Látássérült "Cseppkõ" Országos Egyesület
             1094 Bp., Tompa u. 10.
               Tel.: 215-87-10

    A Látássérült "Cseppkõ" Klub jelszava Gutta Cavat Lapidem
(Csepp követ váj) 1990. Július 5-én alakult dr.Kádár Adrienne megvakult
gyermekorvos vezetésével. Önsegít“ csoportként tevékenykedett, hogy a
megvakult és vakon született emberek saját kezükbe vegyék a sorsuk
alakítását. A Józan Élet Szövetséghez kapcsolódva m–ködött nény éven
keresztül.

    1995. március 7-tõl a korábbi klub országos egyesületként m–ködik
hivatalosan, önállóként.

    Célunk: a veleszületett vak emberek továbbképzése, és a felnõtt
korban megvakultak krízisintervenciója és reintegrációjának megvalósítása
társadalomba. Folyamatosan tartunk német, angol, számítógépes
tanfolyamokat, bibliamagyarázatot istentiszteleteket. Jelenleg:
regisztrált munkanélküliekbõl képezünk ki "házi szociális támogatókat" akik
a látássérült emberek otthonába belépve segítenek a háztartás vezetésében,
takarításban, hivatalos ügyek intézésében, kulturális programok
lebonyolításában.

    A jövõben: munkahelyet szeretnénk biztosítani /teremteni/ nemcsak
regisztrált munkanélkülieknek, hanem azoknak a látássérülteknek is akik
kiszorultak korábban számukra biztosított munkahelyekrõl, valamint a
felnött korban megvakultak reintegrációját is szeretnénk megoldani.

    A Látássérült "Cseppkõ" Országos Egyesület szenvedélybetegekkel is
foglalkozik. Mind a látássérültség, mind a szenvedélybetegség
/alkohol,nikotin. drog, gyógyszerek/ frusztrálja és megterheli a
személyiséget. Ezért különösen fontosnak tartjuk ezeknek az embereknek a
krízisintervencióját, detoxikálását, rehabilitációját és lelki gondozását.
Nem csak a méregtelenítés, a rövid ill. hosszabb idej– absztinencia a cél,
hanem a személyiség fejlesztése: a függõség megsz–ntetése, az én-kép
javítása, valamint a kontrol funkciók kialakítása is hangsúlyozott a
terápiánkban.

    A méregtelenítés fülakupunktúrás beavatkozással történik. A terápia
azonnali és obligát hatása a nyugtatás. Ez nem olyan, mint a gyógyszereké,
nem tompít, hanem kellemes közérzetet teremt és jó hangulatot.
Méregtelenítõ hatásával és az immunrendszer stimulálásával stabilizálja a
klienst, és képessé teszi egyéb terápiák elfogadására.

Elõnyei:
-nonverbális kezelés: kultúra és lelkiállapottól függetlenül alkalmazható
-azonnali segítséget ad /potenciálisan öngyilkos alkoholbeteg/
-nincsenek mellékhatásai, nem kell hinni benne
-munka mellett is hozzáférhetõ
-bármikor megkezdhetõ és abbahagyható

    Az egyesületünk NON-PROFIT szervezet, a céljaink megvalósításához
segítségre is szükségünk van. Uszás, torna és környezetvédelmi
kirándulásaink is vannak a BRASZ tagszervezetekként Rádió amatõr és Morse
tanfolyamokat szervezünk. Braille könvtárat is létesítettünk. Társas
összejöveteleink havonta egyszer igen kedveltek. Keresünk olyan
Nyugat-Európai társat egyesületünk számára aki vállalná Phare programba
való belépésünket.
Thank You for your message -- Köszönjük jelentkezését itt: cseppko@c3.hu cimen!


Köszönjük a Soros Alapítvány támogatását.