DOH-UNGARN REHABILITÁCIÓS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ROKKANTSEGÉLYEZÕ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

Általános ismertetõ

Ellátási formák Szolgáltatások

2800 Tatabánya, Kõrösi Csoma Sándor tér 14.
Tel/Fax: 00-36-34-317-508

Levélcímünk: doh_ungarn@visio.c3.hu

Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt.
10103623-48552531-00000005

BNP Dresdner Bank Hungária Rt.
13100007-21048507


A DOH-UNGARN KHT alapítója a frankfurti Deutsche-Ordens-Hospitalwerk GmbH. A DOH (Német Lovagrend Kórház Komplexuma) a Német Lovagrend által fenntartott Közhasznú Társaság. Kórházakat, idõsek otthonait és rehabilitációs intézeteket mûködtet Németországban. Magyarországi szerepvállalása karitatív jellegû, célja, hogy modell értékû ellátást valósítson meg sérült-egészségkárosodott egyének számára.

A Német Lovagrend eredete, küldetéses feladata

"A jeruzsálemi Német Szent Mária Rendház szerzeteseinek rendje a Szentföldrõl eredezteti magát. 1190-ben a brémai és lübecki polgárok az ostromlott Akkon elõtt egy tábori kórházat létesítettek a beteg és megsebesült keresztes lovagok ápolására." - így kezdõdik a rendkönyv prológusa.

A szerzetesi szabályzatban ez áll:
"A jeruzsálemi Szent Mária Rendház szerzeteseinek rendje, röviden a Német Lovagrend az Istennek szentelt élet pápai jogú egyházi intézménye, amelynek mûködési területe az apostolság a világban."

A Lovagrend küldetését a szerzetesi szabályzat 6. pontjában világítják meg:
"A német Lovagrend a betegek, öregek, szegények és a rászorultak ápolása terén végzett karitatív tevékenységét a szocális gondozás változó formáiban, a gyermekek, a fiatalság és a felnõttek keresztényi nevelésében és képzésében fejti ki. Erõbevetése a krisztusi birodalom javára már nem karddal történõ, korhoz kötött harc, hanem a Lovagrend egészségéges hagyománya szerint szellemi konfliktusokban folyó harc, a védtelenek védelme, az emberek feletti lelkipásztorkodás."


Ellátási formák

Napköziotthonos ellátás 1-18 éves korig
Helye: 2800 Tatabánya, Kós Károly u. 2.
A családban nevelkedõ sérült-egészségkárosodott egyének számára nyújt komplex ellátást 6-17 óráig: gondozás, nevelés-oktatás, foglalkoztatás, rehabilitáció.

Napköziotthonos ellátás 18 éves kortól
Helye: 2800 Tatabánya, Mátyás király u. 20.
Családi háttérrel rendelkezõ felnõtt korú értelmi fogyatékos egyének nappali ellátása, képzése, foglalkoztatása folyik naponta 6-17 óráig.

Ápolást, gondozást nyújtó otthonok
Helye: 2800 Tatabánya, Kõrösi Csoma Sándor tér 14., 2831 Tarján, Petõfi Sándor u. 16.
A családias jellegû bentlakásos otthonokban 40-40 fõ sérült gondozása, nevelése, habilitációja, rehabilitációja történik.

Ambuláns ellátás
Helye: 2800 Tatabánya, Kós. Károly u. 2.
A családban nevelkedõ sérült gyermekek és szüleik segítõ centruma.

Szent Gellért Általános Iskola
Helye: 2800 Tatabánya, Kõrösi Csoma Sándor tér 14. és Kós Károly u. 2.
Halmozottan sérült tanulók nevelése, oktatása, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátása.


A DOH-UNGARN KHT szolgáltatásai

A DOH-UNGARN KHT munkacsoportja a következõ szolgáltatásokat nyújta a sérült-
egészségkárosodott egyének és a velük kapcsolatban lévõ emberek számára.

Diagnosztikus-fejelsztõ munkacsoport

 • orvosi pszichológiai, gyógypedagógiai vizsgálat,
 • logopédia,
 • augmentatív kommunikáció,
 • korai fejlesztés,
 • konduktív pedagógia,
 • gyógytorna,
 • tanfolyamok tréningek, képzések.
 • Tanácsadó-információs csoport

 • szülõk tájékoztatása, tanácsadás,
 • kapcsolattartás a sérült célcsoporttal foglalkozó intézetekkel és szakemberekkel,
 • sérültek jogi képviselete,
 • továbbképzések, konferenciák rendezése,
 • kiadványkészítés szülõknek-szakembereknek.
 • Családsegítõ csoport

 • alkalomszerû gyermekelhelyezés a családok tehermentesítésére, hotelszolgálat,
 • fejlesztõ és speciális eszközök kölcsönzése,
 • a család pszichés vezetése,
 • gyermekek és szülõk számára fejlesztõ foglalkozások, terápiák, képzések.