Az egyesület története

Környezetvédõ egyesületünk1994. március 30-án alakult a természet és a környezet védelméért elhivatottságot érzõ - a környezetvédelmi technikus képzésben résztvevõ - diákokból és felnõtt szakemberekbõl.