Bokréta Ifjúsági Otthon


 
 

 

Az Otthon alapítása és rövid történeti áttekintése

 
 

Történet, alapítás  

Az Otthon Budapest IX. ker. Bokréta u. 3. sz. alatt található.
Kellemes, zártudvarú épület, az államosítást megelõzõen szociális nõvérek otthona, klasszikus szociális munkát végzõ tevékenységgel, fiatal lányok számára.
Késõbbiekben kollégium szakközépiskolások és szakmunkástanuló fiúk részére.
1981-ben a Fõvárosi Tanács speciális fiúnevelõ otthont hozott itt létre antiszociális 14-18 éveseknek.
Az intézmény 1984-ig tartó idõszakában a büntetés és az elrettentés jellemezte a pedagógiai eszköztárat. Egyszemélyes cellák, törvénytelen 90 napos, zártrészlegre történõ beutalás és heti "elbeszélgetés" rendõrségi összekötõkkel.
1984-tõl progresszív, gyógyító-nevelő tevékenységet megjelenítő modell kísérlet, melyben egyértelműen megjelentek a hagyományos gyakorlattól eltérõ tényezõk, amelyek alapján változások jelenhettek meg a nevelõotthon életében és a növendékek állapotában.
1989-tõl a gyógypedagógiai irányultság háttérbe szorulása és nevelõotthoni struktúrába ágyazott nevelõotthonként funkcionáló ifjúsági otthon, amely intézményi rendszer specifikus anomáliákat hordozott, alternatív megoldások nélkül.
1995. augusztus 1.-tõl "Segítőház" koncepciót indító, az aktuális társadalmi változásokhoz igazodó, alternatív szolgáltatást, biztosit gyermekvédelmi intézmény.
 

A Budapest Fõváros Önkormányzata Ifjúsági Otthonát (1094 Budapest, Bokréta utca 3.) 1981-ben hozta létre a Budapest Fõvárosi Tanács a deviáns magatartású, speciális nevelést igénylõ 14-18 éves korú állami gondoskodásban élõ fiúgyerekek részére, illetve az 1992-ben történt alapító okirat módosítás szerint az otthonban nagykorúvá vált, családi háttér nélküli, dolgozó fiatalok elhelyezése és utógondozása céljából 60 férõhellyel. A totális intézményi struktúra képtelen volt megfelelni azoknak a szakmai elvárásoknak, ezért szükségessé vált átalakítása.
Ez a folyamat 1995 szeptemberétõl indult. 1997. március 31-vel a fent nevezett intézményi struktúrát lebontottuk.
 

1996. májusában a Népjóléti Minisztérium által kiírt a gyermekvédelem racionalizálását célzó pályázatot a Fõváros Önkormányzata Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztályával együtt megnyertük. Ennek értelmében 34.000.000 Ft áll rendelkezésünkre modernizációs és racionalizálási terveink megvalósítására, mely a Fõvárosi Önkormányzat irányításával kerül felhasználásra. 
 

  Létrehozó, alapító személyek, szervezetek:

  Budapest Fõváros Önkormányzata
 
 
 

  Intézmények, szervezetek, melyekkel munkakapcsolatban van:

  Ferencvárosi Önkormányzat
  Gyermek és Ifjúságvédõ Intézet / Utcai Szolgálat
  Szent Imre Kórház Pszichiátriai Osztálya
  A Madarász utcai Gyermekkórház Pszichoterápiás Szakrendelõje
  A Saját Úton Alapítvány
  Kapocs Ifjúsági Önsegítõ Szolgálat
  999 Palló Egyesület
  Kék Pont Drogkonzultációs Központ
  Gyomaendrõdi Önkormányzat
  Szarvas Város Önkormányzata
 

A tervezett új lakóhelyek  címei :  Budapest XXIII. Nagysándor József u. 149. 
            Budapest IX. Vaskapu u.9.
            Budapest X. Kõrösi Cs.S.u.
            Budapest X. Lenfonó u.
            Gyomaendrõd, József A.u.15.
             Lakóinak létszáma:   16 fõ

A kialakított szerkezet alapjai:
 

- Irányító, tanácsadó szakemberek: - 1 fõállású pszichológus
      - 1 félállású pszichiáter
           - 1 jogász
- befogadó csoport : ( 8 fõ + segítõ személyzet   egy családiházas lakásotthonban ) )
- vidéki bázis ( Gyomaendrõd egy tanyasi iskola, és egy családi házas lakásotthon)
- lakásotthonok ( 3 budapesti  lakás )

Elsõsorban a jelzett fiatalok iskoláztatása, munkába állítása  a cél, Gyomaendrõdön a mezõgazdaságban dolgoznak, illetve ilyen irányú tanulmányokat folytatnak.

Kiválasztásuk szempontjai: kislétszámú csoportok lakásotthoni elhelyezése, személyközpontú megközelítéssel.
 

Befogadóház:

Szakaszolás: Három hónapos ciklusokban.
Funkciója: a fiatalok szûrése, felkészítése, rendszeren belüli és rendszeren kívüli elhelyezése, (pl. családok ).  Elsõsorban más intézményekbõl kerülnek ide olyan fiatalok, akiknek súlyos magatartási problémáik speciális ellátást igényelnek.
Fejlesztésük alapja az egyénekre kialakított fejlesztési terv, valamint a különbözõ csoportos tevékenységek. Ezek közé tartozik:
- nyári táborok és az évközi rendszeres, elsõsorban hétvégekre koncentráló kirándulások.
- szakkörök:
 - kézmûves,
 - honismereti,
 - sport, ( uszoda - szauna program )
 - fõzõszakkör
 - vártúrák
- reszocializációt elõsegítõ terápiák :
 - relaxáció,
 - zeneterápia,
 - önismereti csoport,
 - környezet és természetvédelemmel foglalkozó szakkör

Szakemberek:    - 9 fõ diplomás professzionális segítõ, túravezetõ
       - 5 fõ szakkörvezetõ
 
 

Gyomaendrõd

A Fõvárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozó Ifjúsági Otthonunkban halmozottan hátrányos helyzetû 14 - 24 év közötti fiatalok nyertek elhelyezést, akik családi kapcsolataik révén gyakran erõs vidéki kötõdéssel bírnak.
Több mint két évtizedes régésztábori és 1995 szeptembere óta folyamatosan üzemelõ  gyomaendrõdi " Életmódtáborunk " kedvezõ tapasztalatai, arra utalnak, hogy az elidegenítõ fõváros helyett a befogadó vidéket választó fiatalok elõtt nagyobb perspektíva nyílik meg. Ez a szándékunk találkozik a nagy nevelõotthoni struktúrákat, kisebb családi egységekre felcserélni kívánó törekvésekkel.

Szakemberek: - 3 diplomás professzionális segítõ
       - 2 félállású diplomás segítõ
       - 2 középfokú végzettségû segítõ
 

Lakásotthonok:

A koncepció harmadik szintjén a lakásotthonok jelennek meg. A lakásotthonokat elsõsorban olyan nagykorúvá vált növendékeink számára tervezzük, akik önálló életvitelre alkalmasak, de családi, anyagi hátterük nincs ennek megvalósítására. A  már az elõzõekben pályázati úton nyert pénzbõl megindult az intézményben a kortárs segítõ képzés is.
Így további tervünk ennek felhasználásával adott esetben a fiatalkorú növendékek elhelyezése is ezekben a lakásokban. Úgy véljük sokszor hatásosabban, tudnak mûködni a felnõtt korú mentorok a nevelõknél. Ezen kívül saját maguk megerõsítését is kaphatják, átélhetik fontosságukat, felelõsségüket másokkal szemben.

A lakásotthonokban, ahol négy - maximum hat fiatalt terveztünk elhelyezni csak egy nevelõ/segítõ dolgozik. Nem él a fiatalokkal együtt, nincs olyan kontroll, mint az intézményben, hanem valóban a szó nemes értelmében segíti õket. Mit értünk ez alatt? A segítõ a fiatalokkal együtt beosztja az egy hónapra esõ pénzt. Konkrétan: mennyi az egyhavi pénzünk ? Mennyibe kerülnek a számláink ? Mennyi jut élelmiszerre, mennyi jut tisztítószerre, min tudunk spórolni stb.  Fokozatosan átengedi az irányítást a fiatalok kezébe, hiszen a cél az õ " fölnövesztésük " és elengedésük.

Ez viszont tudjuk, hogy nagyon nehéz feladat, mivel a hagyományos nevelõotthonokból kikerült fiatalok nem rendelkeznek azzal a rutinnal, amit a családban felnövõ gyermekek kis koruktól kezdve már megtanulnak. A régi rendszer hiányosságait  mi így próbáljuk pótolni. Iszonyatosan nagy felelõsség hárul így majd az itt dolgozó nevelõkre, segítõkre, de saját nevelőotthonunkban a kezdetleges szinten beindított rendszer alapján tapasztalataink pozitívak. 

Úgy véljük sokszor szükséges, sokszor kell ez az átmenet fiataljainknak. Részben, mert a 18. életkor elérése még nem teszi alkalmassá õket, hogy valóban önállóan éljenek, részben mert objektív körülmények hátráltatják õket. 

A fiatalok számára a lakásotthonban kötelezõ lesz a havi takarékosság és az állandó munkavégzés, vagy nappali tagozaton a tanulás.

Jelenleg a Fõvárosi Önkormányzat által az intézmény részére elkülönített pénzbõl mindhárom  lakás megvásárlására sor került. E lakások kiválasztásánál fontos szempontnak tartottuk, hogy lehetõleg a fiatalok eddigi közegének megfelelõen, illetve késõbbi lehetõségükhöz mérten lakásokat válasszunk. Nem szeretnénk irreális közegbe helyezni õket, vagy számukra elérhetetlen vágyakat táplálni, de ugyanakkor célunk bemutatni, hogy szerény körülmények között is lehet kultúráltan, " gazdagon " élni. Így a Fõvárosi Önkormányzat által is elfogadott lakások közül kettõ lakótelepi ( X kerület Kõrösi Csoma Sándor u., 19, IX. em.; X.kerület  Lenfonó u. 4. V. em.) és egy lakás hagyományos bérházban van ( IX. kerület Vaskapu u. 7. III em.). 

A felújítási munkákat a fiatalokkal közösen szeretnénk elvégezni. Ezt sok éves pedagógiai tapasztalatunk alapján fontosnak tartjuk, mivel egyrészt sokszor éltük át, hogy jobban megbecsülik, amit saját munkájuk teremt meg, másrészt, - ami itt új lesz -, megtanulhatnak egy mintát a beszerzéstõl a konkrét munka elvégzéséig. Technikákat, amit késõbb önálló életükben is alkalmazni tudnak majd.

A három kiválasztott lakás felépítésében illetve állagában hasonló ( a IX. kerületi lakás valamivel nagyobb, ezért itt hat fiatal elhelyezését tervezzük ), így berendezésüket is hasonlóan képzeljük el.

Szakemberek: 3 fõállású diplomás professzionális segítõ
 

Bokréta Ifjúsági Otthon

IX. ker. Bokréta u. 3.

Tel : 217 - 0000