TARTALOM - CONTENTS

Béjárt-Stravinszky: Tûzmadár
A címszerepben Markó Iván


AKTUÁLIS - TOPICAL

HÍREK ITTHON - NEWS FROM HUNGARY

HÍREK KÜLFÖLDÖN - NEWS FROM ABROAD


INTERJÚ
Albert Mária: "A mi nevünket ki ismeri?"
- Találkozás Popova Aleszjával


Rezes Zsuzsa: "Naponta formában tartjuk magunkat"
- Veronica Endo és Lencsés Károly


KRITIKA
Kaán Zsuzsa: Fanfárt Robert Northnak
- A Gyôri Balett új mûsora


Pór Anna: Sárember
- A Szegedi Kortárs Balett a Petôfi Csarnokban


Kaán Zsuzsa: Az újrakezdés vakmerô valósága
- Bemutatkozott a Magyar Fesztivál Balett


Lôrinc Katalin: V. MU-napok
- Három táncmû a kortárs elôadómûvészeti fesztiválon


Gelencsér Ágnes: Az idôtlen szépség költészete
- A Giselle felújítása a Magyar Állami Operaházban


Falvay Károly: Virágozzál cédrusfa levelen!
- Az Állami Népi Együttes második millecentenáriumi mûsora


RAJZOS TÁNCTÖRTÉNET
Bottyán Mariann - Kaán Zsuzsa: - Hogyan táncoljon a király?
TÁNCTÖRTÉNET
Kaposi Edit - Varga Marianna: Millenniumi táncforgácsok II. rész
- Nemesi és polgári viseletek a századfordulón


TÁNCTUDOMÁNY
Pesovár Ernô: Rituális körtáncaink szakrális és profán vonásai


BÚCSÚZÓUL
Vadasi Tibor: Elment a vôlegény - Tarczy László (1931 - 1996)


HAZAI TÜKÖR


-y-: Két jubileum

Rollinger Károly: Professzionista Magyar Táncbajnokság

Rollinger Károly: Budapest Nagydíj
VILÁGTÜKÖR


Kaán Zsuzsa: A gomba, amelyik nem öregszik
- A 25 éves Pilobolus Együttes programsorozata a New York-i Joyce Theatre-ben


Zalán Magda: Sztálin nyomdokaiban a washingtoni táncélet?
- A Kennedy Center elsô ötéves tervének második éve


Lôrinc Katalin: Három táncmû a Royal Ballet modern repertoárján

Takács András: Így is lehet politizálni!
- A Budapest Táncegyüttes pozsonyi vendégjátéka


Bolvári-Takács Gábor: Elia-konferencia Lisszabonban


TÁNC ÉS PEDAGÓGIA


Falvay Károly: "Táncra születtem"
- Rendhagyó portévázlat Benkô Zsókáról


Kaposi Edit: Erdélyi Tibor fafaragásai