A megyefai Jeszenszky kastély
Az õsi kastélyt ( mint már arról szóltam ) 1788-ban Jeszenszky Antal építtette . A kastélyt az õ
leszármazottjai , örökösei bírták az államosításig . Az idõk során többször is átépítették , melynek
eredményeképpen tovább bõvült . 1790-ben egy tûzvész során a kastélyt Jeszenszky Antal ismét felépíttette.
Jelentõs a XIX.sz. elsõ felében Jeszenszky Nepomuki János kastélyfelújítási munkálatai is , melyek
során belsõ átalakításoökat végeztek , elsõsorban az ÉK-i szárnyban . A XIX.sz. harmadik negyedére eshetett
ismét egy átalakítás, hiszen a padlásról mázatlan terrakotta épületdíszek kerültek elõ e korból. Jeszenszky Zoltán
idejében kerülhetett Megyefára az a hasáb alakú, fehér mázas, valószínûleg a pécsi Zsolnay-gyárban készült
cserépkályha, amelynek töredékét szintén a padláson találták meg. Jeszenszky Lajos igen vagyonos ember volt.
Házassága alkalmával ( 1900-ban ) bõvíttette , részben átépíttette a kastélyt. Ekkor épült az udvari, É-i bejárat, a
NY-i sarkon az emeletes torony, a D-in pedig a tereferélõnek nevezett, oszlopos, nyitott pavilon. Az egyenlõre
ismeretlen építész értõ kézzel nyúlt a régi úrilakhoz, amelyet a kor ízlésének megfelelõen, elegáns, villa-szerû
formára alakított át.
Sonkoly Károly írásában ezt olvashatjuk:
" A régi úrilak pusztulása a II.világháború végén kezdõdött. A környékre bevonuló orosz katonák a
bútorok egy részét kiszórták az udvarra, s ekkor semmisült meg a családi levéltár anyagának egy része is. "
1949-ben a kastélyt államosították, s elõször az Ásványbánya igazgatósága használta. Késõbb a
megalakult Állami Gazdaság központja lett, majd a Szigetvári Cipõgyár kihelyezett üzemének adott otthont.
Foki Jenõ a Szövetkezeti Híradó c. lapban az alábbiakat nyilatkozta az ott létesülõ üzemrõl 1975-ben:
"...a mûemlék jellegû kastélyt a nagy kerttel olcsón megvehettük. Hitelt kaptunk a vásárlásra, az ára
egymillió forint...Ügyeltünk arra, hogy külsõ arculatán ne változtassunk..."
Ugyanakkor a belsõ tereket hatalmas gépsorokkal töltötték fel, a kastély egy valóságos nagyüzemmé
vált. A belsõ közfalakat, a parkot, a külsõ homlokzatot nem óvták.1985-ben mégis nagy elõrelépést jelentett a
kastély állagmegóvása érdekében az, amikor mûemléki védettség alá helyezték.
Az 1990-es évek elején a cég ( cipõgyár ) úgy döntött, hogy a bükkösdi kihelyezett üzemét
felszámolja. Ezek után a kastély a pécsi székhelyû " Hercegnõ KFT " tulajdonába került, és hozzákezdett a
felújítási munkálatokhoz. Nagy horderejû, látványos munkákat végeztek, ám a cég csõdbe ment. Immár két éve
az épület üresen áll. A KFT pénzügyi összeomlása után, a külsõ tatarozás befejeztével a 200 éves kastély gazdára
vár az elvadult parkban.
Vissza