Szent József Gyermekotthon, Szováta
(a dévai Szent Ferenc Alapítvány keretében)

Szováta egy új és nagyon fontos, szimbólum jellegu létesítmény. Az ingatlan megvásárlására a Magyar püspökkari konferencia kezdeményezésére gyujtötték össze a pénzt a magyarországi gyermekek. Az elmúlt évben az Egyházmegyénk a Szent Erzsébeti gyujtésbol egy komoly összeget ajánlott fel az ingatlan felújítására. Németországban szintén gyujtést szerveztek, és így kilenc lakrész kialakítását elkezdhettük. Egy lakrészt Isten segítségével sikerült be is fejeznünk, és így 10 gyermekkel, Pál Mária vezetésével szeptember 15.-én be is indulhatott a Domokos Kázmérról elnevezett szociális bentlakás. December elején már 3 nevelő gondoskodik 19 gyermekről.
Domokos Kázmér ofm, Erdély egyik legkritikusabb korában, az ezerhatszázas évek derekán vállalta a szerzetesi papságot, majd a hitújítók által megszüntetett erdélyi püspökséget újjá szervezte. Nagyon szeretnénk kis Kázmérokat nevelni, akik a mai Erdély gondjait-problémáit szeretettel és kitartó munkával megoldanák.

E-mail címünk: szjo@szovata.ro

A dévai anyaintézmény

Szent Erzsébet Gyermekotthon, Szászváros

A Szovátán nevelkedő gyermekek és nevelőik

PÁL Mária

vezetőnő

BOTH Vanda Erzsébet

nevelőnő

SOLYMÁR Eszter

nevelőnő

BARANYAI Barna

BARANYAI Boróka Antónia

BORZÁSI Erzsébet

BORZÁSI Ibolya

BORZÁSI Imre

CSIBY Katalin

22/08/88

CSIBY Mária

25/06/90

MÁRTON Attila

MÁRTON Imre

MURESAN János

MURESAN Julianna

MURESAN Katalin

OLÁR Sándor

PÉTER Kinga Brigitta

SZÁSZ Annamária

SZÁSZ Attila

SZÁSZ Denissza Georgina

TÁRKÁNYI Anna Edina

TÁRKÁNYI Hermina