VILÁGTÜKÖR


ELIA-konferencia Lisszabonban

November 13-16. között rendezte meg kétévente szokásos konferenciáját és tisztújító közgyûlését a Mûvészeti Intézmények Európai Ligája, az ELIA. A szervezet 1990-ben alakult, székhelye Amszterdam. Jelenleg 36 országból mintegy 300 mûvészeti - elsôsorban mûvészetoktatási - intézményt tömörít az építô-, a film-, és televízió-, az ipar-, a képzô-, a színház-, a tánc- és a zenemûvészet területérôl. Legfontosabb feladata a mûvésztanárok és hallgatók Európán belüli mobilitásának elôsegítése, a programok cseréje, a nemzetközi kooperáció fejlesztése, az információáramlás megkönnyítése. Az ELIA az egyes mûvészeti ágaknak megfelelôen állandó szekciókat mûködtet. Közöttük a legtöbb önálló kezdeményezést felmutató szekció a táncmûvészeti, amelynek 45 tagja van, ezen belül egyetemek, fôiskolák és színházak.

Az ELIA tevékenységében hat magyarországi intézmény vesz részt: az öt mûvészeti fôiskola, köztük a Magyar Táncmûvészeti Fôiskola (amely értelemszerûen az ELIA Táncmûvészeti Szekciójának is tagja), valamint az Egri Tanárképzô Fôiskola. A lisszaboni konferencián ez utóbbi kivételével valamennyi képviseltette magát.

A tanácskozás érdemi munkája plenáris üléseken és szekciókban zajlott; ez utóbbiból 49-et bonyolítottak le. A táncmûvészet szempontjából a legérdekesebb a három szakaszban, demonstrációval egybekötve megrendezett elôadás volt Új technológiák a táncmûvészképzésben címmel. A londoni Bedford Interactive szakemberei fejlesztés alatt álló számítógépes programjaikból adtak ízelítôt. Ugyancsak hasznosnak bizonyult a Felsôfokú táncmûvészképzés Európában címû szekció, még akkor is, ha - közvetlenül a konferencia megkezdése elôtt -, e témát csupán a dél-európai országok tárgyalására szûkítették.

Az ELIA tisztújító közgyûlésén a megjelent küldöttek újjáválasztották az Elnökséget. A táncmûvészek közül Eva Kapazoglon asszony, az athéni Állami Táncmûvészeti Iskola tanára, és Raimon Avila úr, a barcelonai Institut del Teatre tanára (Maurice Béjart együttesének egykori tagja) kapott bizalmat.

A konferencia kapcsán a Táncmûvészeti Szekció tisztújítása is lezajlott. Az új elnök személyérôl azonban nem született döntés; a testületet átmenetileg továbbra is Cisca van Dijk asszony, a Rotterdams Dansacademie tanára vezeti.

A tanácskozás szervezôi a kb. 500 fônyi meghívott számára, gazdag kulturális programkínálatot biztosítottak, a nyelvi korlátok miatt bôséges táncprodukcióval. Ilyen volt a Budapesten is járt Gulbenkian Ballet társulatának, illetve az Escola Superior de Dance hallgatóinak elôadása, egyéb táncmûvészeti iskolák növendékei mellett.

A konferencia nagyszabású nyitó- és záróünnepségén a portugál kormány magas szinten képviseltette magát. Az ELIA tagjai legközebb két év múlva, Finnországban találkozhatnak.

Bolvári-Takács Gábor
vissza a tartalomhoz