BOCS Homepage 

Christa Springe

Christa Springer lelkésznô

Nyitóbeszéd

10. sz. kiállítóterem, 1997. június 24. (kedd), 10.30

Szeretettel üdvözlünk mindenkit,

az Ökumenikus Falu résztvevôit,
a Caritas és a Diakonia Europa tagjait,
a zarándokokat,
a látogatóinkat
és az újságírókat.

Ezennel megnyitjuk kiállítótermünket, amely öt napig várja látogatóit. Öt napon át ez a terem nem a társadalomromboló piacgazdaságot, a maximális nyereségszerzést vagy a tulajdonosok érdekeit fogja szolgálni.

Ebben a teremben az emberi értékekért és a teremtés értékeiért fogunk dolgozni, kölcsönös támogatást nyújtva és egymás iránt szolidaritást tanúsítva, az emberi méltóságot és értéket tiszteletben tartva. Meg akarjuk közelíteni az embereket és nem kirekeszteni ôket. Szeretnénk velük megosztani, amink van és megmutatni, hogy törôdünk az életükkel. Hasonlóképpen tiszteletben akarjuk tartani és megôrizni a teremtés értékét és méltóságát.

Ez nélkülözhetetlen, amikor a kiengesztelôdésért dolgozunk. Jézus Krisztus nevében és szellemében akarjuk munkánkat végezni.

Európa minden részébôl gyûltünk most itt össze, mint a társadalom peremére került, elszegényedett és megélhetésüktôl megfosztott férfiak és nôk. Vannak közöttünk, akiknek bôrük színe vagy nôi mivoltuk miatt kell diszkriminációtól és kizsákmányolástól szenvedniük. De eljöttek barátaik is, akik munkájukkal szolidaritást vállalnak velük.

Nem a nemzeti és nemzetközi politika megfélemlített és hangját vesztett áldozatainak sokasága vagyunk. Mi, akik eljöttünk ide, hogy hozzájáruljunk a Találkozó sikeréhez, kezünkbe vettük sorsunkat. Nem fogadjuk el, hogy a gazdasági és társadalmi rendszerünk adta keretek megváltoztathatatlanok lennének. Elutasítottuk és mindmáig elutasítjuk mindazt, amit igazságtalannak tartunk. Közben értékes alternatívákat dolgozunk ki - saját magunk, felebarátaink számára, velük összefogva.

Nem az itt a célunk, hogy nagy szólamokat zengjünk jövôbeli feladatainkról. Valamennyien aktív munkatársak vagyunk és nem nagy szónokok. Nem áll szándékunkban még több és több üres szöveg megírása. Hosszú ideje végezzük már, amit itt most bemutatunk társainknak. Célunk, hogy jelenlévô barátainkkal együtt munkánkat továbbfejlesszük és ily módon még hatékonyabbakká és eredményesebbekké váljunk.

Ez egy európai találkozó. Mindeddig nem tanultunk meg európai szinten gondolkodni és hatást gyakorolni. Pedig ez nagyon fontos. Évtizedekig Európa olyan volt, mint egy hatalmas piac a polgárok hozzászólása, hangja nélkül. Ez az elv nemcsak az Európa Unió tagországaiban érvényesül, hanem az EU-n kívüli európai államokra is hatása van.

Múlt héten tartották csúcstalálkozójukat Amszterdamban az Európai Unió politikai vezetôi. Találkozási helyüket veszélyes területnek nyilvánították, hogy a polgárokat távol tartsák - "biztonsági okokból". Milyen félelmetes jelképe ez politikájuknak! Erre is oda kell figyelnünk és le kell lepleznünk a mögötte megbújó érdekeket. Együttes erôvel szembe kell állítanunk vele saját koncepciónkat egy humánus és szociális Európáról.

Egy pozitív jelkép segítségével akarjuk megnyitni a találkozó e színhelyét. A hely, ahol most állunk, a Caritas, a Diakonia és az Ökumenikus Falu találkozási pontja, általuk közösen használt terület. Reméljük, hídként szolgál majd az Igazságosság, a Béke és a Teremtés érdekében indult mozgalmak, csoportok és e két nagy egyházi szervezet között, amelyek már régi hagyományra tekintenek vissza. Közös a célunk: olyan társadalmi rendet akarunk, amely emberi közösséget és igazságosságot jelent a gyengék szemszögébôl is. És amely cselekedeteket eredményez.

Most pedig hallgassuk meg a Caritas és a Diakonia képviselôjét. Ezt követi majd az Ökumenikus Falu programjának ismertetése.

--------------

1995-ben, amikor létrehoztuk az Európai Ökumenikus Koalíciót a grazi esemény megszervezésére, megfogalmaztuk a Találkozóval kapcsolatos céljainkat és feladatainkat, amelyek a következôk:

- mélyreható kritikát akarunk mondani azon egyházi és társadalmi állapotok felett, amelyek az élet ellenségei;
- változáshoz vezetô folyamatokat akarunk kezdeményezni és alternatív, életet gyógyító társadalmi sejteket létrehozni;
- szavukon akarjuk fogni az egyházi képviselôket és vezetôket, ragaszkodva ahhoz, hogy legyenek konkrét elhatározásaik és hogy döntéseiket azoknak megfelelô tettek kövessék;
- a Találkozó Dialógus Fórumain való aktív részvételünkkel akarunk céljainknak hangot adni;
- befolyást akarunk gyakorolni a politikusokra, hogy alternatív, az életet megôrzô politikát valósítsanak meg.

Végezetül a négy Szomszédság és a Történetek Terme szervezôi mutatják be az általuk felvállalt programokat.