Frissítve:
Július 27, 97  
English German
  BOCS Homepage

Ökumenikus Falu


Program:

Európai Ökumenikus Találkozó, Graz, 1997

Az Ökumenikus Falu (Agóra, 10. pavilon) programja

Az Ökumenikus Falu felnõttekbõl és fiatalokból áll, akik küldöttekként és látogatókként vesznek részt a Találkozón. Nyitva áll keddtõl csütörtökig 10-tõl 17.30-ig, pénteken 10-tõl 13 óráig, szombaton 10-tõl 15 óráig.
Színhelyei:
- a Falutér
- a négy tematikus Szomszédság
- az Elbeszélés és Meghallgatás Helye
- a Falukávéház
- a Virtuális Falu Internet standja

A programot hatvan csoport együtt alakítja ki a kiengesztelõdés hiányától szenvedõ emberek szempontjából és helyi szolidaritási munkájuk tapasztalatai alapján. Legtöbbjük az elsõ, Baselban, 1989-ben megrendezett Európai Ökumenikus Találkozó óta dolgozik, gyakorlatban is megvalósítva a JPIC (Igazságosság, Béke és a Teremtés megõrzése) egyes területeivel kapcsolatos döntéseket és elkötelezõdést. Most a Falu negyven kelet-európai vendégének tapasztalatai is színesítik a képet.

Tevékenységi formák:
- tapasztalatcsere, beszélgetések, elmélkedés
- interaktív színház
- kiállítások, diabemutatók
- táncok, agyagozás, festés a témákkal kapcsolatban

A témák központjai: a Falutér és a Szomszédságok. (Utóbbiak a 3-6. dialógusfórumok témáihoz kapcsolódnak, azok kiállításainak elõ- és utómunkálatait végzik.)


III. Szomszédság
Küzdelem a szociális igazságosságért, elsõsorban a szegénység, a kiközösítés és a hátrányos megkülönböztetés más formáinak legyõzése

"Ellenállás, mint az öröm titka"
A III. Szomszédságban bemutatásra kerül az Európában jellemzõ kiközösítés a legkülönbözõbb környezetekben. Az elszegényedéstõl és kiközösítéstõl szenvedõk Európa minden részébõl (pl. munkanélküliek és szegények, a nõkereskedelem áldozatai, menekültek) különbözõ módokon (pl. fotókiállítás, csoportos beszélgetések, színház, éneklés) mutatnak be a kiengesztelõdés hiányával kapcsolatos helyzeteket, konkrét példákat, és hogy csoportjaik, érdekképviseleteik segítségével miképpen próbálják ezeket megoldani, kiutakat keresni. Egy keretprogramon (elõadások, munkacsoportok, nyilvános viták) belül a társadalmi kiközösítés elõbbi példáinak elemzése a kiengesztelõdés hiányának legyõzését és az ehhez szükséges lépéseket tûzi ki célul. A közvetlenül érintettek és a velük szolidárisak ellenállásának gyakorlatát élik át a III. Szomszédság résztvevõi az "öröm titkaként".

A Szomszédság kialakítói:
Basic Movement of Critical Groups and Congregations in the Netherlands, Bundesarbeitsgemeinschaft "Asyl in der Kirche", BürgerInneninitiative "Freie Heide", European Contact Group on Urban, Industrial and Rural Mission, Giordano Bruno Huis, Hendrik Kraemer Haus, Grassroots Luton, Kairos Europa, Kairos Jeunesse, "L'Amitié" - Verein zur Integration ausländischer MitbürgerInnen, Westfälische Arbeitsstelle Ökumenische Dekade, Work Economy Network in the European Churches, Christliche Friedenskonferenz, Ökumenisches Friedensforum Europäischer Katholiken.


IV. Szomszédság
Elkötelezõdés a népeken belüli és népek közötti kiengesztelõdésért és a konfliktusmegoldás erõszakmentes formái iránt.

Mediáció, szerepjátékok, (szobor- és képszínház), kreatív alkotási formák (festés, agyagozás, korongozás, meditatív önkifejezõ tánc), melynek során a látogatók átélhetik a kölcsönös adás-elfogadás élményét, és közösen felfedezik a konfliktuskezelés erõszakmentes módjait és lehetõségeit.
Kisebbségek képviselõi saját konkrét helyzetüket tárják elõ, például egy szoborszínház formájában, melyben a nézõk is részt vehetnek: egy cigánycsalád és Margrit Koeplin shalomdiakónus, egy törökországi kurd, egy menekült nõ és egy munkanélküli világítanak rá konfliktusterületekre és mutatják meg a kiengesztelõdés lépéseit.
Minden nap 10.15 körül 'ráhangolódásként' a Parakletos együttes zenél a Faluban a latin-amerikai beatmisék stílusában, rövid megemlékezésben egy kiengesztelõdés-történetet ajánlunk fel.
Különleges vendégek: Cedric Prakash SJ Indiából és Bulányi György SchP Magyarországról (Bokor).
Horvátországból Raffai Anna és Ottó tapasztalatait hallhatjuk egyházi vonatkozású erõszakmentes képzésekrõl.
A nõi tánccsoport zarándok-táncokat mutat be és mesél útjairól politikusokhoz és fegyvergyárosokhoz.
* Csend következik a kelta tradíciók szerinti imával (Niah Rosier Wales-bõl) szerte az egész faluban.
> Jún. 25. 13.45-14.45: "MEGNEVEZNI - BEISMERNI", szoborszínház a Falutéren "Cigányok Romániában, és kapcsolódó beszélgetések a IV. Szomszédságban" címmel elnyomott európai népcsoportok számára.
> Jún. 26. 10.30-11.15 a Falutéren: "Kiengesztelõdéstörténetek csehekkel, németekkel, magyarokkal."
> Jún. 28. 10.30-11.15: Reményt felmutatni a béketörekvésekbõl Kosovoban, Horvátországban és Törökországban.

Szomszédságunk létrejöttében közremûködnek:
A Kiengesztelõdés Nemzetközi Szövetsége (IFOR: Németország, Olaszország, Ausztria, Magyarország és Wales), Kairos Europa, Ökumenikus Szolgálat a Zsinati Folyamatban, Pax Christi Németország, Katonaságmegtagadók Szövetsége, Dialogkreis, Bokor, BOCS Alapítvány, Bokorliget, Parakletos (magyar zenei együttes), éton az életért (Nõk Németországból) és gráci mûvészek: bevezetés a festésbe és a korongozásba.


V. Szomszédság
Ökológiai felelõsségünk új gyakorlata, különösen a jövendõ generációk tekintetében: a fenntarthatóság követelménye.

A 'fenntarthatóság' szó az erdõgazdaságból származik és egész pontosan azt jelenti: Nem szabad több fát kivágni, mint amennyi utánanõni képes.
A 'fenntarthatóság' az 1992-es riói környezeti konferencián, különösen az Agenda 21-ben nagy hangsúlyt kapott. A fenntartható fejlõdésen azt értik: nem vehetünk el többet a Földtõl, mint amennyit regenerálódó képessége elbír; s ebbõl egyenlõen kell jutnia minden nép és minden generáció számára. Nem folytathatjuk a háborút e világ szegényei és a Teremtés ellen. Meg kell találni a kiengesztelõdés lépéseit!
Mindezt nem elég ésszel belátni, a gyakorlatban erõteljes követelményként érvényesíteni kell az emberiség életstílusában, a népek politikájában, a gazdaság módszereiben és az egyháznak a legszegényebbek és a Teremtés iránt szolidaritásában.

A következõ témákat érintjük:
- Ökumenikus munka az Agenda 21 alapján
- Folyó mint élettér
- Csernobil - a 14-es klinika Kijevben
- Tanulságok a Csernobili katasztrófából - egy igazságos és jövõképes fejlõdésért
- Ökologikus tanulás gyermekekkel
- Az európai agrárpolitika hatása a dél-lengyelországi parasztgazdaságra
- Öntudatos parasztcsaládok az önellátást választják - javak a parasztgazdaságból
- Géntechnika a mezõgazdaságban; a fogyasztók ellenállása
- Klímavédelem - mezõgazdaság
- Egy KAIROS-dokumentum Európa számára - felhívás együttmûködésre

Szomszédságunkban közremûködnek:
Köpeniker Initiative "Eine Welt", Projekt Elbe, Bauern Solidarnosc, Christliche Aktion "Mensch und Umwelt" e.V., Ev. Bauernwerk Württenberg, Ev. Jugend auf dem Lande, Friedensgruppe Voerde, Unesco-Projekt Schulen: Tschernobyl-Netzwerk, BAG "Den Kinder von Tschernobyl", Kairos Europa - Németország


VI. Szomszédság:
Igazságosabb kiegyenlítõdés más világrégiókkal

A Földet Isten kölcsönbe adta az egész emberiségnek. Minden ember ugyanolyan használati joggal rendelkezik. Ehelyett mi gazdagok élvezzük a kiváltságokat sok szegény költségére és védelmet építünk ki ellenük.
A címszó alatt:
"Kitörés a jólét erõdjébõl - elõretörés egy igazságos gazdasági rend felé"
a következõ témákat öleli fel szomszédságunk:
- Ruha teszi az embert - Ember készíti a ruhát, "Tiszta ruházat" kampány
- "Fülöp Szigetek 2000" és a kisemberek harca a földért
- Szociális és természetharmonikus gazdaság
- Agenda 21
- A talaj-, nyersanyag- és energiafelhasználás árának összehasonlítása világszerte
- Árusorompók leépítése, fair árak, a gazdag országok kapitalista befolyásának hátráltatása
- A pénzpiacok ellenõrzése
- Az európai védelmi szövetség kritikus értékelése
- Latin-amerikai nõk bemutatják az "Egyetlen-világ-problémát"

A következõ módszereket javasoljuk:
- Szerepjáték alternatív bankkoncepciókra
- Egy pénzintézet exponenciális növekedésének bemutatása egy pénzszedõgép segítségével
- Tervjáték: textilnyomóüzem Zimbabwében kölcsönt kap az EDCS-tõl
- Meditatív és boldog körtánc

Szomszédságunkban közremûködnek:
Missionszentrale der Franziskaner, Christen für gerechte Wirtschaftordnung e.V., EDCS-Ökumenische Entwiklungsgenossenschaft, Ev. Kirchenkreis Koblenz, Initiative "Kirche von unten", Initiative "Ordensleute für den Frieden", Kairos Europa, Ökum. Netz. Württenberg


* ELBESZÉLÉSEK ÉS MEGHALLGATÁS HELYE

Ezen a héten Európa minden országából találkoznak itt emberek és egymással megosztják elkötelezettségüket és történeteiket. A Közös és a Különbözõ felfedezésének, a saját és az idegen források felfedezésének van egy spirituális dimenziója: azok gazdagsága, akik ilyen módon közelebb kerülnek, érezhetõ lesz. Ez erõt ad a további bevetésre, dolgozik kifelé és növeli önmagát. Ögy létrejön - mint egy mozaik sok kõbõl - az emberiség képe Isten képmására.
Helyet szeretnénk teremteni a találkozás e módja számára, és a kis csoportokban való beszélgetésre. Kérjük a találkozón és az Ökumenikus Faluban részt vevõ nõket és férfiakat, hogy jöjjenek el hozzánk és osszák meg velünk történetüket. Örülünk a szépségnek és gazdagságnak, mely ezáltal megtapasztalható lehet.
Mesélj nekünk harcaidról, sikereidrõl, álmaidról! És oszd meg velünk, mi az, ami életedben és elkötelezettségedben erõt és motivációt jelent számodra. Ne gondold, hogy a történeted nem érdekes. Mindannyian sok hasonló probléma - és a lehetséges szolidaritás - példái vagyunk az egész világon.

Felelõs: KAIROS Európa-program: "A szolidaritás és ellenállás lelkülete"


* FALUKÁVÉZÓ

Az Ökumenikus Falu nevében a PAX CHRISTI szeretettel meghív:
- kipihenni a termeken keresztül megtett fárasztó utat
- felfrissülni - helyesen élni jobb, mint sokat birtokolni
- beszélgetni a barátokkal és ismerõsökkel
- dialógust vagy vitát folytatni arról, hogyan is lehetséges kiengesztelõdés ott, ahol a fordulat olyan nehéz
- vagy új barátok felfedezésére az ökumenében.

Ezenkívül: a kávé mellett a "parasztgazdaság javai" is megtalálhatók.
Lássuk a csodát, mi mindenre képes Stájerország mezõgazdasága!


* VIRTUÁLIS FALU ÉS EGYHÁZMEGYE

Egy egyházmegye, ami csak Interneten létezik! A volt francia püspök, Gaillot berendezett egyet magának, és a Faluban lesz lehetõség a "szörfözésre" (mûködteti a Pax Christi Steiermark csoportja, Steirische Platform "Wir sind Kirche", Kirchenvolks-Begehren, Publik Forum).

A távollevõk számára kínál részvételi lehetõséget a BOCS Alapítvány és a Koalíció Graz '97 által létrehozott VIRTUÁLIS FALU. Azok, akik maguk nem tudnak Grácba eljönni, de van e-mail címük, naponta kaphatnak hírösszefoglalókat angolul, németül, magyarul - ha elég igény lesz rá, még oroszul és egyéb kelet-európai nyelveken is - és hozzászólásaikat beküldhetik a szerkesztõségbe, amely naponta közzéteszi a világból érkezett visszhangok összefoglalóját a Grazban jelenlévõ küldöttek, csoportok és média számára.

Ingyenes jelentkezés e-mailen a következõ címen:
bocs@c3.hu

Az Ökumenikus Faluban is és a Békeházban is lesz lehetõség böngészni a BOCS Alapítvány és a Koalíció Graz '97 képes Internet oldalain, információkat kapni az egész Ökumenikus Faluról és a Koalíció különbözõ csoportjairól.

A webhely címe:
http://c3.hu/~bocs

* KÉRJÜK, TÁJÉKOZÓDJON AZ ÖKUMENIKUS FALU NAPI PROGRAMSZEMLÉJÉN IS *