BOCS Homepage 

Egyház és Béke

1998. Tavasz/Nyár (1-2. Szám)

Tartalom:

Béke a Városoknak - Dél Afrika
Jubileumi közösségek létrehozása 3
Csatlakozzon a kampányhoz és segítse megépíteni a béke kultúráját! 4
A politikai és bûnügyi erõszak legyõzése 4
A béke-megfigyelõk jelenléte elhárította az erõszakot 5
A durbani Ökumenikus Béketeremtõ Program 6
Egymás terhének viselése
Lépjünk ki az erõszak árnyékából
Erõszakmentesség Dél-Afrikában - Gandhi öröksége
Térségi hírek
Civil szolgálat - találkozó Romániában 11
A francia nyelvterületi iroda célokat határoz meg
Anglia és Írország konferenciája Graz nyomdokában
Német nyelvû regionális találkozó terve októberre 13
Hírek a hálózatból
A béke kultúrája
Új svájci mennonita közvetítõ program
Kvékerek tiltakoznak a fegyverkereskedelem ellen
Hogy az áldás helye legyünk ...
Meghalt a békeegyház egyik teológusa
John Howard Yoder és a békeegyházi mozgalom Európában
Világítson az erõszak-nélküliség fénye!
A Nobel békedíjasok felhívása "a világ gyermekeiért"
Õszi látogatás Angliában
"A híd" c. musical bevételébõl menekülteket segítenek
Látogatás Dél-Franciaországban
Látogatás Dél-Franciaországban... II.
Közgyûlés '98
Könyvismertetés: Forradalmi béke
Naptár


Kedves Olvasó!

Az újév kezdetén több egyházi képviselõ figyelmeztetett a "társadalmi katasztrófára", amely a fejlõdõ országokban gyorsan növekvõ szegénység következménye.
Az elismerés hiánya, az önbecsülés leromlása a távlatok elvesztése miatt sok gyermeket és fiatalt kényszerít a társadalmon kívül rekesztettség, az erõszak és a bûnözés véget nem érõ ördögi körébe. Európában sajnos túl gyakran olvashatunk ilyen fõcímeket az újságokban: utcai zavargások Strasbourgban, halálos összecsapások Magdeburgban fiatalok bandái között, egy cseh skinhead meggyilkolt egy szudáni diákot... Az a politika, amely az emberi szükségletek figyelembe vétele nélkül, egy kiegyensúlyozatlan gazdasági növekedésre összpontosít, a társadalmi béke lerombolásának veszélyét hordja magában.
A világ minden táján szenvednek az emberek az erõszak növekvõ hullámától, amely a gazdagok és szegények közti egyre szélesedõ szakadékot tükrözi. Az egyháznak, amely a békét és a kiengesztelõdést hirdeti, szembe kell néznie azzal a feladattal, hogy megállítsa az erõszakhullámot, és aktívan részt vegyen a béke és az erõszak-nélküliség kultúrájának megteremtésében. Ezért az Egyházak Világtanácsa elindította az Erõszak Legyõzéséért Programot 1994 januárjában, és a 'Békét a városoknak' kampányt 1996-ban. Mindkét kezdeményezés központi helyen szerepel majd a WCC (Egyházak Világtanácsa) nagygyûlésén Harare-ban (Zimbabwe), 1998 decemberében.
A gyûlésen, 300 WCC tagegyház részvételével, a központi téma a társadalmi igazságtalansággal és az erõszakkal szembeni, a jézusi tanításnak megfelelõ, erõszakmentes magatartás kifejlesztése lesz. A Church and Peace kezdettõl fogva része az Erõszak Legyõzéséért Programnak, és a Harare-ra való elõkészületekben is részt vesz, együtt az IFOR-ral, a Pax Christivel, az Ecumenical Service-szel, és más, latin-amerikai és afrikai partnerszervezetekkel. Ezért e számunk a WCC kezdeményezéseivel foglalkozik.
A dél-afrikai Durban az egyik város a hét közül, melyet a 'Békét a városoknak' kampányhoz kiválasztottak. Bemutatunk három ökumenikus kezdeményezést, melyek megpróbálnak véget vetni a politikai és bûnügyi erõszaknak a durbani térségben, valamint a Kvéker Békeközpont béketeremtõ munkáját Cape Townban. Ezek a példák azt mutatják, hogy Dél-Afrikában az erõszakra való hajlam az apartheid rendszer keserû öröksége, amelynek célja az volt, hogy a többségben lévõ feketék ne jussanak hozzá az ország anyagi javaihoz. Ezek a cikkek arra is rámutatnak, hogy van mód a fennálló igazságtalansággal való szembehelyezkedésre. Párhuzamos törekvés figyelhetõ meg annál a 80 000 fiatalnál, akik az idei taize-i ifjúsági találkozón Bécsben felvázolták, milyen konkrét lépéseket tehetnének a bizalom, a megbékélés és a társadalmi igazságosság elõsegítése érdekében saját országaikban.
E számunk célja, hogy idõszerû és messzemenõ betekintést nyújtsunk az Church and Peace híreibe, valamint hogy hozzájáruljunk a Church and Peace 50. évfordulójára készüléshez.
Kellemes olvasást!
Christian Hohmann