Felhasználói segédlet
                    az alábbi dolgozat felhasználásához:

        Sántáné-Tóth Edit:
        Mesterséges intelligencia alapjai -
        Tudásalapú technológia, szakértô rendszerek.
        Látássérültek számára készített dolgozat.
        Lektor: Ecsedi  Csaba
        Budapest, 1997. március.

        Ez a dolgozat a szerzô
        "Tudásalapú technológia, szakértô rendszerek" című,
        a Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Fôiskolai Kar Kiadói
        Hivatala által 1995-ben kiadott fôiskolai jegyzet
        látássérültek számára átdolgozott kiadása.
        (A kiadó címe: 2401 Dunaújváros, Pf. 152.)
        Az átdolgozáshoz Dr. Koppány Imre, a Miskolci Egyetem
        Dunaújvárosi Fôiskolai Karának fôigazgatója 1997. január
        tizennegyedikén hozzájárult. A terjesztést a "Recognita
        Alapítvány (Számítástechnika a Vakokért)" támogatja.

        Copyright C Sántáné-Tóth Edit, 1997. E-Mail: santa@iqsoft.hu.

        Ezen dolgozat tartalmát képezô fájlok tartalma jogilag védett,
        és Sántáné-Tóth Edit minden jogot fenntart magának: a dolgozatot
        vagy annak bármely részét tilos elôzetes írásbeli hozzájárulása
        nélkül sokszorosítani, terjeszteni, kinyomtatni, elektronikus
        úton tárolni, lefordítani vagy bármely egyéb formátumú anyagra
        átalakítani.  A dolgozat tartalmának megváltoztatási jogát
        Sántáné-Tóth Edit fenntartja magának.

        A három terjesztô és címeik:

1.      "Recognita Alapítvány Számítástechnika a Vakokért"
        Telephely: 1012 Budapest, Márvány u. 17.
        Levélcím: 1251 Budapest, Postafiók 55.
        Telefon: 1 201 7973
        Telefax: 1 201 7607
        CompuServe: 72713,3104
        E-mail: info@recognita.hu
        Internet HomePage: www.recognita.hu

2.      Sántáné-Tóth Edit, E-mail: santa@iqsoft.hu
        Levélcím: 1151 Budapest Sín utca 45.

3.      Ecsedi Csaba, E-mail: ecsedi(at)mail.c3.hu
        Levélcím: 1188 Budapest Nyárfás sor 19.

        Felhasználási feltételek: tekintettel arra, hogy az anyag
        megszerzése díjmentes, kérünk minden felhasználót, hogy
        sziveskedjék regisztráltatni magát bármely terjesztônél.  A
        regisztráláshoz a következô adatokat kérjük: név, lakcím és
        irányítószám, telefon és vagy E-mail, továbbá mindazon adat,
        amelyet magáról közölni kíván (például érdeklôdési kör és vagy
        iskolai végzettség, életkor).  Amennyiben nincs E-mail
        hozzáférése, a regisztrációs adatokat postán küldje meg a a
        megadott levélcímek valamelyikére.

        A dolgozat jogszerű felhasználása és másolása csak regisztráció
        után történhet.

        A változtatás joga fenntartva.

        A jegyzet egyes alfejezetei külön "DOS text" fájlokban
        találhatók.  Ezek "CWI kódban" készült szövegek, amelyet a
        látássérültek a számukra készített magyar nyelvű
        beszéd-szintetizátorokkal fel tudnak olvastatni, elô-feldolgozás
        nélkül.


                                TARTALOMJEGYZÉK

        Az alábbiakban megadjuk a dolgozat egyes részeit tartalmazó
        fájlok tartalomjegyzékét (részletesebb tartalomjegyzék az
        "mi-tart.txt" nevű fájlban található):

mi-tart.txt: Tartalomjegyzék

mi-elo.txt:  Elôszó
mi-bev.txt:  Bevezetés

mi-1-bev.txt: 1. A mesterséges intelligencia története  
mi-1-1.txt: 1.1. Az MI fejlôdésének fôbb mérföldkövei
mi-1-2.txt: 1.2. Tallózás a neurális hálózatok történetében
mi-1-3.txt: 1.3. A MYCIN kultúra és tanulságai
mi-1-4.txt: 1.4. A tudásalapú eszközök piaca
mi-1-5.txt: 1.5. Hazai tudásalapú rendszer fejlesztések 1996-ig
mi-1-6.txt: 1.6. Hazai szakértô rendszer projektek 1985-91      

mi-2-bev.txt: 2. Tudásalapú rendszerek elméleti alapjai
mi-2-1.txt: 2.1. Megoldáskeresô módszerek az MI-ben
mi-2-2.txt: 2.2. Példák állapottér-reprezentációra
mi-2-3.txt: 2.3. Keresési stratégiák
mi-2-4.txt: 2.4. Klasszikus keresési stratégiák
mi-2-5.txt: 2.5. Tudásreprezentációs módszerek
mi-2-6.txt: 2.6. Konkrét tudásreprezentációs módszerek

mi-3-bev.txt: 3. Bizonytalanságkezelés
mi-3-1.txt: 3.1. A bizonytalanság eredete, formalizálása
mi-3-2.txt: 3.2. Numerikus modellek
mi-3-3.txt: 3.3. Szimbolikus, nem-numerikus modellek
mi-3-4.txt: 3.4. Heurisztikus módszerek

mi-4-bev.txt: 4. A tudásalapú technológia
mi-4-1.txt: 4.1. Hagyományos programok - tudásalapú rendszerek
mi-4-2.txt: 4.2. Adat, tudás - adatbázis, tudásbázis
mi-4-3.txt: 4.3. Szakértôi tudás, szakértô rendszer generációk
mi-4-4.txt: 4.4. Tudásalapú/szakértô technológia ismérvei
mi-4-5.txt: 4.5. Tudásalapú/szakértô rendszerek értékelése

mi-5-bev.txt: 5. Alaptechnikák
mi-5-1.txt: 5.1. Induktív rendszerek
mi-5-2.txt: 5.2. Célvezérelt szabályalapú rendszerek
mi-5-3.txt: 5.3. Adatvezérelt szabályalapú rendszerek
mi-5-4.txt: 5.4. Hibrid rendszerek
mi-5-4.txt: 5.5. Szimbolikus nyelvek - Prolog, LISP
mi-5-6.txt: 5.6. További, ígéretes következtetô MI technikák

mi-6-bev.txt: 6. Szakértô rendszer problématípusok
mi-6-1.txt: 6.1. Jellegzetes problématípusok
mi-6-2.txt: 6.2. Alaptechnikák és problématípusok kapcsolata

mi-7-bev.txt: 7. A tudásalapú rendszerépítés jellegzetességei
mi-7-1.txt: 7.1. Tudásalapú vállalati stratégia kidolgozása
mi-7-2.txt: 7.2. Tudásalapú rendszer felhasználási lehetôségek
mi-7-3.txt: 7.3. Tudásalapú alkalmazások elemzése
mi-7-4.txt: 7.4. Feladat elemzés
mi-7-5.txt: 7.5. Feladat-szerkezet meghatározás
mi-7-6.txt: 7.6. Az ismeretek formalizálásáról
mi-7-7.txt: 7.7. Tudásszerzés (Knowledge Acquisition)

mi-uto.txt:  Utószó
mi-irod.txt: Irodalomjegyzék
mi-szom.txt: Szómagyarázat

alaplap.txt: Függelék: Az ÚjAlaplap tematikus MI sorozata

Budapest, 1997. március 24.

        E-mail: ecsedi(at)c3.hu