Chp logo

Egyház és Béke

Francais Deutsch English Espagnol Albanian Romana Serbian Cesky Slovensky Croatian Ukran Pycckyu, Russian Romani Polska Italiano

"Jézus tanításában az erõszakmentességrõl és ellenségszeretetrõl szóló részeknek központi szerepük van, ... mert ezek az egyedüli ismert eszközök az uralkodás leküzdésére."
Walter Wink

A CHURCH & PEACE csoportokat, közösségeket, szervezeteket és egyházakat hoz össze abban az elkötelezettségben, hogy Jézus Krisztus békeegyházává váljanak a mindennapi életben és cselekvésben.

1949-ben kezdõdött, amikor a kvékerek, a mennoniták (angolul) és a Brethren (testvérek) (a történelmi békeegyházak) összefogtak együttmûködésük koordinálására a Kiengesztelõdés Nemzetközi Szövetségével (International Fellowship of Reconciliation - IFOR).

PÁN-EURÓPAI --- NEMZETKÖZI


A CHURCH & PEACE

sok európai országban aktív a tagjain és kapcsolatain keresztül.

  • konfliktusmegoldás
  • közvetítés
  • lelkiismereti katonaságmegtagadás
  • ima a békéért
  • a peremre szorultak szolgálata
  • ... és a békéért folytatott munka sok más formája

MIT TESZÜNK?

A CHURCH & PEACE tagjai évenként közgyûlést tartanak a német, francia, angol, magyar és szláv nyelvterületek egyikén.

Minden második évben másokkal együtt nemzetközi konferenciát tartunk.

KIADVÁNYUNK

negyedévente jelenik meg öt nyelven: angolul, franciául, németül, magyarul és oroszul, az Interneten is (http://c3.hu/~bocs/chp.htm)

MEGLÁTOGATJUK

egymást és más csoportokat, közösségeket és egyházakat, hogy kölcsönösen támogassuk egymást és együtt ünnepeljünk.

RÉSZT VESZÜNK

nemzetközi tevékenységekben, amelyek erõszakmentes változásokkal segítik elõ a békét és igazságosságot.

  • Aktív "Az erõszak legyõzése" programban - WCC (Egyházak Világtanácsa)
  • Társult tag - CEC (Európai Egyházak Konferenciája)
  • Konzultatív státusz - JPIC (Zsinati Folyamat az igazságosságért, békéért és a Teremtés megõrzéséért)


TEOLÓGIA

Bibliatanulmányozás és teológia támasztja alá a CHURCH & PEACE tagok tevékenységét és párbeszédét más keresztényekkel.

Ennek egyenes következménye a
BÉKESZOLGÁLAT,
azok képzése, akik hosszú távon elkötelezik magukat a béketeremtésnek.


"Aki az életnek örülni szeretne és jó napokat látni, ... az keresse a békét, járjon utána." I Péter 3,11

A negyedéves lap kérhetõ magyarul, angolul, franciául, németül és oroszul az alábbi címeken. Önkéntes fordítókat mindig szívesen fogadunk.

Bulányi György, magyar katolikus pap és az erõszakmentes BOKOR közösségi mozgalom alapítója.

A hamburgi Kirchentag nemzetközi eseménye 1995-ben, amelyen sokezer fiatal vett részt.

Kertészeti képzés hátrányos helyzetû serdülõknek, Fõiskolai kertészet, Dublin. Az EIRENE, a Church & Peace társult tagja támogatásával.

BOCS Homepage