A bakonysárkányi római katolikus templom története
 
 
  Az elsõ feljegyzésben egy 1528-ból származó összeírásból a templom tetejének javításáról értesülhetünk 2 forint 40 dénár összegben.
    A török kiûzése után Sárkánypuszta benépesítése 1747-ben kezdõdött és az egész század folyamán tartott.  Az elsõ templomot elpusztította a török hódoltság közelsége. Az 1747-tõl újra benépesülõ falu újat épít, szerényet, kicsit. A betelepülõk lélekszámának növekedése szükségessé teszi egy új, nagyobb méretû templom építését. A mûemlékjellegû épület magán viseli, falai közt bezárva tartja a falu magyar és német lakosságának rendkívül küzdelmes életét.
    1747-tõl 1760-ig a kisbéri plébános pásztorolta Sárkányt.
    1760 és 1788 között pedig a móri kapucínusok lelki gondozása alatt állt.1763-ból származó feljegyzés szerint egy kápolna állt a hívek rendelkezésére, amelyhez egy kis fatorony és harangláb tartozott. A veszprémi püspök 1771-ben engedélyt adott templom építésére, amely 1774-re el is készült "erõs anyagból",  Szent István tiszteletére.
    Az elsõ helybeli káplán, Orthner Porpyrius 1789-tõl vezeti a kersztelési, halotti és házassági anyakönyvet. Kristóf János bíróval az élen 40szekeres és 70 gyalogos napszámmal építették fel a káplán házát.
     Tekintettel a lakosság létszámának évrõl évre való gyarapodására 1804-ben új templom építéséhez fogtak.1807-ben elkészült templomot Neiszer József székesfehérvári esperes szentelte fel. A káplánságot 1806-ban plébánia rangjára emelték.
    A következõ majdnem 200 évben az elemek nem kímélték a templomot:
        1819 április 4-én és 1874-ben szélvihar pusztította el a tetõt.
        1858-ban földrengés miatt összeomlott a harangláb és beszakadt a tetõ.
  A legutóbbi 1951-1952-ben végzett restaurációban nyerte el jelenlegi formáját a freskókkal és színes ablaküvegekkel diszített templom.
 
FRESKÓK
 
Szent István a Székesfehérvári bazilikát építteti A Szent Jobb tisztelete