H Í R E K - I T T H O NBalett


Seregi László: Sylvia címû balettjének (Delibes) három fôszerepét - az 1997. január 31-i elôadásra a Magyar Állami Operaház legifjabb szólistái tanulják be. A huszonegy éves címszereplô: Popova Aleszja és partnere: a huszonkét éves Nagy Tamás mellett (akik néhány éve már hiteles megformálói Sylvia és Amintas figurájának), most Végh Krisztina, Csonka Roland és Delbo Balázs mutatkozik be Diana, Orion és Ámor szerepében.
A Seregi-Mendelssohn: Szentivánéji álom címû balett Oberon szerepében a február 12-i elôadáson debütál Lôcsei Jenô, az Operaház szólótáncosa, aki miután (1991-tôl kezdôdôen) a bécsi Staatsoper, a Norvég Nemzeti Balett, a berlini Deutsche Oper szólistája, illetve a Schleswig-Holstein-i Landestheater balettigazgatója és táncosa, koreográfusa volt, az 1996/97-es szezonban visszatért a Magyar Állami Operaházhoz.


* * *

A Tériné-Horváth Margit Balettmesteri Alapítvány kuratóriuma december 15-én az Operaház Székely Bertalan termében kiosztotta ezévi díjait. Téri Evelyn, a kuratórium elnöke ezúttal Havas Ferenc balettmûvésznek, Forgách József balettmesternek és Kozmér Alexandra IX. évfolyamos fôiskolai növendéknek adta át az Alapítvány kitûntetését.


Premier


A Madách Színház Táncmûhelye - Hívni fog az élet címen - önálló táncestre készül. A színházi táncosok számára komoly szakmai kihívásnak ígérkezik a Sárközi Gyula mûvészeti vezetô által felkért koreográfusok: a táncmûhelybôl Molnár Ferenc, az amerikai Robert North, illetve a Kossuth-díjas táncmûvész: Szakály György egy-egy kompozíciójának stílusos tolmácsolása. A bemutató idôpontja: január 14.


Néptánc


Serfôzô Sándor igazgatói megbizatása a Magyar Állami Népi Együttes élén november 30-án lejárt. Miután tisztségét Magyar Bálint mûvelôdési miniszter átmenetileg meghosszabbította, a december 17-i társulati ülésen Serfôzô kezdeményezte Tímár Sándor koreográfus, mûvészeti vezetô nyugdíjazását. A társulat mûvészeti tanácsának javaslatára ugyanakkor felkérte Sebô Ferenc zeneszerzôt, a Magyar Televízió népzenei szerkesztôjét a mûvészeti vezetôi feladatok ellátására.
* * *

December 3-án nagyszabású néptáncestet rendezett a Honvéd Táncszínház. A Honvéd Együttes és barátai címû mûsorban - Foltin-Kiss: Harangok címû egyrészes néptáncdrámáját követôen - az Állami Népi Együttes, a Bihari Táncegyüttes, a Budapest Táncegyüttes, a Duna Mûvészegyüttes, valamint a Vasas Táncegyüttes táncosait látták vendégül a Nemzeti Színházban.
A Tavaszi Fesztivál keretében megrendezendô Magyar Táncpanoráma '97 elnevezésû táncfesztivál nyitó gálaestjére, 1997. március 14-re a Honvéd Táncszínház új bemutatóval készül. A mûvészeti vezetô Novák Ferenc ötletébôl koreografálja Diószegi László azt a kompozíciót, amelyben - Moszkva tér - címen (zenei montázsra) az erdélyi magyarság kultúrája a nagyvárosi életformával szembesül.
A gálaesten a Duna Mûvészegyüttes, valamint a Budapest Táncegyüttes is résztvesz, egy-egy korábbi produkcióval.

* * *
Elôadómûvészi és pedagógusi pályájának 25 éves jubileuma alkalmából november 18-án tartotta ünnepi portrémûsorát Nagy Erzsébet - az Állami Népi Együttes volt szólistája -, Tímár Sándor koreográfus felesége és öt gyermekük édesanyja: az örökifjú "Tímár Böske", aki - "Corvin Táncegyüttes" nevû tánccsoportjukban hatvan fiatalt, "Csillagszemû" nevû gyermekcsoportjukban kétszáz kisiskolást nevel az ún. Tímár-módszer segítségével. Ezen az esten, amelyen valamennyi saját gyermekük (egy egész kis "családi együttes") is szerepelt, egy régi "néptáncos": Katona Tamás, Budapest I.kerületi polgármestere mondott ünnepi köszöntôt.


Képünkön: A kiskondás: Tímár Gergô
(Fotó: Böhm Katalin)


Társastánc, versenytánc


November 23-án, a Budapesti Kongresszusi Központban - mintegy 600 nézô elôtt - rendezték meg az idei Tíztánc Magyar Bajnokságot. A Parragh-Keleti páros, illetve a Cserven-Lovas páros kiválásával talán szürkébb lett a mezôny. A hét pontozóbíró mindenesetre a Pro Art klub versenyzôinek személyében kitûnô új bajnok párost talált. 1996-ban a Tíztánc Magyar Bajnokság aranyérmesei: Szûcs Simon és Törökgyörgy Melinda.


(Fotó:Rollinger Károly)


Karácsony-Szilveszteri gála


A diótörô címû Csajkovszkij-balett decemberi sorozatában a XII. 24-i és 25-i elôadáson Solymosi Tamás, a bécsi Staatsoper szólistája táncolta a Herceg szerepét. Mária hercegnô: Volf Katalin.
A V.I.P. Arts Management hatodik alkalommal rendezett nagyszabású óév-búcsúztatót december 31-én a Magyar Állami Operaházban. "Nyitánykényt" Keveházi Gábor szimfonikus balettjét (Schumann-zenére) az Operaház balettegyüttesébôl Cserta József, Keveházi Krisztina, ifj. Nagy Zoltán és Soós Erika táncolta a Táncmûvészeti Fôiskola növendékei kíséretében. Ugyancsak a növendékek mutatták be Seregi-Poldini: Palotását; a Háry János címû Kodály-opera toborzóját pedig - Makovinyi Tibor koreográfiájával - a Honvéd, a Budapest, és az Állami Népi Együttes férfitáncosai adták elô.
Az idei gála sztárvendégei, Marton Éva és
Mario Malagnini - kitûnô operaházi énekesek közremûködésével - a mûsor második részében léptek fel, melynek keretjátékául Seregi-Goldmark: A makrancos Kata címû balettjének báli jelenete szolgált.


(Fotó:Papp Dezsô)


Lapzárta után


érkezett a hír, hogy Göncz Árpád köztársasági elnök 1997. január 21-én a magyar kultúra napja alkalmából kitüntetéseket adott át a Parlamentben. Más jeles kulturális személyiségekkel együtt a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét Dózsa Imre Kossuth-díjas balettmûvész és Uhrik Dóra Liszt-díjas balettmûvész vehette át. A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel tüntették ki Koren Tamást, a Táncmûvészeti Fôiskola fôiskolai docensét, Molnár Ernôt, a Honvéd Táncszínház szervezési osztályvezetôjét és Szûcs Elemért, a Honvéd Táncszínház tánckarvezetôjét. A Magyar Állami Operaház nyugdíjas balettmûvészei közül Lászay Andreának a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét, Pogány Alinkának a Magyar Köztársaság Bronz Érdemkeresztjét adományozták.


A Jövô Táncosaiért Alapítvány
(Foundation for Tomorrow's Dancers)
a Magyar Táncmûvészeti Fôiskola közismereti oktatását s a nyelvtanítást támogatja; a szakmai képzésen belül pedig elsôsorban a növendékek színpadi gyakorlatának megszerzését kívánja elôsegíteni, miközben a képzés gyakorlati feltételeihez is hozzájárul. Az alapítvány forrásai pályázati díjakból és vállalati befizetésekbôl származnak. Az alapítvány jogosult adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás kiadására. Az alapítvány kuratóriuma ezúton köszöni meg az eddigi adományokat, és új partnerek segítségét is várja az alábbi bankszámlaszámon:

10300002-20344247-70073285
A Kuratórium nevében:
Metzger Márta
balettmûvész,
az alapítvány elnökevissza a tartalomhoz