BOCS Homepage


Change language! Nyelvválasztás!
Church and Peace Memorandum
în legătură cu 2. Intrunirea Ecumenică Europeană,
în principal în atenția Casei Păcii,
Graz, iunie 1997


(De la grupul de lucru 4 al Intâlnirii Bisericilor Păcii din Wetziar)

Ca membru al bisericilor istorice,al comunitățiilor cu caracter de biserică a păcii,al grupărilor unite în Sistemul Biserică și Pace, am avut următoarea declarație la Prima Intrunire Ecumenică Europeană în 1989, din Basel: "Dumnezeu, care ne-a apărut în forma lui Isus Hristos, este Dumnezeul non-violenței... Fiecare creștin este dator să trăiasca într-o comunitate reconciliată și vindecatoare aici și acum." Ne referim la prestigiul și curajul cu care Isus conduce pe cei care îl urmează și îi incurajează în căutarea dialogului cu frații aflați în orice conflict . La această întrunire ne-am hotărât ca nu ne dăm bătuți,ne luăm răspunderea și vom lucra în mod concret pentru pace cu iubire în inima noastră. Ne-am reînnoit această hotărâre la a Doua Întâlnire Europeană a Bisericilor de Pace din Wetziar în 14-15 martie 1997.

Întâmpinând problema creșterii numărului conflictelor din Europa și din celelalte părți ale lumii, la a Doua Intilnire Ecumenică reconcilierea a fost aleasă ca motto de bază. Premisa întâlnirii a fost: credința noastră este antiviolență, căutătoare de pace și realizarea păcii se găsește în Isus Hristos. Conform acestei idei de baza invităm fiecare participant al Întilnirii din Graz cu devotament personal să trăiască realizarea păcii. Acest devotament ar trebui să însemne că acceptăm faptul că răspunderea reconcilierii, dreptatea și inviolabilitatea creației se poate realiza numai prin fapte concrete.

Trebuie să fie clar pentru toată lumea. Suntem păcătoși când rămânem pasivi în situații de conflict. Sunt modalităti de construire a încrederii și de rezolvare a conflictelor, care sunt mai puternice ca armele militare și teroriste. Întâmpinând problema creșterii tendinței de a folosi forța și pornirea unui război general, invităm fiecare biserică și comunitate creștină la înnoire și acceptarea unui angajament privind realizarea următoarelor fapte concrete:

  1. Să lucrăm activ pentru pace la nivel personal, social, politic și religios în toate conflictele actuale sau în fază incipientă și să dăm posibilitatea ca cei dornici să se poată înrola ca sustinători ai păcii (de ex.mediatorii). Isus spunea: "Fericiți vor fi făcătorii de pace,căci aceea fii lui Dumnezeu se vor chema." (Matei 5:9)
  2. Refuzarea înrolării din motive de conștiință să fie recunoscută de creștini și biserici ca provenind din credință și să nu fie privită ca o problemă de conștiință personală. Să-i susținem pe cei care refuză înrolarea chiar dacă acesta este urmată de represiune (Acesta înseamnă refuzarea unor forme de violență, de ex. refuzarea plătirii taxelor militare.) Crucificare lui Isus reprezintă iubirea lui Dumnezeu fața de dușmanii noștri(Ioan 11:47-53); de aceea au fost executați creștinii în armata romană.
  3. Să fim activi împotriva oricărui fapt care duce la folosirea violenței sau susține condiții crunte de viață, să învățăm pe ceilalți încă din copilărie să se opună acestor tactici. "Trebuie să ne supunem lui Dumnezeu și nu omului." (ActAp 5:29)
  4. Să susținem public prin activitățile personale, refuzarea serviciului militar a creștinilor, refuzarea creării oricărei arme, precum și refuzarea aplicării unei politici economice și monetare care pune masele în situație de dependență de o minoritate bogată.

Referindu-ne la experiența făcătorilor de pace care lucrează pentru reconciliere:

Violența și dorința folosirii violenței provine în cele mai multe cazuri din răni adâncite de vremuri. Impăcarea nu este posibilă numai după vindecarea acestor răni, pentru că oamenii care trăiesc în conflict și cei care iau parte la împăcare trebuie să se elibereze de frica reciprocă.

Relațiile se realizează numai dacă oamenii care trăiesc în conflict și cei care iau parte la împăcare recunosc că faptele lor de pe vremuri au provocat conflictul recunoscându-și, deasemenea, greșelile pe plan social-istoric și individual.

(Fundatia Bocs H-8000 Székesfehérvár, Pf. 7. Fax: +36-22-327263 E-mail: bocs@c3.hu, Internet: http://c3.hu/~bocs)