PROFESSIONAL SCREEN READER

MultiVox -- PCrobot

Felhasználói kézikönyv

SoundBlaster hangkártyákra.

(C) Ecsedi Csaba

TARTALOMJEGYZÉK:

1. Elsô találkozás a PSR PROGRAM-mal

1.1.A PSR rendszer részei

1.2. A PSR rendszer szoftver elemei

2. Installálás 

2.1. Installálás (hardware)

2.2.Installálás (software)

3. Elsô hangok 

4. Használat a DOS prompt-nál

4.1. Néhány DOS parancs helyes használata.

5. Alapbeállítások

5.1. A CONFIG file

5.2. Új config file létrehozása

5.3. Indítás a felhasználó által létrehozott Config file-al

6. Funkciók

6.1. Képfigyelés

6.2. Összevont képfigyelés

6.3. Kurzor figyelés

7. Opciók

7.1. Aktív ablak és definiálása

7.2. Komprimálás ki és bekapcsolása

7.3. A képernyô típusa, felbontása

8. Képernyôolvasó üzemmód (offline)

8.1. A beszéd paramétereinek állítása

8.2. Magyar nyelvű billentyű kiosztás

8.3. Kis és nagy betűk megkülönböztetése

9. Egér használata (offline) 

10. A tanítás

10.1. A színek állomány: color.hun

10.2. A betűzô állomány: spell.hun

10.3. Az üzenet állomány: messages.hun

10.4. A cserélô állomány: change.hun

10.5. Speciális állomány: special.hun

10.6 A billentyű echo állomány: prompt(1,2).hun

11. A beszédszolgáltatás megszakítása 

12. Olvasó ablakok és foltok

12.1. Olvasó ablakok és foltok meghatározása

12.2. Olvasó ablakok és foltok fordítása

12.3. Olvasó ablakok és foltok használatba vétele

13. A rendszerrel szállított gyorsgombok használata

13.1. A gyorsgombkiosztás megváltoztatási lehetôsége

13.2. A gyorsgombok és jelentésük táblázata

14. A SETUP program használata

15. Példa a képernyôfigyelés megismerésére

16. A progresszív beállításokról

---------- ********** ----------

1. Elsô találkozás 

A PSR PROGRAM rendszer fôbb jellemzôi: Ez a képernyôolvasó program megpróbálja kényelmessé tenni az Ön munkáját úgy, hogy szinte minden fontosat megtudhasson a képernyôrôl anélkül, hogy felfüggesztené az éppen futó programot. Persze néha erre is szükség lehet, ezért ezt a funkciót is megtalálhatja a PSR PROGRAM-ban.

A képernyô olvasó egy új programozási filozófián alapszik. Ezért minden nehézség nélkül használható szinte mindenhol, ahol szöveges képen kell dolgozni (még 50 soros kép esetén is!) Az egeret is használhatja úgy, hogy Önnek csak az egér cursor-t kell mozgatnia. Így egy kis gyakorlás után könnyedén leolvashatja a képernyô tartalmát soronként, szavanként, betűnként On Line-módban! anélkül, hogy megszakítaná a programja működését!

A PSR képernyôolvasó a PC-ROBOT beszédszintetizátor segítségével beszél. A PSR PROGRAM rendszer nyelvfüggetlen

Ez azt jelenti, hogy a programhoz tartozó üzenetek, utasítások, amelyek elmondásra kerülnek a működés során, egy-egy text file-ban vannak elhelyezve. Ezen állományok szövegeit átírhatjuk más nyelvre (pl. német, angol stb) a sorrend betartásával, majd az adott nyelv PCRobot-os változatával indítva a rendszert az németül, olaszul, spanyolul stb. fog beszélni. Azoknak a felhasználóknak a számára, akik ismernek valamilyen beszélô rendszert, kissé szokatlan lesz néhány új funkció, de a PSR PROGRAM lényege, hogy a képernyô tartalmának változását figyelje és elmondja azt. Talán néha feleslegesnek tűnik a sok beszéd. Alkalmanként úgy érzi az ember, hogy túl sokat beszél, de a beszéd mennyiségét korlátozni lehet egyrészrôl, ablakokra és foltokra leszűkítve, másrészrôl a némító gomb SHIFT illetve CTRL használatával.

1.1 A PSR rendszer részei

A PSR képernyô olvasó rendszer részei a következôk:

-- PSR Programrendszer hajlékonylemezen

-- Felhasználói kézikönyv

1.2 A PSR képernyô olvasó szoftver elemei.

A PSR eredeti hajlékonylemezén négy file található :

INSTALL.BAT      Ezt kell elindítani a telepítéskor

DD.EXE eszközvezérlô, a PSR használja

INSTALLX.EXE    installáló segédprogram.

DATA.WSB    a telepítendô rendszer tömörített formában.

Az Ön gépének merev lemezen található file-ok jegyzéke telepítés után:

START.EXE ez az indító file (paraméterezhetô, a PSR.BAT tartalmazza)

PSRDRV.EXE    a fôprogram

SETUP.EXE         gyorsgomb kiosztás újradefiniálható a felhasználó igénye szerint

HOTKEY.SET          a végrehajtható gyorsgomb kiosztást tartalmazza

CTRLHOT.SET         a végrehajtható gyorsgombkiosztás, csak a Ctrl + bill-vel

PSRCONF.SYS         az indulási paraméterek deklarációja

APPLY.EXE        fordító program az alkalmazásokhoz

APPLY.LST         az olvasó ablakok és foltok leirása az alkalmazásokhoz

APPLY.SET         paraméter file az alkalmazásokhoz

MESSAGES.HUN         üzenet file, editálható

CHANGE.HUN        cserélô file, az írásjeleket és kiejtésüket tartalmazza

SPELL.HUN         betűzô file, betűzésnél elhangzó szavak

COLOR.HUN         színek file, a színek neveit tartalmazza

SPECIAL.HUN         egy adott színkódhoz kapcsolható forma leírása (Word 5.5)

PSR.DOC         text-file, amely tartalmazza a teljes dokumentációt

DEMO.TXT        ez egy szöveg fájl az elsô gyakorlatokhoz

SMALLCAP.PSR        ebben a file-ban a magyar ékezetes nagybetűk vannak deklarálva, 437 és 852  kódtábla szerint

PROMT1.HUN        a billentyű echo szöveges meghatározása (kezdôknek)

PROMT2.HUN        a billentyű echo szöveges meghatározása (profiknak)

2. A PSR PROGRAM  installálása:

Elôkészületek az installáláshoz

Az installálás elôtt kérjük, hogy ellenôrizze számítógépének merevlemezének telítettségét. Legalább 500 Kbyte szabad terület kell a PSR program installálásához. Ennyit foglalnak el a PSR működéséhez szükséges file-ok.

2.1 Installálás (hardware)

1. Kapcsolja ki a számítógépet

2. Helyezze be a PC-ROBOT kártyát a gép valamelyik szabad kártyahelyére (amennyiben még nincs benne),majd dugja rá a PC-ROBOT hangszórót.

3. Kapcsolja be a gépet. FIGYELEM!     A PCROBOT rendszer gyári beállítás szerint az IRQ 5 megszakításra van beállítva. Ha ez a beállítás valamilyen más kártyával, illetve szoftverrel összeakad, akkor a PC-ROBOT nem interrupt-tal, hanem polling móddal indul el. Ez kiírásra kerül a képernyôre, amikor a PCRDD kártyameghajtó program elindul. Ilyen esetben a PC-ROBOT meghajtóját (és kártyáját) át kell állítani IRQ 7-re. Lásd részletesen a PC-ROBOT  kézikönyvében.

2.2 Installálás (software)

1. Tegye be a lemez meghajtóba a PSR lemezt.

2. Lépjen át erre a meghajtóra. Például: A: (ENTER)

3. Gépelje be: "install" majd nyomja meg az Enter gombot. A hajlékony lemezen lévô "install" program a merevlemezen létrehoz egy PSR alkönyvtárat, s oda bemásolja az állományait. Továbbá létrehoz a gyökér könyvtárban egy PSR.BAT és PSRI.BAT file-ot. Ezzel indítható a rendszer boot-olás után.

Rövid 1-2 perces installálási művelet után a PCrobot megszólal, bejelentkezik. Amennyiben már létezik a PSR alkönyvtár, azaz már ez nem az elsô installálás, akkor felülírja a régi állományt.A képernyôolvasó program elôször elindítja a PC-ROBOT beszédszintetizátort és az a "MULTIMÉDIA ROBOT  START" szöveggel jelzi, hogy a beszédszintetizátor már működik. Ezután elindítja a képernyôolvasót, amely a fejléc kiírásával és elmondásával jelentkezik be. Ezek után a program működik: bemutat egy mintaszöveget, azt el is mondja és a továbbiakban az elsô lépéseket a program próbálgatására ezen a kis szövegen el lehet kezdeni. Például sorok felolvasása, betűzés stb. (lásd a Gyorsgombtáblázatot a leírás végén).

( A DEMO.TXT file csak az installálás után fog lefutni)

3. Elsô hangok

Az elsô megszólaláskor a program cursor figyelés módban ébred, a bejelentkezô szöveg után a DOS prompt-ot echozza, vagyis "C:\PSR>"(c kettôspont szles pé ess err szles nagyobb).

Ezt minden Enter lenyomására megismétli.Ha valamely DOS parancsot most begépelünk, akkor a program echozza a billentyű leütéseket. Ha gyorsan gépelünk, akkor nincs idô a billentyűk nevének elmondására. Így  elôfordul, hogy a gépeléskor a leütött billentyűk nem mindegyike hangzik el. Ha valamely elhangzott szöveg nem egyértelmű, akkor képolvasó módba átváltva  (offline: CTRL+ALT+SPACE) a fel/le nyíl nyomogatására sorról sorra elmondja a képernyô tartalmát.

4. DOS Prompt használata kurzorfigyelési módban

A számítógéppel való munka során talán a leggyakrabban elôforduló helyzet, amikor DOS Prompt-ból indítunk alkalmazásokat, kiadunk parancsokat stb. Ezért fontos, hogy a DOS üzenetek és azok hatására keletkezô szöveges állományok maradéktalanul elhangozzanak. Például: type         DEMO.TXT, után felolvassa képernyôn megjelenô szövegfájlt soronként (ahogy kiíródnak a sorok). A dir  parancsra a direktori szövegét olvassa stb. Ezt az üzemmódot célszerű használni  szövegszerkesztés (gépelés javítás...) esetén.

5. Alapbeállítások

Az ébredés után a következô alapbeállítások élnek PSRCONF.SYS konfigurációs file (alapértelmezett, nem szükséges beírni induláskor a "START" után!)

Az indulási alapbeállításokat és a file deklarációt a PSRCONF.SYS editálható file tartalmazza.

Ezt a file-ot dolgozza fel a PSR PROGRAM induláskor, s ez alapján állítja be az indulási paramétereket. Amennyiben új indulási értékeket kívánunk beállítani, de azt akarjuk hogy a régi is megmaradjon, az új értékekkel egy új file-ot hozzunk létre, pl.  PSRCON2.SYS néven és a program indítását a START PSRCONF2.SYS begépelésével végezzük. Ilyenkor a PSRCONF2.SYS-ben megadott értékekkel fog indulni a program. Ha véglegesen akarjuk a PSRCONF2.SYS-t használni, akkor a PSR.BAT file-ba kell beírni a régi helyett.

Alap beállítások a PSRCONF.SYS-ben:

Az eredeti program az indításakor a következô alapbeállításokkal fog működni:

Cursorfigyelés:        bekapcsolva

(funkció 1)         Mouse Off Line        kikapcsolva

(egeres képolvasás)

Képernyô sorkiosztás:    25 soros képernyô

Speciális figyelés:    bekapcsolva  (editorok számára)

Komprimálás:         bekapcsolva

Aktív ablak:        kikapcsolva

(a teljes képernyô tartalma hallható)

Space funkció: kikapcsolva, a szóköz lenyomására a megelôzô szó nem hangzik el.

5.1 A CONFIG file (editálható)

A PSR program a  PSRCONF.SYS config file-ban megadott alap paraméterekkel indul. A rendszer több config file-t tud kezelni, így egyes speciális programokhoz külön külön alapbeállításokat hozhatunk létre úgy, hogy az eredeti gyári config file belsô paramétereit átírjuk.

5.2. Új config file létrehozása:

Célszerű az eredeti config file-t meghagyni eredeti formájában, és ha új beállítást akarunk létrehozni, akkor az eredetit lemásolva eltárolni. Ezután bátran állítgathatjuk a config file paramétereit és kialakíthatjuk a saját felhasználásunkhoz a megfelelô config file-(oka)t.

5.3 Indítás a felhasználó által létrehozott config fájlal

A PSR program a START.EXE elindításával aktivizálható, ha a Start után nem írunk paraméterként semmit csak Enter-t nyomunk, akkor az eredeti config file-ban meghatározott paraméterekkel indul a rendszer. Ha új config file-al akarjuk indítani a programot, akkor a START után az új config file nevét kell írni. Például:

START PSRCON2.SYS

6. Funkciók (üzemmódok)

Funkcióváltás: ALT+CTRL+J    gombok lenyomásával történik, a váltáskor a program bemondja, hogy melyik funkcióba lépett.

Alapbeállításban a "kurzor figyelés" van bekapcsolva. Ha egyszer megnyomjuk az ALT+CTRL+J-t, akkor átkapcsolunk az "összevont képfigyelés" funkcióba. Ha még egyszer megnyomjuk az ALT+CTRL+J gombkombinációt, akkor az "képfigyelés" lép életbe. Újbóli megnyomásra (harmadszori megnyomás) visszatérhetünk az alapbeállításba, azaz a "kurzor figyelés" funkcióba. Cursor-figyelés módban a kurzor mozgató billentyűket a következôk szerint használhatjuk:

KURZOR BILLENTYŰK

Ha a kurzorral egy szó elsô betűjére ugrunk, akkor az egész szót kimondja, ez akkor érvényes, ha a szókimondás be van kapcsolva (progresszív beállítások, vagy  PSRCONF.SYS file-ban állítható). Különben csak a kezdôbetű hangja hallható.

LE NYÍL -

A kurzor a következô sorra ugrik és az a sor kerül felolvasásra

FEL NYÍL -

A kurzor az elôzô sorra ugrik és az a sor kerül felolvasásra

JOBBRA NYÍL -

A kurzor a következô karakterre ugrik és azt kimondja

BALRA NYÍL -

A kurzor az elôzô karakterre ugrik és azt kimondja

HOME -

A sor  elsô szavát mondja ki.(ha nem szóköz)

END -

A sor utolsó szavát mondja ki.

Azoknál a szövegszerkesztôknél, ahol az End-re nem az utolsó szóra áll a kurzor, az a szó hangzik el amelyikre a kurzor ráállt.

6.1. Képernyô figyelés

Ebben a funkcióban a PSR PROGRAM elmondja ha a képernyô tartalmában szövegváltozás történt, úgy hogy az alatta futó program nem áll le. Tehát ha gépelünk, akkor a leütött billentyű nevét mondja.  Ha nem történik szöveges módosulás a képernyôn, akkor a szöveg színének változására mondja el az átszínezôdött szövegrészt például ha a DOS Editor-t használva a felsô menü sorban a menü pontok között mozgunk, akkor karakteres változás nem történik a képernyôn, csak a menü színe változik és a megváltozott szín alatti szöveg kerül elmondásra. (Edit, Options, Search stb.). A szövegváltozás jelzése kap elsôbbséget. Tehát a színváltozást csak akkor mondja, ha szövegváltozás nem volt. Ilyenkor is működnek azok a funkciók melyek kurzor figyeléskor használhatók (DEL, új sorba lépéskor).

6.2. Kurzor figyelés

Ezt az üzemmódot karakteres üzemmódnál, szövegszerkesztésnél ajánlott használni:

Szövegszerkesztéskor kapcsoljuk be a kurzor figyelést: ALT+CTRL+J

( a gép bemondja: "Kurzor figyelés") ekkor azt a sort lehet hallani s editálni amelyikben a kurzor éppen áll.

FONTOS!    Szöveg gépelésekor a billentyűechon kívül a leírt teljes szó is elhangzik a szóköz lenyomására, feltéve ha be van állítva a "space function".  Ez gyors gépelésnél jelentôs segítség lehet. Ilyenkor  ugyanis csak a szavakat hallja a gépelô személy, mivel a billentyűecho a gyors gépelés miatt nem megbízható.

BACKSPACE, illetve a DEL gombot használjuk törlésnél, akkor ezen gombok minden egyes lenyomására a maradék szó kimondásra kerül. INSERT módban a szó jobbra tologatott része hangzik mindig el.

Billentyűparancsok és hatásuk

PGDN -    a következô oldalra vált és azt olvassa fel (a felolvasás megszakítható a némító billentyűvel részletesen lásd a 11. pontban) a következôk szerint teljes képernyôt ( minden benne van a képernyôbôl) aktív ablakot (a  felhasználó  definiálja, alapértelmezett a 0 és 24. sor kivételével)

PGUP -    az elôzô oldalra vált és azt olvassa fel. A teljes képernyôt ( minden benne van a képernyôbôl) Az aktív ablakot ( a felhasználó definiálja, az alapértelmezett 0 és 24. sor kivételével)

6.3. Összevont képfigyelés

Amikor átváltunk erre a funkcióra, akkor a képernyôn történt mindennemű változást beszédüzenettel jelez a program. Ezt a funkciót ajánlatos használni legördülô  menük kezelésénél (ahol a képfigyelés funkció nem vezet  eredményre, vagy ott ahol a menükhöz egy komment szöveg is megjelenik a képernyôn és hallani szeretnénk) pl. a     "COMPLEX" törvénytár használatakor.

7. Opciók

7.1. Aktív ablak és definiálása

Az aktív ablak célja, hogy ne a teljes képernyôt, hanem annak egy meghatározott részét (a header sor és a státusz soron kívül) olvassa fel a program. Az aktív ablak definiálásához a kurzorral -- akár On vagy Off Line-ban vagyunk -- a kívánt ablak tetejére (sor) állunk, majd megnyomjuk a Ctrl+Alt + B gyorsbillentyűt. Ekkor elhangzik: "aktív ablak teteje definiálva" üzenet. Utána a kijelölendô ablak aljához (sor) mozgatjuk a kurzort, és ismételten megnyomjuk a Ctrl+Alt+B-t, ekkor egy sípszóval jelez, és elmondja: "aktív ablak alja definiálva" és ezzel az ablak definiálva van. Az aktív ablak feletti sorokat a header gyorsgombbal (CTRL+ALT+T), az ablak alatti sorokat a status gyorsgombbal (CTRL+ALT+Y) olvashatjuk. Az aktív és definiált ablak közti váltó gyorsgomb CTRL+ALT+X.

7.2. Komprimálás

A komprimálás funkció az egy sorban lévô sorozatosan ismétlôdô azonos karakterek rövidített jelzésére szolgál (csak háromszor mondja a karakter nevét). Pl. ha sok csillag karakter van egymás után akkor csak háromszor mondja ki, hogy "csillag". Figyelem!    A szóköz karakterre nem mond semmit! Tehát a sok szóközt sem fogja jelezni. A komprimálás ki és bekapcsolása az Alt+Ctrl+O gyorsgombbal érhetô el.

7.3. Képernyô típusa

A képernyô felbontási érték alaphelyzetben, a program indulásakor 25 sor és 80 oszlop . A legtöbb képernyômeghajtó tudja kezelni az 50 soros felbontást is (EGA/VGA). A PSR programban is meg van a lehetôség az 50 soros képernyô értelmezésére. Az  átváltó gyorsgomb 50 soros felbontás értelmezésére: Ctrl+Alt+F.


8. Off Line (képernyô olvasó) üzemmód

E funkció bekapcsolásakor leáll az adott alkalmazás futása, és a teljes képernyôt  tüzetesen leolvashatjuk.

A foltok alatt levô szöveget is felolvassa a program!

Gyorsgomb        : Alt+Ctrl+szóköz, (elhangzik: "offline" )

kilépés                    : escape.

Offline lehetôségek:

A kurzor mozgató nyilak hasonlóan működnek mint egy szövegszerkesztôben (lásd 6. pont). Ebben az üzemmódban ugyanúgy működnek a gyorsgombok mint on line, élô módban.

További billentyű parancsok :

"U"    a kurzort a bal felsô sarokba helyezi,

"N"    a képernyô alsó sorába pozícionálja a kurzort

"TAB"  progresszív beállítások, lásd 16. fejezet.

8.1. A beszéd paramétereinek állítása "O"

Ezzel a funkcióval nyolc beszédparamétert állíthatunk. A paraméterek kiválasztása az F1-F8 funkció billentyűkkel lehetséges a következôk szerint:

F1 = sebesség

F2 = hangmagasság

F3 = hangtónus

F4 = suttogás

F5 = hangerô

F6 = intonáció

F7 = tagoltság

F8 = hanghossz

A kiválasztáskor elhangzik a paraméter neve is.

A paraméter tényleges változtatását a fel-le nyíl gomb rövid nyomva tartásával érhetjük el. Felengedésekor a megváltozott beállítás hallható.

A beszéd paramétereinek állítására, offline módban az "O" betű leütésével kapcsolhatunk. Ekkor felhangzik a "Sebesség" üzenet.

Ezután az F1...F8 funkcióbillentyűk lenyomásával kapcsolható be az állítani kívánt beszéd paraméter (lsd. a táblázatban). A funkciógomb megnyomása, utána a fel le nyíl nyomogatására megváltozik a hallható hang. Például: megnyomva az F5 gombot, utána pedig a le nyíl többszöri nyomogatására egyre halkabban hangzik fel a "hangerô" szó.

A beszédparaméterek opcióból a visszatérés offline-ba Escape-el lehetséges.

8.2 Magyar nyelvű billentyű kiosztás

Ha magyar nyelvű - ékezetes betűkészletet - akarunk használni, akkor a DOS PROMPT-nál írjuk be:

WHUN USA    (ENTER) Ezzel átdefiniáljuk a klaviatúra billentyűzet kiosztását magyar ékezetes betűkre. A billentyűzet- kiosztás váltása oda-vissza ezek után CTRL+ALT+F1 visszaváltja angolra

CTRL+ALT+F3 átváltja magyarra

Ez a segédprogram 437-es kódtábla alatt használható. Ha a magyar billentyű kiosztást választja, és szüksége lenne esetenként az eredeti angol kiosztásra, akkor az ALT billentyű és a kívánt karaktere együttes lenyomásával lehetséges.

A PSR 2.4-es verziója támogatja a 852-es kódtábla asználatát. Ezért használható billentyűzet átdefiniálóként a DOS segédprogramja így használandó:

"\dos\keyb hu" (enter)

8.3. Kis és nagy betűk

A program a kis és nagy betűket begépeléskor éppúgy mint kurzor mozgatáskor megkülönbözteti azzal, hogy a nagy betűk esetén mindig egy rövid sípszót, pityegést lehet hallani.

A program alapértelmezésben csak az angol abc nagybetűire pittyen, ezért a speciális (nyelv függô) karakterek a SMALLCAP.PSR file-ban vannak definiálva, 852 és 437-es kódtábla szerint.

9. Az egér használata (mouse offline)

Bekapcsolása: CTRL+ALT+M (elhangzik: "egeres képolvasás be").

Jelentôsége, hogy ha a képet akarjuk olvasni, de nem akarjuk felfüggeszteni az éppen futó programot, és nem akarunk a klaviatúrához sem nyúlni, akkor az egér segítségével könnyedén lekérhetünk információkat a képernyôrôl anélkül, hogy a billentyűzethez nyúlnánk. Egérrel így olvashatunk képfigyelés módban.

Az egeres képolvasást a következôképpen használhatjuk: Ha az egér kurzor egy szó elsô betűjére áll, akkor az egész szót kimondja. Ez mindig érvényes.

LE -FEl MOZGÁS

Ha új sorra mozgunk az egérrel, akkor azt a sort elmondja.

JOBBRA-BALRA MOZGÁS

Az éppen aktuális karaktert mondja (amin az egér kurzor áll).

Az egér gombjainak használata:

BAL GOMB         Az attributumot olvassa

(pl. fekete háttéren fehér betű)

KÖZÉPSÔ GOMB      betűzi a karaktert

JOBB GOMB

Az az adott karakter ASCII és színkódját mondja be

FONTOS!  Ha nem lépünk vissza az egeres képolvasásból, akkor nem működik a képfigyelés és az összevont képfigyelés funkció!

Ilyenkor csak az a szó hangzik el a képernyôrôl amin az egér kurzora áll, tehát az új sorba lépéskor nincs automatikus sorolvasás. Visszalépés a gyorsgomb újbóli megnyomásával lehetséges. Használata vakok számára nem bisztonságos!

11. A beszédszolgáltatás megszakítása

Gyakran hasznos és a munkát gyorsítja, ha a beszédszolgáltatást idôlegesen kikapcsoljuk. Például ha egy szöveget olvastatunk fel és egy rész érdektelen számunkra, akkor a beszéd kikapcsolásával a szövegben való haladást meggyorsíthatjuk.

A beszédszintetizátor hangja négyfajta módon kapcsolható ki.

-- pillanatnyi némítás: a bal SHIFT nyomva tartása alatt nem beszél a program. Ha elengedjük ezt a gombot, akkor a beszéd folytatódik ott ahol a program tart.

-- PSR némítás: A bal SHIFT gombot megnyomjuk és nyomva tartjuk. Nyomjuk hozzá a CTRL gombot is. Ez azt eredményezi, hogy a beszéd tartósan befejezôdik. Ez addig érvényes, ameddig a képernyôn bármilyen változás történik.

-- Megnyomjuk a jobb SHIFT gombot (a beszéd ilyenkor nem hallgat), nyomva tartva hozzá nyomjuk a CTRL gombot is és mindkettôt addig tartjuk nyomva, amíg a beszéd el nem hallgat. Mindkét oldali Shift és Ctrl gombokra működik a PSR némítása, de nem mindegy milyen üzemmódban dolgozunk.

Kurzorfigyelô módban az elsô írásjel kimondása után, vagy a rádefiniált intonáció hatása után nem fog beszélni.

-- Tartós némítás:

Ctrl+Alt+K megnyomására a beszéd kikapcsolódik. Ebben az állapotban csak a gyorsgombokkal lehet beszédüzenetet kérni a PSR-tôl.

A tartós némítás megszüntethetô, ha a Ctrl+Alt+K gombokat ismételten megnyomjuk. Ekkor ismét minden beszédszolgáltatás aktivizálódik.

FIGYELEM!  A fent leírtak közül a bal SHIFT-re némítás akkor él, ha a PCRDD BREAK=42-vel van elindítva a PCrobot.

A 42 a bal SHIFT SCAN kódja! Van néhány olyan alkalmazás ahol nem használható a PCRDD BREAK funkciója! Ilyen alkalmazás pl.: AUGE (Recognita). Ezért célszerű egy olyan BAT file-ot létrehozni, ahol a program a BREAK=42 paraméter nélkül indul, írjuk be a DOS prompt-nál:

copy con psr2.bat    (ENTER)

@echo off        (ENTER)

cd\PSR            (ENTER)

PCRDD            (ENTER)

PCROBOT            (ENTER)

START %1        (ENTER)

^Z            (F6)

Néhány SCAN kód:

bal SHIFT    = 42

jobb SHIFT    = 54

CTRL gomb    = 29

ALT    gomb    = 56(ajánlott!)

Space = 57

(decimális számok)

12. Olvasó ablakok és foltok

A PSR programban lehetôség van aktív és passzív képernyô részek kijelölésére is. Az "aktív ablak" kijelölésével a kijelölt képernyôrészekre korlátozhatjuk a képernyô olvasási funkciót (csak az ablak területérôl olvas).

A passzív "folt" kijelölésével a folt területét nem olvassa a program. E két kijelölési lehetôséggel a program használatának hatásosságát lehet növelni. Sokszor fordul elô olyan helyzet, hogy feleslegesen olvas olyan részeket amire nem kíváncsi a felhasználó ( például az editorokban a sor és oszlop kiírásnál fordul elô ilyen rész, vagy a Norton Commander-ben az Óra helye).

Ekkor egy "folt" definiálással ez a képernyôrész kiiktatható a felolvasás alól.

Más esetben pedig csak meghatározott képernyôrészen dolgozunk, ekkor viszont csak itt kérhetjük a felolvasást egy "aktív olvasóablak" definiálásával.

A program egyidôben a memóriában 10 alkalmazást, alkalmazásonként 10 olvasóablakot és 10 foltot tud kezelni. Tehát összesen 100 olvasó ablak és 100 folt definíciójára van lehetôségünk.

Ezt az opciót a Ctrl+Alt+I-vel lehet aktivizálni, (elhangzik : "DOS prompt")

Ezután a föl-le nyilak segítségével lehet soronként kapcsolni az egyes alkalmazásokat. Minden új sorba lépéskor az ott elhelyezett alkalmazás neve hangzik fel (pl. Norton Commander).

A 10 ablak közül kell  választanunk egyet. Amit utoljára kimondott, az van kiválasztva.

A Psr rendszerben jelenleg 7 db. alkalmazásra vannak az olvasó ablakok és a foltok beállítva.

Ezek sorrendben a következôk:

1. DOS prompt;

2. Norton Commander;

3. Edit;

4. Kedit 3.5;

5. WordPerfect5.1;

6. FrameWork XE; (magyar nyelvű)

7. Recognita +(auge).

Ezután amikor kiválasztottunk egy alkalmazást, egy számbillentyűt kell leütnünk 0-9-között. A számok az ablakok sorszámát jelentik. Ha leütöttük valamelyik számot, akkor az azon számú definiált ablak szöveges tartalma hangzik el. A szám ismételt megnyomására ismét felolvastathatjuk az ablak tartalmát.

Ha tovább mozgatjuk a le nyilat, (a nyolcadik megnyomásra)         akkor a "nincs definiálva!" üzenet hallható (mivel csak 7 alkalmazást definiáltunk). A jelenlegiek még bôvíthetôek.

FIGYELEM! A PSR rendszerben van lehetôség arra, hogy korlátlan mennyiségű alkalmazást definiáljunk, a szabályok betartásával úgy, hogy tetszôleges néven hozunk létre leíró file-okat és azt a PSRCONF.SYS-ben beírjuk a kívánt alkalmazások lefordított file nevét. (következô fejezet).

12.1 Olvasó ablakok és foltok meghatározása

Az olvasó ablakok és foltok az APLY.LST szövegfájlban vannak meghatározva. Ablak, illetve folt definiálásához ezt a szövegfájlt kell egy editorral tovább kibôvítenünk.

A PSR programban lévô, gyárilag beállított ablak és folt értékek 7 különbözô alkalmazásra a következôk:

Title: DOS Prompt

(ebben nincs semmilyen ablak definiálva, mert itt a teljes képernyô az aktív felület)

Title: Norton Commander.    (cím: az alkalmazás megnevezése)

Reads: 2,1-20,39    (olvasás: sor,oszlop - sor,oszlop)

Reads: 2,41-20,79

Reads: 10,10-11,11

Spots: 0,73-7       (folt: sor, oszlop - hossz)

Spots: 24,0-80

Title: Edit.        (Micro Soft editor)

Spots: 24,70-9      (folt: sor, oszlop - hossz)

Spots: 0,0-79

Title: Kedit

Reads: 0,0-0,14  (olvasás: sor,oszlop - sor,oszlop)

Reads: 0,15-0,26

Reads: 0,27-0,38

Reads: 0,39-0,50

Spots: 1,1-3      (folt : sor, oszlop - oszlop)

Title: Word Perfect 51.

Spots: 0,0-80

Spots: 23,0-80

Spots: 24,0-80

Title: Frame Work.

Reads: 0,0-1,79

Reads: 23,0-24,79

Spots: 0,75-4

Spots: 24,0-79

Title: Rekognita Plussz

Spots:  0,0-79

Spots: 22,0-50

Spots: 23,0-50

Title: nincs definiálva !

FIGYELEM!    Az ablakok és foltok sorszámainak sorrendjét (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) a fájlban lévô egymás alatti sorok határozzák meg minden alkalmazásnál! Ezért új ablakot csak új sorban lehet deklarálni.

Az elôbbi táblázatot bôvíteni új alkalmazásokra akkor célszerű, ha kívánt alkalmazásról már tudjuk hogy hol vannak az olvasó ablakok bal felsô és jobb alsó koordinátái, ill. a folt sora és oszlopszámai, (ezt offline-ban is megtudhatjuk a kurzor pozíciójának lekérdezésével), s ez alapján bôvíthetjük a "apply.lst", (vagy hozzunk létre újat) az "applyuj.lst" néven.

A spot-ok csak sorra vonatkoznak, tehát sor-oszlop pozíció + hosszúság jobbra.

12.2 Olvasó ablakok és foltok fordítása

Az új ablakokkal kibôvített APPLYUJ.LST file-t az alábbiak szerint az "apply.exe" fordítóval tehetjük használhatóvá.

A DOS Promptnál (C:\PSR>) gépeljük be:

APPLY.EXE APPLYUJ.LST (enter)

Ezt követôen kéri a kimeneti *.SET file nevét, így:

Compiled application file name :

Írjuk be : applyuj.set    (Enter)

Ezzel létrehoztunk egy "applyuj.set" file-t, amely már nem szöveges, de aSR PROGRAM számára érthetô. Ennek használatba vételét a következô pontban mutatjuk be.

12.3 Olvasó ablakok és foltok használatba vétele

Ha az újonnan fordított APPLYUJ.SET file-ot akarjuk a PSR programmal használni, akkor ezt be kell építeni a konfigurációs file-ba. Ehhez a "psrconf.sys" file-t kell módosítani, úgy hogy ahol deklarálva vannak az indulási file-ok az alkalmazás után kell beírni az új file nevét az alábbi módon:

(Részlet a PSRCONF.SYS file-ból)

Application file        :

C:\PSR\applyuj.set

Figyelem!    Ez elôbbi műveletet feltétlenül meg kell tenni, mert különben újraindítás után nem az új, a kibôvített alkalmazás ablakainak értékeivel ébred a rendszer.

13. A rendszerrel szállított gyorsgomb kiosztás táblázata:

A  CTRL+ALT kombinációval aktivizálhatók:

J = kurzor; összevont; képfigyelés váltása

A = háttér és elôtér színek bemondása

B = aktív ablak definiálása (On és Off Line-ban is)

D = A kurzor alatti ASCII karakter kódját és színkódját olvassa

E = kurzortól jobbra esô szót olvassa

F = átkapcsolás 50 és 25 soros kép kezelésére

I  = alkalmazás kiválasztása

K= a beszéd ki és be kapcsolása

L = sor olvasás, amelyiken a kurzor áll

M= egeres olvasás be és kikapcsolása

O = komprimálás ki-be kapcsolása

P = a kurzor pozíciójának lekérdezése (sor és oszlop számát mondja)

Q = a kurzor elôtti szót olvassa

R = teljes  képernyô felolvasása

S = betűzô gyorsgomb

T = az aktív ablak feletti  sor(ok) felolvasása

U = karakter megjelenési formájának automatikus bemondása (dôlt, kövér, aláhúzott stb.)

Z  = a kurzor alatti karakter típusát mondja

W = kurzor alatti szó felolvasása

X = teljes képernyô vagy aktív ablak váltás

Y = az aktív ablak alatti sor(ok) olvasása

Z= a karakter képének (dôlt, kövér stb. ) bemondása

veszô = sor olvasás a kurzorig

pont = a kurzortól jobbra esô sorrész olvasása

SPACE = offline olvasó módra váltás, kilépés = ESC

    Offline üzemmódbeli gyorsgombok:

            Ctrl+jobbra nyíl = egy szó jobbra (két szóköz közti                                     terület)             Ctrl+balra nyíl   = egy szó balra (két szóköz közti                                     terület)     A következô gombok Ctrl+Alt nélkül használandók:             HOME = az adott sor elsô oszlopára teszi az offline                     kurzort és kimondja a szót, ha nem space             END = a sor utolsó  karakterére teszi az offline                     kurzort és kimondja a szót             felnyíl = a teljes sort olvassa             lenyíl = a teljes sort olvassa             balranyíl = egy karaktert olvas             jobbranyíl = egy karaktert olvas             PgUp és PgDn = az aktív ablakot olvassa             U = legfelsô sor elsô oszlopára pozícionál a kurzor             N = legalsó sor elsô pozícióra mozdul a kurzor             P  = a begépelt sor számát olvassa fel             O = a beszéd paramétereinek állítása; az alábbi 8             funkcióbillentyűvel:                 F1 = sebesség változás                 F2 = hangmagasság                 F3 = hangtónus                 F4 = suttogás                 F5 = hangosság                 F6 = intonáció                 F7 = tagoltság                 F8 = hanghossz                    ESC = visszatérés offline-ba     Ctrl +Alt nélkül használható billentyűk:             PgUp és PgDn = aktív ablak felolvasása lapozáskor          TAB = progresszív beállítások.         - A lemezen, illetve a felinstallált programban található         még egy gyors gomb kiosztás, ami abban különbözik, hogy         csak a Ctrl billentyűt kell lenyomni.         Ha ezt akarja használni, akkor annyit kell tennie, hogy a         psrconf.sys file-ban a HotKey File nevét kell átírnia ctrlhot.set-re! 14. A SETUP program kezelése ( felhasználó által létrehozható új         gyorsgombkiosztás)         Álljunk át képfigyelési üzemmódba (Ctrl + Alt + J)         A PSR könyvtárban gépeljük be az alábbiakat         SETUP   (enter)         A gép elmondja és kiírja:         Install the HotKeys..         Most üssük le az Enter billentyűt.         A gép elmondja és kiírja:         Please type the hotkey file name         or press enter for default settings.         Ha most egy meglévô *.set file nevét írjuk be, akkor azt lehet         módosítani.         Ha entert ütünk le, akkor a jelenleg aktív *.set file-t lehet         módosítani, illetve átnézni a le-fel nyilak segítségével.         Ha most a SPACE billentyűt üti le, akkor megadhatja az új         gyorsgombot és elérését, vagyis azt, hogy mely billentyű         együttes leütése mellett aktivizálódik.  Az almenübôl az ESCAPE         billentyűvel lehet kilépni.         Amikor létrehozott egy új gyorsgombkiosztást, akkor ne felejtse         el módosítani a PSRCONF.SYS-t :         Hotkey file name: újfile.set (felhasználó által         létrehozott új gyorsgombkiosztás file neve)         Példa a gyorsgombkiosztás megváltoztatására:         Ha a szabad képolvasás 'offline' (CTRL+ALT+SPACE) váltó         billentyűt akarja átírni, akkor a következôk szerint         járjon el:         - a program felkínálja a változtatható funkciót és         aktuális gyorsgombját így:                           Switch on the Off Line mode.Ü                            ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß                                Hotkey now : Ü       space  Ü                                ßßßßßßßßßßßßßß      ßßßßßßßßß                            Press the hotkey with     : Ü                            ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß                          Any Controll+Alt.                       Ü                  ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß                                 Space = redefined. Ü                                 ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß                              Esc   = save and exit Ü                              ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß                              Arrows= next Hotkey.Ü         Tehát a gyorsgombja : SPACE         Elérése : CTRL+ALT+SPACE         - ha nem ennek a funkciónak a gyorsgombját akarja         változtatni, akkor a le-fel nyilak segítségével lapozgathat a         következôre.         - kiválasztotta a megfelelô funkciót, akkor üssön le egy         SPACE billentyűt. Ekkor a program lehetôséget ad, hogy a         saját ízlésének megfelelô gyorsgombot üthesse le         (ilyenkor nem kell az eléréssel együtt ütni, vagyis CTRL         vagy ALT     nélkül).         A következô kérdése a programnak az, mi legyen az         elérése a gyorsgombnak, vagyis mivel szeretné együtt         leütni :             1. Jobb oldali CTRL             2. Bal oldali CTRL             3. Jobb oldali ALT             4. Bal oldali ALT             5. Jobb oldali CTRL+ALT             6. Bal oldali CTRL+ALT             7. Mindkét CTRL+ALT             8. Mindkét ALT             9. Mindkét CTRL         - Ha kiválasztotta a legcélszerűbb gyorsgomb elérését,         akkor üsse le annak számát (1-9), és ezzel definiálva van         az új gyorsgomb és annak elérése.         - Ha elkészült a változtatásokkal, akkor egy ESCAPE         leütésre lép a program a gyorsgomb kiosztás elmentése         menübe. Itt gépelje be pl: newhot1.set (ENTER). Ha itt         nem ad meg file nevet, akkor a program nem menti el az         Ön munkáját! 15. Példa a képernyôfigyelés megismerésére         A rendszer telepítése után, az ismerkedést a kurzor         figyelés módban célszerű elkezdeni. Ekkor a program a         DOS üzenetein és a billentyű echon kívül csak az INT 10h         keresztűl történô kiírást olvassa fel. Ezt az üzemmódot         célszerű használni a szövegszerkesztôknél. Ha         biztonsággal tudja kezelni a programot, csak akkor ajánlott         továbblépni a bonyolultabb, összetettebb üzemmódokba.         A képernyôfigyelés üzemmód használatával a         legszemléletesebben egy bonyolult menükezelt         program használata során érdemes megismerkedni.         Erre a célra alkalmas például a Norton Commander.         Ha a PSR rendszert a kurzor figyelés üzemmódban hagyja,         és betölti a Norton Commander-t, akkor a hagyományos         képernyôolvasó programokhoz hasonlóan használhatatlan         információkat kap a képernyô tartalmáról. Tehát most         válassza ki a képernyôfigyelés üzemmódot, üsse le a         CTRL+ALT+J gyorsgombot kétszer.         Most ha a nyilak segítségével mozog a kiválasztott         directory file-ai között, a PSR rendszer folyamatosan közli         a felhasználóval a kiválasztható állomány adatait.         A program lehetôséget nyújt arra, hogy a felhasználók által         sűrűn használt alkalmazásokhoz ablakokat és a nem kívánt         üzenetek elkerülése végett foltokat definiálhasson.         A Norton Commander esetében ha nem választja ki a         megfelelô alkalmazást, minden másodpercben bemondja az         idôt, vagy a kiválasztott állomány létrehozási idôpontját,         dátumát és méretét.         Ha leüti a CTRL+ALT+I gyorsgombot, belép az         alkalmazás kiválasztás menübe, ezután a le-nyíl         segítségével lépegethet a beállítások között. Válassza ki a         Norton Commander-t, majd az ESC segítségével lépjen ki a         menübôl. Ezután a file-ok és a menük között közlekedve         mindig a legfontosabb információkról tájékozódhat.         Bármely némítógombot használhatja menükezelés közben. 16. A progresszív beállításokról         A progresszív beállítások célja az, hogy a felhasználó az         igényeinek megfelelôen állíthassa be a PSR rendszert         magasabb szinten is. A beállításokat nem csak a rendszer         config file-ában lehet beállítani, hanem a program futása         alatt is lehetséges. A rendszer futása közben OffLine-ban a         TAB billentyű leütése után van rá mód az alábbiak         szerint.             F1    :    szó vagy sor olvasás a kurzor le és fel                     lépésekor.             F2    :    a kurzor jobbra balra mozgásakor a                     karaktert betűzze vagy normál olvasás.             F3    :    részletes vagy folyamatos olvasás kérése.                     Folyamatos olvasásnál nem kerülnek                     kimondásra a különbözô írásjelek.             F4    :    automatikus szó olvasás. Ha a kurzor egy                     szó elejére áll, akkor a karakter vagy a                     teljes szó kerül kimondásra.             F5    :    automatikus némítás kérése. Ha a PC-                     ROBOT nem gondoskodik a némításról a                     fel-le nyilakra, akkor ezt a funkciót be                     kell kapcsolnia (alapértelmezés).                ---------- ********** ----------                 Szerzôk,  Fejlesztôk:                             Ecsedi Csaba:  programozo matematikus                                          (DLS és TELL project vezetôje)                             Halász Gábor: Wanek studio                             dr.Olaszy Gábor: MTA Nyelvtudományi Intézet         E-mail: ecsedi(at)c3.hu