BOCS Homepage 

Haladó katolikus hearing Grácban / Június 26, csütörtök
Egyházreform és Állásfoglalás a szociális igazság mellett 1. 2. 3. 4. 5.

Fridolin Zahradnik püspök (Csehország) és egy munkás az õ Emmaus közösségébõl. Zahradnik püspök a keresztjével. Õ megfelelt a Vatikánnak az üldöztetés idõszakában (börtönban volt 1983-tól 1989-ig), de most nem elég jó, mert házas emberként volt felszentelve.

Egy otthontalan Grácból

A pódium
A hallgatóság
Nõvérek
A magyar egyház papja Grácban

Az igazságtalanság iróniája a katolikus egyházban:
A hivatalos katolikus egyházi vezetõség domináns része

 • megtagadta az üldözötteket, hitvallókat
 • elfojtja, elabortálja a házas hivatással együtt adott papi hivatásokat
 • cenzúrázza az egyházi mediát
 • noha "igazságosabb és testvéribb társadalomról" papol, túl sokat költ palotáira, kocsijaira, új székházukra stb.
 • a Dél szegény egyházairól, az éhezõ keresztényekrõl még csak nem is papol
 • elítélte a katonaságmegtagadókat és ezt még 1990-ben is megismételte, képtelen belátni bûnét, visszavonni nyilatkozatát, bocsánatot kérni, kiengesztelõdni.

 • A tábornok-püspök az erõszak megáldásának mai botránya.
 • Az egyházüldözõkkel barátkozó békepapok és az újabb hatalmasok barátai birtokolják ma is a pozíciókat és zsíros állásokat az egyházban.
 • A nõk helyzete: meg van engedve nekik, hogy kezet csókoljanak a papoknak.
 • A civileket még mindig evilágiaknak, nem-egyháziaknak (világi) és hozzá-nem-értõknek (laikus) nevezik.
 • Bulányi György 1985-ös aláírását 12 év után végre elfogadta a Vatikán. A politikai hátterû kirakatper végetért . A magyar püspökök vajon képesek lesznek-e a bocsánatkérésre, kiengesztelõdésre? Akarják-e, lehetséges-e jóvátenni 15 év egyházrombolását, amelyet az egyházi vezetõség a megújulás besározásával, a rágalmak és bizalmatlanság hintésével végzett? Vagy végleg eljátszotta a magyar katolikus vezetõség az egyházunk esélyét arra, hogy pozitív szerepet játsszon az emberiség megmentésében a jelen történelmi válságban?