BOCS Homepage 

Ökumenikus Koalíció Graz '97

Sajtóközlemény, kedd, június 24.


Nyitó sajtókonferencia

A sajtókonferenciát Christine Voss, a Koalíció szóvivôje vezette. Christa Springe, a Koalició elnöke beszélt arról, hogy a Koalíció az Elsô Európai Ökumenikus Találkozóból ered. Széles rétegek, szolidaritás-csoportok hozzá akarnak járulni a Második ökumenikus találkozóhoz, mert érinti ôket az igazságtalanságot tapasztaló emberek, munkanélküliek, diszkrimináltak helyzete. Ez nyilvánul meg az Ökumenikus Faluban, a Béke házban, az Agorán, és a Találkozón kívül is.

Az Ökumenikus Falu négy szomszédsága a Találkozó III-VI témájára öszpontosít. Jan Willem Menkveld, a III. szomszédság szervezôje bemutatta, hogy a szomszédságok milyen kreatív módokon dolgozzák fel a megbékélés témáját. Kasimierz Rasbszkyn a Bauern-Solidarinoscból a megbékélés szükségességérôl beszélt a lengyel és német nemzet között és a barátság és szolidaritás kiépítésérôl a két ország mezôgazdasági munkásai között (például a csere terven keresztül). Carmen Perez Brusquetti Argentinából, aki tapasztalta az ottani magas munkanélküliséget és környezeti pusztítást, feltette a kérdést: lehetséges-e megbékélni igazságosság nélkül?

Befejezôként Ulrich Duchrow kiemelte, hogy a kiinduló pont az ökumenikus falu számára az áldozatok és a lehetôségeket keresôk voltak, így egy alternatív perspektívát ajánl a megbékélés témájának hivatalos megbeszéléseihez képest. A naponkénti "tárgyalások" a dél-afrikai Igazság és Igazságosság Bizottság mintájára élô tanúbizonyságot fognak kínálni az igazsággal való megbékélés víziójához, de a Koalíció célja az, hogy ez a vízió Graz után is folytatódjon.


Falu nyitó ünnepély

Christa Springe üdvözölte a zarándokokat, vendégeket, újságírókat, résztvevôket és a Karitász és Diakonia Európa képviselôit az ökumenikus faluban. Öt napig a falu a kölcsönös támogatás és méltóság jegyében fog dolgozni - tekintetbe véve minden ember értékét és méltóságát. Nem nagy nyilatkozatokat akarnak hangoztatni, hanem terveket bemutatni és fejleszteni, s ezáltal hatékonyabbá és erôteljesebbé válni. A szolidaritáshoz európai szinten kell gondolkodni és efelé formálni az európai gondolkodást. Ez egy felbecsülhetetlen hozzájárulás ahhoz az Európához, amelyet évtizedekig úgy formáltak, mint egy nagy piacot, amelybe a polgároknak nem volt beleszólása.

Christa Springe rámutatott, hogy az emelvény találkozó pont az ökumenikus falu és a Karitász és Diakonia által elfoglalt hely között. "Reméljük ez az emelvény híd lesz a báziscsoportok kezdeményezései és e két nagy egyházi szociális szervezet között, amelyek gazdag hagyományra tekintenek vissza. Ugyanaz a célunk: egy olyan társadalmi rendet akarunk, amely a gyengék szempontjából határozza meg az emberi közösséget és igazságosságot. És amelyeket tettek követhetnek." Mert a Koalíció fô célja az, hogy az egyház képviselôit és küldötteit szaván fogja, ragaszkodva ahhoz, hogy a határozataik valósággá váljanak és hogy a tetteik megfeleljenek a határozataiknak a Találkozó dialógus programjában való aktív részvételen keresztül.