BOCS Homepage


Ima csak engedéllyel

Ha valaki államilag jóvá nem hagyott istentiszteleten vesz részt, számíthat rá, hogy – mint Kínában –
letartóztatják. 1998 elejétõl „hitük illegális gyakorlása” miatt mintegy 30 keresztényt tartanak fogva.

1998. január 30-án Khun Sy bibliaórát tartott a házában, amelyen öt – a laoszi hatóságok által különösen nem szívesen látott – külföldi is részt vett. Amit Khun Sy nem tudhatott: a hívõk között évek óta két kém volt, akik mindent jelentettek a rendõrségnek. Váratlanul rendõrök nyomultak a házba és 44 személyt õrizetbe vettek. A külföldieket azonnal kiutasították és a 39 helyi hívõbõl 13-at Vientiane (a fõváros) Thatdam-börtönébe szállítottak.
Úrvacsora titokban
„A Thatdam-börtönben 300 fogoly van; ebbõl egyedül Khun Sy cellájában 98. A zárkák annyira túlzsúfoltak, hogy az emberek »mint egy banánfürt«, egymáson ill. egymás mellett kénytelenek feküdni. Enni olyan keveset kapnak, hogy hozzátartozóik látják el õket élelemmel, meleg takaróval és lepedõvel. Bibliájuk nincs. A keresztény foglyoknak büntetés terhe mellett tilos imádkozni vagy énekelni. Titokban azért tudtunk úrvacsorát tartani” – közli egy idõ elõtt szabadlábra helyezett keresztény nõ.

Ahol a hittérítés...
Március 25-én a bíróság minden vádlottat egyenként kihallgatott. Az ott készült jegyzõkönyv szerint mindegyikük évekkel ezelõtt keresztény hitre tért és aktív igehirdetést folytat. A bíróság a vádlottak és tanúk vallomásai alapján levonta a végkövetkeztetést: „A vádlottak állították, hogy hivatalos engedély nélkül vallási összejöveteleken vettek részt és hittérítést folytattak. Más hitûek áttérítése pedig – a laoszi büntetõtörvénykönyv 66. cikkelye szerint – bûncselekmény.” Emellett a keresztényeket kormány és hatóság elleni tevékenységgel vádolták, valamint azzal, hogy külföldrõl jogosulatlanul pénzt fogadtak el. A fenti „bûntettek” alapján nyolc vádlottat háromévi, kettõt kétévi börtönre ítéltek. Három idõsebb asszonyt közvetlenül a tárgyalás után szabadon engedtek.
...bûncselekmény
A 44 keresztény letartóztatása és elítélése egyáltalán nem egyedülálló – ügyük csak azért vált ismertté, mert külföldiek is belekeveredtek. Nyugaton már 1995-ben híre kelt, hogy a hegyi törzsek keresztényeit hitük megtagadására kényszerítik. Ezzel egyidejûleg a hegyvidék több templomát és imahelyét bezárták. 1998 elején megkezdték az ország különbözõ tartományaiban élõ, nem bejegyzett gyülekezetek tagjainak letartóztatását és elítélését: a rendõrség Savannakhetben 11 keresztényt vett õrizetbe – hármat közülük három év börtönre ítéltek. Sam Nuában – ahol illegális imatalálkozókat tartottak – négy hívõ nyomtalanul eltûnt. A rendõrség április 28-án õrizetbe vett hat khmu-törzsi keresztényt. Csak az elsõ félévben harminc hívõ került börtönbe „illegális vallási tevékenység” vádjával. Ú
NÖVEKVÕ ELNYOMÁS

Laoszban – amely a világ 20 legelmaradottabb országának egyike – több mint 50 etnikai csoportba tagolódva ötmillió lakos él. Laosz 1975 óta kommunista állam, ami elsõsorban a másként gondolkodók és a korábbi elit üldözésében nyilvánul meg. Tízezrek tûnnek el börtönök mélyén – fõleg az utóbbi években külföldrõl visszatért emigránsok. A 80-as években bevezették a „puha” peresztrojkát – fordulat a piacgazdaság felé és elfordulás a szigorúan vett kommunizmustól. Jövõre szeretnék megnyitni az eddig zárt országot és 1999-et a „Turizmus évé”-nek szentelik. Laoszban megtörtént az állam és az egyház szétválasztása. A lakosság 60%-a buddhista, 33%-a – fõleg a hegylakók – animista és 1,5% keresztény ill. bahai. A kommunista kormány mérsékelten üldözte a buddhistákat. Templomaikat nem záratták be, a hivatalos ünnepségeken mindig részt vesznek buddhista szerzetesek is.
Keresztények létezésérõl már a 17. századtól tudunk. 1975-1978 között a keresztények súlyos üldözést szenvedtek a kommunistáktól. Ma a 60 000-re becsült keresztény túlnyomó többsége négy egyházmegyében élõ római katolikus. Minden vallási közösség tevékenységét jóvá kell hagyatni a kommunista Forradalmi Néppárt (LPRP) hatóságaival. A hatóságok különös figyelemmel kísérik a külföldiekkel való kapcsolatokat. 1998-tól a keresztényellenes intézkedéseket – jól informált thaiföldi körök szerint – Laosz új elnöke, Khamtay Siphandorne tábornok parancsára megszigorították, aki elrendelte valamennyi nem bejegyzett vallási közösség megszüntetését.Your Excellency,
We urgently ask you to secure the immediate and unconditional release of all Christians imprisoned for their faith in Laos, especially of Khun Sy Yilatchay, Bounlerth, Chan, Duangmanee, Khonmanee, Khet, Khamsawang, Phengsy, Khammieng, Kaljaruengsuk. Furthermore, we urge you to grant full religious freedom in Laos.
Yours respectfully and sincerely,__________________________ __________________________
Place, date (hely, dátum) Signature (aláírás)Követeljük a hitük miatt bebörtönzött laoszi keresztények – különösen Khun Sy Yilatchay, Bounlerth, Chan, Duangmanee, Khonmanee, Khet, Khamsawang, Phengsy, Khammieng, Kaljaruengsuk – azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását. Nyomatékosan kérjük, országában biztosítsa a teljes vallásszabadságot.