7 ezer m3 földet termeltek ki. A kettészelt Várfok utcán a budavári közúti forgalom átvezetéséhez itt 1939-ben új vasbeton anyagú felüljáró és a villamosmegállókhoz vezető lejáró épült.

A kivitelezésben ezt 1939-ben az új Széll Kálmán téri villamosvégállomás elkészítése követte. A Vérmező, a Várfok és a Margit körút torkolatánál e létesítmény 1941. június 16-ára már az akkor tervezett jobboldali közlekedés igénye szerint épült. Az átutazók kényelmét két váró- és egy árusítócsarnok szolgálta. Ez utóbbit lóhere alakban, hármas tagozódással tervezték. A szárnyakat üvegbeton kupolás, köralakban nyitott térség kötötte össze. Közepén virágtartó és ivókút volt. Egyik szárnyába üzleteket, mosdót, a másikba cukrászdát, kávézót, a harmadikba fűthető utasvárót helyeztek. Esténként impozáns látványt nyújtott az újszerű, a körülfutó párkányokban elhelyezett "csőégős" megvilágítás.

A pályaudvari személyzet részére óvóhellyel ellátott tartózkodó, az ide kirendelt hibaelhárító TMK-sok számára anyagraktár készült.

Kivitelezése során 28 ezer m3 földet mozgattak meg, ezt az Attila körút szélesítésének töltésénél, a Vérmező északi oldala rendezésénél és a Hamzsabégi úti autóbuszgarázs területének szintezésénél helyezték el. A téren 2 ezer méter vágányt és 25 kitérőt fektettek. Vágányhálózata egységes 31,5 kg-os Vignol rendszerű felépítménnyel, és MÁVAG gyártmányú, rugalmas csúcssínű kitérőkkel készült.

Építése idején elrendezését - még országhatáron túl is - a legnagyobb elismerés kísérte. E beruházás nemcsak az erre haladó villamosforgalmat gyorsította, de alkalmassá tette a körvasúti vonalrészt a rendszeres teherforgalom számára. Szükség esetén a MÁV-nál akkor szolgáló gőzmozdonyok, továbbá a nagyobb tengelyterhelésű teherkocsik többsége akadálytalanul áthaladhatott.

A Széll Kálmán téri végállomás szolgálatba helyezésekor a Közép-Budán áthaladó villamos viszonylatok többségének az útvonala megváltozott. Az új létesítményhez került a Nagykörúton át a Boráros térre tartó 6-os, a Krisztinavároson át a Horthy Miklós (ma Móricz Zsigmond) körtérre járó 33-as, a farkasréti 59-es, a mai Alkotás, Hegyalja utakon, a Körtéren majd tovább a Ferenc József hídon és az Üllői úton át a Nagyvárad térig haladó 61-es, a zugligeti 81-es valamint a hűvösvölgyi 83-as végállomása. Áthaladt a 14-es (Orczy tér, Baross utca, Erzsébet-híd, Új Szent János kórház), ennek az Apponyi (ma Ferenciek) teréről induló 14A betétjárata valamint az Állatkerttől az Erzsébet-hídon át Szépilonára tartó 44-es.

A kilenc viszonylaton több mint két tucat eltérő típusú járművel találkozhatott az útrakelő. A 44-esen a legkorszerűbb, újbeszerzésű gyorsjárású 3600-as négytengelyes motorkocsik a (Stukák) közlekedtek. A két hegyi járaton (55 és 81-es) viszont a múlt században épült Q típusú, sínfékes 1300-as kis motorkocsik szolgáltak. A Nagykörút felé tartó 6-oson 2800-as motor- 4400-as, 4900-as vagy 5100-as pótkocsikból csatolt hármas vonatok jártak. A 83-as törzskocsijai az 1000-es motor- a 4600 valamint 4700-as pótkocsik voltak. A Széll Kálmán téri BSzKRt autóbusz-pályaudvar az északi kijáratnál - a korábbi 83-as hurokvégállomása helyére - települt.

Négy járatnak volt itt akkor a végpontja: a Nagykörúton át a Boráros térre tartó 12-esnek, a budai Váron, a Lánchídon át a Vörösmarty térig járó 16-osnak, valamint a budakeszi 22-esnek és a Dániel utcához járó 28-asnak. Az új létesítménnyel kapcsolatban a korai környezetvédők a maguk aggódó kritikáját avatása után megtették: "Budapest parkjai illetve zöld területeinek száma ismét apadt és született egy árnyék nélküli aszfaltsivatag."

Háborús esztendők, újjáépítés
Az új tömegközlekedési létesítmény dolgos hétköznapjait a második világháborús események hamar megzavarták. Takarékossági okból 1942. szeptember 28-tól az itt áthaladó villamosjáratok esti üzemidejét rövidítették. Üzemanyag és gumiabroncs hiányában az autóbuszforgalmat is korlátozták. A 22-es végállomását 1943. június 28-án Szépilonára helyezték. 1941. október 16-án a 28-as, 1943. november 8-án a 12-es, míg 1944. március 12-én a 16-os és a 22-es forgalmát beszüntették.

A szövetséges haderő 1944. április 3-ától ismétlődő légitámadásai a Széll Kálmán téren jelentősebb károkat nem okoztak. Nagyobb forgalmi zavarok 1944. őszétől voltak. A szovjet hadsereg november elején a főváros déli pereméig jutott. November 4-én az aláaknázott Margit-híd baleset folytán felrobbant, így a 6-os villamosok forgalma megszűnt. November 5-6-án a Déli pályaudvar és az Alkotás utca közötti vágánykapcsolatot ismét helyreállították. Az 59-es és 61-es villamosjáratok útvonalát itt megszakították. A Széll Kálmán téren át Óbuda irányában a hadi üzemek anyagkészleteivel rakott tehervonatok gördültek keresztül. December 24-én a szovjetek Budagyöngyéig jutottak. December 25-én a Széll Kálmán téren megszűnt a villamos, illetve a vonatforgalom.

A budai hadműveletek a Széll Kálmán téri végállomás helyhez kötött berendezéseiben súlyos károkat okoztak. A korszerű létesítmény eredeti pompájában ezután már sohasem épült ujjá. A MÁV által 1945. február 17-19-én tartott vonalbejárás jegyzőkönyve szerint:

(A Széll Kálmán téren a villamosvasúti pálya 70 méteren van megszakítva, a Várfok utcai felüljáró robbantva, a Margit- és Krisztina körutak felé ásott lövészárkok is akadályozzák a forgalom felvételét.)

Az újjáépítés itt kiemelten fontos feladat volt, mert a dorogi szénmedencéből érkező szénküldemények az újpesti összekötő vasúti híd pusztulása miatt a Széll Kálmán téren át haladtak a Déli pályaudvar felé. Az első gőzmozdonnyal vontatott tehervonat 1945. június 6-án közlekedett e szükségforgalomban. Villamossal május 17-étől Hűvösvölgybe, június 9-étől Zsigmond tér, Széll Kálmán tér, Déli pályaudvar között (5-ös), július 19-étől Farkasrétre és augusztus 5-étől Zugligetbe lehetett újra utazni.

A szükségforgalomban haladó gőzmozdonyok zaja a budai polgárok nyugalmát zavarta. Panaszaik alapján a kisebb egységekre bontott vonatokat 1947. január 22-étől a BSzKRt villamos mozdonyai továbbították. E környezetzavaró állapot az újpesti vasúti híd 1955. május 22-ére történt újjáépítésével szűnt meg.

A Széll Kálmán téri villamosvégállomás pavilonjainak és szolgálati épületének vasvázait, tetőszerkezetét, közműveit, üvegezését 1946-ban, az utasváró helyreállítását 1947-ben végezték el. A Kossuth híd 1946. január 15-ei megnyitására a Széll Kálmán térről ide tartó 5-ös, míg a Szabadság-híd 1946. augusztus 20-ai újjáépítésekor a Nagyvárad térre járó 63-as került a menetrendbe. A Margit-híd teljes szélességében 1948. augusztus 1-jére készült el. Így a 6-os újra ide érkezhetett. E fontos viszonylatára a Baross kocsiszín nagyobb befogadóképességű 5800-as pótkocsikkal növelte a férőhelykínálatot.

Az autóbusz-közlekedés ujjászervezése 1945. augusztus l-jével kezdődött. A Széll Kálmán térről a Ferenc József (szükség)hídon át 7 kocsival útjára indult a Deák tér felé az 5-ös. December 22-én jégzajlás miatt megszűnt a partváltás lehetősége, az autóbuszok útja a Szent Gellért téren véget ért. A 12-es 1945. november 4-étől (a Kossuth-hídon), a 22-es 1947. április 6-tól közlekedett újra. A Margit-híd félszélességben történő elkészülte után a 12-es 1947. november 16-tól újra háború előtti útját futotta. A Várnegyed romokban hevert, így a 16-os 1948. május 3-tól csak munkanapokon, majd 1949. április 10-étől vasárnapokon is rövidített útvonalon a Dísz térig közlekedett. A zugligeti 28-as a Városmajor utcán át 1948. szeptember l-jétől futotta útját a Béla király útig.

Az autóbusz közlekedés látványos fejlesztése

Az újjászervezett autóbuszgyártás első feladataként a főváros részére szállított új járműveket. Az olcsó viteldíj mellett az utazási igények növekedtek. Új viszonylatok indultak, az üzemidő és a járatgyakoriság előnyére változott. A régi típusú járművek típusváltását a 12-esen az 1948. január 30-ától a MÁVAG-ból érkező Tr 5-ös trambuszokkal kezdődött. A győri Rába gyártól 1948. július 30-ára érkezett az első hazai önhordó szekrényű, 32 személyes Tr 3,5-ös kistrambusz.

A protókocsi szolgálat a 12-esen kezdte. 1949-ben az új 30-as és 39-es járatokra is ilyen autóbuszok kerültek. A 30-as 1949. január 10-étől a Széll Kálmán térről a Krisztinavároson át a Kosztolányi Dezső térig közlekedett, ám igénybevétel hiányában már október 24-én beszüntették. Az egykori 14-es villamosok pótlására szervezett 39-es viszont bevált. E járat autóbuszai 1949. április 10-étől a Köztársaság térről a Belvároson, a Kossuth-hídon, a Széll Kálmán téren át a János kórházig szállították az utasokat.

Az úttörő (gyermek) vasút Szabadság (Sváb) hegy és Ságvári-liget (Szépjuhászné) állomások közötti szakaszát 1949. június 24-én avatta Bebrits Lajos közlekedési miniszter. A BSzKRt utasainak június 25-étől, munkaszüneti napokon a Széll Kálmán térről 49-es jelzéssel az első idényjellegű gyorsjáratát indította. Megállója a Kuruclesi útnál és a Budagyöngyénél volt.

Egy vitatható döntéssel 1950. április 30-tól a 22-es járat belső végállomását Budagyöngyéhez helyezték. A városba tartóknak itt a Széll Kálmán térig járó 45-ösre kellett átszállni. Számtalan utaspanasz ellenére a korábbi állapot csak 1953. július 27-én tért vissza.

A főváros első gyors autóbuszjárata a 105-össel 1950. november 20-án a Pasaréti tér, Széll Kálmán tér, Lánchíd, Deák tér útvonalon indult. A reggeli, majd a délutáni csúcsidőben minden harmadik 5-ös volt a gyorsbusz. Útvonalán 5 megállója volt.

Az észak-budai térségbe (Solymár, Nagykovácsi, Pesthidegkút) kifutó MÁVAUT vonalakat 1952. február 12-ével vette át a Fővárosi Autóbuszüzem (FAÜ). Az itt közlekedő járatok és a belső városrészek közötti kapcsolatot az akkor indított Széll Kálmán tér-Hűvösvölgy közötti 56-os biztosította.

1953-ban az akkor már Moszkva térről két új autóbuszjárat indult. Október 5-én a Rókushegyre tartó 49-es, míg november 7-én a Mártonhegyi útig járó 21-es. A meglévő járműhiány miatt 1953/1954 telén a MÁVAUT a fővárosban várakozó autóbuszaival segítette a FAÜ munkáját. A Széna téri végállomásról így rendszeresen érkeztek (távolsági kocsik) az 56-os vonalára.

1954. február 16-tól munkanapokon csúcsórákban 12A jelzéssel gyorsjárat indult a Moszkva térről a Margit-hídon át a József utcáig, útvonalán öt megállót jelöltek ki. Október 25-étől az 56-os útvonalát a Lánchídon át a Vörösmarty térig hosszabbították. 1954. október 7-étől egy héten át a 12-esen próbamenetet futott egy Ikarus (IK) 60-as autóbusz egy székesfehérvári ÁMG gyártmányú pótkocsival. 1955. szeptember 8-ától pedig az IK 66-os farmotoros autóbusz protókocsija (GF 100) közlekedett a Nagykörúton kísérleti jelleggel. 1955. október 20-án a Kossuth-hidat a közúti forgalom elől lezárták, a 39-esek azután a Margit-híd érintésével közlekedtek. 1956. július 30. és szeptember 3. között a 16-os a Moszkva téren túl a Széna tér érintésével a Marczibányi térig közlekedett. A gyér igénybevétel miatt ezt az elgondolást nem véglegesítették. Az 1956-os harci cselekmények után a 22-es november 15-én, a 28-as és 39-es november 23-án, az 56-os november 26-án, az 5-ös december 2-án, a 21-es és a 49-es 1957. január 2-án a 12-es január 4-én, a 16-os január 6-án indult újra.

A Moszkva tér és Csillebérc közötti MÁVAUT járatot 1957. szeptember 1-jén vette át a FAÜ. A 21-est a Szabadsághegy, Fogaskerekű végállomásáig hosszabbították, míg innen tovább 21A jelzéssel indult autóbusz Csillebércre (december 30-ától viszonylatjelzése 90-es lett).

1957. október 17-én a 16-oson visszatért a háború előtti forgalmi rend. Az autóbuszok a Váron és a Lánchídon át a József nádor térig közlekedtek. 1958. október 20-ától megindult a kétirányú körforgalom a pesti és budai körutakon. A számjelzése 45-ös volt, ez 1961. április 1-jétől lett 12-es. Végállomása a Moszkva téren volt, a tartózkodót később a Karolina úthoz helyezték. 1959. június 8-ától indult a 156-os gyorsjárat, majd szeptember 21-étől a Moszkva tér-Dembinszky utca között az 5A betétjárat.

Közép-Európában először 1958. októberében a 45-ösön vezették be - kísérleti jelleggel - az ülőkalauzi rendszert. Két év múlva már közel 800 járművön végezték el az átalakítást. 1959. március 22-étől a 12-esen megjelentek az IK 66-os, majd augusztus 19-én a 45-ösön az IK 620-as autóbuszok. 1961. február 7-én Újpest, Szilágyi utcától az Árpád-hídon és Óbudán át a Moszkva térig C jelzéssel indult új járat. (1966. júliusában a 84-es számot kapta.) 1961. július 17-étől a Moszkva térről induló két gyári járat is a menetrendbe került. A GY9-es a törökbálinti PRÉKÓ-hoz; míg a GY11-es a budaörsi keményfémárugyárhoz tartott. 1964. január 13-ától az újbeszerzésű IK 180-as csuklós autóbuszok kerültek az 5-ösre. Július 8-ától a csuklósokat átirányították a 12-esre, míg az 5-ösön helyükre a kéttengelyes IK 556-osok léptek. A 12-es körjáraton és 12A betétjáratán (Moszkva tér-Boráros tér) 1962. április 15-től közlekedő un. FAÜ típusú csuklós autóbuszok többségét korszerűbbre cserélték. Az Újpestre járó 84-esen a csuklós járművek beosztására már a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) 1968. január 1-jei megalakulása után került sor.

Az Erzsébet-híd 1964. november 21-ei újjáépítése után a 16-os az új műtárgyon váltott partot és a Március 15. téri végállomásra érkezett. Az utaskiszolgálás javítására új járatokat szerveztek. 1965-től a Hűvösvölgy felé indult az 56A betétjárat. 1968. augusztus 4-étől Budakeszire a 122-es gyorsjárat, 1969. október 10-én munkanapokon reggeli csúcsidőszakban Ságvári ligetig a 22A betétjárat és 1972. szeptember 1-jén a 105-ös gyorsjárat.

Közúti vasúti közlekedés az M2 metróvonal avatásáig

A Széll Kálmán tér közúti vasúti közlekedésének fejlesztési-fenntartási elgondolásaiban meghatározó szerepe volt annak, hogy 1949-től az M2-es metróvonal kivitelezése programba került és 1955-re átadását tervezték. A villamos-közlekedésben így jelentősebb változásokat nem gondoltak. Érdekes elgondolás volt, hogy a fogaskerekű vasutat a Városmajorban épített új szakasszal az M2-es vonalhoz akarták csatlakoztatni.

Az M2 kivitelezési munkáihoz kapcsolódva a szükséges felvonulási terület biztosítása a teljesen beépített Moszkva téren nem kis gonddal járt. Az építők mind több helyet követeltek. A főváros 1951-ben a két hegyijárat (59 és 81) itteni végállomásának megszüntetéséről és egy viszonylattá történő összevonásáról tárgyalt. A Fővárosi Villamosvasút (FVV) az utaskiszolgálás egyenletességét veszélyeztető elgondolás ellen eredménnyel tiltakozott. A 74 perces fordulóidő mellett a 3,3 perces követési időhöz 22 motorkocsira lett volna szükség.

A késő esti órákban közlekedők eljutásának biztosításához 1951. május 15-étől megkezdte az FVV az éjszakai villamosjáratok indítását. Üzemzárlat és üzemkezdet között a Moszkva térről a 6É és a 61É közlekedett. A Petőfi híd avatását követően (1952. november 22.) a nagykörúti a 4É jelzést kapta és a Móricz Zsigmond körtérről indulva a Moszkva téren át a Déli pályaudvarig közlekedett. Számjelzése 1959. április 30-ától ismét 6É-re változott.

A tervezett trolibuszhálózat kiépítési programjához kapcsolódva 1955. május 16-ától a 81 és 83 viszonylatjelzése 58 illetve 56-ra változott. 1961. szeptember 4-étől munkanapokon csúcsidőben S jelzéssel a Moszkva térről a Népszínház utcán és Salgótarjáni úton át az Akna utcáig irányvonat közlekedett.

A villamoskocsik típusváltása is programba került. A hegyijáratokon közlekedő 1300-as motorkocsikat 1957-re állományból törölték. Helyükre sínfékkel felszerelt 2900-as motorkocsik érkeztek Ferencváros forgalmi telepről, majd az acélvázasított 1000-esek léptek be. 1958. február 17-én a férőhelykínálat bővítésére a Déli pályaudvar, Moszkva tér, Nagykörút, Petőfi híd budai hídfő között 46-os jelzéssel, új villamosjárat indult. A férőhelykínálat bővítésére 1960 után a 6-oson, 46-oson és 63-ason UV vonatok közlekedtek a hagyományos motor és két pótkocsiból csatolt egységek helyett. 1962. július 28. és 1966. március 6. között a 63-ason a beosztott egyirányú FVV típusú csuklós motorkocsikkal (1100) sűrűbb járat követést teremtettek.

1964. november 21-én elkészült az Erzsébet híd és a 44-es Zugló- Rákospataktól a Moszkva térig közlekedett. A kezdetben beosztott 1500+5800 vonatok férőhelye kevésnek bizonyult, így 1965. tavaszán helyükre UV vonatok léptek. Az éjszakai órákban utazóknak 44É indításával teremtettek eljutási lehetőséget.

1966. január 17-én a 61-esen, január 30-án a 44-esen, május 22-én a 63-ason, június 12-én a 6-oson bevezették a részleges kalauz nélküli közlekedést (KN). A motorkocsira csak érvényes menetjeggyel lehetett felszállni, ide kalauzt nem osztottak be.

1970. január 2-ától a 6-oson ipari csuklós motorkocsik (1300) közlekedtek. A férőhelyük kevésnek bizonyult így 1971. januári menetrendi váltáskor innen kivonták a járműveket, helyükre ismét UV vonatok kerültek. Az ipari csuklósok pedig a 61-esen; majd a 44-esen közlekedtek.

A Moszkva térre eljutott a metró

Az M2 vonalat teljes hosszában 1972. december 22-én avatták.

A Moszkva teret érintő autóbuszjáratok útvonala az un. (ráhordási elv) figyelembe vételével módosult. Rövidebb szakaszon közlekedett az 5-ös (Erzsébet híd, Március 15. tér), a 16-os (Lánchíd, Engels - ma Erzsébet - tér), a 39-es (Goldmark Károly utca, Moszkva tér, Dániel utca) és az 56-os (Moszkva tér). Megszűnt a 22A, 56A, 105 és 156-os.

Új járatként indult a nagykörúti gyorsjárat a 112-es, majd 1973. január 15-étől a 28Y (Zugliget, Városkert utcához) és 1974. január 14-étől az 56Y (Dániel utcához). E naptól a 39-es pedig a Batthyányi tér, Moszkva tér, Goldmark Károly utca útirányt futotta. 1973. április 2-ától az első expressz járatként a fővárosban elindult a 156E. 1974. szeptember 2-ától a 105-öst ujjászervezték.

A 70-es évtizedben a Moszkva teret érintő kéttengelyes autóbuszokat IK 260-asra, a háromtengelyeseket IK 280-asra cserélték. A zugligeti trolibuszvonal előmunkálatai miatt 1977. január 17-én az 58-as villamosjárat megszűnt. Az elgondolás terv maradt, így a villamost pótló autóbuszok 1980. március 2-ától 158-as számmal szállították a Libegőhöz utazókat.

A budakörnyéki kiskerttulajdonosok 1982. március 20. és 1985. november 11. között tavasztól őszig, munkaszüneti napokon a Moszkva térről Solymárra (T2) valamint Nagykovácsiba (T3) gyors telkesjárattal utazhattak. A Szabadsághegyre 1983. március l-jétől járt a gyors 21-es. Az Újpestre való eljutást rövidítette, hogy 1984. augusztus 11-étől a 84-est gyorsjárattá szervezték át. A. budai Várban elrendelt forgalomkorlátozások miatt 1989. március 1-jével megszűnt a 16-os áthaladása. A Moszkva tér és a Sikló felső végállomása között IK 521-es kis tengelyterhelésű autóbuszokkal Várbusz indult.

Az M2-es üzembe helyezésekor a villamos-közlekedés is változott. A 44, a 44É és a 63-as a Moszkva teret nem érintette. A 4-es UV vonatokkal a Nagykörúton át a Lágymányosi lakótelepre innen indult. A 18-as ipari csuklós kocsikkal az Albertfalva kitérő, Moszkva tér, János kórház útvonalat futotta. A Krisztinavárosban éjszaka útrakelők számára pedig a meghosszabbított 49É (Moszkva tér - Kelenföldi pályaudvar) teremtett eljutási lehetőséget.

1978. április 28-tól az UV vonatokat a 4-esen és a 6-oson csatolt csuklós járművek váltották fel. A villamosvasúti járműrekonstrukció során beérkezett csehszlovák T5C5 típusú motorkocsik szolgálatukat a szépilonai kocsiszínhez beosztva kezdték meg. 1980. február l-jén a 4036-os vitte az 59-es vonalán a város vezetőit első útjára. A 61-esen február 25-én, a 18-ason július 25-étől míg az 56-oson 1983. november 25-étől közlekedtek ikerbe csatolt T5C5 motorkocsik. Az utolsó kéttengelyes, légfékes pótkocsi 1983. február l-jén, az utolsó kéttengelyes 1000-es motorkocsi 1983. november 24-én közlekedett a Moszkva téren.
Napjaink
Az elmúlt hét évben a tömegközlekedés korábbi fejlődése véget ért. Forrás hiányában a BKV járatok megszüntetésére, üzemidő csökkentésére és a követési idők növelésére kényszerült. E folyamat részeként 1988. január 3-tól megszűnt a gyors 12-es és a l2A, majd 1989. szeptember 2-ától a kétirányú 12-es körjárat. A 12-es ezután csak a Moszkva tér Boráros tér közötti budai útszakaszán közlekedett. 1990. szeptember 1-jétől a gyors 5-től búcsúzhatott az utazó. 1990. december 15-étől pedig megszűnt a korábbi útvonalán a gyors 84-es. A helyette szervezett 84-es (Árpád-híd pesti hídfő - Moszkva tér) 1995. június 12-ével szűnt meg. 1995. augusztus l-jétől a 12-es útvonala Budán már a Hegyalja útnál véget ér. A 6É villamosjárat helyére 1989. szeptember 2-ától, míg a 49É helyére 1996. március 1-jétől autóbuszjárat került. A Moszkva téren így 1996. február 29-én éjszaka közlekedett utoljára ikerbe csatolt UV szerelvény.

Az autóbuszok újabb típusváltása a '90-es évtized első harmadában kezdődött. A Moszkva téren közlekedő új IK 405-ös kisautóbuszokkal , IK 415-ös nagykocsikkal és IK 435-ös csuklósokkal egyaránt találkozhatott.

[Főoldal] [Tartalomjegyzék]