BOCS Homepage  Deutsch

AZ ÔRSÉG-VENDVIDÉK NEMZETI PARKÉRT

E terület Magyarország egyik legértékesebb természeti tája. Már 1973 (!) óta tervezik itt nemzeti park léterhozását, amit azonban a hivatásos természetvédelmen belüli egyes lobbik eddig mindig meghiusítottak.

A jelenlegi ätájvédelmi körzetö kategória teljességgel alkalmatlan e vidék különleges értékeinek megóvására.
Az Ôrséget és Vendvidéket ismerô és kutató szakemberek valamennyien egyetértenek abban, hogy nemzeti parkot kell(ene) itt létrehozni. A helyi lakosság legalább 70 %-a aláírásával is támogatta az ezirányú javaslatot a Vendvidéken.

A kérdés problematikus oldala, hogy a természetvédelmi szakemberek függô viszonyban vannak azzal a Természetvédelmi Hivatallal, mely nem lelkesedik az Ôrségi Nemzeti Park gondolatáért, így csupán nagyon óvatosan nyilatkozhatnak e kérdésben.

Kérjük, segítsen Ön is ébren tartani az Ôrségi Nemzeti Park gondolatát !

Ôrségi Nemzeti Parkért Kezdeményezés

9971 Szentgotthárd
Pf. 69.