F E L H A S Z N Á L Ó I   K É Z I K Ö N Y V
 
                                    az
 
                       Angol - Magyar Kiejtési Szótár
 
                                    "TELL"
 
                                 PROGRAMHOZ
 
 
                Copyright (C) Ecsedi CSaba 1996. Budapest
 
                                  Verzió: 1.4
 
 
                               TARTALOMJEGYZÉK:
 
        Bevezetés
 
        1.  Fôbb jellemvonások
 
        2. Installálás
 
        3. A TELL program részei
 
        4.  A program indítása DOS környezetben
 
        4.1  A program indítása WINDOWS környezetben
 
        5.  A program használata
 
        5.1 Az angol-magyar szótár
 
        5.2 A program befejezése
 
        5.3 További szótár használat
 
        5.4.  Magyar-angol szótár
 
        5.5 Magyar kifejezések kezelése
 
        6.  Alapbeállítások a program optimálisabb használatára
 
        7.  Indulási paraméterek
 
        8.  A beszédszolgáltatás megszakítása
 
        9.  Együttműködés képernyôolvasó programokkal
 
        10. A TELL frissítése
 
        11. Irodalom, dokumentáció
 
        12. Függelék, szerzôk, támogatók
 
 
                       ---------- ********** ----------
 
 
 
 
 
                                   Bevezetés
 
 
        Ez a program egy beszélô, angol kiejtési szótárt valósít meg
        angol-magyar és magyar-angol változatban.  Mind az angol, mind
        pedig a magyar szavakat kiejti. Ez a leírás az alapvetô fogalmak
        ismeretében a program indításától a használaton át, a
        befejezésig igyekszik tájékoztatást nyújtani a beszélô szótár
        programról.
 
    A TELL-t úgy optimalizáltuk, hogy lehetôleg minél több fajta PC-s
        környezetben használható legyen.  Figyelembe vettük más
        beszédszintetizátorokkal való együttműködés fontosságát is,
        valamint hogy képernyôolvasó nélkül is használható legyen.
 
    A TELL két irányú lekérdezést tesz lehetôvé, angol-magyar és
        magyar-angol irányban .
 
    A kigyűjtött angol izolált és digitalizált szavak száma 12000
        (tizenkétezer) db.  A digitalizált szavak gyűjteményét
        elôfordulás és gyakoriság szempontjából válogattuk ki.
 
        Ehhez felhasználtuk a "CELEX" adatbázison alapuló, BME
        Távközlési és Telematikai Tanszék kutatási eredményeit.
 
    A hangfelvételek és a digitalizálás az MTA Nyelvtudományi Intézet
        Fonetikai Laboratóriumában készült, angol anyanyelvű bemondó
        felolvasása nyomán.
 
    Ajánlott hardver: intel 386-os, 486-os vagy pentium processzorral
        rendelkezô számítógépek.  Az ennél gyengébb paraméterekkel
        rendelkezô gépeken kissé lassabb a beszéd felhangzásának
        reakcióideje, pl: 286-os processzort tartalmazó alaplapon, 16
        MHZ-el 1-2 másodperc a várakozási idô.
 
        Tárigénye a merev lemezen 7 (hét) MegaByte.  A beszéd frekvencia
        átvitele 100 Hz-tôl 3,5 kHz-ig terjed.
 
    1.  A TELL program fôbb jellemvonásai:
 
    1.  Különösebb számítógépes ismeret nélkül használható angolul
        tanulók számára, vagy olyankor mikor egy-egy szó helyes
        kiejtésére vagyunk kíváncsiak.
 
        2.  A program könnyen kezelhetô, egyaránt működik DOS és WINDOWS
        környezetben is. Minimális a hardver és a tárigénye,
        felhasználóbarát, -beszédes- kezelôfelületet nyújt.  Beszéde
        kellemes hangzású, változatos, mivel a magyar szavakat férfi, az
        angolokat nôi hangon szólaltatja meg.
 
    3.  A TELL a PC-ROBOT beszédszintetizátorra épül, vele együtt
        működik, induláskor a PCrobotnak már működni kell.  Ha a
        PC-ROBOT-ot nem indítjuk el, a TELL akkor is használható,
        de nem fog beszélni.
 
 
    2.  Installálás
 
        A TELL program 3 (három) 3.5 inches floppy lemezen van
        elhelyezve, telepítése igen egyszerű, a DOS parancsértelmezônél
        ajánlott, de a WINDOWS alól a DOS ablakban is lehetséges.
        Elôször gyôzôdjön meg róla, hogy van-e legalább 7
        (hét) MegaByte szabad hely a merev lemezen.  A sikeres telepítés
        érdekében tegyen szabaddá ennyi területet, majd az alábbiak
        szerint járjon el:
 
    1.  Tegye be a meghajtóba az egyes számú lemezt.
 
    2. Álljon át a kislemez meghajtóra, írja be: "A:" vagy "B:" (enter).
 
    3.  Gépelje be: "INSTALL" (enter) A telepítés elkezdôdik.
 
        Az install program megkérdezi, hogy melyik merevlemezre
        másoljon.  Ekkor üssük le a meghajtó betűjelét, pl: "C", a
        telepítés elkezdôdik.  A lemez tartalmának felmásolása után kéri
        a következô lemezt így:
 
        Insert disk with A:\TELLINS.R00
 
    4.  Cserélje ki a meghajtóban a lemezt a másodikra, majd üssön
        ENTER-t.  Most a második lemez másolódik fel.  Végül kéri a
        harmadik floppy-t:
 
        Insert disk with A:\TELLINS.R01
 
        5.  Cserélje ki az utolsó lemezre és üssön
        ENTER-t.  Hamarosan visszatér a DOS-PROMPT és ezzel megtörtént
        az installálás.  A program létrehozta a tell nevű könyvtárat és
        ebbôl indítható a tell (enter) parancsra.
 
    3.  A TELL program részei
 
    A merev lemezen a fôkönyvtár tartalmazza a "TELL" nevű könyvtárat.
        Ebben találhatóak a szótár kezelô programok, a működéshez
        szükséges digitalizált hangállományok és szöveges leírások.  A
        "TELL" könyvtáron belül létezik 26 db. alkönvtár az angol a-b-c
        betűi szerint elnevezve.  Ezekben találhatók a nevezett betűkhöz
        tartozó digitalizált "*.VOC" és a neki megfelelô szöveges
        "*.TXT" állományok.  Ha ezekben a fájlokban változtatás
        történik, a program nem fog helyesen üzemelni.  Az állományok
        könyvtárszerkezetét, listáját és rövid megnevezését a
        "FILELIST.LST" file tartalmazza.
 
    4.  A program indítása DOSkörnyezetben
 
    Mivel a hangos szótár a PC-robot beszédszintetizáló rendszerre épül,
        a tell indulásakor a PC-robot programnak már üzemképes
        állapotban kell lennie.  A PC-ROBOT indítását lásd a
        felhasználói kézikönyvben.  Ha a PC-ROBOT-ot nem indítjuk
        el, a TELL program akkor is elindítható, csak nem fog
        beszélni.
 
        1.  Lépjünk be a tell könyvtárba, írjuk be:
        cd\tell (enter)
        Válasz:a képernyôn megjelenik:
        c:\TELL>
 
        2. Indítsuk el a programot, gépeljük be:
 
        tell (enter)
 
        3.  Ekkor rövid nyitókép után a gép a következô bejelentkezô
        szöveget mondja el:
 
        "Angol-Magyar kiejtési szótár."
        "Választási lehetôség: "
        "A billentyű angol - magyar"
        "M billentyű magyar - angol"
 
        (folytatás az 5. fejezetnél)
 
 
        4.1  A program indítása WINDOWS környezetben
 
       A WINDOWS "File kezelô" menüjében keressük meg a TELL programot és
helyezzük be az alkalmazások közé.  Ezután ha kétszer megnyomjuk az egéren az
ENTER gombot, elindul a program.  A továbbiakban épp úgy működik mint a
DOS-ból történô indítás után.
 
 
        5.  A program használata
 
    Miután a program elindult válasszuk ki, hogy melyik szótár
        változatot akarjuk használni.
 
        "A billentyű angol - magyar"
        "M billentyű magyar - angol"
 
    5.1 Az angol-magyar szótár
 
    Válasszuk most az "A" billentyűt és nyomjuk meg azt, ekkor az
        angol-magyar rész aktivizálódik.  A gép kiírja: "Angol-Magyar",
        ez el is hangzik, de mindíg csak egyszer, akkor amikor a szótár
        lekérdezési irányát változtatjuk meg.  Továbbá látható és
        hallható:
 
        "írja be a szót!"
 
    Ekkor lehet begépelni egy angol szót, (pl: "are") és üssünk entert.
 
    Azonnal hallható a kért szó angol kiejtésben, nôi hangon, utána a
        jelentése férfi hangon:"van, létezik, vannak, léteznek".  A
        magyar jelentésváltozatok a képernyôn is olvashatók.
 
    Fontos!  A szóbeíráskor csak az angol a-b-c betűit fogadja el a
        program, tévesztés esetén a BACKSPACE billentyűvel törölhetünk.
        Ekkor a törölt karaktert megelôzô betűt ejti ki a gép.
 
    Az angol és a magyar szó újra meghallgatható az enter billentyű
        lenyomására.
 
    Amennyiben olyan szót gépeltünk be, amelyik nincs a szótárban akkor
        a TELL a hozzá az abc-ben legközelebb álló szóra áll rá és
        ezt az angol szót mondja ki a magyar jelentést azonban nem
        mondja ki és nem is írja ki.  Ha ennek a szónak kíváncsiak
        vagyunk a magyar jelentésére, akkor az enter gomb megnyomására
        hallhatjuk és olvashatjuk.
 
 
    5.2 A program befejezése Kilépés a programból:
 
     Nyomjunk most ESC gombot.  Ekkor a gép megszólal: "vége" és
        visszatért a DOS-PROMMPT-hoz. WINDOWS-ból történt indítás után
        az "alkalmazások" menübe tér vissza az egér.
 
 
             5.3 További szótár használat
 
    Folytassuk most a TELL megismerését, jelenleg az alábbi
        lehetôségek állnak rendelkezésre funkció billentyűzet szerint:
 
        F1 : Súgó. Egy képernyônyi gyors szöveges segítség.
 
        F2 : A szótár alapirányának a megváltoztatása.
        angol-magyar vagy magyar-angol.
 
        F3 : Betűzés. Az aktuális angol szót betűzi.
 
        F4 : Billentyűecho.  Bekapcsolás után valamennyi billentyűnek
        van visszhangja.  A gép az angol abc szerint ejti ki a betűket,
        valamint a további billentyűknek az angol nevét mondja
        lenyomáskor.  Ezzel a szolgáltatással a számok, jelek és betűk
        angol megfelelôit lehet meghallgatni.  Ekkor nincs más funkció!
        (például nem lehet szót beírni).  A billentyűecho-ból kilépni az
        ENTER leütésével lehet.  Ekkor a program visszatér a fômenübe, a
        gép kimondja:"fômenü"
 
        F5 : Szókimondás. Az aktuális angol szót ismétli meg.
 
        F6 : Az angol szó magyar jelentésének újbóli kimondása.
        A magyar jelentések a képernyôn vannak.
 
        F7 : Billentyűzet kihangosítása és elnémítása (ki/be kapcsoló).
        A gép a betű billentyűk lenyomásakor a betűt angolul kimondja.
        Ezt a szolgáltatást gyakorlatlan gépíróknak ajánljuk.
        Ez a billentyű-echo,nem azonos az "F4"-el, ennél minden
        további szolgáltatás működik (pl. lehet szót beírni).
        A lenyomott billentyű nevét függetlenül a gépelés gyorsaságától
        mindíg kimondja. Gyors gépelésnél tehát a kimondás késhet a
        gépeléshez képest.
        Gyors és biztonságos gépelés esetén ki lehet kapcsolni.
 
        F8 : Az aktuális szó magyar fonémarendszer szerint hallható.
        Ennek használatával különbséget lehet tenni a helyes kiejtés és
        az angol szó rossz hangzása között.
 
        Space : új szó bevitele. Megnyomásakor a gép megszólal:"írja be
        a szót!", ekkor írhatunk be új szót.
 
        Fel-nyíl : megelôzô szó hallható a szótárból.
        A szót ki is írja a képernyôre, mindkét lekérdezési irány
        esetén.  Ismét megnyomva visszafelé lehet haladni szavanként a
        szótárban.  Ha a szótár elejéhez érkezünk, akkor a gép
        megszólal: "nincs több elem a szótárban"
 
        Le-nyíl : következô szó hangzik el a szótárból.
        A szót ki is írja a képernyôre, ez szintén mindkét lekérdezési
        irány esetén használható.  Ismét megnyomva tovább lehet haladni
        szavanként a szótárban a vége felé.  Ha a szótár végéhez értünk
        a gép megszólal: "nincs több elem a szótárban"
 
        Enter : újból kimondathatjuk az aktuális angol szót és a magyar
        jelentését.
 
        Bal-Shift : némító billentyű. Megnyomása esetén a kimondás megáll.
        (Ez csak akkor üzemel, ha a PC-ROBOT-ban a BREAK=42 sort
        beírtuk a ROBOT.BAT fájlba.)
 
        Escape : kilépés a szótárból. Visszatérés a DOS
        parancsértelmezôhöz.
 
 
    5.4.  Magyar-angol szótár
 
    A lekérdezési irány megcserélése az "F2" funkciógombal történhet a
        fômenüben. Üssük le most ezt a billentyűt!  A képernyôn
        megjelenik a választás lehetôsége:
 
        "A billentyű angol - magyar"
        "M billentyű magyar - angol"
 
    Megnyomva most az "M" billentyűt, akkor a magyar-angol lekérdezési
        irány aktivizálódik.
 
    megjelenik és elhangzik:
        "Magyar-Angol"
        "írja be a szót!"
 
    Ekkor lehet begépelni egy magyar szót, (pl: "felsô") majd üssünk
        ENTER-t.  A képernyôn megjelenik az alábbi szöveg.
 
        felsô
                top
                upper
                superior
                overhead
 
        Ezen szavak közül a magyar szó magyarul, míg a többi, a
        jelentések, angolul hangzanak el.  Ekkor ismét visszakerültünk a
        fômenübe, ahol ugyanazok a billentyűk használhatóak mint az
        angol-magyar lekérdezési irányban (lásd 5.1 fejezet).  Ha most
        itt kíváncsiak vagyunk az aktuális "felsô" szó környezetére a
        fel-le kurzormozgató nyilak segítségével megnézhetjük és meg is
        hallgathatjuk az ezt megelôzô illetve az ezt követô szavakat.A
        funkciógombok ugyanúgy működnek mint az angol-magyar esetben,
        ugyanaz a szolgáltatás érhetô el a lenyomásukkor.  Az F4
        billentyű kivétel, mely ilyenkor nem működik,
        mert ez angol nyelvű kihangosítás.
 
    A fômenüben ha olyan szót írunk be amely nem eleme a magyar
        szótárnak, akkor a hozzá legközelebbi szóra áll a TELL és az
        jelenik meg a képernyôn, majd el is hangzik a talált szó.  Pl.:
        nyomjuk meg a szóköz billentyűt, ekkor a gép megszólal:
 
    "írja be a szót!".  Irjuk be a következôt:"déd" (ENTER).  A program
        rááll a "dédelget" szóra majd kiírja és elmondja azt.  A
        jelentései most nem jelennek meg mivel nem a teljes szót
        kérdeztük le.  Most ha ENTER-t nyomunk, akkor megjelenik és
        elhangzik az angol megfelelô is:
 
        dédelget
                pet
                hug
                fondle
 
    A "fondle" szó betűzve hallható, mivelhogy ez nem eleme az angol
        szókészletnek.  Ez minden esetben így van amikor a magyar szóhoz
        tartozó angol jelentést nem tartalmazza a 12000 szavas angol
        szógyűjtemény.
 
    5.5 Magyar kifejezések kezelése
 
    A magyar szótár 5400 kifejezést is tartalmaz.  Például: "a belépés
        díjtalan".  A kifejezéseket a gyakorlati élettel kapcsolatos
        szituációk alapján gyűjtöttük össze.  A kifejezések a
        kifejez.txt szövegfájlban megtekinthetôk.
 
    pl. gépeljük be:"a bel" (ENTER).
 
    A hozzá legközelebb álló szótárelem jelenik meg és hangzik fel
        magyar nyelven, amely most egy kifejezés:
 
        a belépés díjtalan
 
        Üssünk most ENTER-t, és megjelenik, elhangzik:
 
                 admission free
 
    A szótár elejéhez érkezünk most, ha néhány fel-nyilat nyomunk.
        Ekkor megjelenik "Nincs több elem a szótárban."  Itt új szót
        lehet kérdezni, vagy a le-nyillal visszafelé haladni, vagy éppen
        kilépni a programból az ESC. billentyűvel.  Kilépéskor elhangzik
        "vége!" és a TELL visszaadja a vezérlést a DOS
        parancsértelmezôhöz.
 
 
    6.  Alapbeállítások a program optimálisabb használatára
 
    Az indítás megkönnyítésére célszerű az "AUTOEXEC.BAT" fájlban az
        útvonalat kibôvíteni így:
 
        PATH %PATH%;C:\TELL;
 
        E nélkül csak a "tell" könyvtárból indítható a TELL.
 
        Ajánlott, a gyorsabb működés érdekében az alábbi kiegészítés is:
 
        C:\DOS\SMARTDRV.EXE /X
 
    E nélkül csak a 100 MHZ-es (vagy gyorsabb) gépeken nincs várakozási
        idô a szavak megszólalásánál.
 
    A PC ROBOT.BAT fájlban eszközölt változtatással a beszéd elnémító
        gombot is meghatározhatjuk a következô átírással (bármilyen
        editorral):
 
        @ECHO OFF
        CD\ROBOT                (a PC-ROBOT könyvtárába lépünk)
        PCRDD BREAK=42          (a beszédnémító billentyű megadása)
        PCROBOT                 (a beszélô program elindítása)
        CD\TELL  (belépés a szótár könyvtárba)
 
    ahol "break=42" az eszközvezérlô scan kódja.  Jelentése: a bal-shift
        megnyomására elnémul a beszéd.
 
    A magyar-angol szótárkezelésnél célszerű valamilyen magyar
        billentyűzet átdefiniáló programot betölteni indulás elôtt (ha
        nincs eredetileg a gépben).
 
 
    7.  Indulási paraméterek
 
    A TELL minden indításkor az alábbi beállításokkal ébred:
 
        Bejelentkezô kép és hang nem tiltható le.
        Lekérdezési irány : a felhasználó határozza meg (F2)
        Billenytyűzet kihangosítása kikapcsolva (F4).
        Billentyűecho bekapcsolva (F7).
        A szókimondás nem tíltható le.
        Üzenetek kimondása nem tiltható le.
        Beszéd elnémítása: bal-shift gomb.
 
 
    8.  A beszédszolgáltatás megszakítása
 
    Gyakori használat esetén már tudni lehet mi fog elhangzani,nem
        szükséges kivárni a bejelentkezô szöveg teljes elhangzását.  Az
        elhangzás közben meglehet nyomni a bal-shift-et és erre
        megszakad a beszéd és azonnal a fômenübe jutunk.
 
    Szólekérdezés után ha a jelentéseket szintén nem kívánjuk végig
        hallgatni, a ball-shift megnyomásával némíthatjuk el a gépet.
 
        Fontos, hogy a bal-shift lenyomására csak az éppen kimondás
        alatt álló szó (szavak) kimondása szakad meg.  Ha kimondásra vár
        még egy-két mondat annak a kimondásának a megakadályozására
        ismét le kell ütni a némító billentyűt.  Esetenként folyamatosan
        nyomva is lehet tartani, míg a képernyôn kintlévô szöveg el nem
        hangozna.
 
    A némító billentyűt meg lehet változtatni úgy, hogy a PC-robot
        konfigurálásánál a scan-kódot átírjuk másra, pl.:
 
        PCRDD BREAK=57
 
    Ekkor a SPACE billentyű lenyomására némul.  Ez nem annyira
        megbízható, mert az esetleges tovább nyomvatartás miatt a szóköz
        adatbevitelre kerülhet.
 
 
    9.  Együttműködés képernyôolvasó programokkal
 
 
        Tekintettel arra, hogy a TELL önállóan használható bármely
        képernyôolvasó nélkül is, használat esetén ajánlott a memóriából
        eltávolítani ôket.  Jelenlétük zavarja a szótár program futását.
        A képernyô olvasó memóriából való kitörlésére használható a
        "release.com" segédprogram.  Amennyiben nincs benne az elérhetô
        útvonalban a PSR, akkor az alábbiakat gépeljük be a
                                                         DOS-PROMPT-nál:
 
        \PSR\RELEASE  (enter)
 
    Ekkor törlôdik a memóriából az utolsónak kijelölt rezidens program,
        jelenleg a PSR; vagy a BrailabPC.
 
 
    A TELL PC-robot nélkül is használható mint szótárprogram,
        természetesen így nincs angol beszédszolgáltatás.
 
 
        10. A TELL frissítése
 
        A programban van mód az adatállomány bôvítésére, frissítésre a
        felhasználó által.  Ehhez minimális szintaktikai elôírásokat
        kell betartani és egy szövegszerkesztô ismerete szükséges.
        Kizárólag a szöveges állomány változtatható meg az alábbi
        megkötésekkel.  A TELL könyvtár A-B-C... betűjelekkel jelzett 26
        alkönyvtárában, a DUA*.TXT állományok módosíthatóak.  A
        paragrafusok, két üres sor közti terület, nem szüntethetô meg.
        Az elsô sora az angol szó, mely a bal margónál kezdôdik, nem
        módosítható.  Az alatta lévô sorok száma maximum 18-ra bôvíthetô
        és minimum 1-nek létezni kell.  Ezen területet lehet
        szövegszerkesztôvel módosítani. A bal margó (bekezdés) nem
        változtatható, a jobb margó maximum a 70. pozíció lehet.
        Ügyeljünk arra, hogy a könyvtárszerkezetet ne változtassuk meg.
 
 
    11.  Irodalom, dokumentáció
 
        A digitalizálandó szavakat az alábbi forrásokból elôfordulás és
        gyakoriság szempontjából válogattuk össze:
 
        1. A  BME Távközlési és Telematikai Tanszék kutatási
        eredményeit: "CELEX" (CD-ROM) adatbázis alapján.
 
        2. felhasználtuk a "DOS-SPELL" (share-ware, CD-ROM) angol
        helyesírás ellenôrzô szókészletét.  Számítógépes környezetben gyakrabban
        elôforduló szójegyzék kiválogatása céljából.
 
        3.  Az "RDIC" (angol magyar interaktív számítógépes szótár).
        Használatával a kifejezéseket és a magyar szavak jelentéseit
        ellenôríztük, korrigáltuk.
 
        4.  Ország László: angol-magyar kézi és nagy szótár.  A
        kigyűjtött angol szókészlet magyar jelentését ez alapján
        korrigáltuk, kézi beírással.
 
        5.  Homonnay Péter: Angol - magyar számítástechnikai szótár.  A
        szakkifejezések korrekt fordításánál vettük igénybe.
 
        A felhasználói kézikönyv alapján két oldalas kivonatolás,
        braille nyomtatás készült a vak felhasználók részére.  Ez a
        leírás a hangos szótár telepítését és használatba vételét teszi
        lehetôvé segítség nélkül.
 
 
    12.  Függelék, szerzôk, támogatók
 
        A DLS kifejlesztését anyagilag támogatta a Soros Alapítvány.
 
        A "Help to Help" pályázat keretében anyagi támogatást kapott a
        DLS project 1995-ben.  Ez alapján tíz hónap alatt készült el a
        DLS program a hangos szótárral együtt.
 
        Létrehozását javasolta és elôsegítette a BME Távközlési és
        Telematikai Tanszék
 
        Az MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Laboratóriumában készült
        az angol szavak digitalizálása és feldolgozása
 
        A PC-ROBOT beszédszintetizátor a NIKOL ELEKTRONIKA védett
        terméke.
 
                   ---------- ********** ---------- szerzôk:
 
        Fejlesztôk, szerzôk:
 
                               Ecsedi Csaba
        (programozó matematikus, DLS project vezetôje)
 
                        Marina Brandon Ms. Stevenson
                             (angol felolvasó)
 
                                Dr. Gósy Mária
                                (bemondó)
 
                                Szalai Enikô
                                (bemondó)
 
                               Sebôk Miklós
                            (PhonoVox operátor)
 
                               Babinszki Tamás
                                 (programozó)
 
                                Dr. Németh Géza
                                (szaktanácsadó)
 
                                Dr. Olaszy Gábor
                                (szaktanácsadó)
 
        Mindenfajta javaslattal, újítási ötlettel
        szíveskedjenek hozzánk fordulni.
 
       E-mail:  ecsedi(at)c3.hu
 
        Budapest 1996. szeptember
 
        E-mail: ecsedi(at)c3.hu