A Baka István Alapítvány  az 1995-ben elhunyt Baka István költõ, író, mûfordító szellemi és tárgyi örökségének közkinccsé tétele érdekében jött létre 1998-ban. E szûkebb szándék  mellett az alapítók fontosnak tartják, hogy az alapítvány - közhasznú szervezetként - a magyar kultúra nagyobb egészének szolgálatába álljon.  
Belépés