Kezdőlap

Budapest 1074 Rottenbiller u. 10. Tel/fax: 3 225 572

em@il

Drogok  Drogjog  Prevenció  Prevenciós programok  Segítőhelyek  Honlapok


“Ésszel éld az életet”

 
A Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért AIDS és drogprevenciós témakörben szervezett “Ésszel éld az életet” címmel Budapesten, Békéscsabán, Szegeden, Győrött, ill. azok agglomerációiban.

Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért

1085 Budapest, Horánszky u. 19. I/1.

Telefon: (1) 3384-875

Fax: (1) 3380-879

Vezető: Mina Attila

 

Az elmúlt évben összesen kb. 4600 diákot és kb. 50 tanárt értünk el prevenciós programjainkon.

Az előadásokat 12 előadó segítségével bonyolítottuk le (orvos, tanár, tanító).

Az előadások színvonalának megtartásáért kidolgoztunk egy előadói kézikönyvet, amely tartalmazza a szakirodalom irodalomjegyzékét, és az előadással kapcsolatos legújabb tudományos eredményeket.

Két alkalommal szerveztünk a múlt évben előadói szemináriumot, amely lehetőséget adott személyes konzultációkra. Munkánk hatékonyságának felmérése érdekében egy iskola részvételével felmérést végeztünk, ebből egy 50 oldalas tanulmány született, amely rámutat a program erősségeire, illetve továbbfejlesztendő pontjaira.

Kidolgoztunk egy kb. 30 oldalas ismertetőt, amelynek segítségével intézményekhez ellátogatva a programunkat be tudjuk mutatni, és ennek egy rövidebb változatát szóróanyagként, amely a programról, szervezéséről, lebonyolításáról, főbb pontjairól ad kimerítő információt.

Az előadás 2X45 perces diavetítést foglal magába, így nem tud választ adni minden felmerülő kérdésre, ezért arra kérjük az osztályfőnököket, ifjúságvédelmi felelősöket, védőnőket, hogy ők is hallgassák meg az előadásokat, és segítsék a gyermekek előadáson szerzett információinak feldolgozását.

Külön kérésükre nevelési értekezlet keretében számukra célirányosan tartottuk meg az előadásokat.

A szervezet által 2000-ben megvalósítandó szakmai tevékenység ismertetése

Az előadásokat folytatjuk a tervek szerint további 10.000 diák részvételével, nemcsak az előbb felsorolt említett helyeken, hanem Kaposvárott, Pécsett, Veszprémben, illetve azok agglomerációs körzetében. Tervezzük további nevelői értekezletek tartását iskolákban, hogy a tanárok, akik a nap nagy részét a diákokkal töltik, elegendő információ birtokába jussanak ebben a témában. Azokat a diákokat, akik a téma iránt jobban érdeklődnek, kortársoktatók formájában szeretnénk továbbképezni, és így biztosítani nagyobb teret a megelőzés területén.

Azzal a céllal, hogy minél több helyre tudjunk eljutni, szeretnénk a meglévő dia-képsorozatokat, fóliákat sokszorosítani, és az előadásokhoz szükséges eszközöket gyarapítani.

Tervezzük egy olyan tanári kézikönyv kidolgozását is, amely segítséget nyújt tanároknak abban, hogy ők maguk is felvilágosító előadásokat tudjanak tartani az osztályfőnöki óra keretében.

Előadásaink továbbadásához szeretnénk felhasználni az elektronikus médiát is. Tervezzük szóróanyag elkészítését mindkét témakörben, amelyet a felvilágosító előadás végén szétosztunk diákoknak.

Előadóink szakmai felkészülésének fejlesztéséhez szeretnénk folytatni a továbbképző szemináriumokat, ill. biztosítani a részvételt különböző szakmai továbbképzéseken, fórumokon.

 

A programok lebonyolításában hasonló gondolkodású szervezetekkel szeretnénk felvenni és fejleszteni a kapcsolatot (ÁNTSZ, Mentálhigiénés Központok, Vöröskereszt, Rendőrkapitányságok, Drogambulanciák), amelyekkel együtt nagyobb hatékonysággal tudunk dolgozni az ifjúság érdekében.

Az előadások anyagi terhet nem jelentenek az iskoláknak.

Előadásainkat a Családok Szövetsége által kiképzett előadóink tartják, akik az általunk szervezett fórumon ismerték meg az előadást, és tudásukról mind elméletben, mind gyakorlatban tanúságot tettek, és az előadások tartalmával (családi hűség, monogámia, tisztaság, becsületesség) egyetértenek.

Budapest

Bajor Ferenc (szervező munkatárs, okl. tradicionális gyógyító, fülakupunktúrás addiktológus)

Brosch Anikó (tanár)

Kozma György (tanító-újságíró)

Békéscsaba

Tomka Erzsébet (munkatárs)

Kovács András (munkatárs)

Sztezsán Eleonóra (munkatárs)

Fülöp Zoltán (munkatárs)

Győr

Mészáros Péter (mérnöktanár)

Szeged

Hódi Béla (szociális munkás hallgató)

Dobai Edit (szociális munkás)

Dodi Márta (szociális munkás hallgató)

Gödöllő

Sós Edit (tanár)

Pécs

Dr. Berta Ágnes (orvos)

 

A lap tetejére