Frissítve:
Jún 1, 97


English
    BOCS Homepage
1997
2. EURÓPAI ÖKUMENIKUS TALÁLKOZÓ

GRAZ-I KOALÍCIÓ

A Graz-i koalíció az "igazságosság, béke és a teremtés sértetlensége" hagyományához csatlakozik és két csoportból áll: a konfliktus helyzetekben élõ emberekbõl és a szolidáris csoportokból. Az 1989-es baseli elsõ Európai Ökumenikus Találkozó óta a koalíció kiterjesztette munkáját Kelet- és Dél-kelet Európára is.

A koalíció azért alakult, hogy egyesítse többféle csoport erõit és befolyást gyakoroljon a Graz-i találkozón, az egyházakra és az általános közvéleményre. A kiengesztelõdés témáját azoknak az embereknek a szemszögébõl közelítik meg, akik konfliktushelyzetekben élnek. Így ez az elemzés nagy mértékben különbözik az állami, politikai és gazdasági szervezetek hivatalos jelentéseitõl. A koalíció jelenleg csaknem száz európai csoportból és hálózatból áll, ezekbõl 60-at az "ökumenikus faluban" helyeznek el, 20-at pedig a Béke Házában.

A faluban úgy fog folyni a munka, hogy teret adnak az embereknek történetük bemutatására színjátszás, zene, tánc, mûvészetek, elbeszélés és vita segítségével. Elõadások és beszámolók minimális számban lesznek. A résztvevõk azt remélik, hogy hidat tudnak építeni a különbözõ helyzetekben élõ emberek közé; látogatókat és gyûlésképviselõket üdvözölhetnek és hogy jól tájékoztatott delegációkat küldhetnek a "fora"-hoz, ahonnan visszajelzés érkezik a faluba.

A falu a gyûlés témai szerint négy részre van felosztva: elkötelezettség a társadalmi igazságossághoz; nemzetek közötti megbékélés; ökológia felelõsség és eljövendõ generációk; egyensúly és a világ területei. Ezen kívül lesz egy történet-mesélõ terem, kávéház, pékség és egy "tényleges falu". Mindegyik falurésznek lesz saját programja és napközben többször lesznek központilag szervezett események a falu zöldövezetében.

Kedden, szerdán és csütörtökön (13:45-tõl 14:45-ig) " bíróság" lesz (Benennen und Bekennen), melyet a dél-afrikai Igazságosságot és Kiengesztelõdést Vizsgáló Bizottság mintája szerint szerveztek. A sajátos konfliktushelyzetek mindkét oldalán állóknak lesz lehetõsége elmondani tapasztalataikat, pl. az agro-ipar és a önfenntartó gazdálkodás egymással ellentétes érdekû támogatóinak.

A koalíció örömmel veszi, hogy a találkozóhelyet megosztja a DIAKONIA-val és a CARITAS-al, akik a déli programba kapcsolódnak be, és üdvözli az együttmûködés lehetõségét, mint a diakónus és prófétai hivatások folyamatos, kölcsönös tanulásának tanúságtételét.