Windows operációs rendszer alatt beszélô szoftverek     
 
       1.  Magyarul Beszélô Ablakok
 
       Magyar Beszédszintetizátor (MBAhun4)
 
       Az MBAhun4 egy szoftvercsomag,
amely 1 adatátirányító interface és a Hun4 szöveg-beszéd
átalakító szoftverből áll.
A beszéd a PC-ben lévő hangkártyán szólal meg.
 
A Windows beszédes  müködéséhez szükséges szoftverek:
 
        Windows 95 (magyar).
        WindowEyes V: 2.1 (Demo verzió is).
        MBA-hun4 szoftvercsomag.
 
       Az MBAhun4 lehetôvé teszi a vak emberek számára, hogy a
Windows op-rendszert és alkalmazásait használni tudják magyar
beszédszolgáltatás útján.  Az országunkban elsôként készített szoftver
fejlesztés eredményeként egy ma már nélkülözhetetlen termék jött létre,
melynek használatával a látássérültek beilleszkedésére
lényegesen több esély van.
 
       Az MBA szoftver minden olyan PC-s konfiguráción fut, melyen a hozzá
tartozó szoftverek is működnek.
 
       Az MBA kifejlesztését semmilyen pályáztató intézmény, szervezet, jogi,
nen-jogi,vagy magánszemély anyagilag nem támogatta.  Kizárólag egyéni
kezdeményezés eredményeként jött létre.  A BME TTT szakmai és erkölcsi
támogatásban részesítette a fejlesztést.
 
Továbbá a Multivox beszédszintetizátor 4-es verzióját (hun4) a
magyarországi látássérültek rendelkezésére bocsájtotta.
A felajánlás kizárólag vak és gyengénlátó személyek egyéni
felhasználására, valamint intézményi oktatása céljából
történő felhasználásra érvényes. Nem vonatkozik a TTS-hez
alkalmazott más kiegészítő szoftverekre sem!
 
       Az MBA a vele együttműködô szoftverek integritását nem sérti, a vele
használandó szoftvereket nem módosítja, önálló alkalmazásként használható
adat-továbbítóként a beszéd szolgáltatáshoz.
 
       Az MBAhun4 használata a felhasználót nem jogosítja fel a vele együttműködô
szovtverek használatára, bírtoklására, forgalmazóinak engedélye nélkül.
 
        Készítette Nikol GMK.
A fejlesztésben résztvevô személyek:
        Ecsedi Csaba program vezetô (szoftverfejlesztô)
        Lükô Bálint (szoftver fejlesztô) BME TTT
        Babinszki Tamás (programozó) ELTE BTK
        Dr. Németh Géza  (szaktanácsadó) BME TTT
        Dr. Olaszy Gábor (szaktanácsadó) Nikol Elektronika GMK
    Budapest, 1998.
 
-----------------------------------------------------------------
       2.  Multivox, magyar beszédszintetizátor
Windows95-98ra és WindowsNT-re, hangkártyán.
 
       A programot a Budapesti Műszaki Egyetem Távközlési és Telematikai
Tanszékén fejlesztettük.  Tetszôleges magyar nyelvű szöveges file-ok
felolvasására alkalmas. 
  Komponensek:
 
  HUN4W32.LIB   a beszédszintetizátor 32 bites statikus könyvtárként
  HUN4W32.H     header fájl a hívható függvények prototípusaival
  HUN4MAIN.C    minta alkalmazás
  HUN4.EXE      a fenti három fájl felhasználásával lefordított program
  RMMVOX3.CNF   konfigurációs fájl
  RMMVOX.DTA    hang adatbázis
  RMMVOX.OVL    szótár
  INTRO.TXT     egy bemutatkozó szöveg
 
 
A program minden indításkor, továbbá körülbelül 500 mondatonként
elmondja az alábbi (c) szöveget:
 
  "Ezt a programot csak vakok és gyengénlátók használhatják
  térítésmentesen a Budapesti Műszaki Egyetem engedélyével."
 
 
  Indítható a Futtatás menüben begépelve:
 
  C:\HUN4D\HUN4.EXE -p intro.txt
 
-----------------------------------------------------------------

Észrevételét köszönjük az alábbi címen: ecsedi(at)c3.hu