Bartók 32 Galéria

home.jpg (1082 bytes)program.jpg (1067 bytes)legujabb.jpg (1070 bytes)tartalom2.jpg (1088 bytes)

Dr. Máriás:
Új arcot rajzolok
(táskányi menekülés)
1997. november 28-tól december 21-ig

dr MÁRIÁS Béla
H-1133 Budapest,
Hegedűs Gyula u. 68. ll/21.
tel.: (36-1)3201380
 • 1966-ban született Újvidéken
 • 1986-1991 Belgrádi Művészeti Egyetem
éjjelotthonkint
beragadtunk a kátrányba, vagy az éjszakába, büdös volt, féltünk, valaki szembe jött, kezem-ben üres táska volt, ő kiabálni kezdett, mi menekülni, ő üvöltött, egyre közelebb került, már-már utolért, ekkor megfordultunk és ő tüdőnlőtte, megrémültünk, sötétbefagytunk, be-gyömöszöltük a táskába a többi arc közé és szökni akartunk, de nem tudtunk, ahogy előre-léptünk, egy iszonyatos pumpafujást hallottunk, s meg se mozdulhattunk, ekkor hátraléptünk, s ismét ezt a hangot hallottuk, előre, hátra, előre-hátra, előre-hátra-előre-hátra-előre-hátra, nem tudtunk elmozdulni, féltünk, észrevettük, hogy a hulla a táskában viszont növekedik, nő, egyre nagyobb lesz, minden mozdulatunkkal nőttön nőtt, s ahogy egyre gyorsabban lépkedtünk helyben, futni próbálva, ő egyre hatalmasabb lett, ekkor kinyílt a táska, a hulla lassan felemel-kedett, ruhája szétrepült, s mint egy hatalmas gömböc, a fejünk felett lebegett, arca hiányzott, mi továbbra is ide-oda ugrottunk rémületünkben a nagy fújások kíséretében, s az végül felrepült és bennünket magával ragadva elvitt a tett színhelyéről, így nem kellett megmagyarázni a sajnálatos eseményt, ezt a szerencsétlen esetet, mégis, biztos vagyok abban, hogy valaki észrevette, látott bennünket a hullával küzdeni, ki-be rángatni a házból, ahogy se ide se oda nem tudtuk elhúzni, s ezt nem tudjuk megmagya-rázni, csak folytatni, az arcot azóta se keresték
NIGHTATHOMEOUT
we got stuck into tar, or into the night, it was stinking, we were afraid, someone was coming towards us, I was holding an empty bag, he started shouting, we started running, he was yelling and getting closer and closer to us, he almost reached us, but then we turned and he shot him on his lungs, we were terrified, frozen into this darkness, we pushed him into the bag among other faces and wanted to run, but we couldn't, for when we wanted to step forward we heard a terrible bellowing noise and couldn't move, then we tried backwards, and heard the same sound, forward-backwards, forward-backwards, forward-backwards-forward-backwards, we couldn't move away, were horrified when noticed, that the body in the bag was growing and growing, pumping up with each move of ours, and the faster we were moving in the same place the bigger it grew, then the bag opened, the body slowly rose into air, it's clothes tore and fell down, and like a big pudding it was floating in the air, it's face was missing, we kept on jumping in one place through the big bellowing noise, and at the end it flew up and pulled us away from the place of action, so we didn't have to explain the unfortunate mistake, this regrettable event, still, I'm sure that someone noticed, someone must have seen us fighting with the corpse, dragging him in and out of house, not being able to pull him in nor out, and nor being able to explain it all, buy ..anyway... the point is that no one has looked for the face since
Szkárosi Endre: RAJZÁS
Szavak és tárgyak fogalmi tere drMáriás Új arcot rajzolok c. grafikai opusában
Dr Máriás művészi gondolkodásmódját egyrészt a műnyelvi sokARCúság, másrészt a nyelvi rétegek közötti sajátos kohézió jellemzi: legyen szó hangban megnyilvánuló (zenei) vagy grafikában képtestet öltő műről. A Bartók 32 galériában bemutatott új grafikái, amelyek szerencsés módon a Tudósok új cd-jéhez mellékelt füzetben is megjelennek, a szigorú motivikai és szerkesztési (kompozícionális) fegyelem és a radikális fantázia feszültségében fogantak. drMáriás itt főként az ARC, a SZÉK, az ASZTAL, a KALAP és a CIPŐ motívumait, mint mindennapi tárgyakat , illetve alapformákat értelmezi át egy sajátos perspektivikus absztrakció folyamatában, amely igen gyakran kapcsolja be a grafika döntően képi világába a verbális absztrakció mozzanatát is.
Az "Aki nem lép egyszerre" vagy a "Székcsók" című munkái például az arc, a kőtábla, a zsineg, az ásó, a test formáit egyesítik azok geometrikus átértelmezési lehetőségeivel, a "párhuzamos", a "kúp", a "parabola" illetve a perspektivikus torzulás elvont minőségeivel. (Ugyanehhez a "spirál" vagy a "folt" minőségeit kapcsolja hozzá a "Kalapos világító" vagy az "Öltögető arc".)
De ugyanígy a mindennapi tárgyak alap-formáinak perspektivikus absztrakcióját példázzák a vizuális és verbális jelentésrétegek (szójáték, nyelvi torzítás, amely a címen túlmenően a motívumban grafikai alakot ölt) összeillesztésével az "Asztal", a "Katonaharapó koffer", a "Táskarc", az ""Asztalos", a "lavór brothers", a "Monomanószék", az "Öltögető szekrény" vagy az " Önnyaló lépcsőház" című rajzok is.A mindezen térben és fogalmilag átgondolt ötletekbe és invenciókba életet lehelő fantázia energiája a tudatosan korlátozott számú képi és fogalmi elemek között, a redukált motivikában megjelenő, szinte kézenfekvőnek tűnő kapcsolatteremtésben feszül; a "most of the least", a "legkevesebből a legtöbbet kihozni", filológiai szakszerűséggel szólva a "difficultas" (a nehézség) poétikájában. Ahogyan a drMáriás, a zenész-performer-grafikus a tárgyakban (asztal, szék, vasaló, kalap stb.) felfedezi a személy, a "persona" jelenlétét leggyakrabban az "arc" motívumával jelképezve, de olykor figurális konkrétsággal is: pl. "határőr"), a tárgy és a személy kétszólamú összefüggésében pedig a cselekvés, a kulturális tartalmakat is hordozó tett mozzanatát ("Imádkozó nadrág", "Szétugró fotel") - úgy mindezek grafikai és gondolati teret az általában fájdalmas, olykor egyenesen a kataklizma érzetét sejtető vízió dimenziójába tárja ki.
Ezt a rejtetten patetikus attitűdöt a humor, a szándékosan triviális motívumkezelés és megnevezéstechnika (amely a Tudósok zenéjéből oly ismerős) szerencsés módon köti meg néhány centivel az anyaföld fölött.
Endre Szkárosi: dr'aWing
The conscious space of words and objects in drMáriás's "Drawing a new face" titled opus of charcoal drawings
For drMáriás's artistic logics the typical is on one hand the multiFACEd artistic language and way of expression and on the other hand the specific cohesion of the different levels of expression in sounds (music or text) and artworks in the form of drawings. These late works were born in the tension between a strict compositional attitude and choice of motifs and a radical fantasy. drMáriás uses the FACE, the CHAIR, the TABLE, the HAT and the SHOE as everyday objects and basic forms, and transforms them into symbols with meanings through a special creative process of work, which usually incorporates the aspect of verbal abstraction inside his crucially graphical world. The artworks unite the forms of the face, spade, board, strings and body with the abstract qualities of their distortions, and in the same way the abstracted forms of everyday objects represent the assembled levels of visual and verbal meanings.
The energy of creative fantasy that breathes life into all these by words and forms concepted ideas among the consciously limited number of elements create tension through the mutual relations and connections of these obvious and convenient motifs: to achieve "the most of the least" by the poetry of difficulty. As the musician-performer-artist dr Máriás discovers the presence of the personality in objects, and the presence of acts in the dualistic inherence of the object and the personality, and by the verbal and graphical trans-functioning and abstraction of their space of thought and view opens views into a usually painful world at times reaching a suggestive vision of a cataclysm.
This hidden pathetic attitude is knot by humor and a deliberately trivial use of motifs and entitling (which is so well known from the music of the Tudósok (Scientists) group) in a very lucky and effective way, just a few centimeters above the motherland.


a_szek_uj_arcot_almodik.jpg (59501 bytes)

ha
egyszer
felemelem
és
meglódítom
a
fejszét
az
idő
megáll
s
a
becsapódáskor
átesek
rajtad
fejetlenül
 
Ez nem az
És az sem ez
Az sose lesz ez
És ez sohasem volt az
Mert az egészen más
Mint ez meg az meg amaz
És amaz hasonlíthat erre
De mégsem olyan mint ez
Tehát nem tudjuk mi ez
És nem tudjuk mi az
Ezaz
Ezaz
 
dobd le nekem a padlásról
a kaszát
a széket
a szemüveget
dobd le nekem
a vödröt
az aratócséplőt
a csizmát
dobd le
a csutkákat
a zsákokat
a kést
dobd
a földgömböt
a földgömböt
a földgömböt
én feldobom neked
a még meleg
arcomat
 
ez is az
meg az is ez
ez is nyomja
az is nyomja
ez is iker
meg az is iker
ez is nézi azt
az is nézi ezt
ez se nagyobb
az se kisebb
ezt is idegesíti hogy ugyanolyan
azt is idegesíti hogy ugyanolyan
ez is mindig ugyanaz marad
az is mindig ugyanaz marad
ez is látja magát ahogy meghal
az is látja magát ahogy meghal
ez felrepül és szertefoszlik
az meg nyomja hátulról a kétfejű tehenet
így is úgy is
egyedül
 
kávézom a szobában
nyugodtan
észre se veszem
hogy a szekrény tetejéről
a kabát integet
rágyújtok
ő rám ugrik és püfölni kezd
én megriadok védekezek
a kabátba gabalyodva
ütök-lökök
de a kabát az erősebb
erős egyeneseket húz be nekem
elesek
kúszva menekülök
a kabát leül
kávézik és rágyújt
 
kiskalap
nagykalap
sokkalap
fűrészelem
fűrészelem mind
mert támadnak
levágják a fejemet
ide-oda ugorva szobában
az ágy alól előrepülve és bombázva
támadnak-csábítanak
gyomron vágnak
fűrészelem
amelyiket elkapom
fűrészelem ketté
hogy jól álljon
kettészakadt fejemen
 
egy arccal
egy életet végigélni
egy arcot
kis pionírként
mindenhol bemutatni
napos reggelen
temetőben körbevinni
ugyanazzal az arccal
váltás után továbbfutni
a lekopott részeket benöveszteni
leszerelt részek nélkül is
továbbvinni és futtatni
egy arccal szégyenkezni
zongoraórán elégni
egy életnyi zongoraórán
csendben maradni
felhőarccal
bokrok közül
kinézni
vele egy életet
leélni
 
fehér asztalon
kis gumimalac
áll és vár
fehér asztalon
kis ébresztőóra
leáll és elmerül
fehér asztalon
tizenhárom alma
elszárad és eltűnik
fehér asztalon
egy vízzel teli üveg
fekve forog gyorsan
és ontja magát
fröcsköl, pezseg
forog és folyik
forog és folyik
lehányja magát
az asztalról
 
kirakom a bal sarokba a térdemet
(ugrál rajta egy tojás)
melléteszem átvérzett mellényemet
(van benne még egy bádogtárca)
mögéteszem balkézzel jobb kezem ujjait
(szépek, elrendezve szépen)
az utcán-talált arcot egy téglának támasztom
(ráragadt egy levél)
bordáimból kis xilofont csinálok
(jól mutat az arc előtt)
hajacskámmal díszítem a kimaradt helyeket
(zsebemben találtam)
s középen egy kis tálba beteszem a szememet
(van még benne egy pillantás is)
s elkezdem az árusítást
 
új akarok lenni
új idegszálakat kapni
azokat villanypóznákra kötni
minden gondot oda felkötni
közben párazakóként eltűnni
délibábként röhögni
sötétben idegvezetéken egyensúlyozni
parton kimerülten sétálva
villamosszékre ülni
szépen belegabalyodni
idegtelefonon gyorsan
új zakót kérni

if
I once
lift
and
swing
the
axe
time
will
stop
and
at
the strike
I shall fall
over you
headlessly
 
throw me down from the loft
the scythe
the chair
the glasses
throw me
the bucket
the harvester
the boots
throw me
the corncob
the sacks
the knife
throw
the globe
the globe
the globe

I shall throw to you up
this still warm
face of mine

this is that
and that is this
this presses
and that also presses
this is a twin
and that is a twin
this is watching that
and that is watching this
this is no bigger
that is no smaller
this gets nervous by being the same
that gets nervous by being the same
this will always stay the same
that will always stay the same
this can see itself dying
that can see itself dying
this flies up and diminishes
that stays and pushes the two-headed cow from the rear
this way or that way
all alone

I - having coffee in a room
peacefully
don’t even notice
that from the top of the cupboard
a coat - waves to me
I - lighting a cigarette
he - jumps at me and starts kicking
I - get frightened and try to defend
myself and get entangled in the coat
I - hit and push
but the coat - is stronger
hits me hard
I - fall
escape crawling
the coat - sits down
it - has coffee and lights a cigarette
 
I place my knee to the left
(an egg is jumping on it)
put my blood-soaked vest next to it
(there is a tin box in it also)
I place my right-hand fingers behind it by my left hand
(they are nice and orderly)
lean the face found inthe street against a brick
(a leaf is stuck to it)
make a xylophone of my ribs
(looks good next to the face)
decorate the empty spaces with my hair
(found it in my pocket)
place my eye into a little bowl
(there is a glance in it also)
and I begin to make shop

 • Kiállításai (válogatás):
  1986 Laksi Napoleon. Studentski Kulturni centar, Belgrád (csoportos)
  1987 Új Symposion fesztivál. Ben Akiba Színház, Újvidék
  1989 Zuta kuca, Újvidék
  1990 Csipkeagyú. Az Újvidéki Művelődési központ Nagyterme, Újvidék
  Dom Omladine SG, Belgrád
  Vajda Lajos Stúdió, Szentendre
  1991 Hangár, Budapest
  Dom kulture, Eszék
  1992 1+1. Bartók 32 Galéria, Budapest (Bada Dadával)
  Picasso Point, Budapest (Badával)
  Budapest Galéria, Kortárs jugoszláviai Képzőművészek, Budapest (csoportos)
  1993 Én éppen forditva gondolom. Stúdió Galéria, Budapest (Badával)
  Aktív Art Galéria, Szentendre (Badával)
  POLIFÓNIA, Budapest (csoportos)
  1994 Ablakok. Óbudai Társaskör Galéria, Budapest
  Roczkov Galéria, Budapest (Badával)
  VOLT-Soros Alapítvány éves kiállítása, Csók István Képtár, Székesfehérvár
  1995 Fiatal Művészek Klubja, Budapest (Badával)
  Helyzetkép, Mai Magyar Szobrászat, Műcsarnok, Budapest (csoportos)
  1996 Égevő. Vigadó Galéria, Budapest (Badával)
  Bercsényi 28/30 Galéria, Budapest (Badával)
  Aritmia. Uitz terem, Dunaújváros (csoportos)
  Egymásúszók. Erlin Galéria, Budapest
  Hubgarian Avant-Garde. Images of Peace. British Embassy, Budapest (csoportos)
  Collegium Hungaricum, Bécs (csoportos)
  1997 tisztAtiszt.Tölgyfa, Budapest
  Bohémia, Szentendre
  Bloom, Szombathelyi Képtár, Szombathely (csoportos)
  Bloom, Moravska Galerija, Brno (csoportos)
  Új arcot rajzolok. Bartók 32 Galéria, Budapest
  1998 Drawing a New Face. Cinema Rex, Belgrád
  ÉS tárlat. Vízivárosi Galéria, Budapest (csoportos)
  Unhaut. Schloss Wolkersdorf, Bécs (csoportos)
   

Támogatók: Liga, Budapest XI. kerületi Kulturális Alap
A katalógust támogatta: Nemzeti Kulturális Alap, Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága, Pro Helvetia.
Fotók: Sulyok Miklós


Itt pedig remek képeket láthat Dr Máriás kiállításairól és a TUDÓSOKRÓL

home.jpg (1082 bytes)program.jpg (1067 bytes)legujabb.jpg (1070 bytes)tartalom2.jpg (1088 bytes)

 

 

 

 

 

Utoljára módosítva: 1999. november 09.