PITYPALATTY-VÖLGY


Jártak már a Pitypalatty-völgyben?
Nem?!

A Bükk  hegység északi lábánál fekszik egy jó kamaszlépésre Miskolctól. A Nyögõ patak szeli ketté a térséget. Gyönyörû dombokkal, erdõkkel borított Lyukó-völgyben húzódik meg békés testvériségben hat község: Varbó, Parasznya, Radostyán, Kondó, Sajólászlófalva és Sajókápolna. Szinte egymásba karolva adnak otthont az itt élõknek és az ide látogatóknak.

Csakúgy, mint más településeken, a történelmi múltat homály fedi. Az elsõ okleveles adatok a XIII. század elején, II. Endre korában jelentek meg, a szláv eredetû nevek pedig arra engednek következtetni, hogy ezek a falvak már a XI. században kialakultak. Az itt élõ emberek elõször az állattenyésztéssel kezdtek el foglalkozni / természeti gazdálkodás /.

A völgy községeinek közös vonása a vári kötõdés, a várjobbágyi viszony. Dédes vár és a Diósgyõri vár tartozékaként tartották számon. Két legjelentõsebb nemzetségnek Miskócoknak és Ákosoknak voltak falvaink legfontosabb birtokai. E két hatalom harcban állt egymással a térség feletti hatalom megszerzéséért.

A XI. században jelentõs szerepet töltenek be a Rozgonyiak. Rozgonyi István halála után a Báthori család kezébe kerül ez a terület.

A török uralom idején hódoltsági terület volt a térség, adófizetési kötelezettségünk volt a feléjük.

A reformáció már a XVI. század közepétõl elterjedt, de nem volt minden falunak önálló egyháza.

A völgyben az 1760-as évektõl kezd el fejlõdni az ipar. Az elmaradottság felszámolására császári kezdeményezések történtek. Mária Terézia pénzjutalmat tûzött ki azok számára, akik tõzeget és kõszenet fedeznek fel. A XIX. és XX. század elején a térségre jellemzõ az ipar fejlõdése. A bányászat nagyon jelentõs szerepet játszott a vidék életében.

1892-1920. között a sajókápolnai szénmezõ feltárásáról beszélhetünk, vele párhuzamosan Sajólászlófalva, Kondó, illetve az egész Pitypalatty-völgyben is a sok kisebb nagyobb barnaszén-telep feltárásával dicsekedhetett. Az 1920-as években indult  meg a szén kitermelése. A völgybe kb. 20 kisebb bánya is üzemelt. 1947. után legtöbb bánya kimerült. Jelenleg már csak egyetlen bánya üzemel Lyukóbányán. Ennek az üzemnek is meg vannak számlálva napjai, többször felröppent már a hír esetleges bezárásáról.

Az évszázadok óta itt élõ szorgalmas nép munkája nyomán a völgy fejlõdik, szépül, idegenforgalmi érdeklõdésre is számot tart.