BOCS Homepage 

EGYHÁZ ÉS BÉKE

1997 TÉL

TARTALOM

VILÁGTÜKÖR
3 Bocsánatkérés a valdensek üldözéséért
3 Görögország bevezeti a polgári szolgálatot
4 A katonaságmegtagadókat eretnekként kezelik
4 A "Fegyverkezés nélkül élni" kezdeményezés 20 éves fennállását ünnepli
BÉKETEREMTÉSRE KÉPZÉS
5 A lelkiség és a politikai tevékenység összekapcsolódása
GRÁCI VISSZHANG
6 Dokumentáció - a hivatalos nyilatkozatok kivonatai
10 Egy küldött beszámolója Ute Caspers
12 Grác: Egy sokszínû város és találkozóhely John Johansen-Berg
13 A felhívás a kiengesztelõdésre sürgetõbb, mint valaha Marie-Noelle von der Recke
15 Az Egyházak Ökumenikus Tanácsának programja: "Békét a városoknak" MN. von der Recke
16 Különbözõ népek erõszakmentes együttélésre nevelése Birgit Dobrinski
17 A test beszél és a szív hallgat... Thierry Husser
17 Erõszakmentesség a világvallásokban Birgit Dobrinski
19 Ez is itt történt... Hans Jakob Galle
20 "Nemcsak akkor, ha a múzsa csókol..." Stephen Tunnicliffe
21 "A híd": Lépés a kiengesztelõdés felé Sarah Dodds
22 Visszatekintés a Béke Házra Roswitha & Peter Jarman
23 Zarándokút Grácba...kerékpárral Zsoldos Erzsébet
24 Békeszolgálatot Kelet-Európában is! BOCS Alapítvány
25 "Katonaságmegtagadók: Bûnözõk? Álmodozók? Hõsök?" Bokor mozgalom
26 "Nem elég csak egymás mellett élnünk" Heidi J. Stiewink
26 Kelet-Nyugat párbeszéd Hans Jakob Galle
27 Nincs azonnali megoldás, csak elõrevezetõ utak Soeur Irmtraud
A HÁLÓZATBÓL
28 Jó hírek Rómából? Simonyi Katalin
HATÁRIDÕK
30 Békekongresszus Osnabrückben 1998-ban Birgit Dobrinski
31 Naptár


Kedves Olvasó!

A Church and Peace (Egyház és Béke) folyóiratának legutóbbi számának központi témája az az esemény volt, amely "ebben az évszázadban az európai keresztények legnagyobb és legreprezentatívabb találkozása" lett: a Második Európai Ökumenikus Találkozó Grácban (1997. június 23-29). Sok tagunk, a Church and Peace barátai is részt vettek ezen a találkozón és segítettek az elõkészületekben. Ebben a számban megjelent beszámolóik bizonyítják, hogy Grácban Európa minden területérõl több mint 10.000 ember gyûlt össze egy intenzív együttlét és átfogó tapasztalatcsere céljából.
A találkozó jelmondata: Kiengesztelõdés - Isten adománya és új élet forrása. A különbözõ felekezeti és politikai háttérrel rendelkezõ emberek készek voltak arra, hogy a konfliktusokat, amelyek Európa területén politikailag és az egyházak között adódnak, nyíltan és félreérthetetlenül megfogalmazzák és közösen megbeszéljék, az igazi megbékélés útját keresve.
Sokan ismerték ezekben a napokban Grácban azt a gondolatot, amelyet Johannes Dantine, az Osztrák Egyházak Ökumenikus Tanácsának tagja a találkozó elõtt fogalmazott meg: "A megbékélés útján elindulni azt is jelenti, hogy el kell fogadni: a kiengesztelõdést nem lehet egyszerûen megtalálni sem imperatívuszok halmozásával, sem szimbolikus cselekedetekkel, sem a fakultatív testvériesség megtapasztalásával."
Egyeseknek nehéz volt ezt az ökumenikus realizmust elfogadni. Ezért egyáltalán nem meglepõ, hogy a sajtóvisszhangban inkább negatív vélemények kerültek elõtérbe. Valójában azonban nagyon sok minden történt Grácban. Az Európa majdnem minden egyházából érkezett résztvevõk kölcsönösen megvitatták, mennyi kezdeményezés és törekvés van Európa-szerte arra, hogy az igazságosság, a béke és a teremtés megõrzése (a Zsinati Folyamat céljaiÍ) a gyakorlatban is megvalósulhassanak. Megállapodás született a jövõbeni közös együttmûködésre is. Az egyházi hierarchiák és a bázis közötti találkozás elõsegítette bizonyos pozíciók változásait. Egy példa erre: a magyar katolikus egyház nemrég hivatalosan rehabilitálta Bulányi György atyát, a Bokor-mozgalom alapítóját.

Szerkesztõségünk megköszöni Önöknek ez évi támogatásukat és hozzájárulásukat. Továbbra is örülünk minden segítségnek: Kérjük küldjenek beszámolókat egyházukról, közösségeikrõl, szervezetekrõl lapunk számára.
A szerkesztõség nevében kívánom Önöknek, hogy a húsvéti idõszak Isten békéjével adjon erõt a gyûlölettel és igazságtalansággal szemben.

Christian Hohmann