Change language! Nyelvválasztás!
Last updated:
June 2, 97


BOCS Homepage
GRAZROOTS

  • Zaduzbina BOCS Te pozdravlja na konverzacionoj listi na srpskom jeziku Virtualnog sela Susreta Graz '97 !
    Translations :

  • Madari, koji odbijaju vojnu sluzbu
  • Church and Peace memorandum u vezi II. Evropskog ekumenskog sastanka, prvobitno posvecen Kuci mira, Grac, juni, 1997.
  • Drugi ekumesnki sastanak, Graz - Odluka