A bükkösdi Petrovszky ( késõbb Jeszenszky ) kastély
Az épületet Petrovszky Zsigmond építtette 1786-ban az írásos emlékek alapján . Ugyanakkor szintén
hiteles adatok szerint egyes kutatók úgy vélik , hogy a kastélyt Horváth Dániel építtette vejének , P. Józsefnek és
leányának , Horváth Krisztinának .
A kastély barokk stílusú , U-alakú . A késõi barokk jegyeit viseli magán , sõt egyes részei már copf-
jelleget is mutatnak . Az épület fõkapuja feletti erkély hermákra támaszkodik . Háromtengelyes,oromzatos és
manzárdtetõs középsõ része kiemelkedõ . Egyedülálló az oldalszárnyakhoz képest nagy tömege miatt , amely
tipikusan barokkos . A Mária Terézia-kori kastélyok mintáját követi az emeleti dísztermet megvilágító hármas
ablakok megemelt magassága . Az épület Fischer von Eriach ( Mária Terézia híres építésze ) terve szerint
készült .
Az itt élõ idõs emberek szerint a kastély egyik ura ( egyik Jeszenszky Ferenc ) igen szeretett kártyázni
, hazárdírozni . Egy alkalommal , mikor a kártyajáték során igen jelentõs összeget veszített , ( pénz hiányában )
azzal elégítette ki adósságát , hogy a kastély néhány ablakát fizetségül befalaztatta . Máig látszanak ezeknek az
ablakoknak a helyei az épület fõbejárati homlokzatában .
A kastély az államosításig a mindenkori Jeszenszkyek tulajdona volt . Utolsó ura ( úrnõje ) az 1919-
ben elhunyt Jeszenszky Ferenc Jenõ özvegye , Kántorjánosi Mándy Thyra ,ki férje halála óta vezette a
gazdálkodást .
1953-tól leánynevelõ otthonként mûködött , 1971 óta koedukált . ( egy 1996-os brossúrában
olvashatjuk ,hogy az épület állaga a megyei ne velõotthonok közt a legrosszabb .) Az épületet 1982-ben
felújították ugyan a Mûemléki Felügyelõség ellenõrzésével , azonban más nagyobb karbantartási munkálatokat
nem végeztek azóta a kastély állagmegóvása érdekében . 1982-ben a földszinti átjárókat márvány burkolattal
fedték be , külsõ homlokzatfelújításra is sor került .
1997-ben a Baranya Megyei Közgyûlés határozata alapján ( a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Intézettel közösen )
a nevelõotthont felszámolták , az ott lakó gyermekeket pedig családi házakban helyezték el .
A kestélyépületet idén (1999-ben) Kovács Balázs Ybl-díjas építész vásárolta meg. Most bellülrõl tatarozza,
a tetõt teszi rendbe.Késöbbi terveivel az épülettel kapcsolatban nem tudunk.

Vissza.