BOCS Homepage


Kötelezô tantárgy a türelem

A kopt keresztények elleni terrortámadásai miatt Felsô-Egyiptom újra és újra a lapok címoldalára kerül. A CSI által támogatott iskolákban keresztény és muzulmán gyerekek közös oktatásával csökkentik az elôítéleteket.


Valódi megértés: keresztény és mozulmán diákok közösen újítják fel egy szegény család házát a Minia-iskola körzetében

Marie Samir (11 éves), a Felsô-Egyiptomi Keresztény Egyesület (ACHE) nékheilai (Assiut tartomány) iskolájába jár és az UNESCO békerajz pályázatán nemrég nyert elsô díjat. Kengurut rajzolt, erszényében kiscsibével, mellettük egy szárnyai alatt kis kengurut melengetô tyúkanyóval. Marie iskolájában naponta tapasztalja a szimbólum jelentését: muzulmánok és keresztények békés egymás mellett élését. „Te személyiség vagy és én tiszteletben tartom meggyôzôdésedet, érzéseidet és döntéseidet.” Az ACHE tanárai ezzel a szemlélettel oktatják 5–11 éves diákjaikat. Egy tanárnô mondja: „A szeretetteli képzés képes legyôzni a terrorizmust.”
Az úgynevezett korcsoportok hetente találkoznak minden ACHE-iskolában, hogy a gyerekek megvitassák a koptok és muzulmánok közti türelmetlenség, bizalmatlanság és félelem okait. Hogyan válaszoljak, amikor a hitem miatt kötnek belém? A muzulmán zöldséges miért nem szolgálja ki kopt anyámat? A keresztény és muzulmán diákok gyakorolják is a megbékélést. Saját kezdeményezésükre közösen takarítják az iskola udvarát, tartják tisztán környékük utcáit és felújítják szegény szomszédaik házát.

Ne hagyjatok cserben

Az ACHE 522 Minia tartománybeli diákja számára három évvel ezelôtt kérte a CSI pénzügyi támogatását. Az idô most lejárt, de nem hagyhatjuk cserben a gyerekeket. Az iskola éves fenntartásához szükséges 800.000 Ft nagy részét biztosítjuk számukra.

A Felsô-Egyiptomi Keresztény Egyesület (ACHE) alapítója Henry Ayrout egyiptomi jezsuita atya, aki nyomorgó gyerekek és nagyrészt analfabéta rokonaik számára 1941-ben hozta létre vállalkozását. Sok fundamentalista és radikális muzulmán úgy gondolkodik, hogy a keresztények a társadalom másodosztályú állampolgárai. Ezért a türelemre nevelést és felvilágosítást korán kell elkezdeni. Az ACHE legfontosabb része a 37 elemi iskolából álló hálózat Minia, Luxor, Kairo, Assiut és Sohag területén. 271 osztályban 11 500 gyereket tanítanak és élelmeznek ingyenesen. A diákok 40%-a lány, ami egyiptomi viszonyok között kiugróan magas. A gyerekek 11 éves korukban vizsgáznak és ezután állami iskolában tanulhatnak tovább. Az ACHE másik fontos feladata a hozzátartozók számára kidolgozott egészségügyi, alfabetizációs és nôket támogató program, valamint a muzulmánok és keresztények részére létrehozott központ.