European Ecumenical Coalition for Graz 1997
Europäisches Ökumenisches Aktionsbündnis für Graz 1997
Réseau européen oecuménique pour Graz 1997
Európai Ökumenikus Koalíció Graz ‘97

Kedves Barátaink!

Ez a levél azokhoz a (bármely felekezethez tartozó) kelet/közép-európai keresztény csoportokhoz szól, akik érdeklõdnek az 1997. júniusban Grazban megrendezésre kerülõ Második Európai Ökumenikus Találkozón való részvétel iránt.

Az Igazságosság, Béke és a Teremtés megõrzése folyamatnak (ismert rövid nevén Zsinati Folyamatnak) 1989-ben Bázelben volt az elsõ összeurópai találkozója, amelyen a kelet/közép-európai részvétel még meglehetõsen csekély volt. Most nem véletlenül kerül sor erre a Második Találkozóra Grazban, Kelet- és Nyugat-Európa határához közel: az egyik cél éppen a kelet/közép-európai részvétel erõsítése.

A Találkozóra 30-40 ezer látogatót várnak, többszáz hivatalos küldött vesz részt a különféle keresztény egyházak vezetõségeibõl, és többszáz résztvevõ az Igazságosság, Béke és a Teremtés megõrzése témák legalább egyikével foglalkozó báziscsoportokból és hálózatokból.

Az Európai Ökumenikus Koalíció Graz 97 arra vállalkozott a hivatalos szervezõk felhatalmazásával, hogy az alulról szervezõdõ csoportokat összefogja a Találkozó fõ bázisrendezvényének, az un. Ökumenikus Falunak a létrehozására a grazi vásárváros területén.

A Koalícióban közel száz nyugat-európai csoport ill. hálózat fogott össze. Noha felelõsséget csak az Ökumenikus Faluért vállalt, tagjai résztvesznek a Találkozó más rendezvényein is: a Grazba tartó zarándoklatokon, a Dialógus Programokon (a Találkozó 3 napján 6-6 fórum), a Meghallgatásokon (ilyent bármely csoport szervezhet, a Találkozó szervezõinél kell jelentkezni), a Lehetõségek Vásárán (erre is a hivatalos szervezõknél kell jelentkezni), és a Béke Házban (amelyet a Koalícióban résztvevõ békecsoportok külön szerveznek).

A BOCS Alapítvány a Koalíció részérõl törekszik elõsegíteni a minél jelentõsebb kelet/közép-európai részvételt, ezért küldjük most ezt a levelet és mellékleteit magyarul, angolul és németül sokszáz keresztény csoportnak a régióban, hogy felhívjuk figyelmüket a Találkozóra és a Koalícióban való részvétel lehetõségére.
Levelünknek négy melléklete van: Ismertetõ a Graz 97 eseményrõl. Az Ökumenikus Koalíció Graz 97 bemutatkozása Kérdõív a Graz 97 találkozón résztvenni szándékozó csoportok/hálózatok számára Jelentkezési lap az Ökumenikus Faluban résztvenni szándékozók 96 októberi elõkészítõ találkozójára

. Kérjük tehát azokat a kelet/közép-európai keresztény csoportokat, amelyek az Igazságosság, Béke és a Teremtés megõrzése témák legalább egyikével foglalkoznak, és érdeklõdnek a Graz 97 Találkozón való részvétel iránt, töltsék ki és küldjék vissza a mellékelt kérdõívet. Akik pedig még konkrétabban, a Koalíció keretében szeretnének résztvenni az Ökumenikus Faluban, azokat hívjuk egy elsõ elõkészítõ találkozóra Székesfehérvárra. Kérjük küldjék vissza a kitöltött kérdõív mellett a jelentkezési lapot is (legkésõbb szeptember végéig), de az utazással várják meg a meghívót, jelentkezésük elfogadását.

Kérjük, hogy levelünket és mellékleteit ismertessék meg más csoportokkal is, akiket ismernek és akikhez a Találkozó és a Koalíció híre még nem jutott el.

Egy jelentõs kelet/közép európai részvétel reményében köszönettel

Székesfehérvár, 1996 szeptember

Déri Nóra: témafelelõs
Simonyi Gyula: kuratóriumi elnök

BOCS Alapítvány
H-8003 Székesfehérvár, Pf. 7.
Tel:+36-22-343313, fax:-501-844.
E-mail: EECoal@grazroots.zpok.hu

BOCS Homepage