Kezdőlap

Budapest 1074 Rottenbiller u. 10. Tel/fax: 3 225 572

em@il

Drogok  Drogjog  Prevenció  Prevenciós programok  Segítőhelyek  Honlapok

Drogprevenciós képzések pedagógusoknak

Budapest

 

 

2P Oktatási Bt.

Cím: 1022 Budapest, Detrekő u. 3/a.

Tel.: (1) 3266-428

E-mail: csendes@dbassoc.hu

http: - - -

 

A továbbképzéssel foglalkozó szakember:

Csendes Éva / 06 (20) 9582-588

A továbbképzés címe:

“Életvezetési ismeretek és készségek ”

Célcsoportok:

Tanítók, tanárok, osztályfőnökök, napközis nevelők, kollégiumi nevelők, nevelőotthoni nevelők, védőnők, ifjúságvédelemmel foglalkozó szakemberek, iskolaorvosok, szülők.

A továbbképzés óraszáma:

40 óra.

A továbbképzés tartalmi leírása:

Személyiségfejlesztő, szenvedélybetegséget megelőző óvodai-iskolai alapú program. Alapvetően 14 készség fejlesztésére épülő, tapasztalatokra alapozott, interaktív pedagógiai módszereket terjesztő magyar mûhelymunka. Témakörei: önismeret; én és helyem a környezetben; az egészséges, biztonságos élet; veszélyeztető tényezők; óvd és védd magad!

A témafeldolgozás módszerei:

Előadás, beszélgetés, konzultáció, helyzetgyakorlatok, didaktikai játékok, csoportok aktivizálása.

Hogyan kerülhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

Programismertetők (szóróanyag, előadás). Budapest újság hirdetései alapján, vagy személyes felvilágosítás.

Honnan jelentkezhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

Az ország területéről. Bárhol szívesen tartunk kihelyezett, helyben lebonyolított tréningeket.

A továbbképzés után megoldott a konzultáció?

Lehetséges igényektől függően.

Térítés:

12.000 Ft. / fő, minimális létszám 30 fő.

A programot ettől eltérő feltételekkel a Felnőni Erősen, Szabadon Alapítvány is közvetíti.

Az adatok beérkezésének időpontja:

1999.05.22.

 

A lap tetejére

 

Alfa Kurzus Kft.

Cím: 1148 Budapest, Kerepesi u. 80/a.

Tel.: (1) 3630-476

E-mail: huszti@mail.inext.hu

Http: - - -

 

A továbbképzéssel foglalkozó szakember:

Egri Judit

A továbbképzés címe:

“Drog stop ”

Célcsoportok:

Tanítók, tanárok, osztályfőnökök, napközis nevelők, kollégiumi nevelők, nevelőotthoni nevelők.

A továbbképzés óraszáma:

30 óra.

A továbbképzés tartalmi leírása:

A drogfogyasztás okai, a drogok fajtái és azok hatása, a hatékony megelőzés módjai, a korai felismerés lehetőségei, a segítés módjai, iskolai drogpolitika kidolgozása, a drogokkal kapcsolatos jogi ismeretek.

A témafeldolgozás módszerei:

Előadás, konzultáció, helyzetgyakorlatok, játék, szenvedélybetegek bevonása.

Hogyan kerülhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

Feltétel: pedagógiai végzettség.

Honnan jelentkezhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

Az ország területéről.

A továbbképzés után megoldott a konzultáció?

Igen. Konzultáció formájában.

Térítés:

Pályázat elnyerésétől függ a térítés.

Az adatok beérkezésének időpontja:

1999.04.14.

 

A lap tetejére

CHEF-Hungary Alapítvány

Cím: 1036 Budapest, Szépvölgyi u. 3/b.

Tel.: (1) 3885-401, 3888-519

E-mail: chefhun@elender.hu

http: - - -

 

A továbbképzéssel foglalkozó szakember:

Dr. Dévai Margit neveléslélektani szakpszichológus, a képzések tematikájának szerzője /

(1) 3885-401, (1) 3888-519.

Szakmai koordinátorok Budapesten:

- Czigány Enikő gyógypedagógus, adjunktus

Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola

1443 Budapest, Bethlen Gábor tér 2. / tel.: (1) 2080-259

 - Ferenczyné Gulyás Ilona vezető óvónő

Napköziotthonos Óvoda

1033 Budapest, Harrer Pál u. 7. / tel.: (1) 3682-236

- Kempf József mentálhigiénikus

Országos Gyermekvédő Liga elnöke

1072 Budapest, Akácfa u. 22. / tel.: 06 (20) 9642-582

- Gesztelyi Tamás mentálhigiénikus

Kortársak az Egészséges Fiatalokért Egyesület (KEFE)

Tel.: 06 (80) 202-030

- Murárik Lászlóné pedagógus munkatárs

Fővárosi Pedagógiai Intézet

1088 Budapest, Vas u. 10. / tel.: (1) 3382-156/ 126 mell.

- Tóth Györgyné tanár, iskolaigazgató

Batthyány Ilona Általános Iskola

1162 Budapest, Georgina u. 23. / tel.: (1) 4002-195

A továbbképzés címe:

“Egészséged testben, lélekben ”

Célcsoportok:

Óvónők, tanítók, tanárok, osztályfőnökök, egészségneveléssel foglalkozó szakemberek, orvosok.

A továbbképzés óraszáma:

60+30+30 órás blokkokban. Az első 60 óra után a következő 30 órás blokkok elhagyhatók, vagy szabadon választhatók.

A továbbképzés tartalmi leírása:

A továbbképzés célkitûzése: részvétel saját élményû személyiségfejlesztő foglalkozásokon, elméleti ismeretek átadása a szenvedélybetegségek pszichés hátteréről, a gyakorlati munka előkészítése ún. módszertani panelek formájában, a drogproblémák felismerése (mit tegyen, és mit ne tegyen a pedagógus drogveszély esetén).

A témafeldolgozás módszerei:

Előadás, beszélgetés, helyzetgyakorlatok, személyiségfejlesztő csoport.

Hogyan kerülhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

Jelentkezni lehet a budapesti és a területi központokban.

Honnan jelentkezhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

Az ország területéről.

A továbbképzés után megoldott a konzultáció?

Igen.

Térítés:

- - -

Az adatok beérkezésének időpontja:

1999.05.22.

 

A lap tetejére

 

Corti Bt.

Cím: 1026 Budapest, Endrődi S. u. 29/c.

Tel.: (1) 2752-686

E-mail: - - -

http: - - -

 

A továbbképzéssel foglalkozó szakember:

Dr. Player Ákosné

A továbbképzés címe:

“Drogellenes akció ”

Célcsoportok:

Tanítók, tanárok, osztályfőnökök.

A továbbképzés óraszáma:

30 óra.

A továbbképzés tartalmi leírása:

Az általános-, és középiskolai tanárok felkészítése a kábítószer-fogyasztás megelőzésére. A különböző iskolákban alkalmazható prevenciós program tervezésében és megvalósításához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása. A program tartalmazza a megelőzés pedagógiai, farmakológiai, orvosi és jogi vonatkozásait.

A témafeldolgozás módszerei:

Előadás, beszélgetés, konzultáció, helyzetgyakorlatok, önismereti csoport.

Hogyan kerülhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

A pedagógusok továbbképzésének programjából, szórólapos ismertetőből.

Honnan jelentkezhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

Az ország területéről.

A továbbképzés után megoldott a konzultáció?

Igen.

Térítés:

Megegyezés szerint.

Az adatok beérkezésének időpontja:

1999.05.03.

 

A lap tetejére

 

Egészségesebb Iskolákért Egyesület

Cím: 1062 Budapest, Andrássy u. 82.

Tel.: (1) 2694-371

E-mail: hpsnevi@irisz.hu

http: - - -

 

A továbbképzéssel foglalkozó szakember:

Felvinczi Katalin és az egyesület vezetői. / (1) 2694-371 / 8-15 óráig.

A továbbképzés címe:

“Egészséges élet ”

Célcsoportok:

Tanítók, tanárok.

A továbbképzés óraszáma:

40 óra.

A továbbképzés tartalmi leírása:

A tantárgyat csak olyan pedagógusok oktathatják, akik részt vettek az arra felkészítő továbbképzésen.

A témafeldolgozás módszerei:

Előadás, beszélgetés, konzultáció, helyzetgyakorlatok, önismereti csoport, játék.

 

Hogyan kerülhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

Jelentkezés címünkön, vagy telefonon.

Honnan jelentkezhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

Az ország területéről.

A továbbképzés után megoldott a konzultáció?

Igen.

Térítés:

40.000 Ft.

Az adatok beérkezésének időpontja:

1999.05.03.

 

A lap tetejére

 

Egészségvirág Egyesület

Cím: 1118 Budapest, Előpatak u. 1. V/4. ; 1094 Budapest, Angyal u. 19/a. III / 4.

Tel.: (1) 2167-712; (1) 3193-930; (1) 2823-729

E-mail: kuline@kincsembtf. hu

http: //www.c3.hu/evirag

 

A továbbképzéssel foglalkozó szakember:

Kulin Eszter, Ránky Edit, Dubovszky Katalin / 06 (20) 914-3646; (1) 2016-794 és a fenti telefonszámokon.

A továbbképzés címe:

“Egészségvirág iskolai egészségnevelés ”

Célcsoportok:

Tanítók, tanárok, osztályfőnökök, napközis nevelők, kollégiumi nevelők, nevelőotthoni nevelők, védőnők, ifjúságvédelemmel foglakozó szakemberek.

A továbbképzés óraszáma:

60 óra.

A továbbképzés tartalmi leírása:

A tanfolyam a 10-16 éves korosztállyal foglalkozóknak szól, és az egészségnevelés és környezeti nevelés holisztikus szemléletén alapul. Célja a környezet harmonikus és egészségorientált magatartás kialakításának elősegítése. 6 napos 60 órás tréningen interaktív pedagógiai módszerekkel, az alábbi témákat dolgozzuk fel:

konfliktus-kezelés – kommunikáció,

dohányzás, alkohol-, drogfogyasztás megelőzése,

egészséges táplálkozás,

szexualitás, AIDS megelőzés, és környezeti nevelés.

A témafeldolgozás módszerei:

Csoportos témafeldolgozás, helyzetgyakorlatok, játék (szabály-, szerep-, szituáció-), vitafórum, gyûjtőmunka, esetmegbeszélések.

Hogyan kerülhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

Jelentkezési lap kitöltése. Feltétel: pedagógus végzettség, ill. tanulmányok folytatása.

Honnan jelentkezhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

Az ország területéről.

A továbbképzés után megoldott a konzultáció?

Igen.

 

Térítés:

15.000 Ft. / fő.

Az adatok beérkezésének időpontja:

1999.04.12.

 

A lap tetejére

 

Felnőni Erősen, Szabadon Alapítvány

Életvezetési ismeretek és készségek c. program

Cím: 1022 Budapest, Detrekő u. 3/a.

Tel.: (1) 3266-428

E-mail: csendes@dbassoc.hu

http: - - -

 

A továbbképzéssel foglalkozó szakember:

- Csendes Éva / 06 (20) 9525-588 / főként ebédidőben és 17 óra után.

- Lukács Judit a program pedagógiai hatásvizsgálatának irányítója / (1) 3186-036 / Országos

Közoktatási Intézet Értékelési Központ, 1051 Bp., Dorottya u. 8.

- Jádi Zsuzsanna tanár / (1) 3320-380/121 mellék / BM TOP, 1064 Bp., Izabella u. 62-64.

- Koncz Mária tanító / (1) 3552-646 Kós Károly Általános Iskola, 1123 Bp., Városmajor u. 59.

- Kormos János rendőr / (1) 3511-742 / Országos Bûnmegelőzési Tanács

- Rauzer Ágnes tanár / (1) 3736-372 / Csík F. Általános Iskola, 1027 Bp. Medve u. 5-7.

A programban dolgozó területi trénereket lásd a megyéknél (Életvezetési ismeretek és készségek c. program, vagy az “Évek óta mûködő, hagyományokkal rendelkező prevenciós programok Magyarországon” c. fejezetben).

A továbbképzés címe:

“Életvezetési ismeretek és készségek ”

Célcsoportok:

Tanítók, tanárok, osztályfőnökök, napközis nevelők, kollégiumi nevelők, nevelőotthoni nevelők, védőnők, ifjúságvédelemmel foglalkozó szakemberek, iskolaorvosok, szülők.

A továbbképzés óraszáma:

40 órás képzés, akkreditáció alatt áll. (Nysz: 1339/1998.)

A továbbképzés tartalmi leírása:

Személyiségfejlesztő, szenvedélybetegséget megelőző óvodai-iskolai alapú programja. Alapvetően 14 készség fejlesztésére épülő, tapasztalatokra alapozott, interaktív pedagógiai módszereket terjesztő magyar mûhelymunka. Témakörei: önismeret; én és helyem a környezetben; egészséges, biztonságos élet; veszélyeztető tényezők; óvd és védd magad!

A programról bővebben lásd az “Évek óta mûködő, hagyományokkal rendelkező prevenciós programok Magyarországon” c. fejezetben.

A témafeldolgozás módszerei:

Előadás, beszélgetés, konzultáció, helyzetgyakorlatok, didaktikai játékok, csoportok aktivizálása.

Hogyan kerülhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

Programismertetők (szóróanyagok, előadások).

Budapest újság hirdetései alapján vagy személyes felvilágosítás.

Honnan jelentkezhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

Az ország területéről. A program alapítványi terjesztése elsődlegesen budapesti pedagógusokat céloz meg.

A továbbképzés után megoldott a konzultáció?

Lehetséges, igényektől függően.

 

 

Térítés:

Ingyenes, ill. jelentkezési díjas (attól függően, hogy az alapítvány milyen pályázatokat nyer).

A programot költségtérítéses formában a 2P Oktatási Bt. is terjeszti.

Az adatok beérkezésének időpontja:

1999.04.16.

 

A lap tetejére

 

Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem (HIETE), Egészségügyi Főiskolai Kar – Kék Pont Drogkonzultációs Központ

Cím: 1046 Budapest, Erkel Gyula u. 26.

1094 Budapest, Bokréta u. 3.

Tel.: (1) 3693-483; (1) 2154-922

E-mail: vlajkgyne@pmed.hiete.hu

http: - - -

 

A továbbképzéssel foglalkozó szakember:

Kastaly Ildikó / (1) 3693-483 / hétfő 14-17.

A továbbképzés címe:

“Drogproblémák iránti fogékonyságot növelő tréning”

Célcsoportok:

Tanárok, kollégiumi nevelők, nevelőotthoni nevelők, ifjúságvédelemmel foglalkozó szakemberek.

A továbbképzés óraszáma:

80 óra.

A továbbképzés tartalmi leírása:

A tréning kettős célt tûz ki maga elé: a pedagógus szerep tisztázását a droghasználattal és az iskolai drogprevencióval kapcsolatban, és a konkrét drogprevenció módszertanának kidolgozását a saját iskolájuk lehetőségeit és szükségleteit tekintetbe véve.

A program a dramatikus megjelenítés, készség- és kommunikáció-fejlesztés és az ismeretbővítés (szeminárium, előadás, konzultáció) elemeit ötvözi.

A tréning 80 órás. Ismeretközlő (25 óra), és készségfejlesztő, érzékenyítő (55 óra) foglalkozásokból áll. Az elméleti órákon a pedagógusok megismerkednek a Magyarországon elterjedt drogmegelőző programokkal. Ismereteket szereznek a hazai drogkutatások alapján az iskoláskorú gyermekek családi és iskolai veszélyeztetettségéről, a kábítószer-használat jogi szabályozásáról, következményeiről.

A témafeldolgozás módszerei:

Előadás, konzultáció, helyzetgyakorlatok, szenvedélybetegek bevonása.

Hogyan kerülhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

A képzés akkreditált pedagógus-továbbképzésként elismert. Közlönyben meghirdetett feltételek alapján jelentkezhetnek.

Honnan jelentkezhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

Az ország területéről.

A továbbképzés után megoldott a konzultáció?

Igen. A korábban szervezett továbbképzéseken végzett pedagógusok létrehozták a Kék Pont Pedagógus Mûhelyt, amely szükség szerint szervez összejövetelt.

Térítés:

50.000,-Ft. / fő.

Az adatok beérkezésének időpontja:

1999.03.04.

 

A lap tetejére

 

Kortárs Segítő Mûhely Alapítvány

Cím: 1036 Budapest, Viador u. 7.

Tel.: 06 (20) 9669-709; 06 (30) 9771-806

E-mail: - - -

http: - - -

 

A továbbképzéssel foglalkozó szakember:

Riesz Mária / 06 (30) 9771-806; (1) 3113-040 / munkaidőben.

A továbbképzés címe:

“Személyiségfejlesztés pedagógusok számára. ”

“Drogismeretek pedagógusok számára. ”

Célcsoportok:

Tanárok, kollégiumi nevelők, serdülőkkel foglalkozó segítő foglalkozásúak.

A továbbképzés óraszáma:

Személyiségfejlesztés: 60 óra.

Drogismeretek: 60 óra.

A továbbképzés tartalmi leírása:

A képzésnek van személyiségfejlesztő része, főleg empátia és kommunikáció-fejlesztés.

Drogismeretek:

Miről lehet felismerni?

Drogok fajtái.

Jogi háttér.

Segítő etika.

Szituációs, dramatikus gyakorlatok drogokkal kapcsolatos helyzetekben.

A témafeldolgozás módszerei:

Előadás, helyzetgyakorlatok, önismereti csoport, játék.

Hogyan kerülhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

Meghirdetés alapján, felhívást küldünk az iskoláknak. Feltételek nincsenek.

Honnan jelentkezhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

Az ország területéről.

A továbbképzés után megoldott a konzultáció?

Igény szerint lehetséges.

Térítés:

Pályázattól függ az önköltség. Mindenképpen van önrész, de minimális.

Az adatok beérkezésének időpontja:

1999.04.12.

 

A lap tetejére

 

Magyar Testnevelési Egyetem Továbbképző Központ

Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 44.

Tel.: (1) 3564-961

E-mail: laci@ice.hupe.hu

http: - - -

 

A továbbképzéssel foglalkozó szakember:

Dr. Tamás István / (1) 3564-961 / 9-17 óráig.

A továbbképzés címe:

“Drogmegelőzés az iskolában.”

Célcsoportok:

Tanítók, tanárok, osztályfőnökök, napközis nevelők, kollégiumi nevelők, nevelőotthoni nevelők, ifjúságvédelemmel foglalkozó szakemberek.

A továbbképzés óraszáma:

34 óra.

A továbbképzés tartalmi leírása:

Pedagógusok felkészítése a drogproblémákkal való találkozásra, ismeretet, készséget, tájékozódási képességet alakítson ki a résztvevőkben a drogokkal kapcsolatban. Megismertesse a megelőzés alapvető formáit, lehetőségeit, módszereit.

A témafeldolgozás módszerei:

Előadás, szenvedélybetegek bevonása.

Hogyan kerülhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

A Testnevelési Egyetem Továbbképző Központ minden lehetséges eszközzel (az iskolák értesítése levélben, OKSZI Hírlevél, hirdetések, stb.) felhívja a figyelmet akkreditált programjaira. Feltétel: célcsoporton belüli személyek, részvételi díj befizetése.

Honnan jelentkezhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

Az ország területéről.

A továbbképzés után megoldott a konzultáció?

Igen.

Térítés:

25.000 Ft.

Az adatok beérkezésének időpontja:

1999.04.30.

 

A lap tetejére

 

Nap Segítő Szolgálat Alapítvány

Cím: 1083 Budapest, Szigony u. 13/a.

Tel.: (1) 3334-966

E-mail: nap@c3.hu

http: - - -

 

A továbbképzéssel foglalkozó szakember:

Simon Zsuzsa / (1) 3334-966 / 8-12.

A továbbképzés címe:

- - -

Célcsoportok:

Tanítók, tanárok, osztályfőnökök, napközis nevelők, kollégiumi nevelők, nevelőotthoni nevelők, ifjúságvédelemmel foglalkozó szakemberek.

A továbbképzés óraszáma:

60 óra.

A továbbképzés tartalmi leírása:

Fejlődéslélektani alapfogalmak ismerete. Pszichoterápiás iskolák típusai, főbb jellemzői. Segítő beszélgetés “rogersi” megközelítésének ismerete. Esetmegbeszéléseken való aktív részvétel. Egy esettanulmány részletes ismertetése.

 

A témafeldolgozás módszerei:

Előadás, konzultáció, szenvedélybetegek bevonása, intézménylátogatás.

Hogyan kerülhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

- - -

Honnan jelentkezhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

Az ország területéről.

A továbbképzés után megoldott a konzultáció?

Igen.

Térítés:

20.000,-Ft. / fő.

Az adatok beérkezésének időpontja:

1999.03.29.

 

A lap tetejére

 

Sziget Droginformációs Alapítvány

Cím: 1074 Budapest, Rottenbiller u. 10.

Tel.: (1) 3225-572

E-mail: droginfo@matavnet.hu

http: www.droginfo.hu

 

A továbbképzéssel foglalkozó szakember:

Kály-Kullai Károly / 06 (30) 9001-196

A továbbképzés címe:

“Eszközeim, lehetőségeim, határaim a drogprevencióban.”

Célcsoportok:

Tanárok, osztályfőnökök, napközis nevelők, kollégiumi nevelők, nevelőotthoni nevelők.

A továbbképzés óraszáma:

40 óra.

A továbbképzés tartalmi leírása:

A képzés tematikus önismereti csoportformában történik, amelyben a résztvevők interaktív formában ismerkedhetnek meg saját- és mások szenvedélybetegségekről alkotott felfogásával, megismerve a társadalomban jelenleg megtalálható felfogási módokat és a különféle kezelési eljárásokat. A képzésbe absztinens szenvedélybetegeket is bevonunk. Az általuk megtapasztalt és elmondott élmények hitelesítik a szerzett ismereteket, melyeket a gyakorlati munkába integrálhatnak a résztvevők. Havi rendszereséggel konzultációs lehetőséget is biztosítunk, valamint támogatjuk a résztvevők által indított önsegítő csoportokat.

A témafeldolgozás módszerei:

Konzultáció, önismereti csoport, szenvedélybetegek bevonása.

Hogyan kerülhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

A jelentkezési lap kitöltése, a folyamatos részvétel vállalása alapján.

Honnan jelentkezhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

Az ország területéről.

A továbbképzés után megoldott a konzultáció?

Igen.

Térítés:

Pályázati támogatás esetén ingyenes. Várhatóan a 2000-2001-es tanévre irányárunk

25.000,-Ft-/fő, mely magába foglalja a szállás az étkezések, valamint a képzők díját is. A képzés helyszíne: Dobogókő, Manréza Lelkigyakorlatos és Konferencia Központ.

Az adatok beérkezésének időpontja:

1999.08.30.

 

A lap tetejére

 

T+T Humán Szolgáltató és Oktatási Központ Bt.

Cím: 1061 Budapest, Dalszinház u. 10. fsz. 9.

Tel.: 06 (20) 9679-749

E-mail: - - -

http: - - -

 

A továbbképzéssel foglalkozó szakember:

Takács Péter / 06 (20) 9679-749 / 8-20 óráig.

A továbbképzés címe:

“Drog-prevenciós Tanári Továbbképzési Program”

Célcsoportok:

Tanítók, tanárok, osztályfőnökök, napközis nevelők, kollégiumi nevelők, nevelőotthoni nevelők, védőnők, ifjúságvédelemmel foglalkozó szakemberek.

A továbbképzés óraszáma:

60 óra.

A továbbképzés tartalmi leírása:

A deviáns magatartásokkal, a szenvedélybetegségekkel és a drogprevenciós tevékenységgel kapcsolatos ismeretek gazdagítása, valamint saját élményen alapuló szakmai viselkedés-repertoárbővítés, képességfejlesztés, a résztvevők számára.

Programunk különösen ajánlott tanári munkaközösség vezetőinek, gyermek- és ifjúságvédelmi munkatársaknak, napközis tanároknak, területi gyermekvédelemmel foglalkozó munkatársaknak, gyámügyi szervek dolgozóinak, klub és közmûvelődési intézmények vezetőinek.

A témafeldolgozás módszerei:

Előadás, beszélgetés, konzultáció, helyzetgyakorlatok, önismereti csoport.

Hogyan kerülhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

Írásos vagy telefonon történő bejelentkezés.

Honnan jelentkezhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

Az ország területén.

A továbbképzés után megoldott a konzultáció?

Igen. Minden hónap első szerdáján, pedagógus-klub keretén belül biztosítjuk a végzettek számára a folyamatos szakmai kapcsolattartást, továbbá 30 órás bûnmegelőzési programmal tudunk még szolgálni.

Térítés:

A költségtérítés összege függ a jelentkezők számától, a kihelyezett képzés jellegétől, a pályázati források lehetőségeitől.

Az adatok beérkezésének időpontja:

1999.04.16.

 

A lap tetejére

 

Téged Is Érint Alapítvány

Cím: 1055 Budapest, Kossuth L. tér 16-17. I / 1.

Tel.: (1) 3118-842

E-mail: ldr.kulisics@drotposta.hu

http: - - -

 

 

A továbbképzéssel foglalkozó szakember:

Dr. Kulisics László / 06 (20) 9271-943

Takács Péter / 06 (20) 9679-749

A továbbképzés címe:

“Egészséges és szenvedélybetegség-mentes életre nevelés ”

Célcsoportok:

Tanítók, tanárok, osztályfőnökök, napközis nevelők, kollégiumi nevelők, nevelőotthoni nevelők, védőnők, ifjúságvédelemmel foglakozó szakemberek.

A továbbképzés óraszáma:

30 órás akkreditált program.

A továbbképzés tartalmi leírása:

Az egészséges életmóddal (higiéné – szexuálhigiéné), és a szenvedélybetegségekkel, drogprevencióval, kapcsolatos ismeretbővítés, valamint személyes élményen alapuló szakmai viselkedésrepertoár-bővítés, képességfejlesztés.

A témafeldolgozás módszerei:

Előadás, konzultáció, helyzetgyakorlatok, önismereti csoport.

Hogyan kerülhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

Egyéni jelentkezés, munkahelyi vezető egyetértésével.

Honnan jelentkezhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

Az ország területéről.

A továbbképzés után megoldott a konzultáció?

Igen.

Térítés:

25.000 Ft.

Az adatok beérkezésének időpontja:

1999.04.19

 

A lap tetejére

.

UNICRI Integrált Prevenciós Program

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Tel.: (1) 3560-244

E-mail: - - -

http: - - -

 

A továbbképzéssel foglalkozó szakember:

Dr. Czakó Kálmán Dániel / (1) 3560-244, (46) 326-947 / 8-16 óráig.

A továbbképzés címe:

“Integrált prevenciós program a magyar iskolarendszer számára. ”

 

Célcsoportok:

Tanítók, tanárok, osztályfőnökök, napközis nevelők, kollégiumi nevelők, nevelőotthoni nevelők, védőnők, ifjúságvédelemmel foglakozó szakemberek, gyermekekkel foglalkozó szakemberek, akik a megelőzésben részt vesznek.

A továbbképzés óraszáma:

- 4 óra

- 30 óra

- 90 óra

A továbbképzés tartalmi leírása:

A szabadságra és a békére való nevelés és képzés, szemben a függőséghez és az agresszióhoz vezető úttal.

A tananyag 22 fejezetre osztva szól a megelőzésről. A megelőzés hatékony megvalósítása érdekében prioritással kezeli a pedagógia, az oktatás, az egészségügy, az igazságügy és bûnügy vonatkozó fejezeteit. Az aktuális jogi helyzetről, az életmódról, az állampolgári életre való felkészítésről, a biztonságos életvitelről tartalmaz fejezeteket a nemzetközi prioritások alapján, a hazai statisztika figyelembevételével. A program az ENSZ módszertani felkészítő programja a régió adottságainak figyelembevételével.

A témafeldolgozás módszerei:

Előadás, helyzetgyakorlatok, szakdolgozat, cikk, tanulmány, könyvírás, elemzés, audiovizuális és elektronikus ismerethordozók készítése.

Hogyan kerülhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

Folyamatosan meghirdetésre, vagy egyszerû bejelentkezés alapján. Olyan ifjúsággal foglalkozó személyek jelentkezhetnek, akik intézményben, közigazgatásban, önkormányzatban rész vesznek a megelőzési tevékenységben, és legalább két éves gyakorlatuk van. A képzés akkreditált változatára posztgraduális formában kerül sor.

Honnan jelentkezhetnek a résztvevők a továbbképzésre?

Az ország területéről.

A továbbképzés után megoldott a konzultáció?

Igen.

Térítés:

- 4 órás 30.000 Ft. (20 vagy több fő esetén).

- 30 órás 160.000 Ft. (csoportonként 20-25 fő).

- 90 órás 60.000 Ft. / fő.

Az adatok beérkezésének időpontja:

1999.05.10.

 

A lap tetejére