BOCS Homepage 
English German

Christa Springe

Christa Springe lelkésznô, az Európai Ökumenikus Koalíció elnöke, kérdésünkre a Találkozón betöltött feladatairól beszélt:

Elsôsorban a Koalíció elnökségével járó feladatokat látom el; a Koalíciót mintegy száz báziscsoport alkotja egész Európából. Nagyon fontosnak tartom, hogy a báziscsoportok üzenete hangot kapjon a Találkozón. Legfôbb feladatom tehát, hogy ezt elôsegítsem.
Ugyanakkor az egyik Dialógus Fórum elôkészítô csoportjának vagyok hivatalos tagja. A Fórumokon van lehetôség arra, hogy a résztvevôk és látogatók találkozhassanak a küldöttekkel. Az általam szervezett Fórumon a szegénységrôl, a diszkriminációról és az elkülönítésrôl lesz szó. Az, hogy hivatalos minôségben leszek ott jelen, ilyen helyzetben szólalok fel, megkönnyíti, hogy közvetítsem a báziscsoportok üzenetét a hivatalos küldöttek felé.
Maga az üzenet mindig formálódik, de máris világos, hogy ha az egyházak hierarchiái saját körükön belül maradnak, nem látják a világ valódi problémáit, és elfeledkeznek arról, mekkora erô rejlik az emberekben, a keresztényekben a változtatásra. Hajlamosak azt hinni, hogy ôk az egyház; nem, mi valamennyien együtt alkotjuk az egyházat. És ha a valódi válaszokat keresik, az igazságot, a problémák megoldását, oda kell figyelniük a bázisra, amely ténylegesen dolgozik az igazságosságért, a változásért, hogy mi mindent tesznek, milyen tapasztalataik vannak.
Ezek a csoportok, amelyek most az Ökumenikus Falut alkotják, évek, sôt néhány esetben évtizedek óta dolgoznak már. Legtöbbjük a Zsinati Folyamaton belül, az igazságosság, béke vagy a Teremtés megôrzése témakörében munkálkodik, folytatva a bázeli hagyományt, törekedve arra, hogy most a grazi találkozót befolyásolják. Nagyon sokat tanulunk egymástól ezekben a napokban; az itt tapasztaltak új alapot, bátorítást, kapcsolatokat és fejlôdést jelentenek a további munkához a Találkozó elôttihez viszonyítva.