Kezdőlap

Budapest 1074 Rottenbiller u. 10. Tel/fax: 3 225 572

email

Drogok   Drogjog   Prevenció  Segítőhelyek  Kérdőívek  Linkek

Életvezetési Központ 
(Life Education Centre Hungary)
A program oktatói: Jung Csilla, Szabó Réka

             A Sziget Droginformációs Alapítvány gyerekeknek és fiataloknak kínál  egészségmegőrző és drogmegelőző programokat. A képzés helye: Életvezetési Központ (Life Education Centre).

Az első Életvezetési Központot Ted Noffs alapította 1979-ben Sydney-ben, Ausztráliában.  

A világ 12 országában több mint 3 millió gyerekkel dolgoznak Életvezetési Központok.  

Az Életvezetési Központ programjait speciálisan képzett oktatók vezetik, és a  programok alkalmazkodnak az adott ország nemzeti tantervrendszeréhez (3-tól 15 éves korig).  

A tanárokkal az oktatók a programok előtt beszélgetést folytatnak, hogy tájékoztassák őket a keretekről, a módszerekről és a szervezéssel kapcsolatos teendőkről.  

Mindegyik évfolyam munkáját feladatlapok, munkafüzetek segítik, melyeket a tanárok is megkapnak.  

A programok gyermekközpontúak, holisztikus szemléletűek és évfolyamonként felfelé bővülők.  

Az Életvezetési Központok alapítványok tulajdonában vannak és azok működtetik.  

A program magyarországi működtetésének jogát a Sziget Droginformációs Alapítvány az angliai központtól kapta. Az alapítvány a szenvedélybetegségek körében anonim tanácsadást is végez.  

A magyar Életvezetési Központ elindítását segítették az alábbi szponzorok:
GE Fund (USA), Budapest Bank, Know How Fund (Nagy-Britannia).

Mi az Életvezetési Központ? (Rövid történeti áttekintés)  

Az Életvezetési Központ egyedülálló egészségmegtartó és drogprevenciós non-profit program, amely 3 – 15 éves korú gyermekekkel foglalkozik. A programok során a gyerekekben oly módon tudatosodik saját énjük, hogy megismerik az emberi test csodálatos működését különös tekintettel arra, hogy a legális vagy illegális anyagok hogyan és miért teszik tönkre a szervezet törékeny egyensúlyát. Az Életvezetési Központ arra is törekszik, hogy ellássa ezeket a gyerekeket, a jövőjüket érintő egészséges döntések meghozatalához szükséges tudással, képességekkel és önbizalommal.  

A program alapgondolata Ted Noffs tiszteletesben fogant meg az 1970-es évek vége felé Ausztráliában. Jelenleg a világ tucatnyi országában mintegy 3,5 millió gyerek vesz részt évente a programban.  

Az életvezetési programokat képzett oktatók vezetik látványos szemléltető eszközökkel felszerelt korszerű mozgó osztályteremben, ami emlékezetes élményt nyújt mind a diákoknak, mind a tanároknak. Az elképzelés az, hogy a gyerekek az óvodában és általános iskolai tanulmányaik alatt (ideális esetben még középfokú tanulmányaik első éveiben is) évente egyszer ellátogatnak az Életvezetési Központba. Az iskolai tanár jelenléte lehetővé teszi, hogy a felmerülő kérdésekkel az iskolai tanterv részeként is tovább lehessen dolgozni.  

A munka során a szülőket is be kívánjuk vonni, hogy biztosak lehessünk abban, hogy a fiatalok megkapják a következetes bátorító üzenetet, amely arra bíztatja őket, hogy életük minden területén az egészség érvényesüljön.  

Az életvezetési programokat a hatékonyság fokozása érdekében folyamatosan értékeljük és korszerűsítjük. Oktatóinkat folyamatosan képezzük, hogy naprakészek legyenek a drogprevenció és -kezelés új módszereit illetően. Az életvezetési ismeretek hatékonyságával kapcsolatban több mint 50 nemzetközi kutatást végeztek már el. A felmérések eredményei azt mutatják, hogy a program – célkitűzéseinek megfelelően – pozitív hatást gyakorol a fiatalok ismereteire, hozzáállására és magatartására.
 

Mi a megelőzés? 

A megelőzés célja a pozitív magatartás megerősítése, a negatív attitűdök módosítása. A prevenció három fonalon fut: korszerű információk nyújtása, megfelelő készségek - képességek megszerzése valamint az önbizalom kialakítása illetve önmagunk értékeinek megbecsülése. Mindezek segítségével az egyén képes megfelelő döntéseket hozni különböző élethelyzeteiben.  

A megelőzési folyamat lépcsőzetes: az első – és egyben leghosszabb – szakasz a tudatosság megteremtése (egyén). Ezt követően a folyamat kiszélesedik, az interperszonális kapcsolatokon keresztül egyre több embert érint.  

A megelőzési folyamat stádiumai:  

A tudatosság megteremtése  

A tények megszerzése  

A viselkedés megváltoztatásáról való gondolkodás  

A társadalmi következmények megvizsgálása  

A magatartás megváltoztatása  

Életreszóló elkötelezettség vállalása a magatartás változtatása mellett  

Az Életvezetési Központ a megelőzésnek ezt a modelljét alkalmazza.

A még változásokra fogékony korban lévő gyermekeket célozza meg, akik a programok végén vélhetőleg egészséges egyén módjára viselkednek, akik nem szorulnak szerek használatára. A korai programok során megteremtjük az alapjait annak, hogy a gyerekek tisztában legyenek azzal, hogy mi az egészség és milyen tényezők befolyásolják. Mire a kábítószerek kérdéséhez érkezünk a gyerekek már olyan információk birtokában vannak, és olyan képességekkel rendelkeznek, amelyek segítenek nekik eligazodni a témában folytatott kényes beszélgetésekben.  
A gyerekek, pedagógusok és szülők közös munkájához ezt a lehetőséget kínálja az Életvezetési Központ.  

A programok áttekintése  

“Figyelek a testemre”(3 évesek számára)
30 perces foglalkozás, amely bemutatja a gyerekek számára az emberi testet, illetve azt, hogy mit jelent egészségesnek lenni. Ennek továbbfejlesztésére az elkövetkezendő években kerül sor.  

“Minden rólam szól” (4 évesek számára)
45 perces bemutató, célja az, hogy továbbfejlessze minden gyereknek a test szépségével és csodáival kapcsolatos értékítéletét, s közben megismertesse őket annak főbb részeivel is. Minden gyermek „megvizsgálja” a különböző testrészeket, melyek az életünkhöz szükségesek.

„Az én csodálatos testem” (5 évesek számára)
1 órás program, amely tudatosítani kívánja az emberi test csodáit a TAM (átlátszó anatómiai bábu), elmesélt történetek, énekek, audio-vizuális eszközök segítségével. A bemutató a helyes testtartást, az étrendet, a testedzés és a megfelelő pihenés kérdéseit hangsúlyozza.  

„Az emberi gépezet” (6 évesek számára)
1 órás program, amely az érzelmi és fizikai szükségletek tudatosítását, értékelését hivatott kialakítani. A TAM segítségével bemutatjuk a főbb szerveket, azok elhelyezkedését és szerepét. Az audio-vizuális eszközök azt mutatják be, hogy a kiegyensúlyozott étrend miként látja el a testet megfelelő tápanyagokkal, miközben a gyerekek magukról is többet ismernek meg a „Szőnyeggyerek” (anatómiai játék) segítségével. Az egészséges életmód részét képező testedzés és alvás fontosságát film és bábok erősítik.  

„Találkozás az aggyal” (7 évesek számára)
1 órás program, melynek során bemutatjuk az emberi agy fontosságát, hogy hogyan irányítja a testet, a mozgást és a személyiségünket. A TAM ezúttal azt szemlélteti, hogy az agy ellenőrzi a test valamennyi részét, illetve az öt érzékszervet. Az agymodell arról beszél, hogyan őrizzük meg az egészséget, és milyen jó dolog, hogy mi magunk létezünk.  

„Klassz dolog, hogy én vagyok!” (8 évesek számára)
Másfél órás program, amely az emésztési rendszerre összpontosít. Elektronikus modulok azt mutatják be, hogyan történik az ételek emésztése, illetve a kábítószerek milyen módon változtatják meg a testünk által végzett munkát. Az audio-vizuális eszközök azt szemléltetik, hogy mennyire fontos is az, hogy egyénenként cselekedhetünk, gondolkozhatunk és hozhatjuk meg saját döntéseinket.  

„Barátok” (9 évesek számára)
Másfél órás program, amely a barátok által, általában a döntéshozatalra – különösképpen a kábítószer-fogyasztásra – gyakorolt pozitív és negatív hatást tudatosítja. Elektronikus modulok azt mutatják be, hogy hogyan történik testünkben az élelemnek, a víznek és az oxigénnek az egyes sejtekhez történő szállítása és az emésztőrendszeren áthaladva a kábítószerek miként változtatják meg a test működését. Szerepjáték és beszélgetés a kortárs csoport által gyakorolt nyomás ellensúlyozására. Alternatívák keresése és megtalálása.
 

„Döntések” (10 évesek)
Másfél órás program, amely annak szükségességét hangsúlyozza, hogy a döntéseket a személyes érdekeink és jó közérzetünk alapján kell meghoznunk, nem pedig a kortárs csoportok nyomására vagy a reklámok befolyása alapján. Audio-vizuális eszközök szemléltetik, hogy a média miként befolyásolja döntéseinket. Filmek mutatják be, hogy döntéseink milyen módon segíthetik a kiegyensúlyozott élet elérését.  

„Választások” (11 évesek számára)
Másfél órás program, amely a kábítószereknek a központi idegrendszerre és az agyra gyakorolt hatására összpontosít. Az agy különböző funkcióit az agymodell szemlélteti. Audio-vizuális eszközök az orvosilag felírt gyógyszerek helyes adagolásának fontosságára hívják fel a figyelmet, illetve arra, hogy bármely gyógyszer túlzott adagolása hogyan csökkenti az ítélőképességet, és veszélyezteti az alapvető életfunkciók megfelelő működését.  

„Légy önmagad!” (12 évesek számára)
Másfél órás program, amely azokat a problémákat vizsgálja, amelyeket a korábbi programok vetettek fel, mint pl. a kortárs csoportok hatása, az önbecsülés, az önmegvalósítás és a test ismerete, de ugyancsak figyelembe veszi azokat a fizikai és szociális változásokat, amelyek a fiatal serdülőkben végbemennek.  

„A dinoszauruszok kora” (13 évesek számára)
Másfél-két órás program az ember immunrendszerének működéséről, illetve arról, hogy az miként vigyáz a testünkre. A program az immunrendszert bemutató modulokat használja, és áttekinti a testünkre leselkedő belső és külső veszélyeket, különös tekintettel az AIDS-re.  

„Vigyázzunk” (13-15 évesek számára)
Egy „A dinoszauruszok korá”-hoz hasonló, de az életkornak megfelelően magasabb szintű program.